จำหน่ายพัดลมNMB พัดลมมอเตอร์ไฟฟ้า NMB ,พัดลมระบายความร้อน, Cooling Fan, พัดลม NMB งานแอร์ตู้คอนโทรล, แอร์ตู้คอนโทรล, พัดลมระบายไฟฟ้า

จำหน่ายพัดลมNMB พัดลมมอเตอร์ไฟฟ้า NMB ,พัดลมระบายความร้อน, Cooling Fan, พัดลม NMB งานแอร์ตู้คอนโทรล, แอร์ตู้คอนโทรล, พัดลมระบายไฟฟ้า

จำหน่ายพัดลมNMB พัดลมมอเตอร์ไฟฟ้า NMB ,พัดลมระบายความร้อน, Cooling Fan, พัดลม NMB งานแอร์ตู้คอนโทรล, แอร์ตู้คอนโทรล, พัดลมระบายไฟฟ้า นิตตะ (ประเทศไทย) บจก.

จำหน่ายพัดลมNMB ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายแห่งเดียวในประเทศไทย NMB FAN MOTOR

NITTA ตัวแทนจำหน่ายพัดลมมอเตอร์ไฟฟ้าNMB, พัดลมระบายความร้อน, Cooling Fan, ตัวแทนจำหน่ายพัดลม ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายแห่งเดียวในประเทศไทย NMB FAN MOTOR, พัดลมมอเตอร์ไฟฟ้าNMB, พัดลมระบายความร้อน, Cooling Fan, ตัวแทนจำหน่ายพัดลม NMB, พัดลมมอเตอร์ไฟฟ้าNMB ,พัดลมระบายความร้อน, พัดลม NMB, จำหน่ายพัดลม NMB, NMB FAN MOTOR, งานแอร์ตู้คอนโทรล, แอร์ตู้คอนโทรล, พัดลมระบายไฟฟ้า

ปัจจุบัน นิตตะ เป็นตัวแทนจำหน่ายและนำเข้า NMB FAN MOTOR, พัดลมมอเตอร์ไฟฟ้า NMB ,พัดลมระบายความร้อน, Cooling Fan, พัดลม NMB ซึ่งมีสินค้าหลากหลายรุ่นด้วยกัน

DC Axial Fans

  • พัดลม NMB  รุ่น 3612KL พัดลม NMB  รุ่น 1606KL พัดลม NMB  รุ่น 3110KL
  • พัดลม NMB  รุ่น 2410ML พัดลม NMB  รุ่น 1608KL

AC Axial Fan /Plastic Blads

  • พัดลม NMB รุ่น 5915PC พัดลม NMB รุ่น 4715MS พัดลม NMB รุ่น 4710PS
  • พัดลม NMB รุ่น 3115PS พัดลม NMB รุ่น 3110RL

 

 

 

 

ติดต่อเรา
นิตตะ (ประเทศไทย) บจก.
382/7 หมู่ 1 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : +662 181 7684, +668 1815 8637
โทรสาร : +662 181 7685
อีเมล: nitta@nitta.co.th
www.nitta.co.th
www.nmbfanmotor.in.th
nittathailand.brandexdirectory.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *