md-3skyac-pey256681,ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยางขอบกระจก, ยางขอบประตู, พลาสติกซุ้มล้อ,แอ๊ดวานซ์ออโต้ซัพพลาย บจก.

md-3skyac-pey256681,ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยางขอบกระจก, ยางขอบประตู, พลาสติกซุ้มล้อ,แอ๊ดวานซ์ออโต้ซัพพลาย บจก.

md-3skyac-pey256681,ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยางขอบกระจก,

ยางขอบประตู, พลาสติกซุ้มล้อ

แอ๊ดวานซ์ออโต้ซัพพลาย บจก.

md-3skyac-pey256681

ยางขอบประตูมี 2 ส่วน
ชุดยางขอบประตูของรถทั่วไป แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
1. ยางกระดูกงู อยู่ติดกับตัวถังรถบริเวณตรงข้ามประตูรถ ที่เรียกว่ายางกระดูกงู มาจากลักษณะของยางที่คล้ายกับกระดูกงู มีโครงที่แข็ง และด้านข้างมีนวมยางลักษณะเป็นวงกลม 1-2 ชั้น ยืดหยุ่นได้
2. ยางขอบประตู ติดตั้งตรงตามชื่อ คือ ขอบประตู (ไม่ใช่ที่ตัวถัง)

ขั้นตอนการเปลี่ยนยางกระดูกงู และยางขอบประตู
1. ดึงพลาสติคที่ครอบยางกระดูกงูด้านล่างออก
2. จะเห็นรอยต่อของยางกระดูกงู ให้เริ่มดึงจากจุดนี้ขึ้นมา
3. ดึงยางกระดูกงูในทิศทางล่างขึ้นบน จนหลุดออกจากตัวถังรถยนต์ทั้งหมด
4. นำปลายยางกระดูกงูอันใหม่ สวมลงแทนยางอันเก่า ไล่จากล่างขึ้นบน แล้วตอกให้แน่นด้วยมือ
5. เมื่อใส่ยางกระดูกงูจนครบตามความยาวแล้ว ให้ใช้กรรไกรตัดให้ปลายชนกัน
6. ดึงยางขอบประตูรถออกให้หมด โดยเริ่มจากมุมขอบประตูรถด้านบน
7. ใส่ยางขอบประตูรถ โดยเริ่มยึดจากมุมขอบประตู และไล่ให้ทั่วประตู ใช้มือกดจนแนบสนิท
8. ใส่พลาสติคที่ครอบยางกระดูกงู ทดลองเปิด/ปิดประตู เป็นอันเสร็จ

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่  brandexdirectory.com

md-3skyac-pey256681

ผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์ ยางขอบกระจก ยางรีดน้ำ ยางขอบประตู พลาสติกซุ้มล้อ จำหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนยายนต์ จำหน่ายยางขอบกระจก

แอ๊ดวานซ์ออโต้ซัพพลาย บจก.
เป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนยางขอบกระจก ยางขอบประตู ยางรีดน้ำ พลาสติกซุ้มล้อ และพลาสติกใต้เครื่องในราคาย่อมเยาว์ พร้อมคุณภาพระดับพรีเมี่ยม

ADVANCE AUTO SUPPLY

“High quality rubber weatherstrip and plastic inner fender from Thailand”

ADVANCE AUTO SUPPLY
“High quality rubber weatherstrip and plastic inner fender from Thailand”
About Us
We are in autopart business for more than 35 years experiences. Especially in rubber weatherstrip. We still have many parts supply for 60s model cars up to present. And we step into Plastic inner fender business for past 10 years.
Now both of rubber extrusion and plastic vacuum production could produce parts and supply to more than 1000 customers in local Thailand. We still improve our manufacturer everyday to give the best service to our customers.
We are expanding our business worldwide to many country. With our OEM quality and our service, we hope that we could set up good business relation with your Company in the near future. If you want to know more information regarding our company and products or make an inquiry or any suggestion, please do not be hesitate to contact us.

 

สนใจติดต่อ
แอ๊ดวานซ์ออโต้ซัพพลาย บจก.
ที่อยู่1361/16 ซอยเพชรเกษม 4 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ +662 465 6453
โทรศัพท์ +662 465 5661
อีเมล์ info@advanceauto.co.th
เว็บไซต์ www.advanceauto.co.th
เว็บไซต์ advance.brandexdirectory.com


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *