CB Standard S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.

CB Standard S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.

CB Standard  S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.

CB Standard

CB Standard

 

CB Standard
ຕູ້ຕູ້ປ້ອງກັນຝຸ່ນແມ່ນໃຊ້ໃນອາຄານ. ມັນເປັນ m ade ຈາກເຫຼັກເອກະສານ, ຄວາມຫນາປະມານ 1 ຊມ. ດ້ານລຸ່ມຂອງຄະນະກໍາມະການຈະຖືກຂຸດເອົາເພື່ອເຮັດໃຫ້ສາຍແລະແຜ່ນເພື່ອປ້ອງກັນບັນຫາຕ່າງປະເທດເຂົ້າໄປໃນຕູ້. ຕູ້ນີ້ງ່າຍຕໍ່ການຕິດຕັ້ງແລະສາຍໄຟ. ມັນມີຕົວເລືອກທີ່ຈະເລືອກເອົາ 20 ແບບ.

 

CB Standard
A dust proof cabinet is used within the building. It is made from sheet steel, thickness around 1 mm. The bottom of the cabinet will be drilled to put wire and plate for preventing foreign matters entered to the cabinet. This cabinet is easy to install and wiring. It is available to choose 20 models.

 

 

S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.

ບໍລິສັດ ເອສ.ເອສ.ເອັມ.ອິນດັສຕີ້ ຈຳກັດ ເນັ້ນນະໂຍບາຍໃນການຂະຫຍາຍໂຕ ໃນພາກທຸລະກິດເອກະຊົນເປັນຫຼັກ ໂດຍແນໃສ່ການຂະຫຍາຍ ແນວທາງການລົງທຶນໃນໂຄງການກ່ຽວກັບພະລັງງານທົດແທນ ເຊັ່ນໂຊລ່າເຊວໄຟຟ້າຈາກຂີ້ເຫຍື້ອ ເຊິ່ງບໍລິສັດສາມາດຜະລິດສິນຄ້າ ສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າໄດ້ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ຊຸດຮາງຮອງສາຍໄຟ ຊຸດໂຄງສ້າງໂຊລ່າເຊວ ໂດຍເຮົາມີທີມງານບໍລິຫານແລະທີມງານດ້ານວິສະວະກອນ ທີ່ຊ່ຽວຊານດ້ານການອອກແບບດ້ວຍລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະໂຮງງານຂອງ ເຮົາໄດ້ນຳໃຊ້ເຄື່ອງຈັກທີ່ທັນສະໄໝໃນການຜະລິດສິນຄ້າທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ຫາກທ່ານຕ້ອງການເຂົ້າຢ່ຽມຢາມໂຮງງານ ຫຼືເບິ່ງສິນຄ້າຕົວຢ່າງຕ່າງໆ ໄດ້ທີ່ www.ssmindustry.com

” ຜະລິດແລະສົ່ງອອກ ອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ເຫຼັກຫຼໍ່ໜຽວແລະອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ ທອງແດງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ”

 

S.S.M. INDUSTRY is primarily focused on expanding the private sector enterprise by investing in alternative energy projects such as solar panels from waste. Our company is currently the leading industrial accessories and spare parts manufacturer such as wire racks, solar cell structure series, and so on. We provide service as the needs of customers. We have excellent quality management and engineer team specializing in computer design. Our factory contains high performance machinery for manufacturing standard products. If you would like to visit the factory or view our product samples, you can visit our website: www.ssmindustry.com

 

CONTACT US 

S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.

Address : 12/39 Moo. 10 Pao in Project, Soi 6, Khlongkhoi, Pakkret, Nontaburi 11120

Phone : +662 150 6672, +668 1633 9720 +668 8003 6078

E-mail : awron_345@hotmail.com, sales_ssm@hotmail.com

Websitessm.aecgateway.com

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *