Browsed by
Day: August 9, 2017

เคมีคลูลิ่ง ผลิตภัณฑ์ป้องกันตะไคร่น้ำ เคมีคูลลิ่งราคา น้ำยาป้องกันตะไคร่น้ำและขจัดตะกรัน ผลิตภัณฑ์ล้างตะกรัน ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฟินคอล์ย แอล เอส พี สยาม อินเตอร์เทรด บจก.

เคมีคลูลิ่ง ผลิตภัณฑ์ป้องกันตะไคร่น้ำ เคมีคูลลิ่งราคา น้ำยาป้องกันตะไคร่น้ำและขจัดตะกรัน ผลิตภัณฑ์ล้างตะกรัน ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฟินคอล์ย แอล เอส พี สยาม อินเตอร์เทรด บจก.

เคมีคลูลิ่ง ผลิตภัณฑ์ป้องกันตะไคร่น้ำ จำหน่ายเคมีคูลลิ่ง เคมีคูลลิ่งราคา น้ำยาป้องกันตะไคร่น้ำและขจัดตะกรัน ผลิตภัณฑ์ล้างตะกรัน ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฟินคอล์ย แอล เอส พี สยาม อินเตอร์เทรด บจก.

ผลิตและจำหน่ายเคมีคูลลิ่ง ผลิตภัณฑ์ป้องกันตะไคร่น้ำ เคมีคูลลิ่งราคา น้ำยาป้องกันตะไคร่น้ำและขจัดตะกรัน ผลิตภัณฑ์ล้างตะกรัน ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฟินคอล์ย แอล เอส พี สยาม อินเตอร์เทรด บจก.

บริษัท แอล เอส พี สยาม อินเตอร์เทรด จำกัด ดำเนินกิจการเมื่อปี พ.ศ. 2541 ผลิต จัดจำหน่าย และให้บริการผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในระบบหล่อเย็น ( Cooling System ) และระบบหม้อไอน้ำ ( Boiler ) โดยทางบริษัทฯ  ใช้วัตถุดิบในการผลิต จากบริษัท BWA Water Additive Limited ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นบริษัท ที่เชี่ยวชาญทางด้าน Additive ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำของระบบ Water Treatment Service ที่มีชื่อเสียงทั่วโลกและมีความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพพร้อมทั้งมีเทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิตวัตถุดิบ

การขยายตัวทางธุรกิจ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากขึ้น ยิ่งผลักดันให้บริษัท ฯทุ่มเทและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ด้าน โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเด่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถย่อยสลายได้ รวมถึงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานและขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน อีกทั้งมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญควบคุมดูแลพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งจัดตั้งทีมงานเทคนิคให้บริการหลังการขาย เพื่อให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้อย่างฉับไวเท่าทัน และติดตามผลการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

  • บริการหลังการขาย

บริษัท ฯ บริการเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าในการใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม  คุ้มค่า สามารถแก้ปัญหา ป้องกันและบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์อื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดจนติดตามและดูแลระบบของลูกค้าอย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอ พร้อมให้บริการประสานงานแก้ไขปัญหา โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญรอบรู้ในแต่ละด้านอย่างแท้จริง

  • ทีมงานฝ่ายขายและเทคนิค

เป็นทีมผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และการใช้ผลิตภัณฑ์ ดูแลสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้คำปรึกษาและดำเนินการแก้ไขปัญหา

  • นักเคมีประจำห้องปฏิบัติการ

ให้บริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำก่อนและหลังการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯ พร้อมรายงานผลรวดเร็วฉับไวโดยห้องปฏิบัติการของบริษัทฯได้ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

 

ผลิตภัณฑ์ป้องกันการกัดกร่อนในท่อและอุปกรณ์ต่างฯ

ผลิตภัณฑ์ล้างทำความสะอาด

สนใจติดต่อ
แอล เอส พี สยาม อินเตอร์เทรด บจก.
254/144 ถนนรามคำแหง 112 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
โทรศัพท์ : +662 729 3124-5,+668 1802 1877
โทรสาร : +662 729 4100
อีเมล : pornpen@lspsiam.com
www.lspsiam.com
LSP.brandexdirectory.com

จำหน่ายเครื่องบรรจุภัณฑ์ จำหน่ายเครื่องบรรจุ เครื่องบรรจุกึ่งอัตโนมัติ เครื่องบรรจุแคปซูล เครื่องพิมพ์วันที่ เครื่องบรรจุสารเคมี เครื่องบรรจุเกี่ยวกับไลน์ผลิตอาหาร ไลน์ผลิตยา เครื่องบรรจุแคปซูล

จำหน่ายเครื่องบรรจุภัณฑ์ จำหน่ายเครื่องบรรจุ เครื่องบรรจุกึ่งอัตโนมัติ เครื่องบรรจุแคปซูล เครื่องพิมพ์วันที่ เครื่องบรรจุสารเคมี เครื่องบรรจุเกี่ยวกับไลน์ผลิตอาหาร ไลน์ผลิตยา เครื่องบรรจุแคปซูล

จำหน่ายเครื่องบรรจุภัณฑ์ จำหน่ายเครื่องบรรจุ เครื่องบรรจุกึ่งอัตโนมัติ เครื่องบรรจุแคปซูล เครื่องพิมพ์วันที่ เครื่องบรรจุสารเคมี เครื่องบรรจุเกี่ยวกับไลน์ผลิตอาหาร ไลน์ผลิตยา เครื่องบรรจุแคปซูล เครื่องบรรจุแนวตั้ง หจก. ซี.ที. ซุปเปอร์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส

จำหน่ายเครื่องบรรจุภัณฑ์ จำหน่ายเครื่องบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด เครื่องบรรจุกึ่งอัตโนมัติ เครื่องบรรจุสารเคมี  เครื่องบรรจุแคปซูล เครื่องบรรจุแนวตั้ง เครื่องนับเม็ดยาแบบสั่น และยังมีเครื่องบรรจุอีกหลายประเภท

หจก. ซี.ที. ซุปเปอร์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ศูนย์รวมเครื่องบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด เครื่องบรรจุภัณฑ์ เครื่องบรรจุแคปซูล เครื่องบรรจุชา เครื่องนับเม็ดยา และเครื่องบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด นำเข้าและจำหน่ายเครื่องบรรจุภัณฑ์โดยบริษัท ซี.ที.ซุปเปอร์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก. นอกจากนี้ยังรับแก้ไขและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการใช้งานเครื่องบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด
การสรรหาเครื่องบรรจุภัณฑ์ มักจะมีเกณฑ์ในการเลือกใช้โดยดูที่ความเร็วในการบรรจุภัณฑ์หรือดูที่การบรรจุเป็นเกณฑ์ เนื่องจากเครื่องบรรจุภัณฑ์ถือว่าเป็นสินทรัพย์อย่างหนึ่งของบริษัท นอกจากปัจจัยเรื่องความเร็วในการผลิตแล้วนั้นยังมีปัจจัยที่ต้องพิจารณาอีก เช่น ตำแหน่งที่ตั้งเครื่อง ลักษณะการใช้งาน การควบคุมการทำงาน การบำรุงรักษา และบริการหลังการขาย
เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ มี 2 ประเภท ตามประเภทของสิ่งที่บรรจุ
1. เครื่องจักรบรรจุของเหลว
2. เครื่องจักรบรรจุอาหารแห้ง

นอกจากนี้ยังมีเครื่องจักรอื่นๆ ที่ทำงานร่วมกับเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ อย่างเช่น เครื่องบลีสเตอร์แพค เครื่องตรวจเช็คน้ำหนัก เครื่องนับเม็ดยา เครื่องซีล เครื่องปิดปากถุง เครื่องบรรจุกล่อง เครื่องยิงวันที่ เป็นต้น

 

 

 

สนใจติดต่อ

ซี.ที. ซุปเปอร์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.

78 หมู่ 1 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ : +662 753 5859

โทรสาร : +662 753 5858

อีเมล์ : sales@ctsupersales.com , info@ctsupersales.com

www.ctsupersales.com

ctsupersales.brandexdirectory.com

 

งานระบบท่ออุตสาหกรรม งานเดินท่ออุตสาหกรรม งานหุ้มฉนวน ติดตั้งท่ออุตสาหกรรม แก้ไขระบบท่ออุตสาหกรรม ซีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์ บจก.

งานระบบท่ออุตสาหกรรม งานเดินท่ออุตสาหกรรม งานหุ้มฉนวน ติดตั้งท่ออุตสาหกรรม แก้ไขระบบท่ออุตสาหกรรม ซีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์ บจก.

งานระบบท่ออุตสาหกรรม งานเดินท่ออุตสาหกรรม งานหุ้มฉนวน ติดตั้งท่ออุตสาหกรรม แก้ไขระบบท่ออุตสาหกรรม รับงานหุ้มฉนวน รับออกแบบและผลิต Storage Tank ซีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์ บจก.

งานระบบท่ออุตสาหกรรม, งานเดินท่ออุตสาหกรรม, งานหุ้มฉนวน, งานเดินท่อ ,เหล็กงานสแตนเลส, หุ้มฉนวน,  ติดตั้งท่ออุตสาหกรรม, อุตสาหกรรม ติดตั้งท่ออุตสาหกรรม รับหุ้มฉนวนกันความร้อนและเย็น

บริษัท ซีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด เราเป็นผู้ให้บริการด้านการติดตั้งงานระท่ออุตสาหกรรม, ระบบท่อภายในโรงงานอุตสาหกรรม, utility pipe, process pipe, sanitary pipe, rack pipe, dust pipe, dust exhaust, งานหุ้มฉนวน, เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท รับผลิตงานและติดตั้งเหล็กงานสแตนเลส storage tank, silo, hopper, mixing, platform

 

  • รับติดตั้งงานเดินท่ออุตสาหกรรมทุกประเภท Utility Piping Work , Process Piping Work , Sanitary Piping Work , Pipe Rack , Pipe Support และงานติดตั้งอุปกรณ์ในระบบท่อแรงดันรวมไปถึงงานซ่อม เปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบท่ออุตสาหกรรมโดยช่างผู้ชำนาญด้านงานเชื่อมประกอบงานท่อโดยตรง

 

  • รับออกแบบและผลิต Storage Tank , Hopper , Silo ขนาดและวัสดุตามความต้องการ รวมถึงถังเก็บอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และถังแบบใช้งานภายใต้แรงดัน (Pressure Vessel Tank) ที่ออกแบบด้วยความแข็งแรงและแนวเชื่อมประกอบตามมาตรฐานวิศวกรรมรวมไปถึงการออกแบบ ผลิตและติดตั้งถังประเภทวัตถุดิบที่เป็นผงหรือเป็นเม็ด เช่น พลาสติก ปูน แป้ง และอื่นๆ ตามหลักการออกแบบที่เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรม ทางบริษัทมีความชำนาญในการออกแบบถังเก็บประเภทต่างๆ ที่เหมาะสมกับหลากหลายลักษณะการใช้งานในหลายอุตสาหกรรม

 

  • รับติดตั้งงานเดินท่อดักอุตสาหกรรมทุกประเภท ท่อดักฝุ่น , ท่อลมร้อน , ท่อลมเย็น , ท่อดูดอากาศ , ท่อแอร์อุตสาหกรรม Supply and Return

 

“งานเดินท่ออุตสาหกรรม งานหุ้มฉนวน ต้อง

ซีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์ บจก.”

 

 

 

สนใจติดต่อ
ซีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์ บจก.
559/26 หมู่ 7 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : +668 6668 911, +662 325 0321-3
โทรสาร : +662 325 0324
อีเมล์ : info@cpmflow.com
pagesthai.com/cpm
www.cpmflow.com
cpm.brandexdirectory.com

เครื่องจักรคัดแยกขยะ เตาเผาขยะ โรงงานไฟฟ้าพลังงานทดแทน

เครื่องจักรคัดแยกขยะ เตาเผาขยะ โรงงานไฟฟ้าพลังงานทดแทน

เครื่องจักรคัดแยกขยะ เตาเผาขยะ โรงงานไฟฟ้าพลังงานทดแทน

ออกแบบและผลิตเครื่องคัดแยกขยะ เครื่องจักรในการคัดแยกขยะ,เตาเผาขยะ,โรงงานไฟฟ้าพลังงานทดแทน ส.ธนภัทร เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

บริษัท ส.ธนภัทร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจบริการออกแบบและผลิตเรื่องเครื่องจักร

  • ออกแบบและผลิตเครื่องคัดแยกขยะ

ออกแบบและผลิตเครื่องคัดแยกขยะ  ทั้งขยะมูลฝอยจากชุมชน   และขยะฝังกลบ สามารถใช้งานร่วมกับ  หน่วยงานภาครัฐ เทศบาล  อบต.  เอกชนที่มีปัญหาด้านขยะ  ไม่ว่าจะโดนร้องเรียนเรื่องมลพิษ   น้ำเสีย  กลิ่นเหม็น  แมลงวัน  พาหะเชื้อโรค  สถานที่ฝังกลบไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะในปัจจุบัน  ปัญหาพวกนี้เราแก้ไขให้ท่านได้  โดยการใช้เครื่องจักรในการคัดแยกประเภทของขยะ  เพื่อจะนำกลับมารีไซเคิลใหม่อีกครั้ง  และสามารถส่งเสริมให้เป็นธุรกิจในอนาคต  รวมถึงสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้เองในชุมชนอีกทางด้วย   ประโยชน์มากมายในการคัดแยกขยะ  ลืมวิธีเดิมๆที่ใช้คนคัดแยกขยะไปได้เลย เพราะเรามีเครื่องอำนวยความสะดวกให้ท่านมากมาย  อย่างเช่น  เครื่องร่อนขยะ  เครื่องย่อยฉีกถุงขยะ  เครื่องคัดแยกเศษอาหาร  เครื่องคัดแยกเศษอินทรีย์  เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องสะบัดขยะ  เครื่องสลัดเศษอาหารออกจากถุงขยะ  สกรูลำเลียงเศษอาหาร และดิน  สายพานคัดแยกพลาสติก สายพานลำเลียงขยะ เครื่องล้างถุงพลาสติก เครื่องสลัดแห้งถุงพลาสติก ตะกร้อสะบัดแห้ง เครื่องแยกด้วยลม   เครื่องอัดก้อนวัสดุรีไซเคิล  ระบบการหมักแก็สจากเศษอาหาร  ระบบการผลิตปุยหมัก  ระบบผลิตไฟฟ้าจากแก็สที่ได้ในบ่อหมัก  ระบบผลิตน้ำมันจากวัสดุรีไซเคิล  ระบบเครื่องกำจัดกลิ่น  ระบบบำบัดน้ำเสีย  ระบบไฟฟ้าคอนโทรน  ระบบอาคารสถานที่จัดเก็บวัสดุรีไซเคิล  เป็นต้น   สามารถใช้งานได้จริง  และลดปัญหาให้กับเทศบาล อบต. และหน่วยงานเอกชนหลายๆ ที่ ที่มีปัญหาด้านสถานที่ฝังกลบก็ดี  หรือโดนร้องเรียนเรื่องของมลพิษสิ่งแวดล้อมโดยรอบ  ถ้าสนใจที่จะเริ่มโครงการคัดแยกขยะ เรายินดีให้คำปรึกษาฟรี พร้อมกับแนะนำเทคนิคการทำงานกับขยะ เรามีทีมงานในการอบรมการคัดแยกขยะ การบำรุงรักษาเครื่องจักร   และตลาดรับซื้อวัตถุดิบ  รวมถึงรับออกแบบระบบคัดแยกขยะให้เหมาะสมกับการใช้งานด้วย

  • รับผลิตและออกแบบเครื่องจักรอุตสาหกรรมพลาสติก รีไซเคิล

รับผลิตและออกแบบเครื่องจักรอุตสาหกรรมพลาสติก รีไซเคิล  เช่น เครื่องบดพลาสติก  เครื่องโม่พลาสติก เครื่องสลัดแห้งพลาสติก เครื่องแยกพลาสติก (อ่างลอยจม)  เครื่องดึงฉลากขวดพลาสติก  เครื่องอัดก้อนพลาสติก  เครื่องล้างพลาสติก  เครื่องอบแห้งพลาสติก เครื่องลับใบมีดเครื่องโม่พลาสติก  เครื่องหลอมเม็ดพลาสติก  ระบบสายพานลำเรียง สกรูลำเรียง  ระบบปั้มเครื่องดูดไซโลบรรจุเข้าถุง  เป็นต้น (เครื่องจักรล้ำสมัย ในราคาที่พึงพอใจของลูกค้า)

  • รับผลิตและออกแบบเครื่องจักรในการคัดแยกขยะ

รับผลิตและออกแบบเครื่องจักรในการคัดแยกขยะ  ให้คำแนะนำด้านการทำธุรกิจด้านขยะ จัดหาสถานที่บ่อขยะ แนะนำตลาดรับซื้อ ทีมงานในการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ และการบำรุงรักษาเครื่องจักร ให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน

ขนาดหน้ากว้าง 1.0 เมตร ความยาว 2.0 เมตร สูง 2.0 เมตร
มอเตอร์ขนาด 75 HP ( 380V )
สำหรับบดย่อยถุงขยะพลาสติกก่อนเผา ประสิทธิภาพการใช้งาน 1 ตัน/ ชั่วโมง

 

 

 

 

 

 

 

ขนาดหน้ากว้าง 2.0 เมตร ความยาว 6.0 เมตร สูง 2.0 เมตร
มอเตอร์ขนาด 5.5 HP ( 380V )
สำหรับสะบัดถุงพลาสติกให้แห้ง ประสิทธิภาพการใช้งาน 3 ตัน/ วัน

สนใจติดต่อ
ส.ธนภัทร เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
115/2 หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ : +663 472 3924 ,+668 6323 2479
อีเมล : narinthon_engineering@hotmail.com
เว็ปไซต์ : s-tanapatra.brandexdirectory.com

จำหน่ายอุปกรณ์ไฮดรอลิก จำหน่ายอุปกรณ์ไฮดรอลิกหลายชนิด ชุดแม่แรงแยกส่วน จำหน่ายชุดแม่แรงแยกส่วนได้มาตรฐาน กระบอกไฮดรอลิกราคา จำหน่ายกระบอกไฮดรอลิกคุณภาพ

จำหน่ายอุปกรณ์ไฮดรอลิก จำหน่ายอุปกรณ์ไฮดรอลิกหลายชนิด ชุดแม่แรงแยกส่วน จำหน่ายชุดแม่แรงแยกส่วนได้มาตรฐาน กระบอกไฮดรอลิกราคา จำหน่ายกระบอกไฮดรอลิกคุณภาพ

จำหน่ายอุปกรณ์ไฮดรอลิก จำหน่ายอุปกรณ์ไฮดรอลิกหลายชนิด ชุดแม่แรงแยกส่วน จำหน่ายชุดแม่แรงแยกส่วนได้มาตรฐาน กระบอกไฮดรอลิกราคา จำหน่ายกระบอกไฮดรอลิกคุณภาพ ซัน ไฮดรอลิค (ประเทศไทย) บจก.

อุปกรณ์ไฮดรอลิก จำหน่ายอุปกรณ์ไฮดรอลิกคุณภาพ แม่แรงไฮดรอลิกของ SUNRUN ปั๊มไฮดรอลิกแบบมือโยกและไฟฟ้า

บริษัท ซัน ไฮดรอลิค (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนจากโรงงาน SUNRUN ประเทศไต้หวัน นำเข้าอุปกรณ์ไดรอลิก  และจำหน่ายอุปกรณ์ไฮดรอลิก, แม่แรงไฮดรอลิก, ปั๊มไฮดรอลิกแบบมือโยก และปั๊มไฮดรอลิกไฟฟ้า, ปั๊มแรงอัดความดันสูง, แม่แรงยกข้าง, เต่า, ประแจทอร์ค, ประแจทอร์คไฮดรอลิก, หัวถ่างหน้าแปลน, ถอดมู่เล่, หัวถ่างไฮดรอลิก, ไฮโดรเทส, Eagle Pro, Torque Wrench, Spreader, สามขาถอดแบริ่ง (Puller) , วาล์วแรงดันสูง, Gauge วัดความดัน   ปั๊ม ประแจขันแบบไฮดรอลิก อุปกรณ์ถอดแบริ่ง , อุปกรณ์ถอดเฟือง,  เครื่องทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำ, หัวถ่างไฮดรอลิก, ไฮโดรเทส Eagle Pro , Torque Wrench ,Spreader

นอกจากนี้เรามีบริการซ่อมและจำหน่ายอะไหล่  แม่แรงขนาด 5-2000 ตัน ปั๊มไฮดรอลิกมือโยก, ปั๊มไฮดรอลิกไฟฟ้า  ,ปั๊มไฮดรอลิกแม่แรงยกข้าง, เต่า, คีมย้ำ, ประแจทอร์ค, ตัวถ่างหน้าแปลน, ปั๊มแรงดันสูง 300-2400 BAR

เรามีการบริการหลังการขายและรับประกันในคุณภาพของสินค้า 1 ปี ให้ท่านมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ไฮดรอลิก ของบริษัทฯ มีคุณภาพมาตรฐานสากล และปลอดภัยในการใช้งาน

สนใจติดต่อ
ซัน ไฮดรอลิค (ประเทศไทย) บจก.

293/14 ซอยรามอินทรา 119  แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

โทรศัพท์ : +662 540 6631

โทรสาร : +662 540 6632

อีเมล์ : sales@sunhydraulics.co.th

 www.sunhydraulics.co.th

www.sunhyd.net

 sunhydraulics.brandexdirectory.com
https://www.facebook.com/sun.hydraulics119