ระบบสปริงเกอร์ ข้อต่อ หัวฉีด, จำหน่ายเครื่องดับเพลิง, อุปกรณ์ดับเพลิง, ถังดับเพลิง, ฝึกซ้อมดับเพลิง, นิปปอน เคมิคอล บจก.

ระบบสปริงเกอร์ ข้อต่อ หัวฉีด, จำหน่ายเครื่องดับเพลิง, อุปกรณ์ดับเพลิง, ถังดับเพลิง, ฝึกซ้อมดับเพลิง, นิปปอน เคมิคอล บจก.

ระบบสปริงเกอร์ ข้อต่อ หัวฉีด, จำหน่ายเครื่องดับเพลิง, อุปกรณ์ดับเพลิง, ถังดับเพลิง, ฝึกซ้อมดับเพลิง,

นิปปอน เคมิคอล บจก.

ระบบสปริงเกอร์ ข้อต่อ หัวฉีด เป็นอุปกรณ์สำหรับหัวฉีดดับเพลิง เช่น หัวฉีดน้ำดับเพลิง หัวฉีดม่านน้ำ เป็นต้น
การใช้น้ำดับเพลิง น้ำเป็นสารดับเพลิงที่ใช้มานานมาก แต่ที่สำคัญสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็คือ ปริมาณการใช้น้ำต้องสัมพันธ์กับไฟ ไฟมากน้ำมาก ไฟน้อยน้ำน้อย แต่จากผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือทรัพย์สินของประชาชนอาจต้องได้รับความเสียหาย แต่ก็หลีกเลี่ยงได้ยาก ดับเพลิงยุคใหม่จึงต้องคิดวิธีที่จะทำอย่างไรใช้น้ำน้อยที่สุดแต่ได้ประสิทธิภาพในการดับเพลิงสูงสุด ดูเพิ่มเติม…คลิก

การปรับหัวฉีดเพื่อดับไฟ
ขนาดของฝอยน้ำที่เราฉีดออกไปจากปลายหัวฉีดนั้นมีผลต่อการควบคุมไฟโดยตรง ซึ่งก็แบ่งเป็น 2 แบบ คือ
1.ฝอยน้ำขนาดเล็ก small droplets ประโยชน์ของการปรับหัวฉีดแบบฝอยขนาดเล็ก คือใช้ในการควบคุมไฟบริเวณกว้าง ใช้ปิดกั้นเพื่อป้องกันไฟและความร้อนเมื่อเข้าใกล้ ใช้ทดสอบอุณภูมิของไฟ
2.ฝอยน้ำขนาดใหญ่ หรือลำตรง Large droplets ใช้เพื่อการสกัดกั้นไฟและเมื่อต้องการฉีดดับระยะใกล้
การใช้น้ำเพื่อการดับเพลิง
1.ฉีดโดยตรง Direct จุดประสงค์เพื่อใช้น้ำฉีดเข้าไปยังฐานของต้นเพลิงให้ไฟนั้นดับลงด้วยความรวดเร็ว การปรับหัวฉีดก็เพื่อให้เหมาะสมและพอเพียงกับพื้นที่ ระยะทางในการฉีดนั้นก็ขึ้นอยู่กับความต้องการและแรงดันของน้ำที่มาจากรถดับเพลิง ผลกระทบ อาจเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินเนื่องจากแรงดันน้ำสูง นำพาเอาอากาศจากภายนอกเข้าไปยังตัวอาคารหรือจุดต้นเพลิงทำให้ไฟนั้นลุกลามถ้าหากการปฏิบัติไม่ถูกต้อง และเพิ่มอันตรายให้กับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเอง เพราะอาจเป็นการเติมเชื้อให้ไฟ
2.ฉีดโดยอ้อม Indirect เป็นการฉีดฝอยน้ำในห้องที่เกิดเพลิงไหม้ปิดคลุมกองไฟ การปรับหัวฉีดโดยปรับกึ่งฝอยส่ายหัวฉีดไปมาโดยรอบ เพื่อสร้างไอน้ำจากพื้นผิวที่มีความร้อนให้มากที่สุด จุดประสงค์ก็เพื่อให้ไอของเชื้อเพลิงเย็นตัวลง หรือไม้ได้ส่วนผสมที่เหมาะกับอากาศ ทำให้เปลวไฟหมดไปและอุณภูมิก็ลดลงด้วย ระยะของการฉีดก็ตามความเหมาะสมของขนาดเพลิงที่ลุกไหม้ แต่ก็มีข้อเสียคือชั้นของความร้อนในห้องที่เกิดเหตุนั้นจะกดต่ำลงทำให้การมองเห็นลดลง เจ้าหน้าที่ดับเพลิงอาจได้รับอันตรายจากไอน้ำ
3.การฉีดแบบฝอยละเอียด Gas cooling เพื่อลดอุณภูมิของไอเชื้อเพลิงให้เย็นตัวลง

 

ระบบสปริงเกอร์ ข้อต่อ หัวฉีด

หัวฉีดดับเพลิงชนิดต่างๆ

• หัวฉีดน้ำดับเพลิง ( Protex ) แบบปรับอัตราการไหลของน้ำได้มีทั้งชนิดปรับเป็นฝอยและลำตรงได้
• หัวฉีดโฟมสำหรับใช้ดับเพลิงจำพวกของเหลวติดไฟ ทั้งชนิดที่ใช้ร่วมกับชุดตัวผสมน้ำยาโฟม
Inductor และชนิดที่มีสายชักโฟมในตัว Self Inductor สามารถใช้ได้กับน้ำยาดับเพลิงโฟมทุกชนิด
• หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบสวมเร็ว สำหรับใช้สวมต่อกับสายดับเพลิงมีทั้งชนิดทองเหลือง
และชนิดอลูมิเนียมสวมเร็ว สามารถปรับแรงดันน้ำได้สูง 150 PSI
• หัวฉีดม่านน้ำ Hydro shield

บริษัท นิปปอน เคมีคอล จำกัด
จำหน่ายเครื่องดับเพลิงครบวงจร อุปกรณ์ดับเพลิง ถังดับเพลิง อุปกรณ์ผจญเพลิง อุปกรณ์กู้ภัยต่างๆ จำหน่ายเครื่องดับเพลิงยี่ห้อ YAMATO SHOKAKI และนำเข้าสารเคมีจาก HATSUTA SEISAKUSHO CO., LTD. จากญี่ปุ่น
อีกทั้งยังให้บริการควบคุมเกี่บวกับการจัดอบรมดับเพลิง ฝึกซ้อมดับเพลิง ฝึกซ้อมหนีไฟ ซ้อมแผนฉุกเฉิน ให้กับองค์กรต่างๆ ซึ่งได้รับความวางใจในความเป็นมืออาชีพมาอย่างยาวนาน
บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2519 โดยทำธุรกิจ เกี่ยวกับการจำหน่ายเครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิงทุกประเภท โดยนำเข้าสินค้าเครื่องดับเพลิงจาก YAMATO SHOKAKI CO.,LTD. จากประเทศญี่ปุ่น นำเข้าสารเคมีดับเพลิงจาก HATSUTA SEISAKUSHO CO., LTD. จากประเทศญี่ปุ่น เป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำยา ดับเพลิงโฟม 3M AFFF, AFFF/ATC 3%6%, AFFF/ATC 3X3% บริษัทฯ ได้เติบโตควบคู่กับการปรับปรุง พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และได้ขยายฐานรองรับการติดตั้งระบบ – การนำเข้าสินค้าในนาม “บริษัทไฟร์เวิล์ด อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด”และ “บริษัท ไฟร์เฟล็ก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด” เมื่อปี พ.ศ.2526โดยมุ่งเน้นในด้านคุณภาพและมาตรฐาน

จนเมื่อปี พ.ศ.2531ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว ชนิดผงเคมีแห้ง มอก.332-2531 ปัจจุบันเป็น มอก.332 –2537 ในระดับความสามารถการดับเพลิง (FIRE RATING) สูง และ ได้รับการรับรอง

ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 ในปี พ.ศ.2547 ISO 9001:2008 ในปี พ.ศ.2552 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มอก. ISO 14001:2004 ในปี พ.ศ.2553

ปัจจุบันเรามีทีมงานที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์มากว่า 30 ปี เพื่อรองรับการให้บริการที่มีคุณภาพ โดยบริษัทฯได้ให้บริการในด้านธุรกิจการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่ครบวงจร ดังนี้

1. ประเภทเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว PORTABLE FIRE EXTINGUISHER พร้อมให้บริการบรรจุเคมีดับเพลิงทุกชนิด
2. ประเภทเครื่องดับเพลิงระบบอัตโนมัติ
3. ประเภทสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
4. ประเภทสายดับเพลิง/อุปกรณ์
5. อุปกรณ์ดับเพลิงประเภทหัวฉีด/ข้อต่อต่างๆ
6. ระบบเครื่องปั้มน้ำดับเพลิง
7. จำหน่ายน้ำยาดับเพลิงโฟม มาตรฐาน UL
8. ให้บริการตรวจเช็คระบบต่างๆ
9. ให้บริการฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ

ทุกกิจกรรมบริษัทได้รับการรับรอง ระบบบริหารคุณภาพ IS0 9001:2008
และ มอก. ISO 14001:2004

สนใจติดต่อ

นิปปอน เคมิคอล บจก.

1831/5-7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

nippon.thailandpocketpages.com

nippon.co.th

เบอร์โทรศัพท์ 02-255-5610-9, 02-652-7831-8

เบอร์โทรสาร 02-254-3671, 02-652-7839

E-mail marketing@nippon.co.th

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *