Browsed by
Day: November 6, 2017

ผลิตแปรงอุตสาหกรรม จำหน่ายแปรงตีเกลียว แปรงลูกล้อ แปรงขัด แปรงทำความสะอาด ขัดพื้นผิวงาน แปรงล้อลบขอบคม หรือ ลบเศษเสี้ยน ที่เกิดจากการเจาะกลึง แปรงแยงจุ๊บ แปรงลูกกลิ้ง แปรงราง แปรงจาน ลบคลีบ แปรงราง แปรงแถบ แปรงทองเหลือง แปรงไนล่อน แปรงล้างท่อ แปรงทำความสะอาด

ผลิตแปรงอุตสาหกรรม จำหน่ายแปรงตีเกลียว แปรงลูกล้อ แปรงขัด แปรงทำความสะอาด ขัดพื้นผิวงาน แปรงล้อลบขอบคม หรือ ลบเศษเสี้ยน ที่เกิดจากการเจาะกลึง แปรงแยงจุ๊บ แปรงลูกกลิ้ง แปรงราง แปรงจาน ลบคลีบ แปรงราง แปรงแถบ แปรงทองเหลือง แปรงไนล่อน แปรงล้างท่อ แปรงทำความสะอาด

ผลิตแปรงอุตสาหกรรม จำหน่ายแปรงตีเกลียว แปรงลูกล้อ แปรงขัด แปรงทำความสะอาด ขัดพื้นผิวงาน แปรงล้อลบขอบคม หรือ ลบเศษเสี้ยน ที่เกิดจากการเจาะกลึง แปรงแยงจุ๊บ แปรงลูกกลิ้ง แปรงราง แปรงจาน ลบคลีบ แปรงราง แปรงแถบ แปรงทองเหลือง แปรงไนล่อน แปรงล้างท่อ แปรงทำความสะอาด แปรงขัดสนิม แปรงที่ใช้ในการแพทย์ แปรงเหล็ก จักรวัฒน์นวการ บจก.

ผลิตแปรงอุตสาหกรรม แปรงอุตสาหกรรมทุกชนิด แปรงตีเกลียวได้มาตรฐาน

เราเป็นโรงงานผลิตแปรงอุตสาหกรรม พร้อมทั้งจำหน่ายและส่งออก รับออกแบบ และผลิตแปรงตามแบบที่ลูกค้าต้องการ โดยเราผลิต และจำหน่ายแปรงอุตสาหกรรมกว่า 10,000 ชนิด เรามีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิตการผลิตแปรงและอยู่ในวงการทำงานกลึง และเครื่องจักรที่หลากหลายมากว่า 40 ปี จากเริ่มแรก บริษัทฯ มีการผลิตและจำหน่ายแปรงทำความสะอาดปืน และแปรงที่ใช้ในครัวเรือนต่างๆ จนปัจจุบันได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากรูปแบบเดิมๆ ขึ้นมาเป็นแปรงอุตสาหกรรมที่ใช้ในแต่ละ อุตสาหกรรมโดยเฉพาะ เพื่อใช้ทำความสะอาดงานในรูปแบบต่างๆทั้ง การขัดทำความสะอาดพื้นผิวของชิ้นงาน การลบครีบ การลบขอบคม ที่เกิดจากการเจาะ การตัด การเซาะ การกลึง ต่างๆ ของลูกค้าแต่ละราย

ผลิตภัณฑ์ของเรา

 

 

ติดต่อเรา
จักรวัฒน์ นวการ บจก.
173-173/1 พระรามที่ 2 ซอย 27 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  10150
โทรศัพท์ : +662 870 0007, +662 870 0252, +662 870 0253
โทรสาร : +662 428 1126
อีเมล : jk.brushes@gmail.com
http://www.jkbrushes.com
www.อุตสาหกรรมแปรง.com
jakawat.brandexdirectory.com