คี เมทริกซ์ บจก.ติดตั้งระบบพื้นอีพ็อกซี่ (Epoxy) พื้นพียู (Polyurethane) พื้นอุตสาหกรรม กันรั่ว กันซึม กันสนิม สีกันลื่น

คี เมทริกซ์ บจก.ติดตั้งระบบพื้นอีพ็อกซี่ (Epoxy) พื้นพียู (Polyurethane) พื้นอุตสาหกรรม กันรั่ว กันซึม กันสนิม สีกันลื่น

คี เมทริกซ์ บจก.จำหน่าย-ติดตั้งระบบพื้นอีพ็อกซี่ (Epoxy)

พื้นพียู (Polyurethane) พื้นอุตสาหกรรม กันรั่ว กันซึม กันสนิม สีกันลื่น สีสะท้อนความร้อน สีทนเคมี เคลือบกันไฟ เคลือบพื้น ปรับปรุงพื้นโรงงานและอาคาร

พื้นอุตสาหกรรม

พื้นอุตสาหกรรม  งานคอนกรีต / Concrete Coating พื้นอีพ็อกซี่ปรับระดับ / Self-leveling Epoxy Coating
อีพ็อกซี่กันลื่น / Anti-slip Epoxy Floor Coating โพลียูริเทน (พื้นพียู) งานคอนกรีต / Polyurethane Coating for Concrete
/ Industrial Flooring & Coating กันรั่วกันซึมงานคอนกรีต / Waterproofing for Concrete
ป้องกันเคมีกัดทำลายงานคอนกรีต / Chemical Protection for Concrete งานโลหะ / Metal Coating
โพลียูริเทน (พื้นพียู) งานโลหะ / Polyurethane Coating for Metal กันรั่วกันซึมงานโลหะ / Waterproofing for Metal
เคลือบสะท้อนความร้อน / Ceramic Coating กันสนิมและเคมีกัดทำลายงานโลหะ / Corrosion & Chemical Protection for Metal
ผลิตภัณฑ์ / Products สีพื้นอีพ็อกซี่ / Epoxy สีพื้นโพลียูริเทน (พื้นพียู) / Polyurethane สีสะท้อนความร้อน / Ceramic Coating
สีป้องกันสนิมและเคมี / Corrosion & Chemical Protection สีน้ำ, สีอคริลิค ทาภายในภายนอก / Interior & Exterior
ขั้นตอนการทำงาน / Work Procedures

พื้นอุตสาหกรรม

สินค้าพร้อมบริการติดตั้ง สีพื้นอีพ็อกซี่ สีพื้นโพลียูรีเทน สีพื้นโรงงานอุตสาหกรรม สีสำหรับป้องกันการเกิดสนิมและเคมีกัดทำลาย สีสำหรับกันรั่วกันซึม สีน้ำ, สีอะคิลริค ทาภายในและภายนอก สีสะท้อนความร้อน

http://keamatrix.brandexdirectory.com/

อีเมล์  : keamatrixonline@hotmail.com, keamatrixonline@gmail.com
โทรศัพท์ : +662 529 1124, +662 529 1125, +662 529 0995
ที่อยู่ : 22/6 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *