หนังสืออุตสาหกรรมในไทย ผู้ผลิตสื่อโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ สินค้า และบริการ

หนังสืออุตสาหกรรมในไทย ผู้ผลิตสื่อโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ สินค้า และบริการ

หนังสืออุตสาหกรรม

เป็นหนังสืออุตสาหกรรมที่รวบรวมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทั้งหมดในประเทศไทย

หนังสืออุตสาหกรรม
หนังสืออุตสาหกรรม

แคตตาล็อก

หนังสืออุตสาหกรรม ที่มีมากกว่า 10 ปีมีประสบการณ์เกี่ยวกับวัสดุการพิมพ์และได้รับการ
เป็นผู้นำในการวางแผนการพัฒนาของเทคโนโลยีสื่อโฆษณา บริษัท จะใช้เครื่องมือสื่อสารต่างๆที่มี การตลาดสมัยใหม่โดยโครงสร้างเครือข่ายและกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลผ่านออนไลน์ สินค้าอุตสาหกรรมและการบริการที่ทันสมัยใน
โลกการตลาดและการสื่อสารไร้ขีด จำกัด เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของผู้ซื้อและผู้ขายอย่างชัดเจน

– ผู้ผลิตสื่อโฆษณา
– สื่อสิ่งพิมพ์ สินค้า และบริการ
– คู่มือซื้อขายสินค้าอุตสาหกรรมและบริการพิเศษ Brandex Directory
– สื่อโฆษณามัลติมีเดีย ในรูปแบบของเว็บไซต์และงาน Presentation
– กิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และถึงกลุ่มผู้บริโภคโดยตรง

http://www.ebookstore.in.th


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *