ฉนวนกันความร้อน SOFTLINK ฉนวนกันไฟ และฉนวนดูดซับเสียงผู้ผลิตฉนวน SOFTLINK และจัดจำหน่ายเบย์ คอร์ปอเรชั่น บจก.

ฉนวนกันความร้อน SOFTLINK ฉนวนกันไฟ และฉนวนดูดซับเสียงผู้ผลิตฉนวน SOFTLINK และจัดจำหน่ายเบย์ คอร์ปอเรชั่น บจก.

ฉนวนกันความร้อน SOFTLINK   ฉนวนกันความร้อนคืออะไร

ฉนวนกันความร้อน SOFTLINK  ฉนวนกันความร้อน คืออะไร

ฉนวนกันความร้อนเป็นนวัตกรรมและเป็นเทคโนโลยี่ที่สร้างขึ้นมา เพื่อลดอุณหภูมิความร้อนในอาคารเพื่อควบคุมอุณหภูมิภายในห้อง ในอาคารหรือในบ้านให้อยู่ในช่วงที่ต้องการปัจจุบันเกือบทุกบ้านและอาคารที่พักอาศัยมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ฉนวนกันความร้อน เพื่ออนุรักษ์และการประหยัดพลังงาน  ความจำเป็นที่ผู้อยู่อาศัยจะต้องป้องกันแก้ไขเพื่อมลภาวะความร้อน ฉนวนกันความร้อนจึงจำเป็นต้องใช้เป็นเครื่องมือ สำหรับป้องกันและรักษาอุณหภูมิเพื่อให้บรรยากาศภายในห้องให้อยู่ในสภาวะปกติที่เหมาะสม
ความร้อนจะถูกสกัดกั้นป้องกันจากด้านนอกไม่ให้เข้าไปภายในอาคารเพื่อให้อุณหภูมิภายในไม่ร้อนอบอ้าว ส่วนเครื่องมือที่ใช้ปรับอุณหภูมิภายในอาคาร บ้านเรือน หรือโรงงาน ให้มีภาวะอากาศอยู่อย่างสบาย ก็คือเครื่องปรับอากาศ หรือแอร์ (air conditione) ดังนั้นเครื่องปรับอากาศจึงเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในอาคารทุกที่

แต่การใช้เครื่องปรับอากาศจำเป็นต้องแลกกับค่าใช้จ่ายเรื่องพลังงานไฟฟ้าอย่างสูงเหมือนกัน หลักการทำงาน ของเครื่องปรับอากาศคือ ดูดซับความร้อนออกจากห้อง ยิ่งห้องที่มีอุณหภูมิสูง เครื่องปรับอากาศก็ยิ่งทำงานหนักขึ้นและยิ่งทำให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น ด้วยคุณสมบัติพร้อมทั้งประโยชน์ของฉนวนกันความร้อน ดังที่ได้กล่าวมา จึงเป็นเรื่องที่เจ้าของ บ้าน อาคาร โรงงานที่ต้องใส่ใจในการนำไปพิจจารณาว่าควรจะติดตั้งฉนวนกันความร้อนหรือไม่

ฉนวนกันความร้อนหมายถึง วัตถุหรือวัสดุที่มีความสามารถในการสกัดกั้นความร้อนไม่ให้ส่งผ่านจากด้านใดด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งได้ง่ายฉนวนกันความร้อนที่ดีจะทำหน้าที่ต้านทานหรือป้องกันมิให้พลังงานความร้อนส่งผ่านจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งได้สะดวก

และฉนวนกันความร้อนที่ดีจะต้องเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบาซึ่งในตัวฉนวนประกอบไปด้วยฟองอากาศเล็กๆ จำนวนมากลักษณะฟองอากาศดังกล่าวมีคุณสมบัติในการต้านทานความร้อนโดยวิธีสกัดกั้นความร้อนจึงเป็นผลให้ไม่เกิดการพาความร้อนการแผ่รังสีความร้อนด้วย

การส่งผ่านความร้อนจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งของวัสดุใดๆ หรือการถ่ายเทความร้อน ( Heat Transfer ) ระหว่างวัตถุสามารถเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่ออุณหภูมิของวัตถุทั้งสองมีความแตกต่างกัน ซึ่งลักษณะการถ่ายเทความร้อนนั้นมี 3 วิธี โดยอาจเกิดขึ้นจากวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายๆ วิธีพร้อมกันได้แก่

–  การนำความร้อน ( Conduction ) ซึ่งต้องมีตัวกลางที่เป็นวัสดุเป็นตัวนำความร้อนจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง กรณีที่เป็นอาคารบ้านเรือนหรือโรงงาน ตัวที่นำความร้อนคือกระเบื้องบนหลังคาหรือสังกะสีหรือปูน แม้กระทั่งไม้ ซึ่งทั้งหมดเป็นตัวนำความร้อนได้ ส่วนการนำความร้อนได้มากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับวัสดุแต่ละชนิดแตกต่างกันออกไป

–   การพาความร้อน ( convection ) เป็นการส่งผ่านความร้อนจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง ซึ่งทำให้เกิดภาวะความร้อนได้เช่นกัน

–   การแผ่รังสีความร้อน ( Radiation) เป็นการกระจายความร้อนจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ฯลฯ

เบย์คอร์ปอเรชั่น บจก.

เป็นผู้ผลิตฉนวน SOFTLINK และจัดจำหน่ายฉนวนกันความร้อน ฉนวนกันไฟ และฉนวนดูดซับเสียงจากผู้ผลิตชั้นนำซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลก โดยบริษัท ฯ มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าของเรา เลือกใช้ฉนวนได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุนที่สุด
บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ตลอดจนสร้างการยอมรับให้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย รวมถึงมุ่งพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีการอันมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาทุกประเภทแก่ ลูกค้าอย่างมืออาชีพ

 

 

ฉนวนกันความร้อน SOFTLINK
ฉนวนกันความร้อน

ที่อยู่ 3/2 หมู่ 3 ซอยขุนมหาดไทย ถ.บางบัวทอง-สะพานนนทบุรี ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ +662 926 0111
โทรสาร +662 926 0123-5
เมลล์ sales@bay-corporation.com
 bay-corporation.thailandpocketpages.com
www.bay-corporation.com
Line ID : @bay.insulation


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *