ลิฟต์บรรทุกกึ่งโดยสาร, ติดตั้งลิฟต์บ้าน, ลิฟต์โดยสาร, ผลิตลิฟต์, ติดตั้งลิฟต์, สแตนดาร์ด เอลิเวเตอร์ บจก.

ลิฟต์บรรทุกกึ่งโดยสาร, ติดตั้งลิฟต์บ้าน, ลิฟต์โดยสาร, ผลิตลิฟต์, ติดตั้งลิฟต์, สแตนดาร์ด เอลิเวเตอร์ บจก.

ลิฟต์บรรทุกกึ่งโดยสาร, ติดตั้งลิฟต์บ้าน, ลิฟต์โดยสาร, ผลิตลิฟต์,

ติดตั้งลิฟต์, สแตนดาร์ด เอลิเวเตอร์ บจก.

ลิฟต์บรรทุกกึ่งโดยสาร ดูเพิ่มเติม…คลิก

ลิฟต์เป็นพาหนะเคลื่อนที่ในแนวดิ่งชนิดหนึ่ง มีประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายคนหรือสิ่งของระหว่างชั้นในอาคาร ลิฟต์ในปัจจุบันใช้พลังงานมอเตอร์ไฟฟ้าในการทำงาน

เมื่อพูดถึงระบบลิฟท์โดยสารแทบทุกคนคงเคยมีประสบการณ์ในการใช้ลิฟท์ในชีวิตประจำวันเรามาลองทำความรู้จักและทำความเข้าใจกับลิฟท์แต่ละประเภทว่าได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานตามความเหมาะสมต่างกันอย่างไร
ประเภทลิฟท์
1. ลิฟท์โดยสาร (Passenger Elevator)
ลิฟท์ที่พบเห็นในอาคารส่วนใหญ่จะเป็นลิฟท์โดยสาร ไม่ว่าจะเป็นสำนักงาน ที่พักอาศัยรวมถึงลิฟท์ที่ติดตั้งในห้างสรรพสินค้าหรือโรงแรมชั้นหนึ่งบางแห่ง ปัจจุบันได้มีการพัฒนาทั้งรูปแบบและเทคโนโลยีให้มีความสวยงามและมีความเร็วสูง ควบคู่ไปกับความนิ่มนวลและความปลอดภัยของผู้ใช้โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามความเร็วของการใช้งาน ได้แก่
– ลิฟท์ความเร็วต่ำ ( Low Speed ) มีความเร็วไม่เกิน 60 เมตรต่อนาที หรือประมาณ 3.6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มักจะใช้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 60 ชั้น
– ลิฟท์ความเร็วปานกลาง (Medium Speed) มีความเร็วระหว่าง 90 – 105 เมตรต่อนาที มักจะใช้ในอาคารที่มีความสูงระหว่าง 10 – 25 ชั้น
– ลิฟท์ความเร็วสูง ( High Speed) มีความเร็วตั้งแต่ 120 เมตรต่อนาทีขึ้นไป มักจะใช้ในอาคารที่มีความสูงมากกว่า 25 ชั้น
2. ลิฟท์บรรทุกของ (Freight Elevator)
ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โกดังสินค้าหรือในห้างสรรพสินค้า ลักษณะพิเศษคือ ตัวลิฟท์มีขนาดใหญ่กว่าประตูเปิดหน้ากว้างกว่าลิฟท์โดยสาร สำนักงานหรือโรงแรมบางแห่งใช้ลิฟท์บริการ (Service Lift) ความเร็วที่ใช้จะอยู่ระหว่าง 30 – 60 เมตรต่อนาที
3. ลิฟท์บรรทุกเตียงคนไข้ (Bed Elevator)
เป็นลิฟท์ที่ใช้ในโรงพยาบาลขนาดตัวลิฟท์จะมีด้านลึกยาวกว่าด้านกว้าง ประตูลิฟท์เป็นแบบ 2 บานเปิดไปในทิศทางเดียวกัน (Slide Opening) ส่วนใหญ่มักจะมีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเป็นพิเศษ เช่น ติดกระจกเงาไว้ที่ผนังด้านหลังของตู้ลิฟท์ บริเวณปุ่มกดจะมีอักษรเบลล์ แผงปุ่มกดจะติดตั้งอยู่ในระดับต่ำกว่าปกติ (สำหรับผู้ที่นั่งรถเข็น) มีเสียงพูดประกาศบอกชั้นเมื่อลิฟท์หยุดรับส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการ
4. ลิฟท์บรรทุกรถยนต์ (Automobile Elevator)
จะพบเห็นในอาคารจอดรถที่มีพื้นที่จำกัด เป็นลิฟท์ขนาดใหญ่ที่รถยนต์สามารถขับเข้าไปจอดได้ บานประตูเป็นลักษณะบานเลื่อนขึ้น – ลง ในแนวดิ่ง
5. ลิฟท์ส่งของ (Dumb Waiter)
ส่วนใหญ่จะใช้ในโรงพยาบาล ห้องสมุด หรือร้านอาหาร เป็นลิฟท์ขนาดเล็กไม่สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ ความเร็วใช้งานอยู่ระหว่าง 15 – 45 เมตรต่อนาที

 

ลิฟต์บรรทุกกึ่งโดยสาร

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandpocketpages.com/

ลิฟต์บรรทุกกึ่งโดยสาร

 

สินค้าและบริการของเรา
– ลิฟต์โดยสาร

– ลิฟต์บรรทุก

– ลิฟต์ส่งเอกสาร
-อาหาร

– ลิฟต์ยกรถยนต์

– ลิฟต์พยาบาล

– ลิฟต์แก้ว

– บันไดเลื่อน

– ลิฟต์บ้าน

– อุปกรณ์และอะไหล่สำหรับลิฟต์

ผลิต-ติดตั้งลิฟต์บ้าน ลิฟต์โดยสาร จำหน่าย ลิฟต์ทุกชนิด

ผลิตและติดตั้งลิฟต์บ้าน ลิฟต์โดยสาร จำหน่ายลิฟต์ทุกชนิด พร้อมบริการบำรุงรักษาลิฟต์บ้าน ลิฟต์โดยสาร ซ่อมแซมลิฟต์ ดัดแปลงลิฟต์โดยสารเก่าให้ทันสมัย ออกแบบและดีไซน์ลิฟต์ให้มีคุณภาพดี ทันสมัย บริการ ติดตั้ง จำหน่ายอุปกรณ์ และอะไหล่ลิฟต์ พร้อมหลังการขายพร้อมอะไหล่ หลังการขายโดยช่างผู้ชำนาญ และมีประสบการณ์มามากกว่า 20 ปี

ลิฟต์บ้านคุณภาพดี ลิฟต์โดยสารสำหรับบ้านพักอาศัย ลิฟต์โดยสารคุณภาพ ติดตั้งลิฟต์โดยสารสำหรับที่อยู่อาศัย ลิฟต์โดยสารสำหรับคอนโดมิเนียม ลิฟต์โดยสารสำหรับอาคารสำนักงาน ลิฟต์โดยสารสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ลิฟต์โดยสารสำหรับโรงเรียน ลิฟต์โดยสารสำหรับโรงพยาบาล ลิฟต์โดยสารสำหรับโรงแรม ลิฟต์โดยสารสำหรับโรงพยาบาล ลิฟต์บรรทุก ลิฟต์บรรทุกสินค้า ลิฟต์ส่งเอกสาร ลิฟต์อาหาร ลิฟต์ยกรถยนต์ ลิฟต์พยาบาล ลิฟต์แก้ว บันไดเลื่อน ลิฟต์บ้าน ลิฟต์แก้ว ลิฟต์ขนส่งสินค้าขนาดเล็ก ลิฟท์บรรทุก ลิฟท์โดยสารสำหรับอาคารสำนักงาน ลิฟท์ยกรถยนต์ ลิฟท์ส่งเอกสาร

ผลิต-ติดตั้งลิฟต์บ้าน ลิฟต์โดยสาร จำหน่าย ลิฟต์ทุกชนิด

พร้อมบริการบำรุงรักษาลิฟต์บ้าน ลิฟต์โดยสาร ซ่อมแซมลิฟต์บ้าน ดัดแปลงลิฟต์โดยสาร ลิฟต์เก่าให้ทันสมัย พร้อมทั้งจำหน่ายอุปกรณ์ และ อะไหล่ลิฟต์โดยช่างผู้ชำนาญ และมีประสบการณ์มามากกว่า 20 ปี

สิฟต์บ้านคุณภาพดี ลิฟต์โดยสารคุณภาพ ติดตั้งลิฟต์โดยสารสำหรับที่อยู่อาศัย คอนโดมีเนียม อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม ลิฟต์โดยสารสำหรับโรงเรียน ลิฟต์โดยสารสำหรับโรงพยาบาล โรงแรม โรงพยาบาล เป็นต้น

สนใจสินค้าและบริการ ติดต่อ 02-282-1502 , 02-282-1644 , 02-282-6204

สนใจติดต่อ

สแตนดาร์ด เอลิเวเตอร์ บจก.

154 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม 10200

standardelevators.thailandpocketpages.com

เบอร์โทรศัพท์  0-2282-1502

เบอร์โทรสาร  0-2628-7996

E-mail  standard_elevator@yahoo.co.th


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *