วีแคร์ กรุ๊ป ใส่ใจทุกขั้นตอนสำหรับระบบห้องพยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรม

วีแคร์ กรุ๊ป ใส่ใจทุกขั้นตอนสำหรับระบบห้องพยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรม

  ระบบห้องพยาบาลเป็นส่วนสำคัญที่ทุกโรงงานพึงต้องมีตามกฎหมายสวัสดิการแรงงาน สำหรับวีแคร์ กรุ๊ป เราดูแลใส่ใจทุกงานพยาบาล เพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในบริการของเรา บริการงานพยาบาลและงานส่งเสริมสุขภาพสำหรับสถานประกอบการ 1. บริการพยาบาลประจำโรงงาน บริการจัดหาทีมพยาบาลประจำสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม เขตพื้นที่ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สมุทรปราการ และกทม. และบริการจัดหายาและเวชภัณฑ์ โดยมีทีมงานพยาบาลวิชาชีพที่พร้อมให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดตลอดอายุสัญญา 2. บริการรถขนย้ายและกำจัดขยะติดเชื้อ บริการเก็บขนและกำจัดขยะติดเชื้อในสถนพยาบาล โรงงานอุตสหกรรม เขตพื้นที่ ชลบุรี, ระยอง, ฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี, สมุทรปราการ และกทม. มีประสบการณ์การเก็บขนขยะและกำจัดขยะมูลผอยติดเชื้อและได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลเอกชน โรงงานต่างๆ ได้รับใบอนุญาตการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยติตเชื้อจากหน่วยราชการท้องถิ่น 3. บริการงานส่งเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ จัดทำบอร์ดเพื่อให้ความรู้เรื่องสุขภาพเดือนละ 1 ครั้ง จัดทำสื่อวารสาร จุลสาร สื่อ Online หรือเอกสารความรู้ต่าง ๆ พร้อมจัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ CPR ปี ละ 1 ครั้ง รวมไปจนถึงให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ โดย ทีมสหวิชาชีพ แพทย์และเภสัชกรตลอดเวลา ทางโทรศัพท์ หรือระบบสื่อสารอื่น ๆ 4. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ จัดโปรแกรมการดูแลรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างเหมาะสม โดยให้บริการทั้งทางโทรศัพท์ หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพทั้งกายและใจที่แข็งแรง ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 5. บริหารจัดการและควบคุมดูแลพยาบาล –  มีระบบการจัดการ หากมีปัญหาติดต่อผู้จัดการได้ทันที –  มีการสอนงาน ก่อนเริ่มทำงานจริง และตรวจการพยาบาลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง –  มีที่ปรึกษาจัดการพยาบาล รับฟังเรื่องร้องเรียนต่างๆ –  สต็อกยา และควบคุมบริการให้คำปรึกษาการจ่ายยาให้พนักงานใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เกิดผลข้างเคียง –  จัดทำสรุปรายงานการใช้ห้องพยาบาลแต่ละเดือน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่ทันสมัย…

Read More Read More

เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ตัวช่วยการนำเสนองานของหน่วยงานราชการ

เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ตัวช่วยการนำเสนองานของหน่วยงานราชการ

เครื่องฉายภาพ 3 มิติ เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมในสถานที่ราชการเป็นอย่างมาก เช่น โรงเรียน หรือสถานที่ที่มีการนำเสนอ อบรม จัดการเรียนการสอน โดยอุปกรณ์ตัวนี้จะทำหน้าที่ฉายวัตถุต่าง ๆ ที่ต้องการ เพื่อแสดงออกไปยังจอโปรเจคเตอร์แบบเรียลไทม์ (Real-Time) ซึ่งเหมาะกับงานนำเสนอเป็นอย่างมาก ในบทความนี้ เราจะมาทำความรู้จักกับเครื่องฉายภาพ 3 มิติให้มากขึ้น เครื่องฉายภาพ 3 มิติ คืออะไร ใช้งานในลักษณะใดบ้าง เครื่องฉายภาพแบบ 3 มิติ หรือ Digital Visualizer เป็นอุปกรณ์ที่มีหน้าที่ฉายภาพวัตถุที่เป็นของจริงใด ๆ ก็ตามในรูปแบบ 3 มิติ ขึ้นไปยังจอรับภาพโปรเจคเตอร์ในลักษณะเรียลไทม์ (Real-Time) เช่น ฉายรูปสินค้าขึ้นจอภาพใหญ่ หรือใช้เขียนกระดาษเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน เป็นต้น ลักษณะการใช้งานจะเหมือนกับการใช้กล้องวิดีโอถ่ายภาพเพื่อขึ้นจอใหญ่ แต่เครื่องฉายภาพ 3 มิติจะมีความสะดวกในการใช้งานมากกว่าตรงที่ ไม่จำเป็นต้องถือกล้องให้หนักอยู่ตลอดเวลา ไม่จำเป็นต้องใช้ไฟส่องสว่างแยก สามารถปรับมุมภาพได้ง่ายและรวดเร็ว โดยส่วนประกอบหลัก ๆ ของเครื่องฉายภาพ 3 มิติจะมีอยู่ ดังนี้ 1. กล้อง อุปกรณ์หลักสำคัญของเครื่องฉายภาพ 3 มิติ โดยหน้าที่ของอุปกรณ์นี้คือจับภาพหรือถ่ายภาพวัตถุบนแท่นวางวัตถุเพื่อนำเสนอขึ้นจอภาพ ตัวกล้องจะใช้ระบบดิจิตอลในการควบคุมการขยับมุมกล้อง รวมถึงการซูมเข้าซูมออก กล้องในเครื่องฉายภาพ 3 มิติที่วางขายในท้องตลาดจะแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิดหลัก ๆ คือ แบบ CCD (Charge Coupled Device) , แบบ CMOS (Complementary Metal Oxide…

Read More Read More

สร้างสรรค์ผลงาน เสาไฟประติมากรรม โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์

สร้างสรรค์ผลงาน เสาไฟประติมากรรม โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์

เสาไฟประติมากรรม จัดว่าเป็นหนึ่งสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานสิ่งที่เป็นประโยชน์ใช้สอยอย่าง เสาไฟ และสิ่งที่เป็นความสวยงามเข้าด้วยกัน ในประเทศไทยมีการใช้เสาไฟประติมากรรมมาติดตั้งตามถนนมากมาย โดยหน่วยงานรัฐหรือบริษัทเอกชนมักจะจะนำไปติดตั้งเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับงานตกแต่ง เสาไฟประติมากรรมของ ‘ช รวยไลท์ติ้ง’ มีลักษณะใดบ้าง เสาไฟประติมากรรมจะมีจุดเด่นตรงส่วนโคมไฟ ส่วนตัวเสาไฟจะมีลวดลายแตกต่างไปตามลักษณะของโคมไฟ ตัวโคมไฟมักจะใช้วัสดุที่เป็นอลูมิเนียมอัลลอย มาแกะสลักเป็นรูปทรงประติมากรรมต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เนื่องจากตัวอลูมิเนียมอัลลอยมีคุณสมบัติในการระบายความร้อนได้ดีกว่าเหล็กหลายเท่าตัว มีความแข็งแรง ผลิตง่าย ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี จึงเหมาะที่จะใช้งาน โดยตัวโคมไฟที่เราผลิต มีรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ – รูปกินรี – รูปนักษัตร 12 ราศี – รูปหงส์ – รูปมังกร – รูปช้าง – รูปพญานาค – รูปมโนราห์ เทวดา หรือนางฟ้า – ออกแบบและผลิตเสาไฟประติมากรรมตามรูปแบบที่ต้องการ เสาไฟประติมากรรมของ ‘ช รวยไลท์ติ้ง’ ดีกว่าอย่างไร – ใช้วัสดุที่มีคุณภาพ แข็งแรง ทนแดด ทนฝนได้ดีเยี่ยม – ออกแบบรูปร่างได้ตามที่ต้องการ – ผลิตได้ขั้นต่ำเพียงแค่ 1 ชิ้น – มีบริการซ่อมแซม – งานละเอียดประณีตทุกชิ้น – ผลิตตามงบประมาณที่จำกัดได้ ดังนั้น หากสนใจเสาไฟประติมากรรมที่มีคุณภาพ ละเอียดประณีต ต้อง บริษัท ช รวยไลท์ติ้ง จำกัด รับสั่งผลิตโคมไฟทุกชนิด ตามแบบเฉพาะ โดยช่างผู้ชำนาญงาน ประสบการณ์สูง อีกทั้งยังรับหล่ออลูมิเนียมอัลลอย ไฟเบอร์กลาส สร้างแบบแม่พิมพ์ ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ ทำตามสเปก สามารถส่งสเปกเพื่อประเมินราคาก่อนสั่งทำได้ ยินดีให้คำปรึกษา

โอกาสช่องทางการกระจายสินค้าอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล

โอกาสช่องทางการกระจายสินค้าอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล

          ปัจจุบันกระแสการตลาดของสินค้าอุตสาหกรรมได้มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลเข้ามาช่วยในการกระจายสินค้าอุตสาหกรรมเพื่อให้ธุรกิจมียอดขายเพิ่มมากขึ้น และเป็นโอกาสโปรโมทแบรนด์ธุรกิจให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงกลุ่ม ซึ่งการขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อออนไลน์ เป็นการขายในลักษณะ E-commerce ซึ่งเป็นการขายผ่านหน้าโฮมเพจเว็บไซต์และแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ เพราะปัจจุบันผู้คนนิยมใช้เครื่องมือสื่อสารแบบสมาร์ทโฟนและแท็ปเล็ตในชีวิตประจำวัน สำหรับการทำงานและค้นหา ร่วมไปจนถึงการติดต่อสื่อสาร ทำให้การทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์สำหรับธุรกิจได้ผลตอบรับที่ดีกว่า แต่ทั้งนี้การขายแบบออฟไลน์ก็ยังคงมีความสำคัญอยู่เช่นกัน ช่องทางการตลาดออนไลน์สำหรับสินค้าอุตสาหกรรมมีช่องทางใดบ้าง 1. Social Media Marketing           เป็นช่องทางการทำการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ ที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้กัน ได้แก่ Facebook โดยแต่ละธุรกิจจะมีการเปิดบัญชี Facebook Fanpage เป็นของตัวเอง เพื่อโพสโปรโมทขายสินค้าหรือบริการ โดยอาจจะมีการสร้าง Content ที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดผู้ซื้อ หรือมีการจัดโปรโมชั่นประจำเดือน เพื่อโปรโมทสินค้านั้นๆ Instagram เป็นแพลตฟอร์มที่เน้นการใช้รูปภาพและวิดีโอ สำหรับธุรกิจต่าง ๆ สามารถกระตุ้นการรับรู้และขยายฐานลูกค้าผ่านการโฆษณาบน Instagram Twitter ทวิตเตอร์สื่อออนไลน์อีกรูปแบบหนึ่งที่มีเอกลักาณ์เฉพาะตัว ด้วยลักษณะเฉพาะอันโดดเด่นด้วยการจำกัดตัวอักษรในการทวีต (Tweet) ไว้เพียง 280 ตัวอักษร ทำให้การสื่อสารอาจจะต้องกระชับ น่าสนใจ และสามาระเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งผู้ใช้ทวิตเตอร์ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นและวัยกลางคน LINE Official Account หรือที่รู้จักกันว่า Line OA เครื่องมือบนมือถือที่ง่ายต่อการใช้งาน ที่ใช้ในการสื่อสาร การดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้า เป็นช่องทางการพูดคุยกับแบรนด์ที่ง่ายที่สุด เพราะ LINE เป็นแอปพลิเคชั่นแชท จึงทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าสามารถถามคำถามได้สะดวกและเมื่อมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ Tiktok  เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่มีเน้นการสร้างและแชร์วิดีโอสั้น ๆ เพื่อสร้างความสนุกสนาน โดยสามารถใส่ลูกเล่น ฟิลเตอร์ ภาพ วิดีโอ และเสียงประกอบ โดยจุดเด่นของ Tiltok  คือคอนเทนต์ที่ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอหรือเป็นเรื่องราวที่ผู้คนสนใจ…

Read More Read More

ค้นหารายชื่อธุรกิจและรายชื่อโรงงานผ่านเว็บไดเร็กทอรี่ Business Directory

ค้นหารายชื่อธุรกิจและรายชื่อโรงงานผ่านเว็บไดเร็กทอรี่ Business Directory

ค้นหารายชื่อธุรกิจได้ง่าย สะดวกสบายต้องที่เว็บ PagesThai.com เว็บ Online Marketplace ซึ่งเว็บไดเร็กทอรี่ที่รวบรวมรายชื่อโรงงานผู้ผลิตตัวแทนจำหน่าย ธุรกิจบริการ ผู้ประกอบการทุกอุตสาหกรรมทั่วประเทศไทย ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เพจเจสไทย เว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลธุรกิจ Business Directory ข้อมูลบริษัทสินค้าอุตสาหกรรม รวบรวมโรงงานผลิต ตัวแทนจำหน่าย ธุรกิจบริการหลากหลายประเภท ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จัดสรรด้วยหมวดหมู่โรงงานผลิตที่หลากหลาย พร้อมให้คุณค้นหา แนะนำเว็บค้นหารายชื่อธุรกิจ Pagethai PagesThai.com เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลธุรกิจ ข้อมูลบริษัท ที่เป็นแหล่งข้อมูลรวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิต ตัวแทนจำหน่าย รับจ้างผลิต โรงงานผลิต โดยเว็บไซต์เพจเจสไทยมีการค้นหารายชื่อ สินค้า บริการในรูปแบบ Tag คำค้น ซึ่งเว็บไซต์เพจเจสไทยเหมาะกับใคร ตัวแทนจำหน่ายที่ต้องการขายสินค้าให้แก่โรงงานผู้ผลิต โรงงานผลิตที่ต้องการ Subcontract จากโรงงานผู้ผลิต ธุรกิจบริการที่ต้องการขายบริการให้แก่องค์กรใหญ่ ผู้ผลิตวัสดุ อะไหล่ ชิ้นส่วนเพื่ออุตสาหกรรมการผลิต โครงสร้างการทำงานของสื่อ PageThai เพจเจสไทย The Catalogue หนังสือสินค้าอุตสาหกรรม ที่รวบรวมรายชื่อโรงงานผลิต ตัวแทนจำหน่าย ธุรกิจบริการอย่างครบครัน เว็บไซต์เพื่อการค้นหารายชื่อโรงงานผลิต รายชื่อธุรกิจ รายชื่อผู้ประกอบการทุกอุตสาหกรรมทั่วประเทศไทย ผ่านช่องทางการค้นหาด้วยคำค้น E-Directory ตลาดค้าส่งออนไลน์ในรูปแบบ E-Book ส่งตรงถึงฐานข้อมูลที่อัพเดตทุกปี  

โปรโมทเว็บไซต์ติดหน้าแรก Google รับทำ SEO สายขาว

โปรโมทเว็บไซต์ติดหน้าแรก Google รับทำ SEO สายขาว

หากคุณมีเว็บไซต์หน้าร้านเป็นของตัวเองแล้ว แต่หากไม่มีการโปรโมทเว็บไซต์คงไม่มีใครเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณแน่นอน ซึ่งปัจจุบันวิธีการโปรโมทเว็บไซต์ให้ติดอันดับหน้าแรก Google ที่เป็นที่นิยมกันนั่นคือการทำ SEO หรือ Search Engine Optimization ที่เป็นการทำให้เว็บไซต์ติดอันดับหน้าต้น ๆ ของ Google ยิ่งตำแหน่งเว็บไซต์แสดงผลในอันดับสูงเท่าไหร่ โอกาสที่จะทำให้คนเข้าถึงเว็บไซต์ยิ่งมีมากเท่านั้น การทำ SEO สำคัญอย่างไรกับเว็บไซต์และธุรกิจของคุณ โดยส่วนใหญ่แล้วการค้นหาเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการมักจะค้นหาผ่านแพลตฟอร์ม Search Engine เช่น Google ซึ่งถือเป็นช่องทางหลักในการค้นหา แม้ว่าปัจจุบันจะมีแพลตฟอร์ม Social Media ก็ตาม แต่ผู้คนที่ต้องการซื้อสินค้าและบริการต่างก็ใช้ google เพื่อค้นหา สำหรับการทำ SEO จะแตกต่างจากการลงโฆษณาแบบ Google Ads สามารถอธิบายได้ดังนี้ การทำ SEO กับตัวเว็บไซต์จะใช้ระยะเวลาในการทำอย่างน้อย 1-2 เดือน ที่อันดับจะเริ่มขึ้นและมีคนเข้าชมเว็บไซต์ ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบภายในเว็บไซต์กับคีย์เวิร์ดที่ต้องการด้วย ซึ่งการทำ SEO นี้จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างต่อเนื่อง การทำ SEO สายขาว คืออะไร “ รับทำ SEO สายขาว ” คำนี้หลายคนคงจะเคยเห็นหรือรู้จักกันมาบ้างแล้ว สำหรับการทำ SEO สายขาว เป็นการพัฒนาเว็บไซต์โดยเน้นเทคนิคเพิ่มคุณภาพให้กับเว็บไซต์อย่างถูกต้องตามหลักของ Google โดยการทำจำต้องอาศัยระยะเวลาในการผลักดันสักช่วงระยะหนึ่งขึ้นอยู่กับความยาก-ง่ายของ Keyword ค่าการแข่งขันในตลาด ซึ่งบาง Keyword อาจจะใช้เวลา 3-6 เดือน ก็มีโอกาสขึ้นมาอยู่หน้าแรก หรืออาจจะใช้เวลา 6-12 เดือน แต่รับรองว่าเป็นผลดีต่อธุรกิจในระยะยาวอย่างแน่นอน 4 เหตุผลที่เจ้าของธุรกิจต้องใช้บริการรับทำ SEO โปรโมทเว็บไซต์ 1. เลือกใช้…

Read More Read More

DRONESCAN อุปกรณ์ช่วยนับสต๊อก ที่คลังสินค้าต้องมี

DRONESCAN อุปกรณ์ช่วยนับสต๊อก ที่คลังสินค้าต้องมี

อุปกรณ์ช่วยนับสต๊อก เรียกได้ว่าเป็นตัวช่วยในการนับสินค้าซึ่งใช้ในโกดัง คลังสินค้า ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คสินค้าทั้งสแกนบาร์โค้ด นับจำนวนสินค้า การสำรวจเพื่อการทำแผนผังสินคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะกับคลังสินค้าขนาดใหญ่ ด้วยระบบฟังก์ชั่นของการทำงานที่ล้ำสมัย ที่ทำให้เห็นภาพสดจากกล้องได้ ซึ่งอุปกรณ์ช่วยนับสต๊อค DRONESCAN มีหลายรุ่นให้ได้เลือกใช้งานอย่างเหมาะสม มาดูกันว่ามีรุ่นใดบ้าง แนะนำรูปแบบของ อุปกรณ์นับสต๊อก DRONESCAN 1. อุปกรณ์ช่วยนับสต๊อก แบบติดบนโฟล์คลิฟท์ DroneScan BUFFALO – ติดตั้งและถอดออกได้รวดเร็วภายในไม่กี่วินาที จากงาของรถโฟคลิฟท์ของลูกค้า – ใช้พนักงานเพียงคนเดียวในการทำงาน และไม่ต้องมีพนักงานขึ้นที่สูง – คนขับอยู่บนพื้นดินอย่างปลอดภัยขณะยกตัวเครื่องสแกนขึ้นไปนนที่สูง พร้อมเห็นภาพสดจากกล้องของเครื่องสแกน – พร้อมกับโปรแกรมที่สามารถใช้งานง่ายที่สามารถนับและระบุตำแหน่ง รวมสามารถตรวจจับชั้นวางที่ว่างได้ – เหมาะสำหรับการตรวจสอบหรือนับสต็อกสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพในคลังสินค้าขนาดใหญ่ – การใช้งานที่พิสูจน์แล้วในการสแกนสินค้า 300 ตำแหน่ง/ชั่วโมง/พนักงาน – ดูการใช้งานเพิ่มเติม : https://www.youtube.com/watch?v=siGfoM1h8eE 2. อุปกรณ์ช่วยนับสต๊อก แบบติดโดรน DroneScan HUMMINGBIRD – มีความรวดเร็วและพกพาสะดวก ช่วยในการตรวจสอบหรือนับสต็อกสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ – พนักงานอยู่บนพื้นที่ปลอดภัยขณะและนำโดรนขึ้นบินไปที่พาเลท – สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการนับสินค้าได้สูงสุด 20 เท่า เมื่อเทียบกับการนับสต็อครูปแบบเดิม – การสแกนบาร์โค้ดทั้งหมดสามารถดาวน์โหลดลงคอมพิวเตอร์หรือมือถือของผู้ใช้งานได้หลังจากสแกนเสร็จสิ้น – ดูการใช้งานเพิ่มเติม : https://www.youtube.com/watch?v=vTZOdYjm-JU 3. อุปกรณ์ช่วยนับสต๊อก แบบอัตโนมัติ DroneScan MEEKAT – ทำงานด้วยระบบสแกนและเก็บข้อมูลสินค้าคงคลังแบบอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบ – มีระบบกลับแท่นชาร์จและการชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ – ผู้ใช้สามารถกำหนดความเร็วในการเคลื่อนที่เพื่อรองรับกับบาร์โค้ดหรือประเภทภารกิจที่อ่านยาก/อ่านง่าย – มีระบบการรับข้อมูลประกอบด้วยเครื่องอ่านบาร์โค้ด 1D และ 2D, เครื่องอ่าน RFID มุมมองแคบ,…

Read More Read More

การใช้ฮีทปั๊มในการทำน้ำร้อน ประหยัดกว่าเครื่องทำน้ำร้อนแบบไฟฟ้าอย่างไร

การใช้ฮีทปั๊มในการทำน้ำร้อน ประหยัดกว่าเครื่องทำน้ำร้อนแบบไฟฟ้าอย่างไร

             ฮีทปั๊ม หรือปั๊มทำความร้อน เป็นอุปกรณ์ทำความร้อนที่นิยมใช้งานในพื้นที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ร้านอาหาร โรงพยาบาล หรืออุตสาหกรรมใหญ่ ๆ จำพวก อาหาร เนื่องจากสามารถทำความร้อนได้ในปริมาณมาก ๆ มีความปลอดภัยสูง และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ในระยะยาว โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้ฮีทปั๊มในการทำน้ำร้อนเป็นหลัก และได้ไอเย็นเป็นของแถม หลักการทำงานของฮีทปั๊ม การทำงานของฮีทปั๊มจะใช้หลักการเดียวกับเครื่องปรับอากาศ โดยจะขนส่งความร้อนจากคอยล์เย็นไปทิ้งที่คอนเดนเซอร์หรือคอยล์ร้อน โดยใช้สารทำความเย็นที่อยู่ในระบบเป็นตัวกลางในการขนส่งความร้อนจากแหล่งที่มีอุณหภูมิต่ำไปยังแหล่งที่อุณหภูมิสูง ซึ่งฮีทปั๊มจะต่างจากเครื่องปรับอากาศตรงที่ฮีทปั๊มจะถ่ายเทความร้อนที่ได้จากสารทำความเย็นที่ผ่านคอมเพลสเซอร์ไปยังน้ำ หรืออากาศที่ระบายออกมา ทำให้น้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้น และนำไปใช้งานต่อไป ฮีทปั๊ม ประหยัดกว่าการใช้ไฟฟ้าทำความร้อนอย่างไร การทำน้ำร้อน แบ่งได้เป็นสองวิธี คือการใช้ไฟฟ้าทำความร้อนโดยตรงด้วยการป้อนกระแสไฟฟ้าผ่านลวดทำความร้อน ทำให้ลวดมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นและถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า เช่น กาต้มน้ำร้อน เครื่องทำน้ำอุ่น และอีกวิธีคือใช้ไฟฟ้าทำความร้อนโดยทางอ้อม ซึ่งจะเป็นการป้อนกระแสไฟฟ้าให้กับระบบคอมเพลสเซอร์เพื่อดูดความร้อนจากแหล่งอุณหภูมิต่ำไปทิ้งที่อุณหภูมิสูง หรือก็คือ ฮีทปั๊ม นั่นเอง ซึ่งการใช้ไฟฟ้าทำความร้อนโดยตรงนั้นจะใช้ไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์ เพื่อให้ได้พลังงานความร้อน 1 กิโลวัตต์ หรืออัตรา 1:1 แต่ฮีทปั๊มนั้นจะใช้ไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์ แต่ได้พลังงานความร้อนถึง 3 กิโลวัตต์ ซึ่งเท่ากับว่าฮีทปั๊มมีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าถึง 3 เท่าเลยทีเดียว จะเห็นได้ว่า ฮีทปั๊ม สามารถประหยัดไฟมากกว่าการใช้ไฟฟ้าทำความร้อนโดยตรง และยังมีความปลอดภัยมากกว่า ดูแลรักษาได้ง่ายกว่าอีกด้วย หากต้องการฮีทปั๊มคุณภาพดีจากผู้เชี่ยวชาญ ต้อง บริษัท แอดวานซ์เทอร์โมโซลูชั่น จำกัด ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีประสบการณ์มายาวนาน ผู้ผลิตเครื่องทำน้ำร้อนฮีทปั๊ม ผลิตเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูง รับวางระบบชิลเลอร์อุตสาหกรรม ติดตั้งชิลเลอร์ระบบทำความเย็นอย่างมีคุณภาพ บริการเด่น เน้นความพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ ———————————————————————————————- บทความที่เกี่ยวข้อง – เลือกซื้อฮีทปั๊ม (Heat Pump) อย่างไรให้ได้คุณภาพสูงสุดในการใช้งาน…

Read More Read More

ข้อต่อสวมเร็ว อุปกรณ์ที่ช่วยให้การเชื่อมต่อสายไฮดรอลิคเป็นเรื่องง่าย

ข้อต่อสวมเร็ว อุปกรณ์ที่ช่วยให้การเชื่อมต่อสายไฮดรอลิคเป็นเรื่องง่าย

             ข้อต่อสวมเร็ว (Quick Coupling) เป็นอุปกรณ์ไฮดรอลิคที่ช่วยให้การเชื่อมต่อมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น มีความสะดวกในเรื่องการถอดย้ายจุดเชื่อมต่อ และมีความปลอดภัย ในระบบไฮดรอลิค การติดตั้งหรือถอดประกอบข้อต่อไฮดรอลิคนั้นต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก เพราะมีความเสี่ยงจากการที่ของเหลวในระบบจะรั่วไหลออกมาจากการถอดประกอบได้ และอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบไฮดรอลิคในระยะยาวได้อีกด้วย ข้อต่อสวมเร็วจึงเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ไฮดรอลิคที่น่าสนใจสำหรับงานประเภทที่ต้องถอดหรือติดตั้งสายอยู่บ่อย ๆ ประเภทของข้อต่อสวมเร็ว ข้อต่อสวมเร็ว มีหลายรูปแบบให้เลือกใช้ตามงานแต่ละประเภท ที่นิยมใช้งานในประเทศไทยมีอยู่ 3 ชนิด คือ 1. แบบหัวเข็ม Puppet Type เป็นข้อต่อรุ่นแรก หัวข้อต่อตัวผู้จะมีลักษณะเป็นหัวเข็ม โดยจะรับแรงดันอยู่ที่ประมาณ 200 ถึง 300 bar เป็นรุ่นที่วางขายในท้องตลาดส่วนใหญ่ 2. แบบหน้าเรียบ Flat-Face Type เป็นรุ่นที่พัฒนาต่อยอดมา หัวข้อต่อทั้งตัวผู้ตัวเมียจะมีลักษณะที่แบนเรียบ รับแรงดันได้พอ ๆ กันกับแบบหัวเข็ม แต่มีข้อดีในเรื่องของการทำความสะอาดและป้องกันการหยดของน้ำมันหรือของเหลวได้ดีกว่าแบบหัวเข็ม จึงมีความปลอดภัยมากกว่า 3. แบบเกลียวขัน Screw Type เป็นรุ่นที่มีเกลียวขันเพิ่มขึ้นมา เนื่องจากข้อต่อรุ่นนี้จะรับแรงดันได้มากถึง 700 bar จึงต้องมีเกลียวขันเพื่อความปลอดภัยของตัวระบบไฮดรอลิค การใช้งานข้อต่อสวมเร็ว             ข้อต่อสวมเร็วจะมีอยู่สองส่วน คือข้อต่อสวมเร็วตัวผู้ (Male Quick Coupling) และข้อต่อสวมเร็วตัวเมีย (Female Quick Coupling) โดยข้อต่อตัวเมียจะไว้ติดตั้งกับเครื่องมือระบบไฮดรอลิค ส่วนข้อต่อตัวผู้จะไว้เชื่อมต่อระหว่างสายไฮดรอลิคกับข้อต่อตัวเมีย ซึ่งจะแตกต่างกับข้อต่อปกติตรงที่ไม่ต้องหมุนเกลียวข้อต่อเพื่อล็อคทุกครั้งที่ถอดประกอบ แต่สามารถเชื่อมต่อได้ทันที ข้อต่อสวมเร็ว เหมาะกับการใช้งานประเภทไหนบ้าง             ข้อต่อสวมเร็วสามารถใช้ได้กับเครื่องมือระบบไฮดรอลิคในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท…

Read More Read More

บริษัททำความสะอาด ทางเลือกใหม่ที่จะทำให้ชีวิตง่ายขึ้น

บริษัททำความสะอาด ทางเลือกใหม่ที่จะทำให้ชีวิตง่ายขึ้น

ปัจจุบันธุรกิจบริษัททำความสะอาดมีการเติบโตขึ้นอย่างมาก เนื่องจากผู้คนส่วนมากให้ความสนใจใช้บริการนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งผู้ใช้บริการทำความความสะอาดจะอยู่ในกลุ่มธุรกิจ โรงแรม รีสอร์ท คอนโด สำนักงาน ออฟฟิศ นักธุรกิจ โรงพยาบาล เป็นต้น สถานที่เหล่านี้จึงเป็นพื้นที่ที่ผู้คนเข้ามาใช้งานตลอดทั้งวัน ถึงเเม้ว่าในขณะนี้สถานการณ์โควิด-19 จะบรรเทาไปบ้าง เเต่การดูเเลรักษาความสะอาดก็ยังเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้  บริษัททำความสะอาดที่มีบริการครบวงจรเเละมีความเชี่ยวชาญสูง จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจกลุ่มนี้ เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยเเละเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรลูกค้า ประโยชน์ของการจ้างบริษัททำความสะอาดมืออาชีพ 1. พื้นที่สะอาดกว่าเดิม หมดกังวลเรื่องเชื้อโรค            สถานที่ที่สะอาดย่อมเป็นเรื่องที่ดีกว่าสถานที่ที่ไม่เป็นระเบียบ การเข้ามาใช้งานในสำนักงาน หรือพื้นที่ที่มีบริเวณกว้างทุกวัน พื้นที่เหล่านั้นย่อมมีการสะสมฝุ่น คราบหนัก เเบคทีเรียหรือเชื้อโรค เเม่บ้านมืออาชีพจากบริษัทรับทำความสะอาดจึงได้รับการอบรมมาเพื่อช่วยลูกค้าในกลุ่มธุรกิจเหล่า เพื่อช่วยให้การกำจัดคราบสิ่งสกปรก คราบหนัก กลิ่นไม่พึงประสงค์ในจุดอับต่างๆ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป อีกทั้งยังช่วยลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ ลดการก่อภูมิเเพ้จากฝุ่นในอากาศ ทำให้สภาพเเวดล้อมในพื้นที่นั้นๆ น่าอยู่น่าใช้งานมากขึ้น   2. ส่งเสริมสุขภาพผู้อยู่อาศัยหรือพนักงาน            เมื่อสภาพเเวดล้อมการทำงานดี ปลอดเชื้อโรค ปลอดสารก่อภูมิเเพ้ การจัดอุปกรณ์สำนักงานเป็นระเบียบเรียบร้อย จะช่วยส่งเสริมสุขภาพของผู้อาศัยหรือพนักงานในระยะยาว ซึ่งเมื่อพวกเขามีสุขภาพที่ดีขึ้น การลางานเจากสาเหตุอาการเจ็บป่วยก็จะน้อยลง ฃ่วยให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เพราะพื้นที่ที่มีการทำความสะอาดเป็นประจำจะช่วยลดการสัมผัสกับเชื้อโรคหรือสารก่อภูมิเเพ้ โดยเฉพาะตอนนี้ที่สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่ยังคงเเพร่กระจายอยู่ 3. การทำความสะอาดที่ถูกต้อง ฃ่วยยืดอายุการใช้งานเฟอร์นิเจอร์ บริษัททำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพสูง จะมีบริการเเม่บ้านที่มีความเชี่ยวชาญในวิธีการดูเเลความสะอาดของเฟอร์นิเจอร์ในสำนักงาน ลดโอกาสที่จะทำความสะอาดผิดวิธีจนทำให้พรม หรือผ้าม่านของคุณเสียหายในเวลาก่อนสมควร อีกทั้งยังรู้วิธีการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อที่เหมาะกับสภาพพื้นผิว ซึ่งถ้ามองอีกด้านหนึ่ง การทำความสะอาดที่ไม่มีความรู้พอ ก็อาจจะทำให้ต้องมีการซ่อมเเซมหรือต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ในสำนักงานใหม่ก่อนเวลาอันควร ดังนั้น การจ้างเเม่บ้านมืออาชีพจึงเป็นการประหยัดงบค่าใช้จ่ายไม่ให้เกินได้ 4. เสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรแก่ผู้มาเยือน การสร้าง First Impression หรือความประทับใจเเรกแก่ลูกค้าหรือผู้มาเยือนยังคงเป็นเรื่องสำคัญเสมอ…

Read More Read More