Browsed by
Day: July 31, 2017

พัดลมระบายความร้อน พัดลม NMB จำหน่ายแอร์ตู้คอนโทรล งานแอร์ตู้คอนโทรล พัดลมมอเตอร์ไฟฟ้า NMB

พัดลมระบายความร้อน พัดลม NMB จำหน่ายแอร์ตู้คอนโทรล งานแอร์ตู้คอนโทรล พัดลมมอเตอร์ไฟฟ้า NMB

พัดลมระบายความร้อน พัดลม NMB แอร์ตู้คอนโทรล งานแอร์ตู้คอนโทรล พัดลมมอเตอร์ไฟฟ้า NMB

จำหน่ายพัดลม NMB แอร์ตู้คอนโทรลคุณภาพ พัดลมมอเตอร์ไฟฟ้า NMB บริการติดตั้งแอร์ตู้คอนโทรล จำหน่ายแอร์ตู้คอนโทรล

ปัจจุบัน นิตตะ เป็นตัวแทนจำหน่ายและนำเข้า NMB FAN MOTOR, พัดลมมอเตอร์ไฟฟ้า NMB ,พัดลมระบายความร้อน, Cooling Fan, พัดลม NMB ซึ่งมีสินค้าหลากหลายรุ่นด้วยกัน

 

 

 

 

สนใจติดต่อ

นิตตะ (ประเทศไทย) บจก.

382/7 หมู่ 1 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ : +662 181 7684 , +668 1815 8637

โทรสาร : +662 181 7685

อีเมล์ : nitta@nitta.co.th

www.nitta.co.th

nittathailand.brandexdirectory.com

www.nmbfanmotor.in.th