Mezzanine Floor, ชั้นจัดเก็บสินค้า, ชั้นจัดเก็บในโรงงาน, พีค สตอเรจ (ประเทศไทย) บจก.

Mezzanine Floor, ชั้นจัดเก็บสินค้า, ชั้นจัดเก็บในโรงงาน, พีค สตอเรจ (ประเทศไทย) บจก.

Mezzanine Floor, ชั้นจัดเก็บสินค้า, ชั้นจัดเก็บในโรงงาน,

พีค สตอเรจ (ประเทศไทย) บจก.

Mezzanine Floor  ดูเพิ่มเติม…คลิก

เป็นชั้นจัดเก็บสินค้าที่ได้รับการพัฒนาให้เพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าในแนวสูง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยนำชั้นวางสินค้ามาเป็นโครงสร้างรับแผ่นพื้น สามารถใช้ไม้อัดหรือเหล็กแผ่นปูพื้นเพื่อรับน้ำหนัก แต่ถ้าต้องการให้โปร่งอาจใช้เหล็กปั้มรูหรือตะแกรงชุบซิงค์ก็ได้ ลักษณะเด่นของ MEZZANINE FLOOR คือ แข็งแรง ทนทาน เพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บ แต่ไม่เสียพื้นที่ใช้สอยเดิม โดยที่ด้านล่างออกแบบให้เป็นชั้นๆ เพื่อจัดเก็บ Pallet หรือสินค้าที่น้ำหนักมาก ส่วนด้านบนจะเป็นพื้นที่โล่งๆ เก็บของได้เต็มพื้นที่ สามารถรับน้ำหนัก 300-1,000 กิโลกรัม/ตารางเมตร MEZZANINE FLOOR เหมาะสมอย่างยิ่งกับการจัดเก็บสินค้าภายในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยอย่างมีประสิทธิภาพ

** MEZZANINE FLOOR SYSTEMส า ม า ร ถ ดั ด แ ป ล ง โ ค ร ง ส ร้ า ง เ ป็ น ส ำ นั กง า น ห รื อ ส โ ตร์ ข น า ด ย่ อ ม ไ ด้ **

 

Mezzanine Floor

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandpocketpages.com/

 Mezzanine Floor

 

 

 

บริษัท พีค สตอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด
ระบบจัดเก็บสินค้า ชั้นวางสินค้า ชั้นสินค้า ชั้นสต็อกสินค้า ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ตู้เก็บสินค้าอุตสาหกรรม Racking System, Rackarmour กันกระแทก ชั้นวงในคลังสินค้า

จำหน่ายระบบจัดเก็บสินค้า ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบจัดเก็บสินค้า ผู้ผลิตชั้นวางสินค้า ชั้นจัดเก็บสินค้า ออกแบบชั้นวางสินค้า ตัวแทนจำหน่ายหลัก ระบบชั้นจัดเก็บในโรงงานอุตสาหกรรม ชั้นวางสินค้า ชั้นสินค้า กันชนเสา ออกแบบชั้นวางสินค้า ชั้นสต็อกสินค้า ตู้สินค้า ตู้สำนักงาน  พาเรท พาเลท ชั้นวางของ  ชั้นวางวัสดุก่อสร้าง ชั้นสต๊อกสินค้า ชั้นเก็บสินค้า ระบบคลังสินค้า สร้างคลังสินค้า

The Peak Storage (Thailand) Co. Ltd. was established and registered in Thailand in early 2007, however, our team has extensive experience and consists of planners, engineers, designers, sales coordinators and installation teams. Earlier this year Peak Storage (Thailand) Co.,Ltd. became the exclusive distributor for RACK ARMOUR (Australia) Pty Ltd. which is 100% Australian owned and operated. A-SAFE and CAEM

สินค้าของ บริษัท พีค สตอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด

จำหน่ายระบบชั้นจัดเก็บสินค้า ชั้นสินค้า ชั้นวางสินค้า จำหน่ายตู้จัดเก็บสินค้าอุตสาหกรรม อุปกรณ์ระบบชั้นจัดเก็บสินค้าอาทิ กันชนเสา พาเลท ตู้สินค้า

บริการออกแบบระบบชั้นจัดเก็บสินค้า ออกแบบชั้นวางสินค้า ออกแบบระบบชั้นจัดเก็บในโรงงานอุตสาหกรรม

ผลิตอุปกรณ์สำหรับระบบจัดเก็บสินค้า กันชนเสา พาเลท ชั้นพาเลท ตู้สินค้า ชั้นวางของ

การเลือกใช้ชั้นวางอุตสาหกรรม ชั้นจัดเก็บสินค้า 

อุปกรณ์ในคลังสินค้าที่สำคัญที่สุดก็คือ ชั้นวางอุตสาหกรรม หรือ ชั้นจัดเก็บสินค้าอุตสาหกรรม ชื่อทางภาษาอังกฤษคือ RACK ซึ่งเป็นชั้นวางสินค้าขนาดใหญ่ มีคานหน้าหลังไว้สำหรับรองรับแผ่นพาเลท เนื่องจากการจัดเก็บจะเน้นไปทางแนวสูง ซึ่งจะต้องใช้รถยกไฮดรอลิกช่วยยกสินค้าไปวางบนคานของชั้นวางในระดับต่างๆ การเลือกใช้งานจึงมีปัจจัยสำคัญหลายด้าน ดังนี้

1. ชนิดของสินค้าที่จะจัดเก็บ

ชนิดของสินค้าที่จะจัดเก็บในชั้นวางสินค้าเป็นปัจจัยพื้นฐานในการกำหนดอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในการจัดเก็บสินค้า จึงควรวิเคราะห์ว่าสินค้าเป็นสินค้าชนิดใด มีขนาดและน้ำหนักของสินค้าเป็นอย่างไร

2. ชนิดและขนาดของพาเลท

ข้อควรคำนึงสำหรับพาเลทคือจะต้องเลือกให้สามารถรับน้ำหนักสินค้าได้ และต้องคำนึงถึงการจัดวางบนชั้นวางว่าจะวางในลักษณะใด แนวกว้าง แนวยาว และแนวลึกเป็นอย่างไร

3. พื้นที่ของคลังสินค้า

ลักษณะพื้นที่ของคลังสินค้าเป็นอีกปัจจัยที่ควรคำนึงถึงในการเลือกชั้นวาง ขนาดพื้นที่ทั้งหมด ขนาดของทางเข้าออก ความสูงของเพดาน

4. ชนิดของรถยก

ชนิดของรถยกที่ใช้ควรเป็นรถยกที่มีความสามารถในการยกน้ำหนัก และต้องสามารถเคลื่อนย้ายสินค้าที่อยู่บนพาเลทได้ นอกจากนี้รถยกควรที่จะสามารถเคลื่อนย้ายสินค้าในพื้นที่ที่คลังสินค้ามีได้ ไม่แคบไป สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้อย่างสะดวก

บริษัท พีค สตอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด 

จำหน่ายและให้คำปรึกษาระบบจัดเก็บสินค้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ระบบจัดเก็บสินค้า ชั้นสินค้า ชั้นวางสินค้า ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม ชั้นวางสินค้าขนาดใหญ่ ให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับโรงงานที่ต้องการจัดสร้างคลังสินค้า สต็อกสินค้า ชั้นจัดเก็บสินค้า ตู้จัดเก็บสินค้าอุตสาหกรรม

 

สนใจติดต่อ

พีค สตอเรจ (ประเทศไทย) บจก.

2,4 ร่มเกล้า 58 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

peak-storage.thailandpocketpages.com

peak-storage.in.th

เบอร์โทรศัพท์ +66 2737 5530

เบอร์โทรสาร +66 2737 5545

E-mail support@peakstorage.co.th


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *