บริการหลังการขายเครื่องจักร, รับติดตั้งเครื่องจักร, ระบบควบคุมไฟฟ้าโรงงาน, บริการติดตั้งเครื่องจักร, สร้างเครื่องจักร, เอเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส บจก.

บริการหลังการขายเครื่องจักร, รับติดตั้งเครื่องจักร, ระบบควบคุมไฟฟ้าโรงงาน, บริการติดตั้งเครื่องจักร, สร้างเครื่องจักร, เอเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส บจก.

บริการหลังการขายเครื่องจักร, รับติดตั้งเครื่องจักร, ระบบควบคุมไฟฟ้าโรงงาน, บริการติดตั้งเครื่องจักร,

สร้างเครื่องจักร, เอเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส บจก.

บริการหลังการขายเครื่องจักร หลังจากการเลือกซื้อเครื่องจักรใหม่
เครื่องจักรเป็นเครื่องที่มีราคาสูง ดังนั้นการตัดสินใจเพื่อที่จะลงทุนซื้อเครื่องจักรไม่ว่าจะเป็นเครื่องเก่าหรือเครื่องมือสองก็ไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยเช่นกัน จะมีปัจจัยหลายๆ อย่างเข้ามาเกี่ยวข้องในการเลือกซื้อ ซึ่งปัจจัยหลักๆ ก็จะมีดังนี้ ดูเพิ่มเติม…คลิก

การเลือกซื้อเครื่องจักรใหม่
เครื่องจักรเป็นเครื่องที่มีราคาสูง ดังนั้นการตัดสินใจเพื่อที่จะลงทุนซื้อเครื่องจักรไม่ว่าจะเป็นเครื่องเก่าหรือเครื่องมือสองก็ไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยเช่นกัน จะมีปัจจัยหลายๆ อย่างเข้ามาเกี่ยวข้องในการเลือกซื้อ ซึ่งปัจจัยหลักๆ ก็จะมีดังนี้

1.ลักษณะของงานที่จะผลิต (Design and Accuracy of Product)
ให้เราพิจารณาและทบทวนลักษณะของชิ้นงานที่เราจะผลิตด้วยเครื่องจักรที่เราจะซื้อ เช่น ความละเอียดของชิ้นงาน หากชิ้นงานต้องการความละเอียดสูง เครื่องจักรมือสองก็คงจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะเครื่องจักรที่ผ่านการใช้งานมาแล้วชิ้นส่วนต่างๆ ย่อมมีการสึกหรอกไปตามอายุการใช้งาน ยิ่งถ้าเคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้ว เครื่องใหม่ไม่ใช่ว่าจะสามารถทำงานที่ความละเอียดสูงได้ทั้งหมด บางเครื่องอาจจะถูกออกแบบมาให้มีราคาที่ถูกลงมา เช่น เครื่องจากไต้หวัน ส่วนมากจะมีราคาถูกกว่าเครื่องที่มาจากญี่ปุ่น

2.งบประมาณในการลงทุน (Budget)
งบประมาณในการซื้อเครื่องจักรนั้นสำคัญมากถ้าเป็นไปได้ใครๆ ก็อยากซื้อเครื่องที่มีสมรรถนะสูงสามารถรองรับงานที่มีความความละเอียดสูง, ทนทาน สามารถทำงานต่อเนื่องได้หลายชั่วโมง นั้นก็แปลว่าประสิทธิภาพในการผลิต (productivity) ก็จะสูงตามไปด้วย.

3.การบำรุงรักษา (Maintenance)
การบำรุงรักษาเครื่องจักรนั้นจะมีราคาสูงกว่าเครื่องจักรแบบ Manual ค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นเครื่องจักรแบบอัตโนมัติจึงมีระบบที่ซ้ำซ้อน การบำรุงรักษาโดยทั่วไป เช่น ระบบหล่อลื่น ใส่จารบี เปลี่ยนหัว Spindle เป็นต้น. แต่ระบบภาย เช่น เกี่ยวกับชุด Controller, Mainboard, ระบบไฟฟ้า จะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่านั้น ซึ่งการเรียกช่างจากผู้ผลิตเข้ามาแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายที่สูง ชั่วโมงละหลายพันบาท รวมทั้งค่าอะไหล่ที่แพงด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะเครื่องที่มาจาก Brand ของญี่ปุ่น. ถ้าเป็นเครื่องที่มาจากฝังของไต้หวันอาจจะมีราคาอะไหล่ที่ถูกลงมากว่าทางญี่ปุ่น

ที่กล่าวมาข้างเป็นเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อเครื่องจักรเท่านั้น ในการเลือกซื้อจริงต้องดูรายละเอียดมากกว่านี้ค่อนข้างเยอะและใช่เวลาพอสมควรในการตัดสินใจ การติดตามผลการขาย (Follow up) หรือ บริการหลังการขายก็สำคัญ

หมายถึง การตรวจสอบว่าสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นสร้างพอใจให้แก่ลูกค้ามากน้อยเพียงใด

การบริการหลังการขาย(After Sales Activity) คือ ความรับผิดชอบของผู้ขายสินค้าและที่จะดูแลตรวจสอบแก้ไข ตามเงื่อนไขแก่สินค้าและบริการที่ซื้อไป
ความสำคัญของการติดตามผลการขาย
1. เพื่อช่วยให้ลูกค้าบางรายที่มีปัญหาในการใช้สินค้าได้รับบริการหลังการขาย
2. เพื่อให้ลูกค้าบางรายที่ต้องการซื้อสินค้าเพิ่มเติมได้รับสินค้าทันทีที่ต้องการ เมื่อมีการให้บริการหลังการขาย
3. เพื่อทราบข้อมูลที่เป็นปัญหาที่แท้จริงของลูกค้าและจะได้แก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างถูกต้อง
4. เพื่อติดตามดูว่าสินค้าและบริการที่ได้เสนอขายไปนั้นสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้หรือไม่
5. เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาวิธีการขายและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

 

บริการหลังการขายเครื่องจักร

 

เอเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส บจก.
ATEC ENGINEERING & SERVICE CO., LTD.

ออกแบบติดตั้งระบบ UTILITY งาน Mechanic งานโครงสร้างเหล็ก รับติดตั้งโยกย้ายเครื่องจักร ติดตั้งเครื่องจักร รับสร้างเครื่องจักรอุตสหกกรรม ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ พร้อมบริการจัดหาอุปกรณ์ชุดควบคุมการทำงานของเครื่องจักร รับเหมาวางระบบไฟฟ้าโรงงาน ระบบควบคุม งาน ตู้ Control, MDB, DB บริษัท เอเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด รับสร้างเครื่องจักร ผลิตเครื่องจักร ตามสเปคของลูกค้า เครื่องจักรกลจัดสร้างตามสั่ง และ ยังรับจัดหา อะไหล่ชิ้นส่วนเครื่องจักร
รับทำ ระบบไฟฟ้าคอนโทรล ระบบควบคุมไฟฟ้าโรงงาน รับจัดหาอุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม อุปกรณ์เซ็นเซอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า และ ดูแลระบบ ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ ย่านนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร บ่อวิน ศรีราชา มาบตาพุต

บริการของเรา
– รับติดตั้งเครื่องจักร, รับติดตั้งงานระบบ
– ออกแบบติดตั้งระบบ UTILITY
– งาน Mechanic โครงสร้างเหล็ก
– งานตู้คอนโทรล ตู้ Control, MDB, DB

สนใจติดต่อ

เอเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส บจก.

73 หมู่ 12 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

atecengineering.thailandpocketpages.com

เบอร์โทรศัพท์  08-1718-8233, 0-3811-9450

เบอร์โทรสาร  0-3811-9503

E-mail atec_eng@hotmail.com


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *