ไม้สัก ไม้แปรรูป จัดจำหน่ายไม้สัก ไม้แปรรูป เอี๊ยบฮวดเส็งโรงเรื่อยจักร หจก.

ไม้สัก ไม้แปรรูป จัดจำหน่ายไม้สัก ไม้แปรรูป เอี๊ยบฮวดเส็งโรงเรื่อยจักร หจก.

ไม้สัก ไม้แปรรูป

ไม้สัก ไม้แปรรูป ที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย อันเนื่องมาจากเนื้อมีคุณภาพสูง มีลวดลายและสีสันธรรมชาติทีสวยงาม เนื้อค่อนข้างที่จะละเอียด มีเสี้ยนตรง น้ำหนักเบา  จึงทำให้ง่ายต่อการเลื่อย ไส และตบแต่ง แต่เนื้อก็มีความแข็งแรงพอสมควร ไม้สักสามารถที่จะนำมาใช้งานได้แทบทุกอย่างเท่าที่ไม้เนื้อแข็งชนิดอื่น ๆ จะทำได้ เช่น นำมาใช้ในงานก่อสร้าง และโครงสร้างของที่อยุ่อาศัย ใช้ทำดาดฟ้าเรือ ใช้ทำเครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ และใช้ในการแกะสลักได้อย่างดี นอกจากนี้ยังมีความต้านต่อปลวก เชื้อรา เห็ดต่าง ๆ ทนต่อกรด ไม่ทำให้เหล็กเป็นสนิม ตลอดทั้งทนทานต่อลมฟ้าอากาศที่จะทำลายเนื้อไม้ปลวกและมอดไม่ทำอันตราย เพราะมีสารเคมีพิเศษอยู่ชนิดหนึ่ง ชื่อ O-cresyl methyl ether สารเคมีชนิดนี้ค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ของกรมป่าไม้ มีคุณสมบัติ เมื่อทาหรืออาบแล้วจะมีความคงทนต่อ ปลวก แมลง เห็ดราได้อย่างดียิ่ง มีลักษณะเนื้อแข็งตามมาตรฐานของกรมป่าไม้ จากการทดลองตามหลักวิชาการมีความแข็งแรงสูงกว่า 1,000 กก./ตร.ซม. และมีความทนทานตามธรรมชาติ จากการทดลองนำส่วนที่เป็นแก่นไปทดลองปักดิน ไม้สักยังสมบูรณ์อยู่มากมีความทนทานตามธรรมชาติเกินกว่า 10 ปี (ระหว่าง 11-18 ปี) ไม้สักในประเทศไทยจึงได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดในโลก

ประโยชน์ของสัก สักเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบตามอายุและขนาด ตั้งแต่เป็นซุงขนาดใหญ่ ที่นำมาแปรรูปแล้วนำมาใช้ในการก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน  เฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ เป็นต้น หรือใช้ต่อเรือ รถ ทำเครื่องมือกสิกรรม ฯลฯ ส่วนซุงขนาดเล็กลงมาก็สามารถนำมาทำบ้านไม้ซุงได้อย่างสวยงามและคงทน หรือจะนำมาผ่าซีกทำไม้โมเสด วงกบประตู และหน้าต่างได้ดี ซึ่งเป็นที่นิยมกันมาก เนื่องจากมีเนื้อมีลวดลายที่สวยงาม เห็นเส้นวงปีได้ชัดเจน เนื้อมีความแข็งปานกลางและทนทาน นไม้มงคลนาม เพราะคนไทยโบราณเชื่อว่าหากบ้านปลูกต้นสักทองไว้ประจำบ้าน จะทำให้มีศักดิ์ศรี เพราะคำว่า “สัก” หรือ “ศักดิ์” หมายถึง การมีศักดิ์ศรี มีเกียรติศักดิ์ มียศถาบรรดาศักดิ์ นอกจากนี้คำว่า “สัก” หรือ “สักกะ” ยังหมายถึง พระอินทร์ผู้มีอำนาจยิ่งใหญ่ในสวรรค์ โดยตำแหน่งที่ปลูกเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อยู่อาศัย ให้ปลูกต้นสักทองไว้ทางทิศเหนือของบ้าน และควรปลูกในวันเสาร์ เพราะคนโบราณเชื่อว่าการปลูกเพื่อเอาคุณให้ปลูกในวันเสาร์ และถ้าจะให้เป็นมงคลมากยิ่งขึ้น ผู้ปลูกควรเป็นผู้ใหญ่ที่มีผู้เคารพนับถือและเป็นผู้ประกอบคุณงามความดี ก็จะเป็นสิริมงคลยิ่งนัก

 ไม้สัก ไม้แปรรูป

 

สนใจติดต่อ

เอี๊ยบฮวดเส็งโรงเรื่อยจักร หจก.

88,90,92 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 96/1 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กทม 10700

eabhuatseng.thailandpocketpages.com

เบอร์โทรศัพท์ 0-2424-5860

เบอร์โทรสาร 0-2433-6420

E-mail ehstim@gmail.com


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *