เจเอส เทค บจก. บริการล้างเครื่องจักร ทำความสะอาดเครื่องจักร ทำความสะอาดเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

เจเอส เทค บจก. บริการล้างเครื่องจักร ทำความสะอาดเครื่องจักร ทำความสะอาดเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

เจเอส เทค บจก. บริการล้างเครื่องจักร

ทำความสะอาดเครื่องจักร ทำความสะอาดเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ล้างเครื่องจักรด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จัดจำหน่ายแปรงแยงจุ๊บ และเครื่องไฮดรอลิคทอร์ค รวมถึงมีบริการซ่อมให้อีกด้วย

เจเอส เทค บจก. บริการล้างเครื่องจักร ซ่อม-ล้างตะกันที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

บริการล้างเครื่องจักร ซ่อม-ล้างตะกันที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เจเอส เทค บจก. บริการล้างเครื่องจักรและทำความสะอาดเครื่องจักร ทำความสะอาดเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ผู้ชำนาญทางด้านการให้บริการต่างๆแก่โรงงานอุตสาหกรรม ประกอบกิจการให้บริการทำความสะอาดเครื่องจักร ล้างเครื่องจักร ทำความสะอาดเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ทำความสะอาดด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ด้วยประสบการณ์และการทำงานมาอย่างยาวนานทำให้บริษัทฯเป็นผู้ชำนาญในด้านงานบริการล้าง ทำความสะอาด งานบริการในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

ผู้ชำนาญ ทางด้านการให้บริการทำความสะอาดเครื่องจักรด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง, ล้างห้องพ่นสี, เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน, เครื่องมือต่าง ๆ แก่โรงงานอุตสาหกรรม

บริการล้างเครื่องจักร
บริการล้างเครื่องจักร

ดำเนินธุรกิจงานบริการทำความสะอาดเครื่องจักร บริการล้างเครื่องจักรและทำความสะอาดเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน บริการล้างเครื่องจักรด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง บริการล้างเครื่องจักรต่างๆ งาน Clean Machine ทำความสะอาดเครื่องจักรทั่วไป ทำความสะอาดเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ล้างเครื่องจักรด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ผู้ชำนาญทางด้านการให้บริการล้าง ทำความสะอาด งานบริการเคื่องจักรต่างๆสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม บริการขายเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ให้เช่า งานรับซ่อมเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง พร้อมจำหน่ายแปรงแยงจุ๊บ เครื่องไฮดรอลิคทอร์ค รวมถึงมีบริการซ่อมแซมอีกด้วย ทำความสะอาดเครื่องจักร ทำความสะอาดเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ล้างเครื่องจักรด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จัดจำหน่ายแปรงแยงจุ๊บ และเครื่องไฮดรอลิคทอร์ค รวมถึงมีบริการซ่อมให้อีกด้วย

http://jstech.brandexdirectory.com/
อีเมล์  : sujitta@jstech-thailand.com
โทรศัพท์ : +663 869 4288 , +669 478 92941
ที่อยู่ : 19/28 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *