Browsed by
Day: November 8, 2017

สินค้าอุตสาหกรรมทุกประเภท เว็บไซต์รวบรวมสินค้าอุตสาหกรรม ผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม ศูนย์รวมผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม ค้นหาเว็บไซต์อุตสาหกรรม ขายสินค้าอุตสาหกรรมก่อสร้าง เครื่องมือช่าง เครื่องจักรทุกประเภท เครื่อมือวัด ชิ้นส่วนยานยนต์ ขายสินค้าอุตสาหกรรม

สินค้าอุตสาหกรรมทุกประเภท เว็บไซต์รวบรวมสินค้าอุตสาหกรรม ผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม ศูนย์รวมผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม ค้นหาเว็บไซต์อุตสาหกรรม ขายสินค้าอุตสาหกรรมก่อสร้าง เครื่องมือช่าง เครื่องจักรทุกประเภท เครื่อมือวัด ชิ้นส่วนยานยนต์ ขายสินค้าอุตสาหกรรม

สินค้าอุตสาหกรรมทุกประเภท เว็บไซต์รวบรวมสินค้าอุตสาหกรรม ผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม ศูนย์รวมผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม ค้นหาเว็บไซต์อุตสาหกรรม ขายสินค้าอุตสาหกรรมก่อสร้าง เครื่องมือช่าง เครื่องจักรทุกประเภท เครื่อมือวัด ชิ้นส่วนยานยนต์ ขายสินค้าอุตสาหกรรม บริษัทสินค้าอุตสาหกรรม รวบรวมไว้ที่นี่ บริษัท แบรนด์เด็กซ์ ไดเร็กทอรี่ จำกัด

สินค้าอุตสาหกรรมทุกประเภท ประกาศขายสินค้าอุตสาหกรรม ข้อมูลบริษัทผลิตและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม
Brandex Directory ผู้รวบรวมแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมทุกประเภท อาทิ วาล์ว ปํ๊ม วัสดุก่อสร้าง ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ให้บริการสินค้า งานก่อสร้าง เครื่องจักร เครื่องมือสินค้าอุตสาหกรรม ปั๊ม วาล์ว พลาสติก รวมไปถึงงานบริการธุรกิจที่ได้มาตรฐาน อีกทั้งเรายังเป็นที่ปรึกษาทางการตลาด และจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมทุกกลุ่ม ได้แก่

 • รับเหมาก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภค
 • ไฟฟ้าโรงงาน
 • ระบบป้องกันมลพิษทางสิ่งแวดล้อม
 • การผลิตอุตสาหกรรมอาหาร
 • เครื่องจักรเครื่องจักรกล
 • อุปกรณ์ยกและเคลื่อนย้ายสินค้า
 • เหล็กโลหะสเตนเลสอลูมิเนียม
 • หีบห่อและระบบการบรรจุภัณฑ์
 • อุปกรณ์เซฟตี้และระบบป้องกันความปลอดภัย
 • เครื่องมืออุปกรณ์ช่าง

บริษัทฯ ยังเป็นผู้ให้บริการสื่อโฆษณา สิ่งพิมพ์, สื่อเว็บไซด์, สื่อมัลติมีเดีย, สื่อดิจิตอล, สื่อเทคโนโลยี, สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค บริการที่ปรึกษาและวางแผนการสำรวจตลาดทั้งในและต่างประเทศ และเป็นผู้ให้บริการกิจกรรมส่งเสริมการขายแก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ เราดำเนินธุรกิจภายใต้เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้การบริการงาน มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อสอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก้าวทันนวัตกรรม รวมไปถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรเพื่อการสร้างสรรค์ ผลงานที่แตกต่าง และทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสื่อโฆษณาเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำสื่อโฆษณาแบบครบวงจร

 

“กว่า 14 ปี ที่ BrandexDirectory ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากลูกค้า

ทั้งหมดคือแรงบันดาลใจที่ทำให้บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสื่อโฆษณาที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต”

 

สินค้าอุตสาหกรรม

ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสื่อโฆษณาเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำสื่อโฆษณาแบบครบวงจร จนเป็นที่ยอมรับของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม ว่ามีกระบวนทัศน์ที่ัในการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจสมัยใหม่ คือ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการตลาดให้เข้ากับปัจจุบัน (Modren Marketing) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแต่ละยุคส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นหลัก ดังนั้นกุญแจสำคัญที่จะสร้าง Feedback ให้แก่ผู้ประกอบการด้วย Technological จึงเป็นเรื่องที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญอยู่ในลำดับต้นๆ เพื่อให้ผู้ซื้อเข้าถึงสินค้าและบริการได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น

ชั้นวางสต๊อกสินค้า ชั้นพาเลทแบบซ้อน รับทำชั้นลอยเก็บสินค้า ระบบเก็บสินค้าในโกดัง ชั้นลอยน๊อคดาวน์ จำหน่ายชั้นวางอเนกประสงค์ จำหน่ายชั้นพาเลทแบบซ้อน ชั้นลอยวางสินค้า ระบบการจัดเก็บสินค้าในโกดัง ผลิตและจำหน่ายชั้นวางทุกประเภท

ชั้นวางสต๊อกสินค้า ชั้นพาเลทแบบซ้อน รับทำชั้นลอยเก็บสินค้า ระบบเก็บสินค้าในโกดัง ชั้นลอยน๊อคดาวน์ จำหน่ายชั้นวางอเนกประสงค์ จำหน่ายชั้นพาเลทแบบซ้อน ชั้นลอยวางสินค้า ระบบการจัดเก็บสินค้าในโกดัง ผลิตและจำหน่ายชั้นวางทุกประเภท

ชั้นวางสต๊อกสินค้า ชั้นพาเลทแบบซ้อน รับทำชั้นลอยเก็บสินค้า ระบบเก็บสินค้าในโกดัง ชั้นลอยน๊อคดาวน์ จำหน่ายชั้นวางอเนกประสงค์ จำหน่ายชั้นพาเลทแบบซ้อน ชั้นลอยวางสินค้า ระบบการจัดเก็บสินค้าในโกดัง ผลิตและจำหน่ายชั้นวางทุกประเภทในราคาไม่แพง เอ.ที.เอ็น. โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส บจก.

ชั้นวางสต๊อกสินค้า จำหน่ายชั้นพาเลทจัดเก็บสินค้า ระบบจัดเก็บสินค้าในโรงงาน โกดัง

บริษัท เอ.ที.เอ็น. โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เราเป็นมืออาชีพด้านการออกแบบผลิต ชั้นลอยวางสินค้าและชั้นวางสินค้าแบบน็อคดาวน์ ระบบชั้นวางสินค้า ชั้นวางของสำหรับโรงงาน โกดัง คลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า ห้างค้าส่งสินค้า ออกแบบ ผลิตและติดตั้ง และรับผลิตตามแบบวาด Drawing ของลูกค้า โดยเน้นประโยชน์การใช้งาน ใส่ใจในคุณภาพ ความมั่นคงแข็งแรงตามหลักวิศวกรรมโครงสร้าง พร้อมรับประกันคุณภาพทุกชิ้นงาน มีตัวอย่างผลงานที่สำเร็จแล้วให้ชม ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำ โกดังและศูนย์กระจายสินค้า มั่นใจได้ในคุณภาพและบริการด้วยประสบการณ์ และชื่อเสียงในวงการยาวนานกว่า 10 ปี เป็นประกัน รับออกแบบและผลิตชั้นวางสินค้า, ระบบจัดเก็บและลำเลียงสินค้าทุกประเภท พร้อมบริการให้คำปรึกษาและประเมินราคา ทั้งในและนอกสถานที่

สินค้าและบริการ

 • ผู้ผลิตระบบการจัดเก็บสินค้าแบบครบวงจร Racks Manufacturer
 • บริการคำนวณออกแบบ และผลิตชั้นลอยน็อคดาวน์
 • ชั้นวางสต็อกสินค้า ชั้นวางของในโรงงานอุตสาหกรรม ชั้นเก็บสินค้าในโกดัง
 • แร็ควางของเก็บสินค้า Pallet rack manufacturers และผลิตภัณฑ์อื่นๆ
 • ระบบการจัดเก็บ และเคลื่อนย้าย พาเลท พลาสติก ถังพลาสติก กระบะใส่ของพลาสติก รถเข็นของ
 • รับออกแบบผลิตงานตามสเปคตามสั่ง หรือทำตามแบบวาดแบบแปลงพิมพ์เขียวของลูกค้า

 

 

ติดต่อเรา
เอ.ที.เอ็น. โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส บจก.
125/2 อนามัยงามเจริญ ซอย 25 ท่าข้าม แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : +668 6338 0912 , +6698 315 9953
โทรสาร : +662 117 3340
อีเมล : khanthorn2000@gmail.com
www.atn.co.th
atnproducts.co.th
atnproduct.brandexdirectory.com

 

จำหน่ายเครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องจักรนำเข้า เครื่องจักรCNC ยี่ห้อ LITZ เครื่องซีเอ็นซี จำหน่ายเครื่องกลึง เครื่องกัด จำหน่ายเครื่องมิลลิ่ง จำหน่ายเครื่องกัดราคา เครื่องจักรซีเอ็นซีมือหนึ่ง จำหน่ายเครื่องจักรกลนำเข้า เครื่องจักรคุณภาพ จำหน่ายอะไหล่เครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องจักรมือหนึ่งคุณภาพ

จำหน่ายเครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องจักรนำเข้า เครื่องจักรCNC ยี่ห้อ LITZ เครื่องซีเอ็นซี จำหน่ายเครื่องกลึง เครื่องกัด จำหน่ายเครื่องมิลลิ่ง จำหน่ายเครื่องกัดราคา เครื่องจักรซีเอ็นซีมือหนึ่ง จำหน่ายเครื่องจักรกลนำเข้า เครื่องจักรคุณภาพ จำหน่ายอะไหล่เครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องจักรมือหนึ่งคุณภาพ

จำหน่ายเครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องจักรนำเข้า เครื่องจักรCNC ยี่ห้อ LITZ เครื่องซีเอ็นซี จำหน่ายเครื่องกลึง เครื่องกัด จำหน่ายเครื่องมิลลิ่ง จำหน่ายเครื่องกัดราคา เครื่องจักรซีเอ็นซีมือหนึ่ง จำหน่ายเครื่องจักรกลนำเข้า เครื่องจักรคุณภาพ จำหน่ายอะไหล่เครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องจักรมือหนึ่งคุณภาพ สแตนดาร์ด แมชชีนทูลส์ บจก.

จำหน่ายเครื่องจักรอุตสาหกรรม นำเข้าเครื่องจักรCNC ยี่ห้อ LITZ เครื่องจักรซีเอ็นซีคุณภาพ CNC Miyano, CNC Litz Hitech, CNC Cityzen, เจียร์ Paragon, เจียร์ราบ Archee, CNC Wire Cut Aristech

บริษัท สแตนดาร์ด แมชชีนทูลส์ จำกัด เราเป็นผู้นำเข้าเครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องจักร CNC ยี่ห้อ LITZ จำหน่ายเครื่องกัด เครื่องมิลลิ่ง เครื่องจักรราคาถูก Litz CNC Milling Machine นำเข้าและจำหน่ายเครื่องกลึง เครื่องซีเอ็นซี เครื่องเจียร เครื่องจักรกลโรงงาน เครื่องจักรมือหนึ่ง เครื่องจักรคุณภาพ

เราเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักร


เราเป็นจำหน่ายเครื่องจักร และนำเข้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ควบคุมด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง  สำหรับงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความละเอียดและความเที่ยงตรง จำหน่ายเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์เครื่องทำความเย็น ชิ้นส่วนสำหรับเครื่องจักรกลทั่วไป

ติดต่อเรา
สแตนดาร์ด แมชชีนทูลส์ บจก.
58/4 หมู่ 4 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : +662 012 1553
โทรสาร : +662 012 1554
อีเมล : stdmachinetools@gmail.com
www.stdmachinetools.com
standardmachinetools.brandexdirectory.com

ติดตั้งครัวสแตนเลส เฟอร์นิเจอร์สแตนเลส ครัวสแตนเลส ตู้แช่สแตนเลส ตู้เย็นสแตนเลสราคา ชุดครัวสแตนเลสสําเร็จรูป ฮูดดูดอากาศ อ่างซิงค์สแตนเลส ตู้สแตนเลส อุปกรณ์งานครัวสแตนเลส จำหน่ายพร้อมติดตั้งฮูดดูดควัน เครื่องดูดควัน เครื่องดูดควันในห้องครัว รับออกแบบและสั่งทำ งานครัวสแตนเลสทุกชนิด

ติดตั้งครัวสแตนเลส เฟอร์นิเจอร์สแตนเลส ครัวสแตนเลส ตู้แช่สแตนเลส ตู้เย็นสแตนเลสราคา ชุดครัวสแตนเลสสําเร็จรูป ฮูดดูดอากาศ อ่างซิงค์สแตนเลส ตู้สแตนเลส อุปกรณ์งานครัวสแตนเลส จำหน่ายพร้อมติดตั้งฮูดดูดควัน เครื่องดูดควัน เครื่องดูดควันในห้องครัว รับออกแบบและสั่งทำ งานครัวสแตนเลสทุกชนิด

ติดตั้งครัวสแตนเลส เฟอร์นิเจอร์สแตนเลส ครัวสแตนเลส ตู้แช่สแตนเลส ตู้เย็นสแตนเลสราคา ชุดครัวสแตนเลสสําเร็จรูป ฮูดดูดอากาศ อ่างซิงค์สแตนเลส ตู้สแตนเลส อุปกรณ์งานครัวสแตนเลส จำหน่ายพร้อมติดตั้งฮูดดูดควัน เครื่องดูดควัน เครื่องดูดควันในห้องครัว รับออกแบบและสั่งทำ งานครัวสแตนเลสทุกชนิด ตู้แช่เย็น ตู้แช่แข็ง ตู้แช่ไวน์ อินเตอร์แสตนเลส โปรดักท์ หจก.

ติดตั้งครัวสแตนเลส เฟอร์นิเจอร์สแตนเลส ตู้เย็นสแตนเลสราคา ชุดครัวสแตนเลสสําเร็จรูป อ่างซิงค์สแตนเลส

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์แสตนเลส โปรดักส์ ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องครัวสแตนเลส และรับงานออกแบบครัวสแตนเลส พร้อมบริการติดตั้งอุปกรณ์สแตนเลสงานครัวทุกรูปแบบ อีกทั้งยังจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สแตนเลส ชุดครัวสแตนเลส ตู้แช่เย็น ตู้แช่แข็ง ตู้ไวน์ ตู้แช่เย็นสแตนเลส ตู้แช่สแตนเลส เตาอบ ชั้นวางของสแตนเลส รับออกแบบและสั่งทำเครื่องครัวสแตนเลสทุกรูปแบบ จำหน่ายครุภัณฑ์สแตนเลส อาทิ

 • เตา 6 หัวเตา ชั้นพื้น
 • เตา Griddle w grill
 • ท่อดักท์
 • ตู้เย็นบานกระจก , ตู้เย็นสลัด
 • โต๊ะสแตนเลสพับได้
 • ตู้แช่เบียร์
 • ตู้แช่ไวท์
 • Cooking Line
 • Food Truck
 • Washing Area
 • Filter
 • กระบะใส่น้ำแข็ง
 • ฮูดดูดควัน เครื่องดูดควัน

 

ติดตั้งครัวสแตนเลส

รับสั่งทำตู้เย็นสแตนเลส รับสั่งทำตู้แช่สแตนเลส สั่งทำตู้แช่ไวท์ ทำบาร์ครัวสแตนเลส สั่งทำโต๊ะสแตนเลสพับได้ สั่งทำกะบะใส่น้ำแข็งสแตนเลส หนองจอก ลาดกระบัง บางขุนเทียน คลองสามวา มีนบุรี ประเวศ ทวีวัฒนา บางแค บางเขน สายไหม หนองแขม บางบอน จตุจักร ทุ่งครุ ตลิ่งชัน บางกะปิ สะพานสูง จอมทอง บึงกุ่ม สวนหลวง ดอนเมือง หลักสี่ ลาดพร้าว วังทองหลาง บางนา ภาษีเจริญ คันนายาว ยานนาวา ราษฎร์บูรณะ ห้วยขวาง พระโขนง คลองเตย วัฒนา บางกอกน้อย บางซื่อ บางพลัด บางคอแหลม ดุสิต พญาไท สาทร ธนบุรี ดินแดง ปทุมวัน ราชเทวี บางกอกใหญ่ คลองสาน บางรัก พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทั่วประเทศ
ติดต่อเรา
อินเตอร์แสตนเลส โปรดักท์ หจก.
12-14 ถนนสุขุมวิท ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : +662 384 7418 , +662 394 6565 , +668 9892 9176 , +668 1874 0350
โทรสาร : +662 757 8056
อีเมล : surat@interstl.com
ผลิตล้อทราย ล้อขัดใยสังเคราะห์ ล้อผ้าขัดเงา ใบตัดใบเจียร ผลิตใบตัด จำหน่ายล้อทราย ใบตัดเหล็ก อุปกรณ์ขัดผิวโลหะ ลูกขัด แผ่นขัดใยสังเคราะห์ แผ่นตัด แผ่นตัดบางพิเศษ แผ่นเจียรอ่อนตัว ผู้ชำนาญด้านการขัดผิวโลหะ ใบเจียรใบตัดคุณภาพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตใบตัดเหล็ก ใบตัดกระจก

ผลิตล้อทราย ล้อขัดใยสังเคราะห์ ล้อผ้าขัดเงา ใบตัดใบเจียร ผลิตใบตัด จำหน่ายล้อทราย ใบตัดเหล็ก อุปกรณ์ขัดผิวโลหะ ลูกขัด แผ่นขัดใยสังเคราะห์ แผ่นตัด แผ่นตัดบางพิเศษ แผ่นเจียรอ่อนตัว ผู้ชำนาญด้านการขัดผิวโลหะ ใบเจียรใบตัดคุณภาพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตใบตัดเหล็ก ใบตัดกระจก

ผลิตล้อทราย ล้อขัดใยสังเคราะห์ ล้อผ้าขัดเงา ใบตัดใบเจียร ผลิตใบตัด จำหน่ายล้อทราย ใบตัดเหล็ก อุปกรณ์ขัดผิวโลหะ ลูกขัด แผ่นขัดใยสังเคราะห์ แผ่นตัด แผ่นตัดบางพิเศษ แผ่นเจียรอ่อนตัว ผู้ชำนาญด้านการขัดผิวโลหะ ใบเจียรใบตัดคุณภาพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตใบตัดเหล็ก ใบเจียรกระจก สยาม คีนิค เซลส์ บจก.

ผลิตล้อทราย ใบตัดใบเจียร ผลิตใบตัด จำหน่ายล้อทราย อุปกรณ์ขัดผิวโลหะ

บริษัท คีนิค-ไทย จำกัด / บริษัท สยาม คีนิค เซลส์ จำกัด ผู้ผลิต นำเข้าและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์แผ่นตัด แผ่นเจียร จานทรายเรียงซ้อน และหินเจียรประเภทต่างๆ ภายใต้แบรนด์ “KINIK” โดยเป็นการร่วมทุนกับ  “KINIK Company”  ซึ่งเป็นอันดับ 1 จาก ประเทศไต้หวัน และได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆ ดังนี้

 • CNS                    มาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไต้หวัน
 • BS 5750               British Standard – quality assurance
 • มอก 1230:2537        มาตรฐานอุตสาหกรรมไทย
 • EN12413                European Standard
 • ISO9001:2000        ระบบบริหารคุณภาพ
 • ISO9001:2008        ระบบบริหารคุณภาพ
 • ISO9001:2015         ระบบบริหารคุณภาพ
 • Green Industry       อุตสาหกรรมสีเขียว กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สินค้าของเรา

 • แผ่นเจียรโลหะ : แผ่นเจียรสำหรับเหล็ก, สเตนเลส, และโลหะทั่วไปทุกชนิด อาทิ รอยเชื่อม เหล็กหล่อ สเตนเลส เป็นต้น
 • แผ่นเจียรอ่อนตัว : แผ่นเจียรอ่อนตัว เหมาะสำหรับงานขัดผิวละเอียดทุดชนิด เช่นงานโลหะ, สแตนเลส, กระจก, หินอ่อนและปูน
 • แผ่นตัดคอนกรีตและเซาะร่องถนน : แผ่นตัดสำหรับคอนกรีต และปูน และร่องถนน ผลิตจากเม็ดทรายแบล็ค ซิลิค่อนคาร์ไบค์ ( C) มีทั้งแผ่นเรียบและแผ่นนูน
 • แผ่นตัดบาง : ใบตัดบางพิเศษความหนา 1 mm. ประสิทธิภาพในการตัดรวดเร็วและไม่สั่นสะเทือน สำหรับงานสแตนเลสและโลหะทั่วไปทุกชนิด
 • หินเจียรนัยแม่พิมพ์ : สำหรับงานแม่พิมพ์ทั่วไปและตกแต่งโลหะทุกชนิด ผลิตจากเม็ดทราย พิ้งค์อลูมินั่มออกไซด์ (PA)
 • หินเขียว หินไฟ : หินเขียว หินไฟ สำหรับลับคมโลหะทั่วไปทุกชนิด ผลิตจากเม็ดทรายเกรดพิเศษ กรีนซิลิค่อนคาร์ไบด์(GC) และอลูมินั่มออกไซด์(A)
 • หินเจียรบ่าวาล์ว : หินเจียรบ่าวาล์ว ใช้สำหรับบ่าววาล์วรถยนต์, เรือ ในการซ่อมบำรุง

 

 

 

ติดต่อเรา
สยาม คีนิค เซลส์ บจก.
39/9 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : +662 368 3166
โทรสาร : +662 368 3096
อีเมล : sales@siamkinik.co.th
www.kinikthai.com
www.kinikthai.co.th
kinik.brandexdirectory.com

อะไหล่เครื่องจักรกลเกษตร ตลับลูกปืน อะไหล่รถไถ ศูนย์รวมตลับลูกปิน จำหน่ายอะไหล่รถไถ จำหน่ายเครื่องจักรกลเกษตร นำเข้าตลับลูกปืน แบริ่งเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) บจก.

อะไหล่เครื่องจักรกลเกษตร ตลับลูกปืน อะไหล่รถไถ ศูนย์รวมตลับลูกปิน จำหน่ายอะไหล่รถไถ จำหน่ายเครื่องจักรกลเกษตร นำเข้าตลับลูกปืน แบริ่งเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) บจก.

อะไหล่เครื่องจักรกลเกษตร ตลับลูกปืน อะไหล่รถไถ ศูนย์รวมตลับลูกปิน จำหน่ายอะไหล่รถไถ จำหน่ายเครื่องจักรกลเกษตร นำเข้าตลับลูกปืน แบริ่งเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) บจก.

จำหน่ายอะไหล่เครื่องจักรกลเกษตร ตลับลูกปืน อะไหล่รถไถ ศูนย์รวมตลับลูกปิน จำหน่ายอะไหล่รถไถ จำหน่ายเครื่องจักรกลเกษตร นำเข้าตลับลูกปืน

อะไหล่เครื่องจักรกลเกษตร ศูนย์รวมตลับลูกปืน จำหน่ายตลับลูกปืน นำเข้าตลับลูกปืน อะไหล่รถเกี่ยวข้าว อะไหล่รถไถ ทุกยี่ห้อ โซ่ เฟือง  สายพาน ซีลยาง โอริง ลวดเชื่อม เฟืองสป๊อกเก็ต โรเลอร์ เสื้อนำล้อ เฟือง ใบแทรค โซ่เทรค ใบพาน ใบมีดตีดินโรตารี่ เพลา PTO ลูกลอก ใบเกลียว แหวนลูกสูบเกษตร โซ่ข้างโรตารี่ เพลาเกลียว ปั๊มหาง บูธต่าง ๆ

Bearing Center ผู้นำเข้าและจำหน่ายตลับลูกปืน คลังแห่งตลับลูกปืนทุกชนิด Berings Oil Seal  ตลับลูกปืน ขายตลับลูกปืน ขายตลับลูกปืนในโรงงานอุตสาหกรรมนานาชนิด ตลับลูกปืนเครื่องจักร นำเข้าและจำหน่าย ตลับลูกปืน คลังแห่งตลับลูกปืนทุกชนิด Berings Oil Seal ยี่ห้อ NTN, BOWER, TIMKEN, NSK, RHP, FAG, IKO, KOYO, SDK, LDK, MACHI, TR, CIE, FK, อะไหล่เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม โซ่ เฟือง สายพาน ซีลยาง โอริง ลวดเชื่อม เฟืองสป๊อกเก็ต โรเลอร์เสื้อนำล้อ 

แบริ่งเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) บจก.
จำหน่ายเครื่องจักรกลเกษตร นำเข้าเครื่องจักรกลเกษตร
อะไหล่เครื่องจักรกลเกษตร
ตลับลูกปืน นำเข้าตลับลูกปืน จำหน่ายตลับลูกปืน
อะไหล่รถไถ นำเข้าอะไหล่รถไถ จำหน่ายอะไหล่รถไถ
สนใจติดต่อ
แบริ่งเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) บจก.
25/9-10 ถนนพระรามที่ 6 ( อุรุพงษ์ ) แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : +662 613 9060
โทรสาร : +662 613 9068
อีเมล : bearinggroup@gmail.com, info@bearingscenter.co.th
www.bearingscenter.co.th
bearingscenter.brandexdirectory.com
www.อะไหล่รถไถ-รถเกี่ยวข้าว.com
โคมไฟประติมากรรม ผู้ผลิตโคมไฟประติมากรรม โคมไฟหงส์ ผลิตและจำหน่ายโคมไฟหงส์ โคมไฟกินรี โคมไฟกินรีรูปแบบสวยงาม : ช รวยไลท์ติ้ง

โคมไฟประติมากรรม ผู้ผลิตโคมไฟประติมากรรม โคมไฟหงส์ ผลิตและจำหน่ายโคมไฟหงส์ โคมไฟกินรี โคมไฟกินรีรูปแบบสวยงาม : ช รวยไลท์ติ้ง

โคมไฟประติมากรรม ผู้ผลิตโคมไฟประติมากรรม โคมไฟหงส์ ผลิตและจำหน่ายโคมไฟหงส์ โคมไฟกินรี โคมไฟกินรีรูปแบบสวยงาม : ช รวยไลท์ติ้ง

ผู้ผลิตโคมไฟประติมากรรม, โคมไฟหงส์, โคมไฟกินรี, โคมไฟภายนอก, โคมไฟตกแต่งสวน, โคมไฟสนาม, โคมไฟทางเดิน, โคมไฟสปอร์ตไลท์, โคมไฟปักสนาม

บริษัท ช รวยไลท์ติ้ง จำกัด

ออกแบบโคมไฟตามแบบ และผลิตโคมไฟภายนอก โคมไฟประติมากรรม โคมไฟตกแต่งสวน หล่อหลอมอลูมีเนียม โดยช่างผู้ชำนาญงานด้านการหล่อหลอมอลูมีเนียม เป็นเวลามากว่าหลายสิบปี งานสวยงาม ราคาย่อมเยาว์ และผลิตตามแบบทุก ชนิดที่ลูกค้าต้องการ ทั้งงานเล็กงานใหญ่  เป็นกันเอง ราคาโรงงาน ผลิตงานที่คุณพอใจ ผลิตตั้งแต่ 1 ชิ้นขี้นไป ราคาโคมไฟจะแตกต่างกันตามจำนวนที่สั่งผลิต

โคมไฟประติมากรรม, โคมไฟหงส์, โคมไฟกินรี, โคมไฟภายนอก, โคมไฟตกแต่งสวน, โคมไฟสนาม, โคมไฟทางเดิน, โคมไฟสปอร์ตไลท์, โคมไฟปักสนาม, โคมไฟใต้น้ำ, โคมไฟบันได, โคมไฟฝั่งพื้น, โคมไฟสั่งผลิต, โคมไฟสั่งทำ, โคมไฟส่องป้าย, โคมไฟผนัง, โคมไฟกิ่ง, โคมไฟหัวเสา

ดำเนินธุรกิจผลิตและติดตั้งโคมไฟ ไฟถนน เสาไฟประติมากรรม โคมไฟประติมากรรม ไฟประดับ รวมถึงงานป้ายซอย เหล็กหล่อ อลูมิเนียม ไฟเบอร์กล๊าส ป้ายชุมชน ป้ายไฟLED ทุกชนิด ทางบริษัทเรามีทีมออกแบบและติดตั้งมืออาชีพ สามารถผลิตผลงานออกมาได้โดยตรงตามแบบและสเปคที่ท่านต้องการ ประกอบกับทีมช่างมืออาชีพ สำหรับงานระบบไฟต่างๆทั้งภายใน – ภายนอกไฟฟ้าโรงงาน อุสาหกรรม บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม บริษัทเราสามารถผลิตงานหล่ออลูมิเนียม เหล็กและไฟเบอร์กล๊าสตามรูปแบบที่ท่านต้องการได้ เช่น งานซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ตะแกลงฝาปิดท่อระบายน้ำ เก้าอี้สนามและอื่นๆ สินค้าที่เราผลิตจะอยู่ภายใต้แบรนด์ของเราเอง MOON LIGHT ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับจากทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชน ซึ่งทางเรามีใบรับรองผลงานที่ทางภาครัฐออกให้หลายหน่วยงาน ซึ่งสามารถการันตีได้ว่าสินค้าของเรามีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับจริงๆ ทางบริษัทเน้นให้ความสำคัญกับงานทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชนเป็นหลักและใส่ใจกับความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ รวมถึงการให้คำปรึกษาในส่วนต่างๆของงานและสามารถทำงานตามงบประมาณของท่านได้

งานประติมากรรม (Sculpture Light)

               โคม ไฟประติมากรรมหงส์ ประติมากรรมกินรี  ประติมากรรมมโนราห์ เทวดา นางฟ้า มาสคอต พระพุทธรูป ปรางค์ต่าง ๆ  ป้าย ซอย ป้ายถนน ป้ายบอกทาง เสาลายไทยประติมากรรม รูปสัตว์ต่าง ๆ  กุ้ง หอย ปู ปลา ปลาโลมา รูปเหมือน ทำตามสเปก สามารถส่งแบบสเปกตีราคาได้ หรือให้ทางโรงงานนำเสนอตามแบบที่ทางโรงงานมีอยู่ ยินดีให้บริการปรึกษาผลิตตามงบประมาณที่จำกัด

โคมไฟประติมากรรมกินรี  มีลักษณะหลายแบบ ให้เลือกดังนี้

 • โคมไฟประติมากรรมกินรีแบบเสาไฟถนนกิ่งเดี่ยว
 • โคมไฟประติมากรรมกินรีแบบเสาไฟถนนกิ่งคู่
 • โคมไฟประติมากรรมกินรีแบบติดหัวเสา
 • โคมไฟประติมากรรมกินรีแบบติดผนัง


โคมไฟภายนอก ตกแต่งสวน (Landscape) 

โคมไฟทางเดิน (Bollard) โคมไฟกิ่ง (Bracket Light) โคมไฟส่องป้าย  (Flood Light)
โคมไฟปักสนาม (Garden Light) โคมไฟฝังพื้น (Inground) โคมไฟห้อย (Pandent Light)
โคมไฟสนาม (Pole Light) โคมไฟหัวเสา (Post Top Light) โคมไฟสปอร์ตไลท์ (Spot Light)
โคมไฟบันได (Step Light) โคมไฟผนัง (Wall Mount Light) โคมไฟใต้น้ำ (UnderWater Light)
โคมไฟถนน(Street Light)


โคมไฟสั่งทำตามแบบ  (made to drawing)

               รับ สั่งผลิตโคมไฟทุกชนิด ตามแบบเฉพาะ โครงการ โคมไฟเสปกต่าง ๆ  ให้คำปรึกษาโดยช่างที่ชำนาญงาน  มีบริการซ่อมแซมโคมไฟสินค้าจากบริษัทอื่น ๆ ที่เสียหาย ทางโรงงานเรามีบริการออกแบบ ผลิตอะไหล่โคมไฟ ซ่อมแซม  ตามความต้องการของลูกค้า

รับหล่ออลูมีเนียมอัลลอย  ไฟเบอร์กลาส เรซิ่น (made to order)

 • รับผลิตงานหล่ออลัลอยอลูมีเนียม และสร้างแบบแม่พิมพ์ โมล์ดสินค้า ตามแบบลูกค้า
 • รับผลิตงานหล่อไฟเบอร์กลาส และ สร้างแบบแม่พิมพ์ โมล์ดสินค้า ตามแบบที่ต้องการ

สนใจติดต่อ
ช รวยไลท์ติ้ง บจก.
59/188 หมู่2 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : +66 34 82 3552
โทรสาร : +66 34 82 3074
อีเมล : crlighting@gmail.com
chruaylighting.com

โคมไฟประติมากรรม ผู้ผลิตโคมไฟประติมากรรม โคมไฟหงส์ ผลิตและจำหน่ายโคมไฟหงส์ โคมไฟกินรี โคมไฟกินรีรูปแบบสวยงาม : ช รวยไลท์ติ้ง

โคมไฟประติมากรรม ผู้ผลิตโคมไฟประติมากรรม โคมไฟหงส์ ผลิตและจำหน่ายโคมไฟหงส์ โคมไฟกินรี โคมไฟกินรีรูปแบบสวยงาม : ช รวยไลท์ติ้ง

โคมไฟประติมากรรม ผู้ผลิตโคมไฟประติมากรรม โคมไฟหงส์ ผลิตและจำหน่ายโคมไฟหงส์ โคมไฟกินรี โคมไฟกินรีรูปแบบสวยงาม : ช รวยไลท์ติ้ง

ผู้ผลิตโคมไฟประติมากรรม, โคมไฟหงส์, โคมไฟกินรี, โคมไฟภายนอก, โคมไฟตกแต่งสวน, โคมไฟสนาม, โคมไฟทางเดิน, โคมไฟสปอร์ตไลท์, โคมไฟปักสนาม

บริษัท ช รวยไลท์ติ้ง จำกัด

ออกแบบโคมไฟตามแบบ และผลิตโคมไฟภายนอก โคมไฟประติมากรรม โคมไฟตกแต่งสวน หล่อหลอมอลูมีเนียม โดยช่างผู้ชำนาญงานด้านการหล่อหลอมอลูมีเนียม เป็นเวลามากว่าหลายสิบปี งานสวยงาม ราคาย่อมเยาว์ และผลิตตามแบบทุก ชนิดที่ลูกค้าต้องการ ทั้งงานเล็กงานใหญ่  เป็นกันเอง ราคาโรงงาน ผลิตงานที่คุณพอใจ ผลิตตั้งแต่ 1 ชิ้นขี้นไป ราคาโคมไฟจะแตกต่างกันตามจำนวนที่สั่งผลิต

โคมไฟประติมากรรม, โคมไฟหงส์, โคมไฟกินรี, โคมไฟภายนอก, โคมไฟตกแต่งสวน, โคมไฟสนาม, โคมไฟทางเดิน, โคมไฟสปอร์ตไลท์, โคมไฟปักสนาม, โคมไฟใต้น้ำ, โคมไฟบันได, โคมไฟฝั่งพื้น, โคมไฟสั่งผลิต, โคมไฟสั่งทำ, โคมไฟส่องป้าย, โคมไฟผนัง, โคมไฟกิ่ง, โคมไฟหัวเสา

ดำเนินธุรกิจผลิตและติดตั้งโคมไฟ ไฟถนน เสาไฟประติมากรรม โคมไฟประติมากรรม ไฟประดับ รวมถึงงานป้ายซอย เหล็กหล่อ อลูมิเนียม ไฟเบอร์กล๊าส ป้ายชุมชน ป้ายไฟLED ทุกชนิด ทางบริษัทเรามีทีมออกแบบและติดตั้งมืออาชีพ สามารถผลิตผลงานออกมาได้โดยตรงตามแบบและสเปคที่ท่านต้องการ ประกอบกับทีมช่างมืออาชีพ สำหรับงานระบบไฟต่างๆทั้งภายใน – ภายนอกไฟฟ้าโรงงาน อุสาหกรรม บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม บริษัทเราสามารถผลิตงานหล่ออลูมิเนียม เหล็กและไฟเบอร์กล๊าสตามรูปแบบที่ท่านต้องการได้ เช่น งานซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ตะแกลงฝาปิดท่อระบายน้ำ เก้าอี้สนามและอื่นๆ สินค้าที่เราผลิตจะอยู่ภายใต้แบรนด์ของเราเอง MOON LIGHT ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับจากทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชน ซึ่งทางเรามีใบรับรองผลงานที่ทางภาครัฐออกให้หลายหน่วยงาน ซึ่งสามารถการันตีได้ว่าสินค้าของเรามีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับจริงๆ ทางบริษัทเน้นให้ความสำคัญกับงานทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชนเป็นหลักและใส่ใจกับความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ รวมถึงการให้คำปรึกษาในส่วนต่างๆของงานและสามารถทำงานตามงบประมาณของท่านได้

งานประติมากรรม (Sculpture Light)

               โคม ไฟประติมากรรมหงส์ ประติมากรรมกินรี  ประติมากรรมมโนราห์ เทวดา นางฟ้า มาสคอต พระพุทธรูป ปรางค์ต่าง ๆ  ป้าย ซอย ป้ายถนน ป้ายบอกทาง เสาลายไทยประติมากรรม รูปสัตว์ต่าง ๆ  กุ้ง หอย ปู ปลา ปลาโลมา รูปเหมือน ทำตามสเปก สามารถส่งแบบสเปกตีราคาได้ หรือให้ทางโรงงานนำเสนอตามแบบที่ทางโรงงานมีอยู่ ยินดีให้บริการปรึกษาผลิตตามงบประมาณที่จำกัด

โคมไฟประติมากรรมกินรี  มีลักษณะหลายแบบ ให้เลือกดังนี้

 • โคมไฟประติมากรรมกินรีแบบเสาไฟถนนกิ่งเดี่ยว
 • โคมไฟประติมากรรมกินรีแบบเสาไฟถนนกิ่งคู่
 • โคมไฟประติมากรรมกินรีแบบติดหัวเสา
 • โคมไฟประติมากรรมกินรีแบบติดผนัง


โคมไฟภายนอก ตกแต่งสวน (Landscape) 

โคมไฟทางเดิน (Bollard) โคมไฟกิ่ง (Bracket Light) โคมไฟส่องป้าย  (Flood Light)
โคมไฟปักสนาม (Garden Light) โคมไฟฝังพื้น (Inground) โคมไฟห้อย (Pandent Light)
โคมไฟสนาม (Pole Light) โคมไฟหัวเสา (Post Top Light) โคมไฟสปอร์ตไลท์ (Spot Light)
โคมไฟบันได (Step Light) โคมไฟผนัง (Wall Mount Light) โคมไฟใต้น้ำ (UnderWater Light)
โคมไฟถนน(Street Light)


โคมไฟสั่งทำตามแบบ  (made to drawing)

               รับ สั่งผลิตโคมไฟทุกชนิด ตามแบบเฉพาะ โครงการ โคมไฟเสปกต่าง ๆ  ให้คำปรึกษาโดยช่างที่ชำนาญงาน  มีบริการซ่อมแซมโคมไฟสินค้าจากบริษัทอื่น ๆ ที่เสียหาย ทางโรงงานเรามีบริการออกแบบ ผลิตอะไหล่โคมไฟ ซ่อมแซม  ตามความต้องการของลูกค้า

รับหล่ออลูมีเนียมอัลลอย  ไฟเบอร์กลาส เรซิ่น (made to order)

 • รับผลิตงานหล่ออลัลอยอลูมีเนียม และสร้างแบบแม่พิมพ์ โมล์ดสินค้า ตามแบบลูกค้า
 • รับผลิตงานหล่อไฟเบอร์กลาส และ สร้างแบบแม่พิมพ์ โมล์ดสินค้า ตามแบบที่ต้องการ

สนใจติดต่อ
ช รวยไลท์ติ้ง บจก.
59/188 หมู่2 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : +66 34 82 3552
โทรสาร : +66 34 82 3074
อีเมล : crlighting@gmail.com
www.chorruaylighting.com
www.โรงงานโคมไฟ.com
chruaylighting.com
chorruaylighting.brandexdirectory.com