Browsed by
Day: August 24, 2018

ลิฟต์บรรทุก, ผลิตลิฟต์, ติดตั้งลิฟต์, ลิฟต์โดยสาร, สแตนดาร์ด เอลิเวเตอร์ บจก.

ลิฟต์บรรทุก, ผลิตลิฟต์, ติดตั้งลิฟต์, ลิฟต์โดยสาร, สแตนดาร์ด เอลิเวเตอร์ บจก.

ลิฟต์บรรทุก, ผลิตลิฟต์, ติดตั้งลิฟต์, ลิฟต์โดยสาร,

สแตนดาร์ด เอลิเวเตอร์ บจก.

ลิฟต์บรรทุก ดูเพิ่มเติม click

ประเภทลิฟท์
1. ลิฟท์โดยสาร (Passenger Elevator)
            ลิฟท์ที่พบเห็นในอาคารส่วนใหญ่จะเป็นลิฟท์โดยสาร ไม่ว่าจะเป็นสำนักงาน ที่พักอาศัยรวมถึงลิฟท์ที่ติดตั้งในห้างสรรพสินค้าหรือโรงแรมชั้นหนึ่งบางแห่ง ปัจจุบันได้มีการพัฒนาทั้งรูปแบบและเทคโนโลยีให้มีความสวยงามและมีความเร็วสูง ควบคู่ไปกับความนิ่มนวลและความปลอดภัยของผู้ใช้โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามความเร็วของการใช้งาน ได้แก่
– ลิฟท์ความเร็วต่ำ ( Low Speed ) มีความเร็วไม่เกิน 60 เมตรต่อนาที หรือประมาณ 3.6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มักจะใช้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 60 ชั้น
– ลิฟท์ความเร็วปานกลาง (Medium Speed) มีความเร็วระหว่าง 90 – 105 เมตรต่อนาที มักจะใช้ในอาคารที่มีความสูงระหว่าง 10 – 25 ชั้น
– ลิฟท์ความเร็วสูง ( High Speed) มีความเร็วตั้งแต่ 120 เมตรต่อนาทีขึ้นไป มักจะใช้ในอาคารที่มีความสูงมากกว่า 25 ชั้น

2. ลิฟท์บรรทุกของ (Freight Elevator)
ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โกดังสินค้าหรือในห้างสรรพสินค้า ลักษณะพิเศษคือ ตัวลิฟท์มีขนาดใหญ่กว่าประตูเปิดหน้ากว้างกว่าลิฟท์โดยสาร สำนักงานหรือโรงแรมบางแห่งใช้ลิฟท์บริการ (Service Lift) ความเร็วที่ใช้จะอยู่ระหว่าง 30 – 60 เมตรต่อนาที

 3. ลิฟท์บรรทุกเตียงคนไข้ (Bed Elevator)
เป็นลิฟท์ที่ใช้ในโรงพยาบาลขนาดตัวลิฟท์จะมีด้านลึกยาวกว่าด้านกว้าง ประตูลิฟท์เป็นแบบ 2 บานเปิดไปในทิศทางเดียวกัน (Slide Opening) ส่วนใหญ่มักจะมีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเป็นพิเศษ เช่น ติดกระจกเงาไว้ที่ผนังด้านหลังของตู้ลิฟท์ บริเวณปุ่มกดจะมีอักษรเบลล์ แผงปุ่มกดจะติดตั้งอยู่ในระดับต่ำกว่าปกติ (สำหรับผู้ที่นั่งรถเข็น) มีเสียงพูดประกาศบอกชั้นเมื่อลิฟท์หยุดรับส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการ

     4. ลิฟท์บรรทุกรถยนต์ (Automobile Elevator)
จะพบเห็นในอาคารจอดรถที่มีพื้นที่จำกัด เป็นลิฟท์ขนาดใหญ่ที่รถยนต์สามารถขับเข้าไปจอดได้ บานประตูเป็นลักษณะบานเลื่อนขึ้น – ลง ในแนวดิ่ง

 5. ลิฟท์ส่งของ (Dumb Waiter)
ส่วนใหญ่จะใช้ในโรงพยาบาล ห้องสมุด หรือร้านอาหาร เป็นลิฟท์ขนาดเล็กไม่สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ ความเร็วใช้งานอยู่ระหว่าง 15 – 45 เมตรต่อนาที

 

ลิฟต์บรรทุก

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandpocketpages.com

สแตนดาร์ด เอลิเวเตอร์ บจก.

ผลิต-ติดตั้งลิฟต์บ้าน ลิฟต์โดยสาร จำหน่าย ลิฟต์ทุกชนิด
ผลิตและติดตั้งลิฟต์บ้าน ลิฟต์โดยสาร จำหน่ายลิฟต์ทุกชนิด พร้อมบริการบำรุงรักษาลิฟต์บ้าน ลิฟต์โดยสาร ซ่อมแซมลิฟต์ ดัดแปลงลิฟต์โดยสารเก่าให้ทันสมัย ออกแบบและดีไซน์ลิฟต์ให้มีคุณภาพดี ทันสมัย บริการ ติดตั้ง จำหน่ายอุปกรณ์ และอะไหล่ลิฟต์ พร้อมหลังการขายพร้อมอะไหล่ หลังการขายโดยช่างผู้ชำนาญ และมีประสบการณ์มามากกว่า 20 ปี
ลิฟต์บ้านคุณภาพดี ลิฟต์โดยสารสำหรับบ้านพักอาศัย ลิฟต์โดยสารคุณภาพ ติดตั้งลิฟต์โดยสารสำหรับที่อยู่อาศัย ลิฟต์โดยสารสำหรับคอนโดมิเนียม ลิฟต์โดยสารสำหรับอาคารสำนักงาน ลิฟต์โดยสารสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ลิฟต์โดยสารสำหรับโรงเรียน ลิฟต์โดยสารสำหรับโรงพยาบาล ลิฟต์โดยสารสำหรับโรงแรม ลิฟต์โดยสารสำหรับโรงพยาบาล ลิฟต์บรรทุก ลิฟต์บรรทุกสินค้า ลิฟต์ส่งเอกสาร ลิฟต์อาหาร ลิฟต์ยกรถยนต์ ลิฟต์พยาบาล ลิฟต์แก้ว บันไดเลื่อน ลิฟต์บ้าน ลิฟต์แก้ว ลิฟต์ขนส่งสินค้าขนาดเล็ก ลิฟท์บรรทุก ลิฟท์โดยสารสำหรับอาคารสำนักงาน ลิฟท์ยกรถยนต์ ลิฟท์ส่งเอกสาร

ผลิต-ติดตั้งลิฟต์บ้าน ลิฟต์โดยสาร จำหน่าย ลิฟต์ทุกชนิด
พร้อมบริการบำรุงรักษาลิฟต์บ้าน ลิฟต์โดยสาร ซ่อมแซมลิฟต์บ้าน ดัดแปลงลิฟต์โดยสาร ลิฟต์เก่าให้ทันสมัย พร้อมทั้งจำหน่ายอุปกรณ์ และ อะไหล่ลิฟต์โดยช่างผู้ชำนาญ และมีประสบการณ์มามากกว่า 20 ปี
สิฟต์บ้านคุณภาพดี ลิฟต์โดยสารคุณภาพ ติดตั้งลิฟต์โดยสารสำหรับที่อยู่อาศัย คอนโดมีเนียม อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม ลิฟต์โดยสารสำหรับโรงเรียน ลิฟต์โดยสารสำหรับโรงพยาบาล โรงแรม โรงพยาบาล เป็นต้น
สนใจสินค้าและบริการ ติดต่อ 02-282-1502 , 02-282-1644 , 02-282-6204

สนใจติดต่อ

สแตนดาร์ด เอลิเวเตอร์ บจก.

154 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม 10200

เบอร์โทรศัพท์ +66 2282 1502

Fax +66 2628 7996

http://standardelevators.thailandpocketpages.com

 Email: standard_elevator@yahoo.co.th

วางระบบปรับอากาศ, ติดตั้งชิลเลอร์, ติดตั้งระบบปรับอากาศ, ทิป ท็อป เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

วางระบบปรับอากาศ, ติดตั้งชิลเลอร์, ติดตั้งระบบปรับอากาศ, ทิป ท็อป เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

วางระบบปรับอากาศ, ติดตั้งชิลเลอร์, ติดตั้งระบบปรับอากาศ,

ทิป ท็อป เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

วางระบบปรับอากาศ ดูเพิ่มเติม click

ระบบปรับอากาศ ( Air Conditioning System) คือ ระบบที่ทำหน้าที่ปรับสภาพของอากาศให้เหมาะกับสภาวะที่ผู้ใช้ต้องการ อาจจะเป็นการปรับอากาศเพื่อการเก็บรักษาอาหาร หรือสิ่งของ และรวมถึงการปรับอากาศเพื่อการอยู่อาศัยในอาคารด้วย โดยอาจจะเป็นการปรับให้อุณหภูมิสูงขึ้นหรือต่ำลงก็ได้ และยังต้องมีการควบคุมปริมาณความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ ความเร็วลม กลิ่นและสิ่งเจือปนในอากาศด้วย

ความหมายของการปรับอากาศ (MEANING OF AIR CONDITIONING)
จากพจนานุกรมศัพท์ปรับอากาศ อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถานซึ่งได้ให้ความหมายของการปรับอากาศไว้ว่า “การปรับอากาศ (Air Conditioning) หมายถึง กระบวนการปรับสภาวะของอากาศ เพื่อควบคุมอุณหภูมิ (Temperature) ความชื้น (Humidity) ความสะอาด (Cleanliness) และการกระจายลม (Motion) ภายในห้องให้เหมาะสมกับความต้องการ”

ระบบและชนิดการปรับอากาศ (SYSTEM AND TYPE OF AIR CONDITIONING)
ลักษณะของการปรับอากาศ สามารถแบ่งตามประเภทของวัตถุประสงค์การใช้งานได้เป็น 2 ประเภทดังนี้
– การปรับอากาศเพื่อการอยู่อาศัย (Residential Air Conditioning)
– การปรับอากาศเพื่อเชิงพาณิชย์และเชิงอุตสาหกรรม (Commercials and Industrials Air Conditioning)

การปรับอากาศเพื่อการอยู่อาศัย (Residential Air Conditioning)
เป็นการปรับอากาศที่มุ่งส่งเสริมความสบายเชิงความร้อน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผู้คนที่อาศัยหรือทำงานอยู่ในที่บริเวณนั้นๆ
การปรับอากาศเพื่อเชิงพาณิชย์และเชิงอุตสาหกรรม (Commercials and Industrials Air Conditioning)
เป็นการปรับอากาศเพื่อควบคุมภาวะบรรยากาศในกระบวนการผลิต การทำงานวิจัย และการเก็บรักษาผลผลิตต่างๆ
เครื่องปรับอากาศในประเทศไทยสามารถแบ่งเป็นชนิดต่างๆ ได้ดังนี้
– เครื่องปรับอากาศแบบหน้าต่าง (Window Type Air Conditioning)
– เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type Air Conditioning)
– เครื่องปรับอากาศแบบชุด (Package Air Conditioning)
– ระบบปรับอากาศแบบทำความเย็นจากส่วนกลาง (Central Air Conditioning)

 

วางระบบปรับอากาศ

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandpocketpages.com

 

ทิป ท็อป เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
– จำหน่าย ออกแบบ และติดตั้งระบบปรับอากาศ และอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศทุกชนิด เช่น Duct Work System, Ventilation/Exhaust System รวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆ ในระบบปรับอากาศอย่างครบวงจร
– เครื่องทำน้ำเย็น Chiller Air Cooled, Water Cooled, ระบบ VRV/VRF,Package Air, และ Split Type
– ระบบห้องเย็น ระบบห้องสะอาด (Clean Room)
– ระบบไฟฟ้าโรงงาน ระบบจ่ายไฟฟ้า และควบคุมระบบไฟฟ้าทุกชนิด (High Valtage&Low Voltage)
– บริการให้คำปรึกษาเพื่อปรับปรุงระบบปรับอากาศ
– บริการหลังการขายและวางแผนการซ่อมบำรุง ระบบปรับอากาศทุกระบบ
– บริการตรวจวัดพลังงานการใช้ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ

สนใจติดต่อ

ทิป ท็อป เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

55/37 หมู่ 4 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12150

เบอร์โทรศัพท์ +66 2159 9837, +669 2264 6970

Fax +66 2159 9840

http://tiptopengineering.thailandpocketpages.com

Email: info@tiptopengineering.co.th

ลวดผูกเหล็ก, เหล็ก, เหล็กฉาก, จำหน่ายเหล็กทั่วประเทศ กิจไพบูลย์ เม็ททอล

ลวดผูกเหล็ก, เหล็ก, เหล็กฉาก, จำหน่ายเหล็กทั่วประเทศ กิจไพบูลย์ เม็ททอล

ลวดผูกเหล็ก, เหล็ก, เหล็กฉาก, จำหน่ายเหล็กทั่วประเทศ

กิจไพบูลย์ เม็ททอล

ลวดผูกเหล็ก ดูเพิ่มเติม click

เป็นลวดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดประมาณ 1.2 – 1.35 มม. ขั้นตอนการผลิต ผลิตโดยการนำเหล็กลวด (Wire rod) รีดลดขนาดด้วยกระบวนการรีดเย็นตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 138-2535 ) นำมาอบด้วยเตาไฟฟ้า การอบด้วยเตาไฟฟ้าจะทำให้ลวดนิ่มและเหนียว เหมาะสำหรับงานมัดหรือผูกเหล็กคานเสริมคอนกรีต และช่วงต่อเหล็กเส้นตามจุดเชื่อมเพื่อยึดเหล็กให้ติดกันเพิ่มความแข็งแรง
ลวดเหล็กที่อบด้วยกรรมวิธีอบอ่อน (annealing) ไม่เคลือบสังกะสีมีขนาดเดียว คือเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.25 มิลลิเมตร จะทำเป็นมัดๆ แต่ละมัดต้องหนักประมาณ 30-40 กิโลกรัม ในหนึ่งมัดหนึ่งต้องมีไม่เกิน 6 ขด ลวดเหล็กหรือลวดผูกเหล็กชนิดนี้จะมีคุณสมบัติต้านทานต่อแรงดึงไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัมต่อ ตร.มิลลิเมตร (300 นิวตัน ต่อตร.มิลลิเมตร)
และสามารถทนการบิดได้ต่ำสุด 75 รอบ ลวดแต่ละมัดจะต้องแสดงชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของโรงงานที่ผลิต น้ำหนักสุทธิ และวัน เดือน ปี ที่ผลิตไว้บนฉลากที่ติดอยู่กับลวดทุกมัด เช่นเดียวกับลวดเหล็กสำหรับงานคอนกรีตอัดแรง การใช้งานลวดชนิดนี้นิยมใช้กับงานผูกเหล็กเสริมคอนกรีต เช่น เหล็กเสริมพื้น เหล็กปลอกคาน หรือ ปลอกเสา เป็นต้น จึงเป็นที่มาของชื่อ ลวดผูกเหล็กคือเอาไว้ผูกเหล็กนั่นเอง

ลักษณะการใช้งาน

เหมาะสำหรับงานผูกเหล็กก่อสร้าง งานคอนกรีตเสริมเหล็ก และใช้ผูกรัดสินค้า ในปัจจุบันนั้นมีการใช้ ลวดตัดสำเร็จ แต่ใช้งานไม่สะดวก เนื่องจากขนาดที่ใช้งานจริงมีหลากหลาย ไม่พอดีกับความยาวที่กำหนดไว้ตายตัว ใช้ผูกเหล็กเส้น เพื่อยึดให้เป็นตาราง เพื่อเทพื้นคอนกรีต หรือใช้มัดสิ่งของต่างๆ ปกติลวดผูกเหล็กที่ใช้ในท้องตลาด ตามมาตรฐานการก่อสร้างของไทย ใช้ลวดเบอร์ 18 ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.25 มิลลิเมตร

คุณสมบุติของลวดผูกเหล็กที่ดี

 • แข็งแรง ทนทาน เหนียว นิ่ม ผูกได้ง่ายและรวดเร็ว
 • ลวดมีชนาดประมาณ 1.25 มม.
 • มีน้ำหนักประมาณ 2.5-3 กก. / ขด
 • ใช้งานได้หลากหลาย เช่น ผูกเหล็กต่างๆ
 • อายุการใช้งานยาวนาน ขึ้นสนิมยาก

การเลือกลวดผูกเหล็ก

เลือกเหล็กที่ผูกง่ายไม่นิ่มและเปราะจนเกินไป เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน ควรเลือกใช้ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.25 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างของไทย

ลวดผูกเหล็ก

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandpocketpages.com/

 

 

กิจไพบูลย์ เม็ททอล บจก.

จำหน่ายเหล็ก เหล็กรูปพรรณ เหล็กสแตนเลส อลูมิเนียม ตะแกรงเหล็ก เหล็กสำหรับงานโครงสร้าง รองรับงานก่อสร้าง งานอุตสาหกรรม และงานอื่นๆ  สินค้าทุกชิ้นรับประกันคุณภาพ นอกจากงานเหล็กแล้วเรายังจำหน่าย อลูมิเนียม ท่อดำ ลวด ตาข่าย งานตะแกรงเหล็ก เหล็กฉากเจาะรู ซึ่งสินค้าทุกชิ้นมีคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
กิจไพบูลย์ เม็ททอล บจก. ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 ตั้งอย่ที่ 7/40-41 หมู่ที่ 2 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โดยบบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการตามนโยบายที่ว่า

“สินค้ามีคุณภาพตรงตามความต้องการลูกค้า บริการดี จัดส่งถึงหน่วยงาน”

สนใจติดต่อ

กิจไพบูลย์ เม็ททอล บจก.

 7/40-1 หมู่ 2 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

เบอร์โทรศัพท์ +66 2703 2066 7, +66 2388 0467,+66 2703 1191 2

Fax +66 2388 0468

http://kpbmetal.thailandpocketpages.com

kpbmetal@hotmail.co.th

ติดตั้งรอก, ติดตั้งรอกสมุทรปราการ, ติดตั้งเครนสมุทรปราการ เอส อาร์ เซอร์วิส เอ็กเพรส หจก.

ติดตั้งรอก, ติดตั้งรอกสมุทรปราการ, ติดตั้งเครนสมุทรปราการ เอส อาร์ เซอร์วิส เอ็กเพรส หจก.

ติดตั้งรอก, ติดตั้งรอกสมุทรปราการ, ติดตั้งเครนสมุทรปราการ

เอส อาร์ เซอร์วิส เอ็กเพรส หจก.

ติดตั้งรอก ดูเพิ่มเติม click

รอก เป็นอุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสิ่งของ มีลักษณะเป็นล้อ โดยร้อยไว้กับเชือกหรือเคเบิล ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายสิ่งของให้สะดวกขึ้น หรือในระบบบางชนิดใช้ในการผ่อนแรงเป็นหนึ่งในเครื่องจักรพื้นฐานหกชนิด

รอกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1.ประเภทรอกสลิงไฟฟ้า แบ่งเป็น 2 ทิศทาง กับ 4 ทิศทาง 2 ทิศทางจะเป็นประเภทแบบขึ้น-ลง ใช้งานอยู่กับที่ 4 ทิศทางจะเป็นประเภทขึ้น-ลง-ซ้าย-ขวา ใช้งานแบบเคลื่อนย้ายไปในทิศทางที่เราต้องการรอกสลิงไฟฟ้าเหมาะสำหรับใช้งานหนัก การเคลื่อนย้ายวัตถุที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมาก สามารถทำได้สะดวกและรวดเร็ว ลดเวลาทำงานทำให้งานเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น มีให้เลือกหลายขนาดตั้งแต่ 2 ตัน ถึง 30 ตัน โดยประมาณ แต่ราคาค่อนข้างสูง เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

2.แบบรอกโซ่ไฟฟ้า ยี่ห้อ BLACK BEAR , HITACI, NITCHI ฯลฯ แบ่งเป็น 2 ทิศทาง 4 ทิศทาง 2 ทิศทางจะเป็นประเภทแบบขึ้น-ลง ใช้งานอยู่กับที่ 4 ทิศทางจะเป็นประเภทขึ้น-ลง-ซ้าย-ขวา ใช้งานแบบเคลื่อนย้ายไปในทิศทางที่เราต้องการ เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปตามโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางถึงขนาดเล็ก มีให้เลือกมากว่ารอกสลิงไฟฟ้า เพราะจะมีขนาดที่เล็กรองลงมากว่ารอกสลิงไฟฟ้า ราคาค่อนข้างประหยัดกว่า มีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 500 กิโล ถึง 30 ตัน ยี่ห้อที่นิยมใช้กันมากและเป็นแชมป์ของวงการรอกโซ่ไฟฟ้าคือ BLACK BEAR อันเนื่องมาจากราคาและ SPARE PART พร้อมเมื่อรอกเสียไม่สามารถใช้งานได้

ข้อควรระวังในการใช้งาน

– ตรวจดูน็อตยึดโครงสร้างรอก เพื่อไม่ให้มีการชำรุด

– ตรวจสภาพความพร้อมในการใช้งานของจานโซ่ ตะขอ และขาล็อค (SAFETY LATCH)

– ควรใช้ยกของให้ตรงตามสเปคการใช้งานของรอกโซ่ เพื่อให้ตัวรอกยกมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้น

– ไม่ควรใช้โซ่ของตะขอยก ผูกรัดกับวัสดุอื่นเพื่อทำการยก

– ไม่ควรดึงโซ่ช่วงยาวๆ เมื่อทำการยกขึ้นหรือยกลง

– หลีกเลี่ยงการใช้งานของตะขอโดยทำการยก เกาะเกี่ยว รั้ง ดึงด้านข้างตะขอยก โดยเฉพาะคอตะขอที่กดรับน้ำหนักกับโครงสร้างหรือวัสดุอื่นๆ จะทำให้คอตะขอบิดงอ หรือเกิดการร้าวได้

– ห้ามใช้รอก ที่โซ่ขมวดเป็นปม หรือ ชำรุด

– ห้ามใช้รอกโซ่ลากของไปตามพื้น

– ดูแลไม่ให้มีเด็ก หรือบุคคลอื่นอยู่ในบริเวณที่กำลังใช้รอกโซ่

การบำรุงรักษา 

– ทำความสะอาดด้วยการใช้ลมเป่าฝุ่นออกจากตัวเครื่อง ไม่ให้มีฝุ่นเกาะ

– เมื่อใช้งานเสร็จ ควรชโลมน้ำมันไว้ เพื่อป้องกันการเกิดสนิม

– เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาอเนกประสงค์ และเก็บในที่แห้ง

ติดตั้งรอก

 

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandpocketpages.com/

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส อาร์ เซอร์วิส เอ็กเพรส ให้เช่าและจำหน่ายรอกมือสองจากญี่ปุ่น,ยุโรป และไต้หวัน, รอกไฟฟ้าือสอง, รอกไฟฟ้ามือสองให้เช่า, บริการซ่อมด่วน ภายใน 24 ชม. หลังจากได้รับแจ้ง

พร้อมให้บริการในเขตพื้นที่  หนองจอก ลาดกระบัง บางขุนเทียน คลองสามวา มีนบุรี ประเวศ ทวีวัฒนา บางแค บางเขน สายไหม หนองแขม บางบอน จตุจักร ทุ่งครุ ตลิ่งชัน บางกะปิ สะพานสูง จอมทอง บึงกุ่ม สวนหลวง ดอนเมือง หลักสี่ ลาดพร้าว วังทองหลาง บางนา ภาษีเจริญ คันนายาว ยานนาวา ราษฎร์บูรณะ ห้วยขวาง พระโขนง คลองเตย วัฒนา บางกอกน้อย บางซื่อ บางพลัด บางคอแหลม ดุสิต พญาไท สาทร ธนบุรี ดินแดง ปทุมวัน ราชเทวี บางกอกใหญ่ คลองสาน บางรัก พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทั่วประเทศ

สนใจติดต่อ : เอส อาร์ เซอร์วิส เอ็กเพรส หจก.

ที่อยู่ : 188/88 หมู่ 3 โครงการบางเพรียงพัฒนา ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560

โทรศัพท์ : +66 2708 0411, +66 2708 0867, +668 1987 2184

โทรสาร :+66 2708 0413 อีเมล : s.r._service@hotmail.com

เว็บไซต์ : srserviceexpress.thailandpocketpages.com

MACHINING CENTER MACO, เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์, ซ่อมเครื่องกลึง : รวมกิจเลิศ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

MACHINING CENTER MACO, เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์, ซ่อมเครื่องกลึง : รวมกิจเลิศ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

MACHINING CENTER MACO, เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์, ซ่อมเครื่องกลึง : รวมกิจเลิศ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

MACHINING CENTER MACO

เครื่อง Machining MACO เป็นเครื่อง CNC จากประเทศไต้หวันก่อตั้งบริษัทเมื่อปี ค.ศ 1992

ด้วยประสบการณ์มากว่า 20 ปี ทำให้เราเชียวชาญเรื่องเครื่องจักร CNC และได้ส่งออกไปแล้ว

ไปมากกว่า 15 ประเทศทั่วโลก

ผลิตภัณฑ์ที่เรามีประกอบไปด้วย เครื่อง CNC Tapping center,เครื่อง VMC Maching center,เครื่อง Horizontal Machining center,เครื่อง Double Column Machining center

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ brandexdirectory.com

RUAMKIJLERT ENGINEERING CO.,LTD. 

  จำหน่ายเครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น เครื่อง CNC Machining center
CNC Lathe,CNC Double Column,Milling Manual,Lathe Manual
ด้านกลุ่มงาน Metal Sheet เรามีเครื่อง พับ-ตัด,Fiber Laser,Plasma Cutting,Laser Marking,Press Machines,เครื่องดัด,เครื่องม้วน และ เครื่องปั๊มไฮดรอลิค
เครื่องจักรอื่น เช่นเครื่อง CNC Wirecut,EDM,Radial Drilling,Surface Grinding,Band Saw Machine และ เครื่่องจักรต่างๆตามที่ลูกค้าต้องการ นอกจากนี้เรายังมีบริการ Maintenance เครื่องจักรทั้งรายครั้งและรายปีโดยช่างผู้ชำนาญงานเราดำเนินธุรกิจด้วยความจริงใจซื่อตรงโดยเน้นบริการหลังการขายโดยการ Service หลังได้รับการรับแจ้งภายใน 24 ชม. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงเพิ่มเติมในภายหลังชินส่วนอะไหล่ภายในเครื่องจักรเรารับประกันทุกชิ้นส่วนในระยะเวลาสูงสุดถึง 3ปี การเทรนนิ่งวิธีการใช้งานเราดำเนินการฝึกสอนวิธีการใช้งานให้ลูกค้าจนสามารถใช้และแก้ปัญหาเครื่องได้โดยยังสามารถเทรนนิ่งซ้ำในกรณีที่เปลี่ยนพนักงานใหม่หรือยังมีข้อสงสัยในการใช้เครื่องเพิ่มเติมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
บริการรับซ่อมเครื่องจักร อาทิเช่น เครื่องพับ-ตัด,เลเซอร์ไฟเบอร์, เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์, เครื่องมิลลิ่งและเครื่องกลึงในอัตตราค่าแรงแบบเหมาจ่ายสามารถประเมินราคาเบื้องต้นได้
เราพร้อมให้บริการในเขตพื้นที่ หนองจอก ลาดกระบัง บางขุนเทียน คลองสามวา มีนบุรี ประเวศ ทวีวัฒนา บางแค บางเขน สายไหม หนองแขม บางบอน จตุจักร ทุ่งครุ ตลิ่งชัน บางกะปิ สะพานสูง จอมทอง บึงกุ่ม สวนหลวง ดอนเมือง หลักสี่ ลาดพร้าว วังทองหลาง บางนา ภาษีเจริญ คันนายาว ยานนาวา ราษฎร์บูรณะ ห้วยขวาง พระโขนง คลองเตย วัฒนา บางกอกน้อย บางซื่อ บางพลัด บางคอแหลม ดุสิต  บางเขน สายไหม หนองแขม บางบอน จตุจักร ทุ่งครุ ตลิ่งชัน บางกะปิ สะพานสูง จอมทอง บึงกุ่ม สวนหลวง ดอนเมือง หลักสี่ ลาดพร้าว วังทองหลาง บางนา ภาษีเจริญ คันนายาว ยานนาวา ราษฎร์บูรณะ ห้วยขวาง พระโขนง คลองเตย วัฒนา บางกอกน้อย บางซื่อ บางพลัด บางคอแหลม ดุสิต พญาไท สาทร ธนบุรี ดินแดง ปทุมวัน ราชเทวี บางกอกใหญ่ คลองสาน บางรัก พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทั่วประเทศ
สนใจติดต่อ
รวมกิจเลิศ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
24/102 หมู่ 12 ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : +669 5963 4110,+669 5246 7110
อีเมลล์ : ruamkijlert@gmail.com
เว็บไซต์ : ruamkijlert.brandexdirectory.com
ข้อลดเหลี่ยม GSP ขนาด 1/2- 6,จำหน่ายถังไฟเบอร์กลาส, จำหน่ายปั๊มน้ำอัตโนมัติ, จำหน่ายถังเก็บน่้ำบนดิน, อรุณเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย หจก.

ข้อลดเหลี่ยม GSP ขนาด 1/2- 6,จำหน่ายถังไฟเบอร์กลาส, จำหน่ายปั๊มน้ำอัตโนมัติ, จำหน่ายถังเก็บน่้ำบนดิน, อรุณเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย หจก.

ข้อลดเหลี่ยม GSP ขนาด 1/2- 6,จำหน่ายถังไฟเบอร์กลาส, จำหน่ายปั๊มน้ำอัตโนมัติ,

อรุณเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย หจก.

 

ข้อลดเหลี่ยม GSP ขนาด 1/2- 6

ข้อลดเหลี่ยม GSP ขนาด 1/2- 6

ข้อลดเหลี่ยม GSP ขนาด 1/2- 6″
คุณสมบัติพิเศษ (Features)

ผลิตจากทองเหลืองคุณภาพสูง โดยวิธีการปั๊มร้อนขึ้นรูปซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากประเทศอิตาลี ชุบนิเกิ้ล โครเมี่ยมเพิ่มความสวยงามทนทาน ด้ามจับทำจากอลูมิเนียมทำให้ปลอดสนิมตลอดอายุการใช้งาน ใช้วัสดุเทฟล่อน คุณภาพสูงในการผลิตแหวนรองรับลูกบอล เพื่อป้องกันการรั่วซึมและเพิ่มความนุ่มนวลในการเปิด-ปิด ลูกบอลใน การบังคับทางไหลของน้ำทำจากทองเหลืองคุณภาพสูงซึ่งปราศจากการเกิดสนิม ทำให้เปิด-ปิดเป็นไปโดยสะดวก ไม่เกิดการติดขัด บอลวาล์วทุกชิ้นผ่านการทดสอบการรั่วซึมก่อนออกจำหน่าย
-บอลวาล์ว ทองเหลือง รูเต็ม ยี่ห้อ ซันวา
-ขนาดตั้งแต่ 1/2″ – 4″

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่  brandexdirectory.com

ข้อลดเหลี่ยม GSP ขนาด 1/2- 6

ถังไฟเบอร์กลาส ปั๊มน้ำกรุนด์ฟอส ถังบำบัดน้ำเสีย ถังไฟเบอร์กลาส จำหน่ายถังน้ำไฟเบอร์กลาส ถังน้ำดอส ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ปั๊มน้ำกรุนด์ฟอส จำหน่ายถังน้ำดอส จำหน่ายถังน้ำไฟเบอร์กลาส ปั๊มน้ำกรุนด์ฟอสคุณภาพ ถังเก็บน้ำบนดิน ถังเก็บน้ำใต้ดิน ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส จำหน่ายถังเก็บน้ำบนดิน ปั๊มน้ำ ถังน้ำDOS  ท่อPVC ปั๊มน้ำ ถังน้ำDOS  ท่อPVC  จำหน่ายถังเก็บน้ำใต้ดิน จำหน่ายท่อ PE ท่อ PVC ท่อ HDPE ท่อ SYLER

จำหน่ายท่อ PE, ท่อ PVC , ท่อ HDPE, ท่อ PB, ท่อ PP-R,
ท่อ GSP , และ Fitting ทุกชนิด, วาล์วทองเหลืองทุกชนิด

จำหน่ายถังน้ำ DOS ถังเก็บน้ำบนดิน ถังเก็บน้ำใต้ดิน ถังน้ำ ELIXIR ถังน้ำ PE  ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ถังบำบัดน้ำเสีย
ถังดักไขมัน จำหน่ายปั๊มน้ำ แท้งค์น้ำสเตนเลส

PRODUCT : จำหน่ายขายส่ง-ปลีก ถังเก็บน้ำบนดิน ถังเก็บน้ำใต้ดิน ปั๊มน้ำ หลายประเภท หลายรุ่น หลายขนาด
-ถังน้ำสแตนเลส – ตราเพชร, ตราAdvanced, ตราจัมโบ้ ตราพีพี
-ถังน้ำยี่ห้อ DOS – ถังน้ำ DOS – ถังเก็บน้ำบนดินยี่ห้อ DOS
ปั๊มน้ำ – Mitsubishi, Hitachi อาทิ Automatic, รุ่นแรงดันคงที, หอยโข่ง ได่โว่
-เก็บน้ำบนดิน-ถังเก็บใต้ดินดิน – Elixir, รุ่นทรงกระบอก, รุ่นทรงเรียบ
-บำบัดน้ำเสีย – ตรากรีนทรี
-ดักไขมัน
-PVC-ท่อ GSP – ตราช้าง, ตราเสือ , และอุปกรณ์พีวีซี และ Fitting เหล็ก
-PE – อุปกรณ์ท่อ – จำหน่ายท่อ
-PB-PE-PP-R – อุปกรณ์ท่อ ,Fitting ของ PB,PE,PP-R
-ท่อ SYLER – อุปกรณ์ท่อ,Fitting ของSYLER
-Accessories ต่างๆ – อุปกรณ์เครื่องช่าง, อุปกรณ์ห้องน้ำใน ราคาส่ง
-แผ่นหลังคาโพลีคาร์บอเนต – ทุกสี ขนาดใหญ่ใน ราคาส่ง

อรุณเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย หจก. จำหน่ายปลีก – ส่ง ท่อ PVC , ท่อ HDPE, ท่อ  PE, ท่อ PB, ท่อ PP-R, ท่อ GSP , และ Fitting ทุกชนิด และวาล์วทองเหลืองทุกชนิด ติดตั้ง ซ่อมแซม แก้ไขระบบประปา ท่อประปารั่ว ท่อน้ำตัน และวางระบบประปาใหม่ ทั้งระบบน้ำดีและน้ำเสีย จำหน่ายปั๊มน้ำ แท้งค์น้ำสเตนเลส ถังเก็บน้ำบนดิน ถังเก็บน้ำใต้ดิน ถังน้ำ ELIXIR ถังน้ำ PE ถังน้ำฝังดิน ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ถังบำบัดน้ำเสีย ถังดักไขมัน

         

 สนใจติดต่อ
อรุณเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย หจก.
ที่อยู่ : 14/15-18 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : +662 398 9377-78, +662 361 5025-26, +668 5959 9960
: +662 361 5025-26
อีเมล์ : Arunservice@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.arunservice.com
www.ถังน้ำ-ท่อน้ำ.com
www.arunservice.net
arunservice.brandexdirectory.com
Air/Water Heat Exchangers Wall-Roof Mounted 750/4000W, จำหน่ายแอร์ตู้คอนโทรล, ซ่อมแอร์ตู้คอนโทรล, ฮันเดร็ด เพอร์เซนเตอร์ บจก.

Air/Water Heat Exchangers Wall-Roof Mounted 750/4000W, จำหน่ายแอร์ตู้คอนโทรล, ซ่อมแอร์ตู้คอนโทรล, ฮันเดร็ด เพอร์เซนเตอร์ บจก.

Air/Water Heat Exchangers Wall-Roof Mounted 750/4000W,

จำหน่ายแอร์ตู้คอนโทรล, ซ่อมแอร์ตู้คอนโทรล,

ฮันเดร็ด เพอร์เซนเตอร์ บจก.

 

Air/Water Heat Exchangers Wall-Roof Mounted 750/4000W

Air/Water Heat Exchangers Wall-Roof Mounted 750/4000W

 

ประโยชน์ในการติดแอร์สำหรับตู้คอนโทรล(Air Conditioner for Control Boxes) ก็สามารถแบ่งแยกออกมาให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนดังนี้
1. ทำให้ตู้คอนโทรล(Control Boxes) สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเนื่องจากว่าการได้ระบายความร้อนออกมาจะทำให้ความร้อนภายในตู้ไม่เยอะจนเกินไป และการทำงานก็จะทำงานได้เป็นปกติ ส่งผลให้งานที่ออกมาก็มีคุณภาพตามไปด้วยที่สำคัญการที่เครื่องจักรเหล่านี้สามารถใช้งานตู้คอนโทรล(Control Boxes) ได้อย่างต่อเนื่องทำให้ผลผลิตที่ได้ออกมามีความต่อเนื่องไม่หยุดชะงักด้วย
2. ช่วยยืดอายุการใช้งานให้กับตู้คอนโทรล(Control Boxes) หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์(Part Electronic) เนื่องจากว่าหากตู้คอนโทรล(Control Boxes) มีความร้อนภายในมาก ๆ ระบบการทำงานก็ต้องถูกใช้อย่างหนัก เมื่อถูกใช้งานอย่างหนักการเสื่อมสภาพก็ย่อมเร็วกว่าปกติ การแอร์สำหรับตู้คอนโทรล(Air Conditioner for Control Boxes) จึงช่วยให้ระบบความร้อนทำงานเป็นมาตรฐานไม่หนักเกินไปส่งผลให้มีอายุการใช้งานที่นานขึ้น
3. ลดปัญหาในเรื่องของฝุ่นละอองหรือสารเคมีต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อตู้คอนโทรล(Control Boxes)หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์(Part Electronic) ด้านในต่าง ๆ ซึ่งฝุ่นละอองหรือสารเคมีเหล่านี้เป็นตัวการสำคัญที่จะทำให้เกิดความเสียหาย
4. จากการที่ผลผลิตของชิ้นงานสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องไม่มีการหยุดชะงักย่อมเป็นการเพิ่มรายได้โดยตรงให้กับบริษัท ทำให้ผลประกอบการของบริษัทก็ได้ขึ้นตามลำดับไปด้วยเช่นเดียวกัน
5. ช่วยควบคุมระดับความร้อนภายในตู้คอนโทรล(Control Boxes) และความร้อนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์(Part Electronic)ต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ดังนั้นอันตรายที่จะเกิดขึ้นก็ย่อมมีน้อยลงตามไปด้วย ลดความกังวลเกี่ยวกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้
6. ช่วยลดความชื้นภายในตู้ควบคุมไฟฟ้าที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์(Part Electronic) ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี อาทิ บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์(Board Electronic), อินเวอร์เตอร์(Inverter) เป็นต้น ซึ่งความชื้นเหล่านี้ก็เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ตู้คอนโทรล(Control Boxes) และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์(Part Electronic)เหล่านี้เสื่อมสภาพได้เร็วขึ้นกว่าเดิมเช่นกัน

ประโยชน์ที่ได้จากการใช้งานแอร์สำหรับตู้คอนโทรล(Air Conditioner for Control Boxes) เหล่านี้นับว่าเป็นข้อดีที่เห็นผลได้ชัดเจนมาก ๆ ต่อโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหลาย จึงปฏิเสธไม่ได้จริง ๆ ว่านี่เป็นอุปกรณ์สำคัญอีกชนิดที่จะช่วยให้บริษัทเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและที่สำคัญยังสามารถสร้างประโยชน์ได้อย่างหลากหลายแบบที่หลายคนคาดไม่ถึงอีกต่างหาก

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandpocketpages.com

Air/Water Heat Exchangers Wall-Roof Mounted

ซ่อมแอร์ตู้คอนโทรล ซ่อมแอร์ตู้คอนโทรลสำหรับเครื่องจักร ซ่อมแอร์ตู้คอนโทรล Rittal ซ่อมเครื่องทำความเย็นตู้คอนโทรล ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ ตู้คอนโทรล(Control) รวมทั้ง เครื่องปรับอากาศ สำหรับตู้ ยี่ห้อ RITTAL จากประเทศ เยอรมัน ซึ่งเป็นที่รู้จัก และยอมรับกัน อย่างแพร่หลาย ถึงเรื่องคุณภาพมาตรฐานการผลิต และการสะดวกต่อการออกแบบติดตั้งใช้งาน และหลังจากเปิดดำเนินการกว่า 10 ปี บริษัทฯได้เข้าปฏิบัติงาน ให้การบริการออกแบบติดตั้ง, ตรวจเช็ค รวมถึงการซ่อมบำรุง เครื่องปรับอากาศสำหรับตู้คอนโทรล ในบริษัทต่างๆหว่า 100 แห่งทั่วประเทศไทย ทำให้เราเกิดประสบการณ์ และความชำนาญในการวิเคราะห์ และแก้ปัญหา ที่มักจะเกิดกับเครื่องปรับอากาศ สำหรับตู้คอนโทรลทั้งที่ติดตั้งมากับเครื่องจักรจากต่างประเทศ และที่ซื้อมาติดตั้งเองจากในประเทศ ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะมาจากสาเหตุที่คล้ายๆกัน คือ

 • ขนาดของเครื่องปรับอากาศไม่เหมาะสมกับตู้คอนโทรล
 • เครื่องปรับอากาศยี่ห้อนั้นคุณภาพต่ำ ให้ความเย็นได้ไม่เต็มที่และอายุการใช้งานสั้น
 • ขนาดการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี

เครื่องปรับอากาศสำหรับตู้คอนโทรล แอร์สำหรับตู้คอนโทรล, RITTAL COLLING UNITS, Hawa, Siefert, Pfannenberg, Habor, Linear

ด้วยเหตุผลต่อไปนี้ เราจึงมีความพร้อมที่สุดที่จะให้บริการ

 • ได้รับ Certificate Gold Partner จาก Rittal Ltd. ให้การบริการ จำหน่าย/ติดตั้ง, ตรวจเช็ค/ซ่อม Ritual Cooling units อย่างถูกต้อง โดยใช้อะไหล่แท้จาก “Ritual”
 • ใช้ Ritual Therm Version 6.0 Software เพื่อคำนวณขนาดของเครื่องปรับอากาศ ให้ถูกต้องเหมาะสมกับตู้ Control ของท่าน เพื่อความคุ้มค่า และปลอดภัย
 • ทำการรวบรวม สั่งซื้อทำ Stock อะไหล่ Rittal Cooling units หลายรุ่นที่ใช้กันแพร่หลายในประเทศไทย เพื่อใช้เปลี่ยนให้ลูกค้าได้ใช้งานอย่างรวดเร็ว
 • มี Rittal cooling units หลายขนาดสำรองให้ลูกค้าใช้งาน ขณะรออะไหล่ บางรายการจากต่างประเทศ (มีค่าใช้จ่ายเล็กน้อย)
 • มี Rittal Top therm wall mounted cooling units ขนาด 1,500W. จำหน่ายได้ทันที พร้อมติดตั้ง
 • จำหน่าย Ritual Basic therm 300W.-3,000W. ราคาประหยัด เพื่อเป็นอีกทางเลือกให้กับลูกค้า
 • บริการให้คำปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศสำหรับเครื่องจักร
 • มี Ritual idiag software โปรแกรมดึงข้อมูลการใช้งานและปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีต
 • Cooling units (บางรุ่น) สู่ Computer เพื่อวิเคราะห์สรุปหาสาเหตุได้ถูกต้อง รวดเร็ว

***เพื่อความมั่นใจว่าใช่ตัวจริง โทรสอบถามขอดูใบ Certificate ก่อนไม่ผิดหวัง***

แอร์ตู้คอนโทรลมีปัญหา ซ่อมแอร์ตู้คอนโทรล ติดต่อเรา บริษัท ฮันเดร็ด เพอร์เซนเตอร์ ยินดีให้บริการ

สนใจติดต่อ
ฮันเดร็ด เพอร์เซนเตอร์ บจก.
ที่อยู่ : 166/132 หมู่ 4 ถนนเทพารักษ์ ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
เว็บไซต์ : www.hundredac.com
: hundredpercenter.brandexdirectory.com
โทรศัพท์ : +662 708 0107, +668 1918 5819, +668 7989 2616
: +662 708 0799
อีเมล์ : hundred2549@hotmail.com

Danfoss Solenoid Valve, ระบบชิลเลอร์, ระบบห้องเย็น, เครื่องทำน้ำแข็ง : บุญบวร เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

Danfoss Solenoid Valve, ระบบชิลเลอร์, ระบบห้องเย็น, เครื่องทำน้ำแข็ง : บุญบวร เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

Danfoss Solenoid Valve, ระบบชิลเลอร์, ระบบห้องเย็น, เครื่องทำน้ำแข็ง : บุญบวร เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

Danfoss Solenoid Valve

ระบบชิลเลอร์ ระบบห้องเย็น เครื่องทำน้ำแข็ง อุปกรณ์ระบบความเย็น ห้องเย็น ออกแบบระบบชิลเลอร์ บริการออกแบบระบบชิลเลอร์ ออกแบบระบบห้องเย็น บริการออกแบบระบบห้องเย็น ออกแบบอุปกรณ์ระบบความเย็น จำหน่ายเครื่องทำน้ำแข็ง จำหน่ายอุปกรณ์ห้องเย็น,อุปกรณ์ระบบทำความเย็น นิวเมติกส์ สินค้าอุปกรณ์ระบบความเย็น แบบแอมโมเนีย อุปกรณ์ระบบความเย็นแบบฟรีออน จำหน่ายอุปกรณ์ห้องเย็น : บุญบวร เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ brandexdirectory.com

ระบบชิลเลอร์, ระบบห้องเย็น, เครื่องทำน้ำแข็ง, อุปกรณ์ระบบความเย็น, ออกแบบระบบชิลเลอร์, ห้องเย็น, ออกแบบอุปกรณ์ระบบความเย็น, จำหน่ายเครื่องทำน้ำแข็ง, จำหน่ายอุปกรณ์ห้องเย็น, อุปกรณ์ระบบทำความเย็น, นิวเมติกส์, สินค้าอุปกรณ์ระบบความเย็น แบบแอมโมเนีย, อุปกรณ์ระบบความเย็นแบบฟรีออน, จำหน่ายอุปกรณ์ห้องเย็น : บุญบวร เอ็นจิเนียริ่ง

บริษัท บุญบวร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตัวแทนจำหน่าย Danfoss PARKER HANSEN SMC CKD สินค้าอุปกรณ์ระบบทำความเย็น ทั้งแบบฟรีออน และแอมโมเนีย  อะไหล่ ชิ้นส่วน ระบบทำความเย็นในโรงงานอุตสาหกรรม ห้องเย็น โรงน้ำแข็ง  เครื่องปรับอากาศ Carrier ทุกรุ่น และมีบริการติดตั้ง  Air Compressor, Pump ทุกชนิด อุปกรณ์ระบบ Pneumatic ผู้จำหน่ายวาล์วระบบทำความเย็น อุปกรณ์ ไฮโดรลิค, นิวเมติก , สายไฟ , Butterfly valve, solenoild valve, pressure switch, compressor, sm110, sm120 ,sm 148 ,sm161,sm185 , chiller , ebm , stop valve ,check valve, strainer oil pressure ,hot gas bypass, กระบอกลม

หนองจอก ลาดกระบัง บางขุนเทียน คลองสามวา มีนบุรี ประเวศ ทวีวัฒนา บางแค บางเขน สายไหม หนองแขม บางบอน จตุจักร ทุ่งครุ ตลิ่งชัน บางกะปิ สะพานสูง จอมทอง บึงกุ่ม สวนหลวง ดอนเมือง หลักสี่ ลาดพร้าว วังทองหลาง บางนา ภาษีเจริญ คันนายาว ยานนาวา ราษฎร์บูรณะ ห้วยขวาง พระโขนง คลองเตย วัฒนา บางกอกน้อย บางซื่อ บางพลัด บางคอแหลม ดุสิต พญาไท สาทร ธนบุรี ดินแดง ปทุมวัน ราชเทวี บางกอกใหญ่ คลองสาน บางรัก พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทั่วประเทศ

สนใจติดต่อ
บุญบวร เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
88/67 หมู่ที่1 หมู่บ้านโกลเด้นวิลเลจ ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ
โทรศัพท์ : +6683 062 3875 <br>+662 136 3848
โทรสาร : +662 136 3849
อีเมลล์ : boonbaworn@gmail.com
เว็บไซต์ : boonbaworn.com
เว็บไซต์ : boonbaworn.brandexdirectory.com

เสาอื่นๆ ที่รับผลิต, เครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจร, กล่องไฟแอลอีดี : ศรีทองเจริญ บจก.

เสาอื่นๆ ที่รับผลิต, เครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจร, กล่องไฟแอลอีดี : ศรีทองเจริญ บจก.

เสาอื่นๆ ที่รับผลิต, เครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจร, กล่องไฟแอลอีดี : ศรีทองเจริญ บจก.

เสาอื่นๆ ที่รับผลิต

จำหน่ายเครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจร, กล่องไฟแอลอีดี, โคมพลังงานแสงอาทิตย์, จำหน่ายเครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจร  สัญญาณไฟกะพริบ พลังงานแสงอาทิตย์, ชุดโคมไฟจราจร พลังงานแสงอาทิตย์, โคมไฟส่องสว่างถนน พลังงานแสงอาทิตย์ : ศรีทองเจริญ บจก.

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ brandexdirectory.com

ศรีทองเจริญ บจก.

รีเฟรคเตอร์ เครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจร โคมสัญญาณไฟจราจร โคมสัญญาณไฟจราจรชนิดหลอดธรรมดา โคมไฟจราจรชนิดหลอด LED โคมสัญญาณไฟคนข้าม เครื่องนำถอยหลัง (Countdown Timer) โคมไฟกระพริบเตือนทางข้าม / ทางแยก
กล่องสัญญาณไฟจราจรชนิด LED กล่องไฟแบ่งช่องสลับทิศทางเดินรถ กล่องไฟเตือนทางแยก กล่องไฟรูปคนข้าม
โคมไฟ – ป้ายไฟ พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) โคมไฟจราจรพลังแสงอาทิตย์  โคมไฟส่องสว่างถนน  ป้ายกระพริบเตือนทางข้าม / เขตโรงเรียน ป้ายไฟกระพิบทางโค้ง เชฟร่อน สัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์  ป้ายเตือนต่าง ๆ

 • อุปกรณ์จราจร    แผงกั้นจราจร  กรวยจราจร    เสาจราจรล้มลุก   หมุด  ป้ายเตือน  ป้ายจราจร  กระจกนูน
 • อุปกรณ์จับยึด  ขาจับอลูมิเนียม   ประกับ 0  3 นิ้ว รางตัวยู แค้มจับราง  ขาจับแขนกิ่ง
 • เสา เครื่องนำถอยหลัง (Countdown Timer) เสา อื่นๆ  อื่นๆ   กล้องวงจรปิด  ขานีออน ลูกตัดถนน (Cutting  Bit) แผงวงจรไฟกระพริบ  เทปละลาย  พันสายไฟ

เราพร้อมให้บริการในเขตพื้นที่ หนองจอก ลาดกระบัง บางขุนเทียน คลองสามวา มีนบุรี ประเวศ ทวีวัฒนา บางแค บางเขน สายไหม หนองแขม บางบอน จตุจักร ทุ่งครุ ตลิ่งชัน บางกะปิ สะพานสูง จอมทอง บึงกุ่ม สวนหลวง ดอนเมือง หลักสี่ ลาดพร้าว วังทองหลาง บางนา ภาษีเจริญ คันนายาว ยานนาวา ราษฎร์บูรณะ ห้วยขวาง พระโขนง คลองเตย วัฒนา บางกอกน้อย บางซื่อ บางพลัด บางคอแหลม ดุสิต พญาไท สาทร ธนบุรี ดินแดง ปทุมวัน ราชเทวี บางกอกใหญ่ คลองสาน บางรัก พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทั่วประเทศ

สนใจติดต่อ
ศรีทองเจริญ บจก.
248 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : +662 691 7965-6
โทรสาร : +662 277 8923
อีเมลล์ : sales@stcbkk.com
เว็บไซต์ : www.stcbkk.com
เว็บไซต์ : stcbkk.brandexdirectory.com

ติดตั้งระบบไฟฟ้า, ผลิตตู้สวิทซ์บอร์ด, ติดตั้งตู้ MDB, ออกแบบตู้สวิทช์บอร์ด, ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์ บจก.

ติดตั้งระบบไฟฟ้า, ผลิตตู้สวิทซ์บอร์ด, ติดตั้งตู้ MDB, ออกแบบตู้สวิทช์บอร์ด, ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์ บจก.

ติดตั้งระบบไฟฟ้า, ผลิตตู้สวิทซ์บอร์ด, ติดตั้งตู้ MDB,

ออกแบบตู้สวิทช์บอร์ด, ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์ บจก.

ติดตั้งระบบไฟฟ้า

ติดตั้งระบบไฟฟ้า

ความรู้พื้นฐานเรื่อง วางระบบไฟฟ้า
ระบบการจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟในปัจจุบันของการไฟฟ้าฯ มีอยู่ 2 ระบบ คือ

1. ระบบแรงดันไฟฟ้าแบบ 1 เฟส 2 สาย ( Single phase )ระบบแรงดันไฟฟ้าแบบ 1 เฟส 2 สาย ( Single phase )คือ การจ่ายแรงดันไฟฟ้าขนาดพิกัด 220 -240 โวลท์ ระบบนี้เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัยที่ต้องการใช้กระแสไฟจำนวนไม่มาก(แต่ไม่เกิน 100 แอมป์) ระบบนี้มีการติดตั้งสายไฟสำหรับการใช้งานเพียง 2 เส้น คือ สายเส้นที่มีกระแสไฟ
(สาย Line หรือ ” L “)และสายเส้นที่ไม่มีกระแสไฟ หรือสายศูนย์ ( สาย Nuetron หรือ ” N“ )

2.ระบบแรงดันไฟฟ้าแบบ 3 เฟส 4 สาย ( Three phase ) คือ การจ่ายแรงดันไฟฟ้าขนาดพิกัด 380 – 400 โวลท์ ระบบนี้เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัยขนาดใหญ่ หรือพวกโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้กระแสไฟจำนวนมากตั้งแต่100 แอมป์ ขึ้นไป และมีเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องต่อการสายไฟใช้งาน 4 เส้น ระบบนี้มีการติดตั้งสายไฟสำหรับใช้งาน 4 เส้น(ในขนาดที่เท่ากัน)โดยมีสายไฟที่มีกระแสไฟ 3 เส้น คือ สาย Line 1, สาย Line 2 และ สาย Line 3 สายเส้นที่ 4 เป็นสายเส้นที่ไม่มีกระแสไฟ หรือสายศูนย์(สาย Neutron ” N “) รูปภาพการต่อสายไฟไปใช้งานทั้ง 2 รูปแบบ จะเห็นได้ว่าในระบบ 3 เฟส 4 สายนั้นเราสามารถต่อไฟใช้งานให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ทั้ง 2 ประเภท คือทั้งประเภทที่ต้องการใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 380 โวลท์ และ 220 โวลท์ได้ในเวลาเดียวกัน(ตามรูปภาพที่สอง)แต่ในระบบ 1 เฟส 2 สายนั้น เราต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าใช้งานได้เพียงขนาดแรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อเราได้ทราบถึงพื้นฐานของระบบแรงดันไฟฟ้าเพื่อการต่อใช้งานไปพอสังเขปแล้ว คราวนี้เราก็มารู้จักขั้นตอนการติดตั้งระบบไฟฟ้าใช้งานภายในบ้านพักอาศัยกันบ้าง (จะขอกล่าวถึงเฉพาะระบบ 1 เฟส 2 สายที่แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์เท่านั้น)

สิ่งที่เราควรคำนึงถึงเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าที่จะติดตั้งภายในบ้านของเราตามความสำคัญลำดับก่อนหลังมีดังนี้
1. ขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าที่จะขอใช้ไฟ
2. ลักษณะ และรูปแบบของการติดตั้งสายไฟ
3. จำนวนวงจรย่อยของอุปกรณ์ไฟฟ้า
4. แผงรวมไฟ หรือ ตู้รวมไฟ และเมนสวิทช์ตัดตอน
5. อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย และอุปกรณ์เสริมความปลอดภัย (หลักดิน, สายดิน และเครื่องตัดกระแสไฟรั่ว)

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ brandexdirectory.com

ติดตั้งระบบไฟฟ้า

ติดตั้งตู้MDB ประกอบตู้MDB ผลิตตู้สวิทซ์บอร์ด ติดตั้งตู้สวิทซ์บอร์ด ซ่อมตู้คอนโทรล ประกอบตู้คอนโทรล ซ่อมบำรุงตู้สวิทซ์บอร์ด รับเหมาออกแบบตู้สวิทซ์บอร์ด ประกอบตู้สวิทซ์บอร์ด ตู้คอนโทรลไฟฟ้า ติดตั้งตู้คอนโทรลไฟฟ้า ประกอบตู้คอนโทรลไฟฟ้า  ซ่อมตู้สวิทซ์บอร์ด ออกแบบตู้คอนโทรล  ติดตั้งตู้คอนโทรล และจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ ตู้สวิทซ์บอร์ด ตู้คอนโทรล   ตู้ MDB ( Main Distribution Board ) ตู้ควบคุมไฟฟ้า ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์ บจก. ยินดีให้บริการในเขตพื้นที่  หนองจอก ลาดกระบัง บางขุนเทียน คลองสามวา มีนบุรี ประเวศ ทวีวัฒนา บางแค บางเขน สายไหม หนองแขม บางบอน จตุจักร ทุ่งครุ ตลิ่งชัน บางกะปิ สะพานสูง จอมทอง บึงกุ่ม สวนหลวง ดอนเมือง หลักสี่ ลาดพร้าว วังทองหลาง บางนา ภาษีเจริญ คันนายาว ยานนาวา ราษฎร์บูรณะ ห้วยขวาง พระโขนง คลองเตย วัฒนา บางกอกน้อย บางซื่อ บางพลัด บางคอแหลม ดุสิต พญาไท สาทร ธนบุรี ดินแดง ปทุมวัน ราชเทวี บางกอกใหญ่ คลองสาน บางรัก พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทั่วประเทศ

จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า

 • ABB, Siemens, Mitsubishi, SQ-D, Tele.,MG, Fuji
 • Omron, Grasslin, WIP, SQ-N, Entes.

ออกแบบและติดตั้ง

 • หม้อแปลงไฟฟ้า
 • ประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้า ( MDB, DB, EMDB )
 • ประกอบตู้และติดตั้ง Capacitor
 • ประกอบตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ( MCC ) 
 • ประกอบตู้ ATS ( Auto Transfer Switch )
สนใจติดต่อ
ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์ บจก.
ที่อยู่ : 83 หมู่ 9 ซอยเทพารักษ์ 9 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์: +662 758 0225, +6681 697 5150, +6681 373 7691, +6681 934 3237
: +662 758 0226
อีเมล์: warotnana@hotmail.com
: narong.ttcontrol@gmail.com
เว็บไซต์ : www.ttcontrolsystems.com
www.ตู้สวิทซ์บอร์ด.com
ttcontrol.brandexdirectory.com