ระบบระบายอากาศในโรงงาน, ติดตั้งระบบระบายอากาศในโรงงาน, บริการระบบระบายอากาศในโรงงาน

ระบบระบายอากาศในโรงงาน, ติดตั้งระบบระบายอากาศในโรงงาน, บริการระบบระบายอากาศในโรงงาน

ระบบระบายอากาศในโรงงาน, ติดตั้งระบบระบายอากาศในโรงงาน, บริการระบบระบายอากาศในโรงงาน

   บริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในเรื่องการกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ว่าจะเป็น กลิ่น ควัน ไอความร้อน เศษวัสดุ และฝุ่นละอองทุกชนิด ฯลฯ ที่เป็นพิษต่อบุคลากรในองค์กรของท่าน เพื่อสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และเพื่อสนับสนุนตามมาตรฐาน ISO 14000 ด้วย ดูเพิ่มเติม คลิก

เป็นศูนย์ความรู้ในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วางเป้าหมายสูงสุดด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้เกิดกับลูกค้ามากที่สุด มีกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนที่สามารถควบคุมคุณภาพได้ตามที่กำหนดเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าภายในประเทศ เพื่อสร้างงานที่มีคุณภาพสู่สากล และเพิ่มการจ้างแรงงานในประเทศ

 พัฒนางานสู่ระดับที่เป็นที่ยอมรับแก่บริษัทชั้นนำ ของประเทศ เพื่อลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศดำเนินการผลิตพัดลมอุตสาหกรรม Blower Propeller และท่อ Ductsงานจัดสร้างระบบบำบัดและกำจัดมลพิษ ในโรงงานอุตสาหกรรม ดังนี้

  • Dust Collector เครื่องดักฝุ่นแบบผ้ากรอง
  • Ativated Carbon เครื่องบำบัดกลิ่น
  • Wet Scrubber เครื่องบำบัดไอเคมี แบบสเปรย์น้ำ
  • Ventilation System ระบบระบายอากาศ
  • Ducting System ระบบท่อลมดูด
  • Air Intake System ระบบเติมอากาศ

บริการให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ ที่เกิดมลพิษจาก กระบวนการผลิต การหลอม บัดกรีตะกั่ว พ่นสี เชื่อม ขัด เจียร์ ตัด ไส และอื่นๆ

ระบบระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม ระบายอากาศในพื้นที่อับชื้น ระบบบำบัดกลิ่น ระบบบำบัดฝุ่น ระบบบำบัดอากาศเสียในโนงงาน ระบบบำบัดกลิ่นโรงงาน เครื่องดักฝุ่นระบบบำบัดฝุ่น

ระบบบำบัดกลิ่นโรงงานสื่อสิ่งพิมพ์ เค.อาร์. พริ้นติ้ง ถนน รัชดาภิเษก  ดาวคะนอง กทม
ระบบบำบัดกลิ่นที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต้องมีการออกแบบให้เหมาะสมแต่ละโรงงานแต่ละแผนกโดยเฉพาะเพราะกลิ่นที่เกิดขึ้นมาไม่เพียงแต่รบกวน การทำงาน ทำให้ ทำงาน ได้ ช้าลง ทำให้ เกิดความอ่อนเพลียในบางครั้งกลิ่นที่เกิดในกระบวนการผลิตก็เป็นอันตรายและอาจจะเกิดเป็นการเสพติดได้
การบำบัดกลิ่นอาจจะทำได้หลากหลายรูปแบบ เช่นการติดตั้งระบบท่อดูดอากาศเฉพาะจุดติดตั้งใกล้จุดที่สร้างกลิ่นออกมาอย่างทันทีเพื่อมิให้ กลิ่น ฟุ้งกระจาย ออกมา หลังจาก ที่มีการดูดกลิ่น เข้าไปแล้ว ท่อจะลำเลียง กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นี้ ไปยังจุดที่ บำบัด โดย ในระบบบำบัด จะมีทั้ง แผ่นกรอง ผงคาร์บอน กำจัดกลิ่น หรือ สารประกอบอื่นอื่น ตามการออกแบบ ก่อนจะปล่อย อากาศที่ผ่าน บำบัดแล้ว ออก มา สู่บรรยากาศ การออกแบบ ระบบบำบัดกลิ่น ที่สำคัญ ต้อง มีการ สำรวจ และ เก็บข้อมูล อย่างครบถ้วน เพื่อ ออกแบบ ระบบ ที่มีประสิทธิภาพ และ มั่นใจ ว่า กลิ่น ที่ ได้รับการบำบัด จะไม่ เป็น อันตราย หรือ รบกวน ในส่วนที่ปล่อย อากาศ ออกมา   ในหลากหลาย อุตสาหรรม มีการ ใช้งาน อย่างมั่นใจ ใน การให้ บริการ จากเรา เช่น
โรงานอุตสาหกรรม ทำเฟอร์นิเจอร์ มีการใช้การบำบัดกลิ่นเพื่อกำจัดกลิ่นของสีและในขณะเดียวกันก็มีการใช้ระบบบำบัดฝุ่นด้วยเพื่อกำจัดฝุ่นไม้จากการ ขัด เคลือบ หลังจากการ ติดตั้งเครื่อง บำบัดกลิ่น ทำให้ คนงาน สามารถทำงานได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ คุณภาพ การทำงาน ดีเยี่ยม และมีความสดชื่น จากการได้ รับ ออกซิเจน ที่เพียงพอ และ เป็น อากาศ ที่ สะอาดขึ้น
สนใจติดต่อ
เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม บจก.
115/28-31 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ : +6685 341 8039,+662 894 2736
โทรสาร : +662 894 2233
อีเมล : asiantech8@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.asiantech8.com
เว็บไซต์ : asiantech.brandexdirectory.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *