ระบบรีเวิร์สออสโมซีส เครื่องผลิตโอโซน ติดตั้งระบบอุตร้าฟิลเตชั่น ผลิตและจำหน่ายระบบกรองน้ำอาร์โอ ติดตั้งเครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม เครื่องกรองน้ำระบบรีเวอร์สออสโมซีส จำหน่ายเครื่องผลิตโอโซน ระบบเครื่องผลิตโฮโซน รับปรึกษาและออกแบบระบบน้ำเสียต่างๆ ระบบกรองน้ำ UF ระบบกรองน้ำ RO จำหน่ายไส้กรองน้ำทุกชนิด สารกรองน้ำ สารเคมีบำบัดน้ำ สัมพันธ์ อินเตอร์เทรด บจก.

ระบบรีเวิร์สออสโมซีส เครื่องผลิตโอโซน ติดตั้งระบบอุตร้าฟิลเตชั่น ผลิตและจำหน่ายระบบกรองน้ำอาร์โอ ติดตั้งเครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม เครื่องกรองน้ำระบบรีเวอร์สออสโมซีส จำหน่ายเครื่องผลิตโอโซน ระบบเครื่องผลิตโฮโซน รับปรึกษาและออกแบบระบบน้ำเสียต่างๆ ระบบกรองน้ำ UF ระบบกรองน้ำ RO จำหน่ายไส้กรองน้ำทุกชนิด สารกรองน้ำ สารเคมีบำบัดน้ำ สัมพันธ์ อินเตอร์เทรด บจก.

ระบบรีเวิร์สออสโมซีส เครื่องผลิตโอโซน ติดตั้งระบบอุตร้าฟิลเตชั่น ผลิตและจำหน่ายระบบกรองน้ำอาร์โอ ติดตั้งเครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม เครื่องกรองน้ำระบบรีเวอร์สออสโมซีส จำหน่ายเครื่องผลิตโอโซน ระบบเครื่องผลิตโฮโซน รับปรึกษาและออกแบบระบบน้ำเสียต่างๆ ระบบกรองน้ำ UF ระบบกรองน้ำ RO จำหน่ายไส้กรองน้ำทุกชนิด สารกรองน้ำ สารเคมีบำบัดน้ำ สัมพันธ์ อินเตอร์เทรด บจก.

ความเป็นมาของบริษัท

บริษัท สัมพันธ์ อินเตอร์เทรด จำกัด ก่อตั้งในปี 1984 เพื่อดำเนินธุรกิจทางด้าน Water Treatment โดยมีกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนเป็จำนวนมากและมีตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯในจังหวัดต่างๆ ทุกภูมิภาค

เริ่มแรกจากการจำหน่ายเครื่องกรองน้ำดื่ม น้ำใช้  ภายในครัวเรือนต่าง  ภายในจังหวัดสระบุรี  และต่อมาเริ่มรับงานด้านระบบน้ำในเชิงอุตสาหกรรม  ทั้งในส่วนราชการและอุตสาหกรรมโรงงานต่าง  ภายในจังหวัดสระบุรี และเริ่มขยายขอบเขตการทำงานไปยังจังหวัดใกล้เคียง

ต่อมาเริ่มเข้าประมูลงานราชการในส่วนราชการต่างๆ และมีผลงานกับหน่วยงานราชการ อาทิเช่น กระทรวงศึกษาธิการ  มีการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องกรองน้ำแบบเดียวกันทั้งประเทศ  ซึ่งทางบริษัทฯ ได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะการประมูล ทางบริษัทฯจึงมีตัวแทนจำหน่าย  ทั้ง  4  ภาคทั่วประเทศ ตั้งแต่ปลายปี  2540  ซึ่งทำให้บริษัทฯ มียอดขายสูงขึ้นมาก

ปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้มีการติดต่อทางการค้ากับบริษัทต่างประเทศ  โดยนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำต่าง ๆอาทิเช่น ถังกรอง FRP ,ไส้กรองเมมเบรน Ultra  Filtration ,ไส้กรองเมมเบรน Reverse Osmosis ,Manual Vale , Automatic Vale  โดยมีวัตถุประสงค์  คือเพื่อให้ได้ต้นทุนสินค้าที่ต่ำลง เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับบริษัทอื่นๆให้ดียิ่งขึ้น  โดยบริษัทต่างประเทศที่ทำการติดต่อนั้น มีทั้งเป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าหรือตัวแทนขายระดับภูมิภาคพื้นเอเชีย อันทำให้ได้ราคาที่ได้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นได้เป็นอย่างดี

ด้วยประสบการณ์ ความพร้อมและความชํานาญในการออกแบบ ติดตั้ง ให้คําปรึกษา และพัฒนางานด้านระบบ Water Treatment ของทีมงานบริษัท ทางบริษัทพร้อมที่จะให้บริการ Water Treatment ที่ตอบโจทย์สําหรับทั้ง ระบบน้ำในครัวเรือน และในเชิงอุตสาหกรรม

ผลิต จำหน่าย และติดตั้ง เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น เครื่องกรองน้ำทุกระบบ เช่น UF,RO,UV,DI,..,ผู้แทนจำหน่ายใส้กรอง,สารกรองน้ำและสารเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำ,งานระบบซ่อมแทรมปรับปรุงพัฒนาคุณภาพน้ำในอุตสหกรรม เช่น โรงบำบัดน้ำเสีย ระบบน้ำซอฟเทนเนอร์ โรงผลิตน้ำดื่ม..,รับเหมาและปรึกษาปัญหาระบบประปา ระบบสระว่ายน้ำ,ผลิตเครื่องกรองน้ำ, จำหน่ายเครื่องกรองน้ำ สระบุรี, ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ สระบุรี, เครื่องกรองน้ำดื่ม, เครื่องกรองน้ำใช้ สระบุรี, เครื่องตกตระกอน, เครื่องกำจัดน้ำกระด้าง, ปั้มน้ำและปั้มสำหรับเคมี, สารกรองน้ำ สระบุรี, ระบบรีเวอร์สออสโมซีส, ระบบเครื่องผลิตโอโซน, เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยอุลตราไวโอเลต สระบุรี, เครื่องทำน้ำร้อนสระบุรี, ไส้กรองน้ำทุกชนิด สระบุรี, เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ สระบุรี, ระบบอุลตร้าฟิสเตรชั่นสระบุรี, ระบบน้ำเสียสระบุรี, นำเข้าถังกรองน้ำ สระบุรี, ออกแบบ ติดตั้ง และให้คำปรึกษาเรื่องน้ำ, นำเข้าเครื่องกรองน้ำ ออกแบบเครื่องกรองน้ำ ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ เครื่องกรองน้ำระบบ RO+UF อุปกรณ์เครื่องกรองน้ำ ไส้กรอง จำหน่ายและบริการเครื่องกรองน้ำ, เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์, เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงอุลตร้าไวโอเลต, สารกรองน้ำ, สารเคมีบำบัด, ปั๊มน้ำและปั๊มสำหรับสารเคมี, เครื่องกรองน้ำและไส้กรองน้ำทุกชนิด รับปรึกษาปัญหาเรื่องน้ำ และเครื่องกรองน้ำทุกระบบ โดยผู้เชี่ยวชาญและวิศวกร ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

 

สนใจติดต่อ
สัมพันธ์อินเตอร์เทรด บจก.
173/37 ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ : +663 6212 234-6,+668 1852 6633
โทรสาร : +663 620 0236
อีเมล : tunhun@yahoo.co.th
เว็บไซต์ : www.sumpunth.com
เว็บไซต์ : sumpunthintertrade.brandexdirectory.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *