Browsed by
Day: September 3, 2018

Free Roller R 20P ลูกกลิ้ง, ลูกกลิ้งลำเลียง, ผลิตและจำหน่ายลูกกลิ้งลำเลียง, สปีดเวย์ โรลเลอร์ แอนด์ คอนเวเยอร์ บจก.

Free Roller R 20P ลูกกลิ้ง, ลูกกลิ้งลำเลียง, ผลิตและจำหน่ายลูกกลิ้งลำเลียง, สปีดเวย์ โรลเลอร์ แอนด์ คอนเวเยอร์ บจก.

Free Roller R 20P ลูกกลิ้ง, ลูกกลิ้งลำเลียง, ผลิตและจำหน่ายลูกกลิ้งลำเลียง, สปีดเวย์ โรลเลอร์ แอนด์ คอนเวเยอร์ บจก.

Free Roller R 20P ลูกกลิ้ง

 

Free Roller R 20P ลูกกลิ้ง 

ลูกกลิ้งลำเลียง (Roller conveyor)

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการลำเลียงวัสดุประเภทชิ้นเดี่ยวหลายรูปด้วยกัน เช่น แท่ง, แผ่น, ชิ้นแม่พิมพ์, ม้วนโลหะ, ท่อ, แผ่นไม้ ฯลฯ ให้เคลื่อนย้ายไปตามแนวนอนหรือแนวลาดเอียง ลูกกลิ้งแต่ละลูกจะยึดติดเรียงขนานกันบนโครงสร้างที่อยู่กับที่ด้วยแกนของลูกกลิ้ง ทำให้ผิวท่อของลูกกลิ้งหมุนรอบแกนตัวเอง เมื่อมีน้ำหนักวัสดุที่ขนถ่ายมากดทับสัมผัสบนผิวลูกกลิ้งหากผิวลูกกลิ้งแต่ละลูกที่รองรับวัสดุนั้นเกิดการหนุนตัวในทิศทางเดียวกันวัสดุที่ได้สัมผัสกับผิวลูกกลิ้งก็จะเกิดการเคลื่อนที่ไปพร้อมกับผิวหมุนของลูกกลิ้งที่รองรับนั้น การประกอบและการนำไปใช้งานไม่ยุ่งยาก ราคาไม่แพง จัดเป็นเครื่องทุ่นแรงงานได้มาก จึงมีใช้ในอุตสาหกรรมเกือบทุกชนิด ระยะห่างของการติดตั้งลูกกลิ้งบนโครงรองรับจะต้องมีลูกกลิ้งรองรับวัสดุที่จะขนถ่ายอย่างน้อย 2 ลูก แต่เพื่อให้วัสดุที่ขนถ่ายเคลื่อนตัวไม่สะดุด ควรเว้นช่องว่างระหว่างศูนย์กลางลูกกลิ้งไม่เกิน 1 ใน 3 ของความยาวของก้อนวัสดุที่จะขนนั้น ลูกกลิ้งลำเลียง (Roller conveyor) หากแบ่งตามหลักการทำงานสามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่ ลูกกลิ้งลำเลียงแบบไม่ใช้กำลังขับ (Unpower roller conveyor) และลูกกลิ้งแบบใช้กำลังขับ (Power roller conveyor) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้คือ

ลูกกลิ้งลำเลียงแบบไม่ใช้กำลังขับ (Unpower roller conveyor) ลูกกลิ้งนี้มีใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท หลักการทำงานโดยทั่วไปจะอาศัยพลังงานศักดิ์ที่เกิดจากแรงดึกดูดของโลก (Gravity) โดยการวางโครงที่ยึดลูกกลิ้งปลายด้านหนึ่งเอียงต่ำลง หรือหากอยู่ในแนวราบก็จะอาศัยแรงผลักดันจากเครื่องมืออื่น หรือแรงงานคนเป็นต้นกำลังให้วัสดุเคลื่อนที่บนชุดลูกกลิ้งนั้น เนื่องจากลูกกลิ้งลำเลียงชนิดนี้จะหมุนรอบตัวเองได้อย่างอิสระต่อกัน และที่ตัวลูกกลิ้งจะไม่มีชุดขับใดๆ จึงมีชื่อเรียกลูกกลิ้งลำเลียงชนิดนี้ว่าลูกกลิ้งลำเลียงแบบหมุนอิสระ (Free roller conveyor)

ลูกกลิ้งแบบใช้กำลังขับ (Power roller conveyor) จะมีขั้นตอนการออกแบบที่ยากมากกว่าการใช้ลูกกลิ้งลำเลียงแบบไม่ใช้กำลังขับ (Unpower roller conveyor) แต่ว่าระบบการทำงานของลูกกลิ้งนี้จะมีข้อดีตรงที่ว่าสามารถลำเลียงสินค้าที่มีน้ำหนักมากๆได้ และสามารถลำเลียงได้ในระยะทางที่ไกล จึงทำให้ลูกกลิ้งชนิดนี้ถูกนำมาพิจารณาใช้กันอย่างมากและได้มีการออกแบบให้มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามภาระน้ำหนักของสินค้า สถานที่และสภาพแวดล้อมที่จะนำลูกกลิ้งไปใช้ และได้มีการออกแบบชุดอุปกรณ์ขับที่แตกต่างกัน เช่น ใช้โซ่ขับ ใช้สายพานขับ ปัจจุบันได้มีการพัฒนาโดยการใช้มอเตอร์ขับขนาดเล็กบรรจุอยู่ภายในตัวลูกกลิ้ง เรียกลูกกลิ้งลำเลียงชนิดนี้ว่า ลูกกลิ้งลำเลียงแบบมีอุปกรณ์ขับ (Drive roller)

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandpocketpages.com

Free Roller R 20P ลูกกลิ้ง

 

 สปีดเวย์ โรลเลอร์ แอนด์ คอนเวเยอร์ บจก.     

ผู้ผลิต-จำหน่ายลูกกลิ้งลำเลียง, Roller Conveyor, อุปกรณ์ลำเลียง, ระบบลำเลียง, งานลำเลียง, ลูกล้อ,  บอลเปลี่ยนทิศ  ฯลฯ เป็นเวลากว่า 30 ปี

Gravity Roller ลูกกลิ้งลำเลียง, sprocket Drive Roller ลูกกลิ้งลำลียงติดเฟือง, Curve Taper Roller ลูกกลิ้งทางโค้ง, Free roller set รางเลือนลูกกลิ้ง, Free roller set ชุดลำเลียงรางเลือนลูกกลิ้ง, Container roller  รางเลือนลูกกลิ้งส่งสินค้า, Belt roller  เครื่องลำเลียงสายพาน, Drive roller  เครื่องลำเลียงลูกกลิ้ง ขับเคลื่อนด้วยโซ่ , Extend flex  ชุดลำเลียงลูกกลิ้ง แบบยืดหดปรับสูงต่ำได้

 • อุปกรณ์ลำเลียงโดยตรง, Gravity Roller
 • ลูกล้อ, Skate Wheel
 • บอลเปลี่ยนทิศ, Ball Transfer
 • รางลูกล้อ, Taper Roller
 • เครื่องลำเลียงชนิดลูกกลิ้ง
 • เครื่องลำเลียงผลไม้
 • เครื่องลำเลียงชนิดสายพาน, Belt Conveyor
 • เครื่องลำเลียงชนิดต่างๆ
 • Flow Track
 • Roller Conveyor

          เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายลูกกลิ้งลำเลียง ระบบลำเลียงรวมทั้งอุปกรณ์ในระบบงานลำเลียงที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ลูกล้อ บอลเปลี่ยนทิศ ฯลฯ เป็นเวลากว่า 30 ปี เราพร้อมยินดี
บริการ ให้คำปรึกษาแนะนำ ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง ตามประเภทของงานของท่าน เพื่อให้สอดคล้องตรงต่อความต้องการแลสามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในราคายุติธรรม และยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ มั่นใจ ในการเลือกใช้บริการ ตามแนวการ
ดำเนินงานหลักของบริษัทฯที่ว่า “ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นความภูมิใจของเรา ” เช่น ลูกล้อ บอลเปลี่ยนทิศ ฯลฯ เป็นเวลากว่า 30 ปี เราพร้อมยินดีบริการ ให้คำปรึกษาแนะนำ ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง ตามประเภทของงานของท่าน เพื่อให้สอดคล้องตรงต่อความต้องการและสามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในราคายุติธรรม และยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ มั่นใจ ในการเลือกใช้บริการ

 

สนใจติดต่อ
สปีดเวย์ โรลเลอร์ แอนด์ คอนเวเยอร์ บจก.
26/203 หมู่ 1 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : +662 892 1848, +662 892 1849, +662 892 1850
โทรสาร : +662 415 6327, +662 892 1233
speed99@truemail.co.th
pairoj@speedwayroller.com
www.speedwayroller.com
speedway.brandexdirectory.com

 

Low Speed Surface Aerator, เช็คซ่อมแซมอุปกรณ์, บริการตรวจเช็คซ่อมแซมอุปกรณ์, ซี.มาสเตอร์ เซอร์วิส

Low Speed Surface Aerator, เช็คซ่อมแซมอุปกรณ์, บริการตรวจเช็คซ่อมแซมอุปกรณ์, ซี.มาสเตอร์ เซอร์วิส

Low Speed Surface Aerator, เช็คซ่อมแซมอุปกรณ์,

บริการตรวจเช็คซ่อมแซมอุปกรณ์, ซี.มาสเตอร์ เซอร์วิส

 

Low Speed Surface Aerator

Low Speed Surface Aerator

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)
เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่อาศัยการเติมออกซิเจนจากเครื่องเติมอากาศ (Aerator) ที่ติดตั้งแบบทุ่นลอยหรือยึดติดกับแท่นก็ได้ เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำให้มีปริมาณเพียงพอ สำหรับจุลินทรีย์สามารถนำไปใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียได้เร็วขึ้นกว่าการปล่อยให้ย่อยสลายตามธรรมชาติ ทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศสามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดปริมาณความสกปรกของน้ำเสียในรูปของค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand; BOD) ได้ร้อยละ 80-95 โดยอาศัยหลักการทำงานของจุลินทรีย์ภายใต้สภาวะที่มีออกซิเจน (Aerobic) โดยมีเครื่องเติมอากาศซึ่งนอกจากจะทำหน้าเพิ่มออกซิเจนในน้ำแล้วยังทำให้เกิดการกวนผสมของน้ำในบ่อด้วย ทำให้เกิดการย่อยสลายสารอินทรีย์ได้อย่างทั่วถึงภายในบ่อ

หลักการทำงาน ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ สามารถบำบัดน้ำเสียได้ทั้งน้ำเสียจากแหล่งชุมชนที่มีความสกปรกค่อนข้างมาก และน้ำเสียจากอุตสาหกรรม โดยปกติจะออกแบบให้บ่อมีความลึกประมาณ 2-6 เมตร ระยะเวลาเก็บกักน้ำ (Detention Time) ภายในบ่อเติมอากาศประมาณ 3-10 วัน และเครื่องเติมอากาศจะต้องออกแบบให้มีประสิทธิภาพสามารถทำให้เกิดการผสมกันของตะกอนจุลินทรีย์ ออกซิเจนละลายในน้ำ และน้ำเสีย นอกจากนี้จะต้องมีบ่อบ่ม (Polishing Pond หรือ Maturation Pond) รับน้ำเสียจากบ่อเติมอากาศเพื่อตกตะกอนและปรับสภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้จะต้องควบคุมอัตราการไหลของน้ำภายในบ่อบ่มและระยะเวลาเก็บกักให้เหมาะสมไม่นานเกินไป เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการเจริญเติบโตเพิ่มปริมาณของสาหร่าย (Algae) ในบ่อบ่มมากเกินไป
ส่วนประกอบของระบบ ระบบบ่อเติมอากาศส่วนใหญ่จะประกอบด้วยหน่วยบำบัด ดังนี้
1.บ่อเติมอากาศ (จำนวนบ่อขึ้นอยู่กับการออกแบบ)
2.บ่อบ่มเพื่อปรับสภาพน้ำทิ้ง (จำนวนบ่อขึ้นอยู่กับการออกแบบ) และ
3.บ่อเติมคลอรีนสำหรับฆ่าเชื้อโรค จำนวน 1 บ่อ

การเลือกระบบบำบัดน้ำเสียขึ้นกับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ลักษณะของน้ำเสีย ระดับการบำบัดน้ำเสียที่ต้องการ สภาพทั่วไปของท้องถิ่น ค่าลงทุนก่อสร้างและค่าดำเนินการดูแลและบำรุงรักษา และขนาดของที่ดินที่ใช้ในการ ก่อสร้าง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสียที่เลือกมีความเหมาะสมกับแต่ละท้องถิ่น ซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน โดยการบำบัดน้ำเสียสามารถแบ่งได้ตามกลไกที่ใช้ในการกำจัดสิ่งเจือปนในน้ำเสีย ได้ดังนี้

 1. การบำบัดทางกายภาพ (Physical Treatment) : เป็นวิธีการแยกเอาสิ่งเจือปนออกจากน้ำเสีย เช่น ของแข็งขนาดใหญ่ กระดาษ พลาสติก เศษอาหาร กรวด ทราย ไขมันและน้ำมัน โดยใช้อุปกรณ์ในการบำบัดทางกายภาพ คือ ตะแกรงดักขยะ ถังดักกรวดทราย ถังดักไขมันและน้ำมัน และถังตกตะกอน ซึ่งจะเป็นการลดปริมาณของแข็งทั้งหมดที่มีในน้ำเสียเป็นหลัก
 2. การบำบัดทางเคมี (Chemical Treatment) : เป็นวิธีการบำบัดน้ำเสียโดยใช้กระบวนการทางเคมี เพื่อทำปฏิกิริยากับสิ่งเจือปนในน้ำเสีย วิธีการนี้จะใช้สำหรับน้ำเสียที่มีส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ ค่าพีเอชสูงหรือต่ำเกินไป มีสารพิษ มีโลหะหนัก มีของแข็งแขวนลอยที่ตกตะกอนยาก มีไขมันและน้ำมันที่ละลายน้ำ มีไนโตรเจนหรือฟอสฟอรัสที่สูงเกินไป และมีเชื้อโรค ทั้งนี้อุปกรณ์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางเคมี ได้แก่ ถังกวนเร็ว ถังกวนช้า ถังตกตะกอน ถังกรอง และถังฆ่าเชื้อโรค

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandpocketpages.com

Low Speed Surface Aerator

 

   บริษัท ซี. มาสเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ดำเนินธุรกิจในด้านการให้บริการ  “จำหน่าย ซ่อมแซม ติดตั้ง บำรุงรักษารายปี” พร้อมทั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย ปั๊มที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย และปั๊มสำหรับอุตสาหกรรม มากมายหลายยี่ห้อ ตลอดจนบริการจัดสร้าง ปรับปรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังรับ งานเหล็กงาน, สแตนเลส อาทิ งานตามแบบ งานสร้าง ถังเหล็ก ถังสแตนเลส งานโครงสร้างทั่วไป ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์มานานประกอบกับการบริหารงานที่ทันสมัยเพื่อสร้างความ สะดวก รวดเร็วในการให้บริการ

เรายึดมั่นนโยบายการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ทั้งในด้านความเร็วในการบริการ คุณภาพของผลงาน และสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ยินดีให้บริการในเขตพื้นที่  หนองจอก ลาดกระบัง บางขุนเทียน คลองสามวา มีนบุรี ประเวศ ทวีวัฒนา บางแค บางเขน สายไหม หนองแขม บางบอน จตุจักร ทุ่งครุ ตลิ่งชัน บางกะปิ สะพานสูง จอมทอง บึงกุ่ม สวนหลวง ดอนเมือง หลักสี่ ลาดพร้าว วังทองหลาง บางนา ภาษีเจริญ คันนายาว ยานนาวา ราษฎร์บูรณะ ห้วยขวาง พระโขนง คลองเตย วัฒนา บางกอกน้อย บางซื่อ บางพลัด บางคอแหลม ดุสิต พญาไท สาทร ธนบุรี ดินแดง ปทุมวัน ราชเทวี บางกอกใหญ่ คลองสาน บางรัก พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทั่วประเทศ

 

สนใจติดต่อ
ซี.มาสเตอร์ เซอร์วิส หจก.
915 หมู่ 4 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : +662 758 9753, +668 1842 6714,+668 9095 4324
โทรสาร : +662 7589 753
อีเมลล์ : cmaster_serv@yahoo.com
www.wastewaterthai.com
www.dewateringmachine.com
cmasterservice.brandexdirectory.com

 

วาล์วไอน้ำ Pipeline Strainers , สไปแร็กซ์ ซาร์โก้ , ติดตั้งวาล์วไอน้ำ, วาล์วนิรภัย , เมดิฟรุ๊ต บจก.

วาล์วไอน้ำ Pipeline Strainers , สไปแร็กซ์ ซาร์โก้ , ติดตั้งวาล์วไอน้ำ, วาล์วนิรภัย , เมดิฟรุ๊ต บจก.

วาล์วไอน้ำ Pipeline Strainers , สไปแร็กซ์ ซาร์โก้ , ติดตั้งวาล์วไอน้ำ,

วาล์วนิรภัย , เมดิฟรุ๊ต บจก.

วาล์วไอน้ำ Pipeline Strainers

วาล์วไอน้ำ Pipeline Strainers

ระบบไอน้ำเป็นระบบผลิตพลังงานความร้อน (ในรูปของไอน้ำ) ที่มีใช้งานอยู่ทั่วไปทั้งในโรงงาน อุตสาหกรรมและในอาคารกลุ่มโรงแรม โรงพยาบาลระบบไอน้ำเป็นระบบที่ใช้เชื้อเพลิงในปริมาณสูงและอาจก่อมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการและการบํารุงรักษาเพื่อให้ระบบไอน้ำสามารถทํางานได้อย่างมี ประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลาจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน มลพิษที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม อีกทั้งสร้าง สภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหม้อไอน้ำ

ประเภทของหม้อไอน้ำหม้อไอน้ํามีอยู่ด้วยกันหลายชนิดและหลายลักษณะอย่างไรก็ตามอาจจําแนกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

 • หม้อไอน้ำชนิดท่อน้ำ (Water-tube Boiler) หม้อไอน้ำชนิดนี้น้ำจะถูกบรรจุและไหลอยู่ในท่อโดย เปลวไฟหรือก๊าซร้อนจะเคลื่อนที่อยู่โดยรอบท่อ
 • หม้อไอน้ําชนิดท่อไฟ (Fire-tube or Shell Boiler) หม้อไอน้ำชนิดนี้ก๊าซร้อนจากการเผาไหม้จะ เคลื่อนที่ในท่อซึ่งจมอยู่ในน้ำโดยที่น้ำจะอยู่นอกท่อ (ระหว่างเปลือกหม้อไอน้ำและท่อ) ของหม้อ ไอน้ำ

ท่อส่งไอน้ำมีแนวโน้มมีจะเกิดการกัดกร่อนภายใน  จึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีตะกรันและสิ่งสกปรกหลุดออกมาจากท่อส่งและปล่อยออกไป  ตะกรันและสิ่งสกปรกเป็นสาเหตุหนึ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆ และทำให้อุปกรณ์กับดักไอน้ำทำงานผิดพลาดหรือเกิดความเสียหายได้

แผ่นตะกรันขนาดใหญ่จะถูกจำกัดออกไป  โดยการติดตั้งตัวกรองที่จะทำให้ตะกรันหลุดออกเป็นช่วงๆ โดยติดตั้งเป็นระยะๆ ในท่อส่งก่อนที่จะถึงอุปกรณ์กับดักไอน้ำ  แต่สำหรับเศษเล็กๆ ของสิ่งสกปรกสามารถกำจัดออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการติดตั้งตัวกรองแบบตะแกรงละเอียด (Fine Mesh Strainer) ไว้ที่ด้านหน้าของอุปกรณ์กับดักไอน้ำแต่ละตัว  จะเห็นได้ว่าอุปกรณ์กับดักไอน้ำบางแบบมีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากสิ่งสกปรกดังกล่าว  อุปกรณ์กับดักไอน้ำบางประเภท “ไม่จำเป็น” ต้องมีตัวกรอง (Strainer) แต่การติดตั้งตัวกรองก็ยังเป็นการปฏิบัติที่ดีอยู่

เมื่อมีการติดตั้งตัวกรองก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีการทำความสะอาดตัวกรองเหล่านี้  ความถี่ของการทำความสะอาดจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่เหมาะสมของโรงงานที่ติดตั้งตัวกรองเหล่านี้  ประเภทของหม้อไอน้ำที่ติดตั้ง  กฎเกณฑ์ที่ใช้สนการบำบัดน้ำ  อายุการทำงานของท่อส่ง  และสภาพของการปฏิบัติการโดยรวม  ล้วนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้เกิดผลกระทบในเรื่องของการก่อให้เกิดสิ่งสกปรกและตะกรัน  ดังนั้น ความถี่ในการทำความสะอาดตัวกรองจึงเป็นสิ่งจำเป็น

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandpocketpages.com

วาล์วไอน้ำ Pipeline Strainers

ตัวแทนจำหน่าย สไปแร็กซ์ ซาโก้ Spirax sarco จำหน่าย สไปแร็กซ์ ซาโก้ Spirax sarco
ออกแบบ และติดตั้ง วาล์วไอน้ำ สไปแร็กซ์ ซาร์โก้ บอยเลอร์
ออกแบบระบบไอน้ำและวาล์วไอน้ำสมบูรณ์แบบได้ในราคาลดลงกว่าครึ่ง
Power Flex Double Expansion Jointวาล์วลดแรงดันไอน้ำ Pressure Reducing
กับดักไอน้ำ Steam Trap
วาล์วนิรภัย Safety Valve
วาล์วสตีม (Steam Valves)
วาล์ว KITZ คิทซ์
วาล์วคิทซ์
วาล์วอาริ
วาล์ว pn 16. ระยอง
จากประสบการณ์ที่คลุกคลีอยู่ในวงการการออกแบบ ติดตั้ง และแก้ไขปัญหาระบบไอน้ำให้กับผู้รับเหมา และเป็นที่ปรึกษา (consultant) ให้กับหลายๆโครงการ ทั้งภาครัฐและเอกชนส่งผลให้ คุณสุวัฒน์ อุดมสินประเสริฐ มองเห็นปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการออกแบบ และติดตั้งระบบไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม ที่แม้จะจ่ายแพงแสนแพง แต่ท้ายที่สุดระบบไอน้ำที่ได้ยังไม่สมบูรณ์แบบเท่าที่ควรจะเป็น
เราให้บริการออกแบบวาล์วไอน้ำ วาล์วคิทซ์ วาล์วอาริ วาล์ว pn 16 วาล์สตรีม วาล์วนิรภัย กับดักไอน้ำ ติดตั้งวาล์วไอน้ำ ติตั้งวาล์วคิทซ์ วาล์วอาริ วาล์ว pn 16 ระยอง

พร้อมให้บริการในเขตพื้นที่ หนองจอก ลาดกระบัง บางขุนเทียน คลองสามวา มีนบุรี ประเวศ ทวีวัฒนา บางแค บางเขน สายไหม หนองแขม บางบอน จตุจักร ทุ่งครุ ตลิ่งชัน บางกะปิ สะพานสูง จอมทอง บึงกุ่ม สวนหลวง ดอนเมือง หลักสี่ ลาดพร้าว วังทองหลาง บางนา ภาษีเจริญ คันนายาว ยานนาวา ราษฎร์บูรณะ ห้วยขวาง พระโขนง คลองเตย วัฒนา บางกอกน้อย บางซื่อ บางพลัด บางคอแหลม ดุสิต พญาไท สาทร ธนบุรี ดินแดง ปทุมวัน ราชเทวี บางกอกใหญ่ คลองสาน บางรัก พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทั่วประเทศ

สนใจติดต่อ
บริษัท เมดิฟรุ๊ต บจก. 
ที่อยู่ 19/3 หมู่ 5 ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : +662 567 2484, +668 6889 5580
โทรสาร : +662 958 9544
อีเมล์ : suwat1318@yahoo.com
เว็บไซต์ :  medifruit.brandexdirectory.com