ซ่อมคอนกรีตคืออะไร | บริการซ่อมคอนกรีต ตัดเจาะพื้นคอนกรีต จาก บริษัท เอ เอส ซี เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

ซ่อมคอนกรีตคืออะไร | บริการซ่อมคอนกรีต ตัดเจาะพื้นคอนกรีต จาก บริษัท เอ เอส ซี เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

ซ่อมแซมคอนกรีต คืออะไร แก้ไขกันอย่างไร

การซ่อมแซมคอนกรีต คืองานที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างการก่อสและร้างต่างๆ ไม่ว่าเป็น อาคาร ที่อยู่อาศัย โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน โรงจอดรถ หรือแม้กระทั่งโครงสร้างต่างๆ

งานซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต มีหลายลักษณะ อาทิเช่น

  1. ปัญหาการรั่วซึมจากเพดาน หรือ พื้นดาดฟ้าซึ่งจะทำให้เกิดรอยร้าวจากฝ้าเพดาน หรือคานใต้พื้นดาดฟ้า ทำให้เหล็กเป็นสนิมเร็วขึ้น ปูนเสื่อมสภาพเร็ว ทำให้เกิดปัญหาการยุบตัวหรือโครงสร้างพังทลายได้
    แนวทางการแก้ไข
    ต้องพยายามไม่ให้มีน้ำขังที่ดาดฟ้า หรือพยายามก่อสร้างงานให้จบในเรื่องของการออกแบบโดยสถาปนิคที่เชี่ยวชาญเพื่อป้องกันปัญหาการรั่วซึมในขั้นตอนแรก แต่ถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาแล้ว ไม่ควรที่จะเทคอนกรีตทับลงไปอีกเพื่อปิดรอยรั่ว เนื่องจากคานจะรับน้ำหนักไม่ไหว เราควรที่จะใช้วิธีการทากันซึมหรืออาจจะใช้วิธีการเลาะคอนกรีตเดิมออก ขัดเหล็ก และโป้คอนกรีต หรือใช้อีพ็อกซี่ (EPOXY) เข้าไปอุดรอยรั่ว แต่หากว่าเกิดอาการหนักซ่อมแซมไม่ได้ ก็ต้องสร้างโครงสร้างใหม่มาช่วยรับ หรือทุบทิ้งทำใหม่ทั้งหมด
  2. ปัญหารอยแตกเป็นแนวที่กลางเสารอยร้าวนี้ต้องตรวจสอบก่อว่าเป็นรอยร้าวที่เกิดจากปูนที่ฉาบหรือไม่ หรือเกิดปัญหาจากโครงสร้างจริงๆ เราอาจจะต้องเคาะตรงบริเวณนั้นและฟังเสียงดู หากพบว่าเป็นเสียงกลวงๆ อาจเกิดจากการฉาบปูนไม่ดี มีการล่อนตัวไม่ติดแน่น แต่หากว่าร้าวเพราะเหตุผลอื่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายมาก เพราะเสาอาจจะรับน้ำหนักมากเกินไป
    แนวทางการแก้ไข
    หากปัญหาเกิดจากการฉาบปูน แก้ไขด้วยการใช้โพลิยูรีเทน หรืออะคิลิคยาแนว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *