Browsed by
Day: September 5, 2018

งานทำ Screw Feedder เอส.ที.ซี. อุตสาหกรรมโลหะ บจก.

งานทำ Screw Feedder เอส.ที.ซี. อุตสาหกรรมโลหะ บจก.

งานทำ Screw Feedder เอส.ที.ซี. อุตสาหกรรมโลหะ บจก.

งานทำ Screw Feedder

screw feeder หรือ เครื่องลำเลียงวัตถุดิบแบบสกรู ใช้สำหรับลำเลียงวัตถุดิบจากจุดนึง ไปยังอีกจุดนึง ตัวเครื่องเป็นสแตนเลสทั้งตัว มี 2 แบบ คือ แบบท่อกลม และ แบบ ราง U มี 2 ขนาด คือ Ø 4 นิ้ว และ 6 นิ้ว  สามารถเพิ่มอุปกรณ์ปรับรอบได้ , กำหนดความยาว , ความสูงของเครื่อง , ขนาด Hopper ของเครื่องลำเลียงวัตถุดิบแบบสกรูได้  สามารถลำเลียงวัตถุดิบได้หลายตันต่อชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบและขนาดของท่อ

ระบบสกรูลำเลียง (Screw Conveyor) ใช้สำหรับขนถ่ายวัสดุปริมาณมวล ได้ทั้งในแนวระนาบหรือแนวลาดเอียง ลักษณะสร้างของสกรูเป็นได้ทั้งแผ่นเกลียวสกรูตัวเต็ม หรือแผ่นเส้นเกลียวขับหรือแกนกวน สร้างได้ง่ายเพราะมีองค์ประกอบเพียง 3 ชิ้น คือ รางตัวถัง เกลียวสกรูขนถ่าย และต้นกำลังขับ

ข้อได้เปรียบของสกรูคอนเวย์เยอร์คือ
1.สร้างง่าย
2.น้ำหนักเบา
3.ใช้พื้นที่น้อย
4.ต้นทุนการทำงานต่ำ
5.ลำเลียงวัสดุได้หลายหลาก
6.ลำเลียงได้ทุกองศาตั้งแต่แนวราบจนถึงแนวดิ่ง
ข้อเสียของสกรูคอนเวย์เยอร์คือ
1.มีการสึกหรอของรางที่เสียดสีกับวัสดุ
2.วัสดุที่ลำเลียงอาจถูกกระทบโดนใบสกรู
3.ความแข็งแรงขึ้นกับวัสดุที่ขนถ่าย
อาจจะใชำกำลังไฟฟ้ามากในบางกรณี
ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://brandexdirectory.com

เอส.ที.ซี. อุตสาหกรรมโลหะ บจก.

              รับซ่อมเครื่องจักรกล รับทำชิ้นส่วนเครื่องจักรกล งานปรับปรุงเครื่องจักรกล รับสร้างเครื่องจักรกลตามแบบ รับออกแบบเครื่องจักรกล

บริการงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี

บริษัทฯ ได้ทราบถึงปัญหาของงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล รวมถึงการจัดหาวัสดุเพื่อทำชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักรกล และการปรับปรุงคุณสมบัติของวัสดุชิ้นส่วนอะไหล่ ก่อนการนำไปใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรกล และเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องจักรกลในแต่ละประเภทอุตสาหกรรม
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ มีความภูมิใจที่ได้รับความพอใจในการให้บริการจากกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมกระดาษ, อุตสาหกรรมซีเมนต์, อุตสาหกรรมโลหะ, อุตสาหกรรมยาง, อุตสาหกรรมการหล่อโลหะ และอุตสาหกรรมอาหาร
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างต่อนเนื่อง และพัฒนาด้านเครื่องมือเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อการให้บริการเชิงวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

ประเภทงานบริการ/งานจ้างทำ

 • รับซ่อมเครื่องจักรกล
 • รับทำชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
 • รับทำงานเชื่อมประกอบ
 • รับงานเชื่อพอกแข็งโลหะพิเศษ
 • ทำงานพ่นพอกผิวแข็งโลหะพิเศษ
 • ให้คำปรึกษางานซ่อมบำรุง งานปรับปรุงเครื่องจักรกล

 

สนใจติดต่อ

เอส.ที.ซี. อุตสาหกรรมโลหะ บจก.

104/21 หมู่ 12 ซอยธนสิทธิ์ ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

เบอร์โทรศัพท์ +662 174 6408, +662 174 6409

Fax +662 174 6410

Email: chuan_1971@hotmail.com

Website: stcmatal.brandexdirectory.com

งานแบบหล่อคอนกรีต, งานโครงสร้างเหล็ก, ปั้มขึ้นรูปโลหะ, อิมเพรส เอ็นจิเนี่ยริ่ง บจก.

งานแบบหล่อคอนกรีต, งานโครงสร้างเหล็ก, ปั้มขึ้นรูปโลหะ, อิมเพรส เอ็นจิเนี่ยริ่ง บจก.

งานแบบหล่อคอนกรีต, งานโครงสร้างเหล็ก, ปั้มขึ้นรูปโลหะ,

อิมเพรส เอ็นจิเนี่ยริ่ง บจก.

งานแบบหล่อคอนกรีต

งานแบบหล่อคอนกรีต

แบบหล่อ เป็นโครงสร้างชั่วคราวเพื่อใช้สำหรับรองรับน้ำาหนัก และ ควบคุมคอนกรีต ให้อยู่ในรูปร่างและขนาดภายในแบบหล่อตาม ความต้องการ หลังจากเทคอนกรีตลงในแบบหล่อแล้ว คอนกรีตจะค่อยๆ พัฒนากำลังอัดขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งโครงสร้างคอนกรีตมีความสามารถต้านทานแรงต่างๆ ที่มากระทำได้น้ำหนักและแรงดันที่กระทำต่อแบบหล่อ

น้ำหนักและแรงดันที่กระทำต่อแบบหล่อ
1. น้ำหนักคงที่ คือน้ำหนักของแบบหล่อ คอนกรีตเหล็กเสริม
2.  น้ำหนักจร คือ น้ำหนักนอกเหนือจากน้ำหนักคงที่ เช่น คนงาน เครื่องมือ วัสดุต่างๆ
3. น้ำหนักจากสภาวะแวดล้อม คือ แรงที่กระทำมาจากธรรมชาติ ได้แก่ แรงลม พายุฝน เป็นต้น
4. แรงดันของคอนกรีตต่อแบบหล่อในขณะที่อยู่ในสภาวะของเหลว

วัสดุ
แบบหล่อประกอบด้วย ไม้ เหล็ก หรือวัสดุอื่นไดก็ได้ที่ได้รับอนุญาตจากวิศวกร ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับความแข็งแรงของแบบหล่อคอนกรีตในการก่อสร้าง โดยผู้รับจ้างจะต้องคำนวณออกแบบ แบบหล่อคอนกรีต โดยต้องคำนึงถึงวิธีการเทคอนกรีต น้ำหนักบรรทุกทั้งหมด ระยะโก่ง ระยะยกตัวและน้ำหนักที่ถ่ายลงดินหรือบนโครงสร้างที่เทคอนกรีตแล้วเสร็จ

การก่อสร้าง
แบบหล่อคอนกรีตจะต้องใช้ช่างไม้ที่มีประสบการณ์เพียงพอ เพื่อเป็นหลักประกันว่าจะได้งานไม้แบบที่มีคุณภาพดี ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังนี้
1.แบบหล่อจะต้องได้รูปร่าง แนว และขนาด ตรงตามลักษณะขององค์อาคารที่ปรากฎในแบบ
2.ระวังเรื่อง ดิ่ง ฉาก เมื่อเข้าแบบเสร็จ
3.แบบหล่อต้องติดตั้งให้สนิทแน่น เพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำปูน
4.ต้องมีการยึดอย่างแน่นหนา เพื่อให้แบบหล่อนั้นคงรูปร่างและตำแหน่ง
5.แบบหล่อจะต้องสะอาดปราศจากฝุ่น เศษปูน และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าถึงก้นแบบภายในได้จะต้องจัดช่องไว้สำหรับให้สามารถ ขจัดสิ่งที่ไม่ต้องการต่างๆออกก่อนเทคอนกรีต
6.กรณีใช้อิฐบล๊อคทำแบบหล่อ จะต้องทำการไล้ปูนที่ผิวหน้าให้เรียบร้อย ทิ้งไว้ให้แห้งก่อนทำการเทคอนกรีต
7.ให้หลีกเลี่ยงการบรรทุกน้ำหนักบนคอนกรีตซึ่งเทได้เพียงหนึ่งสัปดาห์ ห้ามโยนของหนักๆเช่น มวลรวม ไม้กระดาน เหล็กเสริม หรืออื่นๆลงบนคอนกรีตใหม่ๆ หรือแม้กระทั่งการกองวัสดุ
8.ห้ามโยนหรือกองวัสดุก่อสร้างบนแบบหล่อในลักษณะที่จะทำให้แบบหล่อนั้นชำรุด หรือเป็นการเพิ่มน้ำหนักมากเกินไป

การถอดแบบ
การถอดแบบหล่อและที่รองรับ ให้กระทำโดยถือความปลอดภัยของโครงสร้างเป็นสำคัญ หลังจากเทคอนกรีตแล้วจะต้องคงที่รองรับไว้กับที่เป็นเวลาไม่น้อยกว่าที่ กำหนดข้างล่าง ในกรณีที่ใช้ปูนซีเมนต์ชนิดให้กำลังสูงเร็ว อาจลดระยะเวลาดังกล่าวลงได้ตามความเห็นชอบของวิศกร
แบบหล่อท้องคาน       21 วัน
แบบหล่อใต้แผ่นพื้น    21 วัน
ผนัง                             48 ชั่วโมง
เสา                              48 ชั่งโมง
ข้างคานและส่วนอื่นๆ 48 ชั่วโมง

คอนกรีตหยาบรองรับบริเวณที่ไม่มีแบบหล่อ
โครงสร้างทุกส่วนที่ไม่มีแบบหล่อรองรับ (ยกเว้นงานถนน) รวมไปถึงพื้นชั้นล่าง ที่ท้องพื้นติดกับดินจะต้องมีคอนกรีตหยาบรองรับหนาไม่น้อยกว่า 5 ซม. คอนกรีตหยาบดังกล่าวจะต้องเทบนพื้นที่ที่ได้ระดับ

ความผิดพลาดที่ยอมให้ของแบบหล่อ

 1. สำหรับโครงสร้างทั่วไป ตำแหน่งจะพลาดได้ไม่เกิน  1  เซนติเมตร
 2. ส่วนขนาดผิดพลาดได้ไม่เกิน -0.5 เซนติเมตรถึง +0 เซนติเมตร
 3. ความเอียงของส่วนโครงสร้างจะต้องไม่เกิน ½ องศา หรือ 6 เซนติเมตร ที่ความสูง 3 เมตร ความผิดพลาดที่ยอมให้นี้จะใช้เฉพาะโครงสร้างในแต่ละส่วนของอาคาร
 4. สำหรับขนาดของฐานรากจะผิดพลาดได้ไม่เกิน -2.0 เซนติเมตรถึง +5 เซนติเมตร และตำแหน่งจะผิดพลาดได้ไม่เกิน 5.0 เซนติเมตร
 5. สำหรับพื้น คสล. ระดับของพื้นจะผิดพลาดได้ระหว่าง -5 เซนติเมตร ถึง +1.0 เซนติเมตร
 6. ขั้นบันไดลูกนอนจะผิดพลาดได้ไม่เกิน +5 เซนติเมตร ส่วนลูกตั้งจะผิดพลาดได้ไม่เกิน +0.25 เซนติเมตร

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่  brandexdirectory.com

 

งานแบบหล่อคอนกรีต

ประวัติบริษัท
บริษัท อิมเพรส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานเหล็ก เครื่องจักรกล จัดสร้างเครื่องจักรกล, ติดตั้งเครื่องจักร, ชิ้นส่วนเครื่องจักร, เชื่อมประกอบและแปรรูปโลหะ,แบบหล่อคอนกรีต ,สร้างโครงสร้างเหล็ก, สร้างเครื่องจักรและออกแบบเครื่องจักร, ซ่อมแซมเครื่องจักร ,ปรับปรุงเครื่องจักร, ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงาน, ตู้อบลมร้อน,โลหะแผ่น-แปรรูป
ประเภทธุรกิจ
1. เชื่อมประกอบและแปรรูปโลหะ
2. แบบหล่อคอนกรีต
3. สร้างโครงสร้างเหล็ก
3. สร้างเครื่องจักร และ ออกแบบ , ซ่อมแซม , ปรับปรุง
4. ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงาน
5. ตู้อบลมร้อน
สินค้าและบริการ
รับผลิตแบบหล่อคอนกรีต ตามต้องการของลูกค้า เรามีบริการออกแบบฟรีสำหรับลูกค้า เพียงท่านส่งแบบคอนกรีตที่ท่านต้องการจะหล่อ เราสามารถออกแบบนำเสนอ และ ประเมินราคา เพื่อ ให้ท่านพิจารณา ช่วยให้ท่านประหยัดเวลาในการบริหารงานก่อสร้าง
บริการงานเชื่อมประกอบและแปรรูปโลหะ , งานโลหะแผ่น ( Sheet Metal ) , งานโครงสร้างเหล็ก ( Steel Structure ), งานโลหะแผ่นสแตนเลส,  งานโลหะแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสี, งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ  ตามความต้องการของลูกค้า
บริการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และชำนาญงานในการทำงานติดตั้งเครื่องจักร และอุปกรณ์ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม หลากหลายประเภท เช่น ระบบบำบัดอากาศเสีย ระบบท่อระบายอากาศ ระบบเตาอบโลหะ ถังเคมี  ถังผสม ถังความดัน เครื่องจักรเฉพาะด้านของแต่ละประเภทอุตสาหกรรม รวมถึง โครงสร้างเหล็ก ต่าง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ให้เป็นไปตามแบบ และความต้องการของลูกค้า
บริการงานเดินท่อด้วยทีมงานที่มีความชำนาญในการเดินท่อ  เช่น ท่อเหล็ก, ท่อสแตนเลส, ท่อพีวีซี, ท่อพีวีซีหุ้มไฟเบอร์, ท่อ HDPE เป็นต้น
รับทำชิ้นส่วน และอะไหล่ของเครื่องจักร ในโรงงานอุตสาหกรรม ทั่วไป
สนใจติดต่อ
อิมเพรส เอ็นจิเนี่ยริ่ง บจก.
104/50 หมู่ 12 ซอย.รัตนโชต 12 ถนน.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ. บางปลา จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : +662 174 6167 – 70 ,+668 1832 9727 ,+668 1423 9894
โทรสาร : +662 174 6171
อีเมลล์ : info@impress-eng.com
เว็บไซต์ : impress-eng.brandexdirectory.com
ผลิตเครื่องล้างลัง, ผลิตเครื่องล้างอุตสาหกรรม, ออกแบบเครื่องล้างชิ้นงาน,บริการล้างชิ้นงานด้วยระบบอัลตร้าโซนิค, ไทยเจส หจก.

ผลิตเครื่องล้างลัง, ผลิตเครื่องล้างอุตสาหกรรม, ออกแบบเครื่องล้างชิ้นงาน,บริการล้างชิ้นงานด้วยระบบอัลตร้าโซนิค, ไทยเจส หจก.

ผลิตเครื่องล้างลัง, ผลิตเครื่องล้างอุตสาหกรรม,

ออกแบบเครื่องล้างชิ้นงาน,บริการล้างชิ้นงานด้วยระบบอัลตร้าโซนิค,

ไทยเจส หจก.

ผลิตเครื่องล้างลัง

ผลิตเครื่องล้างลัง

เครื่องล้างพาเลทพลาสติก
เครื่องล้างพาเลทรุ่นนี้สามารถรีดนำออกได้ประมาณ 50 เปอร์เซนต์ลูกค้าสามารถท าให้แห้งด้วยการ วางในลักษณะที่รีดน้ำทิ้้งได้ดีที่สุด หรือวางในสถานที่กลางแจ้ง ซึ่งการออกแบบให้สามารถล้างคราบสกปรก ด้วยแรงดันฉีดน้ำที่มีส่วนผสมน้ำยาล้างคราบสกปรกตามอัตราส่วนที่เหมาะสม รวมถึงความเร็วของสายพานที่ เหมาะสมกับการทำความสะอาดลังพลาสติกเหล่านั้น กับการเป่าลมอีกระดับหนึ่ง ซึ่งลูกค้า อาจมีความจำเป็น ที่จะต้องปรับค่าต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อประสิทธิภาพในการล้างที่ดีที่สุด กระบวนการล้างในแต่ละโซน ดังนี้ 1. โซนที่ 1 ล้างด้วยการฉีดน้ำที่ผสมกับน้ำยาล้าง

ข้อมูลทางเทคนิค
·  ขนาดพาเลทพลาสติก : แบบมาตรฐาน
·  แรงดันไฟฟ้าและกาลังรวม: 380 VAC 50 Hz , 55 KW(Heater)
·  ความเร็วของสายพานลาเลียง: 1.5m/min(ปรับได้)
·  ความสามารถในการล้างต่อชั่วโมง: 150-200 ชิ้นต่อชั่วโมง
·  ปั้มแรงดัน:0.1 Mpa.

การรับประกัน
เครื่องล้าง กาหนดการรับประกัน 1 ปี และอะไหล่ ซึ่งหมายถึงภายใต้การทาที่ผิดปกติจากผู้ผลิตเท่านั้น จะไม่รวมสาเหตุที่เกิดจากการทางานที่ผิดพลาดของเจ้าหน้าที่

คุณสมบัติ

 1. สำหรับล้างลังพลาสติก ภาชนะหรือถาดใส่ชิ้นงานทุกชนิด
 2. ออกแบบภายใต้หลักการทางวิศวกรรมที่คำนึงถึงความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน
 3. เหมาะกับงานล้างชิ้นงานที่เปื้อนน้ำมัน ฝุ่น หรือคราบสกปรกต่างๆได้เป็นอย่างดี
 4. สามารถล้างชิ้นงานได้หลายขนาด
 5. รองรับการทำงานในระบบอัตโนมัติ
 6. ควบคุมการทำงานด้วยระบบ PLC & Touch Screen

ขั้นตอนการทำงาน

ระบบการล้าง สถานีที่ 1 (ล้างขั้นที่ 1)

 1. ใช้น้ำสะอาด ที่อุณหภูมิห้อง
 2. ใช้หัวฉีดทั้งด้านในและนอก ไปตามสายพานลำเลียงตลอดช่วงการล้าง
 3. ใช้ปั้มสแตนเลส  5 Kw แรงดันสูง พร้อมเกจวัดแรงดัน
 4. มีระบบป้องกันปั้มน้ำเสียหาย กรณี น้ำต่ำกว่าปกติ(Proximity sensor)
 5. มีตะแกรง กรองเศษจะต้องไม่ทำให้น้ำมีเศษเกล็ดปลาสะสม และกรองเศษก่อนน้ำเข้าปั้ม
 6. มีระบบน้ำล้น เพื่อขจัดคราบเมือกและเกล็ดปลาให้ไหลออก และช่วยยึดอายุของน้ำที่ใช้ล้างให้ยาวนานขึ้น และเพื่อประหยัดน้ำ

ระบบการล้าง สถานีที่ 2 (ล้างขั้นที่ 2)

 1. ใช้น้ำสะอาด ที่อุณหภูมิห้อง
 2. ใช้หัวฉีดทั้งด้านในและนอก ไปตามสายพานลำเลียงตลอดช่วงการล้าง
 3. ใช้ปั้มสแตนเลส แรงดันสูง 5 Kw พร้อมเกจวัดแรงดัน
 4. มีระบบป้องกันปั้มน้ำเสียหาย กรณี น้ำต่ำกว่าปกติ(Proximity sensor)
 5. มีตะแกรง กรองเศษจะต้องไม่ทำให้น้ำมีเศษเกล็ดปลาสะสม และกรองเศษก่อนน้ำเข้าปั้ม
 6. ระบบน้ำสุดท้าย(น้ำล้น)จะไหล ไปยังถังเก็บน้ำสถานีที่ 1
 7. ระบบน้ำเข้าจะต่อเข้าที่ ถังเก็บน้ำ ที่สถานีที่ 2 ใช้ลูกลอยควบคุมการจ่ายเข้า

ระบบการล้าง สถานีที่ 3 (ล้างขั้นสุดท้าย)

 1. ใช้น้ำสะอาด ที่อุณหภูมิห้อง
 2. ใช้หัวฉีดทั้งด้านในและนอก ไปตามสายพานลำเลียงตลอดช่วงการล้าง
 3. ใช้ปั้มสแตนเลส แรงดันสูง5 Kw พร้อมเกจวัดแรงดัน
 4. มีระบบป้องกันปั้มน้ำเสียหาย กรณี น้ำต่ำกว่าปกติ(Proximity sensor)
 5. มีตะแกรง กรองเศษจะต้องไม่ทำให้น้ำมีเศษเกล็ดปลาสะสม และกรองเศษก่อนน้ำเข้าปั้ม
 6. ระบบน้ำสุดท้าย(น้ำล้น)จะไหล ไปยังถังเก็บน้ำสถานีที่ 2
 7. ระบบน้ำเข้าจะต่อเข้าที่ ถังเก็บน้ำ ที่สถานีที่ 2 ใช้ลูกลอยควบคุมการจ่ายเข้า

ระบบการล้าง สถานีที่ 4 (เป่ารีดน้ำออกจากตะกร้า)

 1. ใช้ Air blower
 2. ใช้หัวรีดเป่ารีดน้ำ ไปตามสายพานลำเลียงตลอดช่วงการเป่า

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่  brandexdirectory.com

ผลิตเครื่องล้างลัง

Service line

    – ให้คำแนะนำด้านเทคนิค แก้ปัญหา ปรับปรุงเกี่ยวกับกระบวนการล้างชิ้นงานทุกประเภท

– ออกแบบ สร้าง เครื่องล้างสำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท งานติดตั้งและบริการหลังงานขาย เช่น ชิ้นส่วนรถยนต์ ฮาร์ดดิส์ แว่นตา อาหาร จิวเวอรี่  ด้านทางการแพทย์ อิเล็คทรอนิคส์ ล้างโมล งานซ่อมบำรุง งานพิมพ์ เป็นต้น

– จัดหาและผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานล้างชิ้นส่วนต่างๆ และบริการล้างชิ้นงานด้วยระบบอัลตร้าโซนิค

– ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบอัลตร้าโซนิค, ซ่อมแซมและปรับปรุง ชุดอัลตร้าโซนิคทุกยี่ห้อ และอุปกรณ์ด้านเครื่องล้างต่างๆ

– High pressure air blowers, นำเข้าเตาอบในรูปแบบต่างๆหรือสร้างตามต้องการของลูกค้า

– รับสร้างกล่องสั่น (Ultrasonic box) ทั้งแบบจุ่ม และแบบแผ่น ตั้งแต่ความถี่ 20-200 กิโลเฮิร์ต, 970,1.3,3 เมกะเฮิร์ต

– จำหน่ายปั้มเคมีและเครื่องมือวัด (จัดหาอุปกรณ์ ด้านงานวิศวกรรม)

– ออกแบบละผลิต เครื่องล้างพาเลท และลังพลาสติก ทุกรูปแบบ

– จำหน่ายและบริการ เครื่องล้างแม่พิมพ์ (เครื่องล้างโมลด์) พร้อมน้ำยา

– รับล้างชิ้นงานต่างๆด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิคและแรงดันสูงทุกชนิด

– ออกแบบระบบควบคุมเครื่องจักร ระบบไฟฟ้า พีแอลซี

สนใจติดต่อ
ไทยเจส หจก.
239/104 หมู่ 3 ตําบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ : +6629 052 330, +6681 931 8669, +6697 289 1528
โทรสาร : +6629 052 330
อีเมลล์ : services@thaiges.com, thaiges1970@yahoo.com
thaiges.com
ultrasonic-washing.com
thaiges.brandexdirectory.com

 

ถังเก็บน้ำ ตราเพชร รุ่น AMCB อรุณเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย หจก.

ถังเก็บน้ำ ตราเพชร รุ่น AMCB อรุณเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย หจก.

ถังเก็บน้ำ ตราเพชร รุ่น AMCB อรุณเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย หจก.

ถังเก็บน้ำ ตราเพชร รุ่น AMCB

สแตนเลสเป็นวัสดุที่เรารู้จักกันดี และใช้ในชีวิตประจำวันกันอยู่ โดยเฉพาะภาชนะใส่อาหาร เราจะเห็นว่า สแตนเลสเป็นวัสดุที่มีความสะอาด ทำความสะอาดง่าย แข็งแรง ทนทาน ไม่เกิดสนิม ผุกร่อนยาก ทำให้มีการใช้สแตนเลสในวงการแพทย์กันมาก ทั้งเป็นเครื่องมือแพทย์ เข็มฉีดยา มีด และอุปกรณ์อื่นๆ รวมถึงในวงการอาหาร เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตอาหาร ตั้งแต่ในขนาดอุตสาหกรรม ถึงในครัว ก็นิยมใช้สแตนเลสเป็นภาชนะ หรือวัสดุที่สัมผัสกับอาหารทั้งสิ้น
ดังนั้นจึงมีการใช้สแตนเลสผลิตเป็นแท้งค์เก็บน้ำ ซึ่งมีข้อดีหลายอย่าง นับเป็นภาชนะเก็บน้ำ ที่เหมาะสมกับบ้านเราในอันดับต้นๆ แต่ว่ามีแต่แบบแท้งค์เก็บน้ำบนดิน ถ้าจะทำเป็นแท้งค์ใต้ดิน ต้องทำห้องให้อยู่ ซึ่งมีข้อดี – ข้อเสีย ดังนี้

ข้อดี
• ปลอดภัย ไม่สีสารเคมี ละลายออกมากับน้ำ เนื่องจากเป็นวัสดุที่คงตัว ทนทาน ไม่ผุกร่อน ไม่ซึมน้ำ
• สะอาด ทำความสะอาดง่าย ไม่เป็นสนิมในสภาวะปกติ ไม่เป็นเมือก ไม่มีตะไคร่ เนื่องจากทึบแสง (ปิดฝาแท้งค์ไมให้แสงเข้า)
• แท้งค์แบบก้นนูนมีขาตั้ง ติดตั้งท่อระบายตะกอนที่ก้นแท้งค์ได้ ทำความสะอาดภายในแท้งค์ได้ง่าย เนื่องจากสแตนเลสแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักน้ำด้วยตัวเองได้ จึงทำขาตั้งได้ และทำความสะอาด พื้นที่ตั้งแท้งค์ได้ง่าย
• ข้อต่อท่อเป็นสแตนเลสเชื่อมติดเป็นเนื้อเดียวกับตัวแท้งค์ แข็งแรง ไม่หลุดออกจากแท้งค์
• ไม่แตกเมื่อถูกกระแทก แต่จะบุบ เป็นรอย เพราะสแตนเลสเป็นวัสดุที่เหนียว แตกยาก
• น้ำหนักเบา ขนส่ง ติดตั้งง่าย
• มีความสวยงาม ด้วยวัสดุที่เงางาม และบางยี่ห้อขั้นลายที่ตัวถัง ซึ่งเป็นทางเลือกอีกทาง สำหรับผู้ที่ชอบ

ข้อเสีย
• ตัวแท้งค์ทำด้วยแผ่นสแตนเลสเชื่อมต่อกันด้วยไฟฟ้า อาจเกิดการรั่วซึม
• อาจเกิดสนิมที่รอยเชื่อม ต้องทาวัสดุกันสนิมที่รอยเชื่อม
• น้ำหนักเบา แท้งค์เปล่าอาจถูกลมพัดล้มได้ถ้าติดตั้งในที่ลมแรง หรือติดตั้งบนดาดฟ้า
• ไม่เหมาะกับน้ำกร่อย น้ำทะเล จะทำให้เกิดสนิมได้ง่าย ไม่เหมาะกับชายทะเล

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ brandexdirectory.com

 

อรุณเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย หจก.

ถังไฟเบอร์กลาส ปั๊มน้ำกรุนด์ฟอส ถังบำบัดน้ำเสีย ถังไฟเบอร์กลาส จำหน่ายถังน้ำไฟเบอร์กลาส ถังน้ำดอส ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ปั๊มน้ำกรุนด์ฟอส จำหน่ายถังน้ำดอส จำหน่ายถังน้ำไฟเบอร์กลาส ปั๊มน้ำกรุนด์ฟอสคุณภาพ ถังเก็บน้ำบนดิน ถังเก็บน้ำใต้ดิน ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส จำหน่ายถังเก็บน้ำบนดิน ปั๊มน้ำ ถังน้ำDOS  ท่อPVC ปั๊มน้ำ ถังน้ำDOS  ท่อPVC  จำหน่ายถังเก็บน้ำใต้ดิน จำหน่ายท่อ PE ท่อ PVC ท่อ HDPE ท่อ SYLER

จำหน่ายท่อ PE, ท่อ PVC , ท่อ HDPE, ท่อ PB, ท่อ PP-R,
ท่อ GSP , และ Fitting ทุกชนิด, วาล์วทองเหลืองทุกชนิด

จำหน่ายถังน้ำ DOS ถังเก็บน้ำบนดิน ถังเก็บน้ำใต้ดิน ถังน้ำ ELIXIR ถังน้ำ PE  ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ถังบำบัดน้ำเสีย
ถังดักไขมัน จำหน่ายปั๊มน้ำ แท้งค์น้ำสเตนเลส

PRODUCT :

จำหน่ายขายส่ง-ปลีก ถังเก็บน้ำบนดิน ถังเก็บน้ำใต้ดิน ปั๊มน้ำ หลายประเภท หลายรุ่น หลายขนาด

 • ถังน้ำสแตนเลส – ตราเพชร, ตราAdvanced, ตราจัมโบ้ ตราพีพี
 • ถังน้ำยี่ห้อ DOS – ถังน้ำ DOS – ถังเก็บน้ำบนดินยี่ห้อ DOS
 • ปั๊มน้ำ – Mitsubishi, Hitachi อาทิ Automatic, รุ่นแรงดันคงที, หอยโข่ง ได่โว่
 • ถังเก็บน้ำบนดิน-ถังเก็บใต้ดินดิน – Elixir, รุ่นทรงกระบอก, รุ่นทรงเรียบ
 • ถังบำบัดน้ำเสีย – ตรากรีนทรี
 • ถังดักไขมัน
 • Accessories ต่างๆ – อุปกรณ์เครื่องช่าง, อุปกรณ์ห้องน้ำใน ราคาส่ง
 • แผ่นหลังคาโพลีคาร์บอเนต – ทุกสี ขนาดใหญ่ใน ราคาส่ง

             อรุณเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย หจก. จำหน่ายปลีก – ส่ง ท่อ PVC , ท่อ HDPE, ท่อ  PE, ท่อ PB, ท่อ PP-R, ท่อ GSP , และ Fitting ทุกชนิด และวาล์วทองเหลืองทุกชนิด ติดตั้ง ซ่อมแซม แก้ไขระบบประปา ท่อประปารั่ว ท่อน้ำตัน และวางระบบประปาใหม่ ทั้งระบบน้ำดีและน้ำเสีย จำหน่ายปั๊มน้ำ แท้งค์น้ำสเตนเลส ถังเก็บน้ำบนดิน ถังเก็บน้ำใต้ดิน ถังน้ำ ELIXIR ถังน้ำ PE ถังน้ำฝังดิน ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ถังบำบัดน้ำเสีย ถังดักไขมัน

จำหน่าย-ขาย ท่อ PP-P ท่อพีพี-พี ท่อพีวีซี ท่อ PVC, ท่อพีอี ท่อ PE ท่อ PE ย่านศรีนครินทร์
ท่อ PE อ่อนนุช  ท่อ PE บางนา ท่อ PE พัฒนาการ ท่อ PE พระรามเก้า ท่อ PE พระโขนง
ถังน้ำพีพี ถังน้ำ PP ปั๊มน้ำ Goundfos ปั๊มน้ำกรุนด์ฟอส จำหน่ายถังเก็บน้ำบนดิน ถังเก็บน้ำใต้ดิน
ถังน้ำPE  ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ถังบำบัดน้ำเสีย ถังดักไขมัน ท่อ PVC ท่อ HDPE ท่อ PB
ท่อ PP-R และวาล์วทองเหลืองทุกชนิด 
สนใจติดต่อ
อรุณเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย หจก.
14/15-18 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ +662 398 9377-78, +662 361 5025-26, +668 5959 9960
Fax +662 361 5025-26
Email: Arunservice@hotmail.com
Thermoelectric Coolers ฮันเดร็ด เพอร์เซนเตอร์ บจก.

Thermoelectric Coolers ฮันเดร็ด เพอร์เซนเตอร์ บจก.

Thermoelectric Coolers ฮันเดร็ด เพอร์เซนเตอร์ บจก.

Thermoelectric Coolers

 

เทอร์โมอิเล็กตริกหรือเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าเพลเทียร์  ( Peltier )  เป็นอุปกรณ์ทางเลือกหนึ่งสำหรับทำความเย็น  หลักการทำงานของเพลเทียร์  คือ  เมื่อป้อนไฟฟ้ากระแสตรงให้กับเพลเทียร์ที่สารกึ่งตัวนำแบบ  พี-เอ็น  (P-N  type)  กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านวัสดุที่ทำจากสารกึ่งตัวนำต่างชนิดกัน  ทำให้เกิดการดูดกลืนของของอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่จากพลังงานระดับต่ำในสารกึ่งตัวนำแบบพี สู่พลังงานระดับสูงในสารกึ่งตัวนำแบบเอ็น  ส่งผลให้เกิดการดูดกลืนความร้อนที่ด้านเย็น  (Heat absorbed at cold  side ) และในขณะเดียวกันก็เกิดการดูดกลืนของอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่จากพลังงานระดับสูงในสารกึ่งตัวนำแบบเอ็น  สู่พลังงานระดับต่ำในสารกึ่งตัวนำแบบพี  ส่งผลให้เกิดการคายความร้อนที่ด้านร้อนขึ้น

โครงสร้างและหลักการทำงานของเพลเทียร์  (Peltier)  โครงสร้างเบื้องต้นของอุปกรณ์เพลเทียร์  ประกอบด้วยสารชนิดเอ็น  (N-type)และ(P-type)  ของบิสมัธ  เทลลูไรด์   (สร้างมาจากสารผสมบิสมัส (Bi)  กับเทลลูเรียม  (Te)  วางลงบนฐานรองเซรามิก)  ที่สร้างเป็นรูปลูกเต๋าเล็ก ๆ  จำนวนมาก  แล้วนำเอาแผ่นเซรามิกมาประกบไว้ทั้งสองด้าน ในขณะที่สารพีและเอ็นซึ่งทำเป็นเนื้ออัลลอยส์  ระหว่างบิสมัธ  (Bismuth)  และเทลูเรี่ยม  (Tellurium)  ทั้งสองมีความต่างในความหนาแน่นของอิเล็กตรอนอิสระที่อุณหภูมิเท่ากัน ลูกเต๋าชนิดพี  เป็นโลหะที่มีอิเล็กตรอนไม่พอเพียง  (Deficiency  of  electrons)  ในขณะที่ลูกเต๋าชนิดเอ็น  เป็นโลหะที่มีอิเล็กตรอนหนาแน่นมากจนเหลือเฟือ  (Excess  of  electrons) เมื่อกระแสไหลผ่านตัวโมดูล  มันจะพยายามสร้างดุลภาพ  (Attempts  to  establish)  ขึ้นในมวลภายในกระแสที่กระทำกับสารชนิดพี  ทำให้จังชั่นเกิดความร้อนขึ้น  ต้องการทำให้เกิดความเย็น  และสารชนิดเอ็นเกิดความร้อนขึ้น  ต้องการทำให้เกิดความร้อน  ทั้งนี้เพื่อดำรงดุลภาพตัวเองไว้ให้ได้  เมื่ออุปกรณ์นี้ทำงานในระดับอุณหภูมิเดียวกัน  ทำให้ด้านที่เกิดความร้อนเพิ่มขึ้น  และด้านที่เกิดความเย็น  มีความเย็นมากขึ้น โดยทั่วไป  เพลเทียร์ทำงานด้วยกระแส  4-10  แอมป์  ที่แรงดันไฟ  12  โวลต์  แต่ในการผลิตเพื่องานอุตสาหกรรม  ผลิตเพลเทียร์ให้ทำงานด้วยกระแส  100  แอมป์  หรือมากกว่านี้

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ brandexdirectory.com

 

ฮันเดร็ด เพอร์เซนเตอร์ 

ซ่อมแอร์ตู้คอนโทรล ซ่อมแอร์ตู้คอนโทรลสำหรับเครื่องจักร ซ่อมแอร์ตู้คอนโทรล Rittal ซ่อมเครื่องทำความเย็นตู้คอนโทรล ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ ตู้คอนโทรล(Control) รวมทั้ง เครื่องปรับอากาศ สำหรับตู้ ยี่ห้อ RITTAL จากประเทศ เยอรมัน ซึ่งเป็นที่รู้จัก และยอมรับกัน อย่างแพร่หลาย ถึงเรื่องคุณภาพมาตรฐานการผลิต และการสะดวกต่อการออกแบบติดตั้งใช้งาน และหลังจากเปิดดำเนินการกว่า 10 ปี บริษัทฯได้เข้าปฏิบัติงาน ให้การบริการออกแบบติดตั้ง, ตรวจเช็ค รวมถึงการซ่อมบำรุง เครื่องปรับอากาศสำหรับตู้คอนโทรล ในบริษัทต่างๆหว่า 100 แห่งทั่วประเทศไทย ทำให้เราเกิดประสบการณ์ และความชำนาญในการวิเคราะห์ และแก้ปัญหา ที่มักจะเกิดกับเครื่องปรับอากาศ สำหรับตู้คอนโทรลทั้งที่ติดตั้งมากับเครื่องจักรจากต่างประเทศ และที่ซื้อมาติดตั้งเองจากในประเทศ ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะมาจากสาเหตุที่คล้ายๆกัน คือ

 • ขนาดของเครื่องปรับอากาศไม่เหมาะสมกับตู้คอนโทรล
 • เครื่องปรับอากาศยี่ห้อนั้นคุณภาพต่ำ ให้ความเย็นได้ไม่เต็มที่และอายุการใช้งานสั้น
 • ขนาดการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี

เครื่องปรับอากาศสำหรับตู้คอนโทรล แอร์สำหรับตู้คอนโทรล, RITTAL COLLING UNITS, Hawa, Siefert, Pfannenberg, Habor, Linear

ด้วยเหตุผลต่อไปนี้ เราจึงมีความพร้อมที่สุดที่จะให้บริการ

 • ได้รับ Certificate Gold Partner จาก Rittal Ltd. ให้การบริการ จำหน่าย/ติดตั้ง, ตรวจเช็ค/ซ่อม Ritual Cooling units อย่างถูกต้อง โดยใช้อะไหล่แท้จาก “Ritual”
 • ใช้ Ritual Therm Version 6.0 Software เพื่อคำนวณขนาดของเครื่องปรับอากาศ ให้ถูกต้องเหมาะสมกับตู้ Control ของท่าน เพื่อความคุ้มค่า และปลอดภัย
 • ทำการรวบรวม สั่งซื้อทำ Stock อะไหล่ Rittal Cooling units หลายรุ่นที่ใช้กันแพร่หลายในประเทศไทย เพื่อใช้เปลี่ยนให้ลูกค้าได้ใช้งานอย่างรวดเร็ว
 • มี Rittal cooling units หลายขนาดสำรองให้ลูกค้าใช้งาน ขณะรออะไหล่ บางรายการจากต่างประเทศ (มีค่าใช้จ่ายเล็กน้อย)
 • มี Rittal Top therm wall mounted cooling units ขนาด 1,500W. จำหน่ายได้ทันที พร้อมติดตั้ง
 • จำหน่าย Ritual Basic therm 300W.-3,000W. ราคาประหยัด เพื่อเป็นอีกทางเลือกให้กับลูกค้า
 • บริการให้คำปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศสำหรับเครื่องจักร
 • มี Ritual idiag software โปรแกรมดึงข้อมูลการใช้งานและปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีต
 • Cooling units (บางรุ่น) สู่ Computer เพื่อวิเคราะห์สรุปหาสาเหตุได้ถูกต้อง รวดเร็ว

***เพื่อความมั่นใจว่าใช่ตัวจริง โทรสอบถามขอดูใบ Certificate ก่อนไม่ผิดหวัง***

แอร์ตู้คอนโทรลมีปัญหา ซ่อมแอร์ตู้คอนโทรล ติดต่อเรา บริษัท ฮันเดร็ด เพอร์เซนเตอร์ ยินดีให้บริการ

สนใจติดต่อ

ฮันเดร็ด เพอร์เซนเตอร์ บจก.

166/132 หมู่ 4 ถนนเทพารักษ์ ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

เบอร์โทรศัพท์ +662 708 0107, +668 1918 5819, +668 7989 2616

Fax +662 708 0799

Email: hundred2549@hotmail.com

Website: http://hundredpercenter.brandexdirectory.com

เกียร์สำหรับติดดั้งรอก, รอกไฟฟ้า, ติดตั้งเครน, ติดตั้งรอกเครน, เครน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย

เกียร์สำหรับติดดั้งรอก, รอกไฟฟ้า, ติดตั้งเครน, ติดตั้งรอกเครน, เครน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย

เกียร์สำหรับติดดั้งรอก, รอกไฟฟ้า, ติดตั้งเครน, ติดตั้งรอกเครน,

เครน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย

เกียร์สำหรับติดดั้งรอก

เกียร์สำหรับติดดั้งรอก

มอเตอร์เกียร์ มีอัตราทดหลากหลาย รองรับ ขนาดมอเตอร์มาตรฐาน IEC เพื่อความเหมาะสมในทุกสภาพงาน มีความทนทานสูง การทำงานต่อเนื่องยาวนานมีให้เลือกหลากหลายแรงและชนิด มีแรงบิดที่สูงและรอบคงที่ เครื่องกลที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกลในรูปแบบของการหมุนเคลื่อนที่ โดยการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า ด้วยส่วนที่หมุนได้พันด้วยขดลวด มอเตอร์เกียร์มีโครงสร้างที่สำคัญ คือ ส่วนแม่เหล็กถาวร และส่วนของขดลวดตัวนำซึ่งมีโครงสร้างคล้ายกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์เกียร์ทำงานโดย การหมุนเคลื่อนที่ของขดลวดตัวนำและทิศทางการเคลื่อนที่การทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า เรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่นิยมใช้กันมากที่สุด และยังได้แพร่หลายไปยังโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นอุปกรณ์ที่ได้ใช้ในการควบคุมงานและเครื่องจักรต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม เครื่องลำเลียง เป็นต้น

การเลือกใช้มอเตอร์เกียร์นั้นต้องเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานซึ่งในบางครั้งจำเป็นต้องเลือกรูปแบบผสมที่มีลักษณะพิเศษ ที่มอเตอร์เกียร์สามารถสร้างอัตราทดได้หลากหลายโดยเฉพาะอัตราทดอย่างสูงซึ่งมีรอบไม่ถึง 10 rpm หรือต่ำกว่า 1 rpm ก็ยังทำได้ สามารถปรึกษาและดูรายละเอียดข้อมูลของ มอเตอร์เกียร์เพิ่มเติม ทั้งในรุ่นเกียร์ปกติที่มีของอยู่แล้วและราคาไม่แพง จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถตอบสนองการใช้งานของท่านได้อย่างหลากหลายและรวดเร็ว

หลักการทำงานของมอเตอร์
เมื่อมีกระแสไหลในขดลวดตัวนำที่พันอยู่บนแกนอาร์เมเจอร์ จะเกิดสันแรงแม่เหล็กรอบ ๆ ตัวนำ และทำปฏิกิริยากับเส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดจากขั้วแม่เหล็กของมอเตอร์ ทำให้เกิดแรงผลักขึ้นบนตัวนำทำให้อาร์เมเจอร์หมุนไปได้
ขดลวดที่มีกระแสไฟฟ้าไหลและวางอยู่บนแกนของอาร์เมเจอร์ โดยวางห่างจากจุดศูนย์กลางเป็นระยะ r กำหนดให้กระแสไฟฟ้าไหลเข้าขดลวดที่ปลาย A และไหลออกที่ปลาย B จากคุณสมบัติของเส้นแรงแม่เหล็กจะไม่ตัดผ่านซึ่งกันและกัน ดังนั้นปริมาณของเส้นแรงแม่เหล็กจะมีจำนวนมากที่ด้านบนของปลาย A จึงทำให้เกิดแรง F1 กดตัวนำ A ลงด้านล่างและขณะเดียวกันที่ปลาย B นั้น เส้นแรงแม่เหล็กจะมีปริมาณมากที่ด้านหน้าทำให้เกิดแรง F2 ดันให้ตัวนำ B เคลื่อนที่ด้านบนของแรง F1 และ F2 นี้เองทำให้อาร์เมเจอร์ของมอเตอร์เกิดการเคลื่อนที่ไปได้

ดังนั้นการทำงานของมอเตอร์จึงขึ้นอยู่กับหลักการที่ว่า เมื่อเอาตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปวางในสนามแม่เหล็ก มันจึงพยายามทำให้ตัวนำเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก

คุณสมบัติ

 • ขนาดกะทัดรัด มีน้ำหนักเบา
 •  ตัวเสื้อทำจากอลูมิเนียมอัลลอยคุณภาพสูง
 • มอเตอร์ขนาด 1/8 HP – 3HP ไฟ 3 สาย 220/380V 50Hz
 • มีอัตราทดตั้งแต่ 1:5 – 1:200
 • ใช้จาระบีในการหล่อลื่นไม่ต้องเติมน้ำมันตลอดอายุการใช้งาน
 • มีความทนทานสูง
 • มีคุณภาพสูง มีให้เลือกหลายรุ่น
 • สามารถใช้กับตู้คอนโทรลเพื่อปรับความเร็วรอบได้
 • เหมาะกับงานขนาดเล็กทั่วไป เช่น เครื่องผสม, สายพานลำเลียง, งานหมุนตู้โชว์, ป้ายโฆษณา, Machine Packing

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่  brandexdirectory.com

เกียร์สำหรับติดดั้งรอก

หจก. เครน เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย

เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 เป็นผู้แทนจัดจำหน่าย รอก เครน จากประเทศ ไต้หวัน ญี่ปุ่น เยอรมัน และ  อุปกรณ์ช่วยยกของต่างๆ  หจก. เครน เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย รับซ่อมรอกไฟฟ้าทุกชนิด 089-963-1568 จำหน่าย รอกไฟฟ้า เครนไฟฟ้าในโรงงาน ติดตั้ง ลิฟท์ขนส่งสินค้า เครนโรงงาน รอกไฟฟ้า บริการซ่อมนอกสถานที่ รอกโซ่ รอกสลิง  เก่า ใหม่ พร้อมอะไหล่ไว้บริการ และ อุปกรณ์งาน เครนไฟฟ้า รอกไฟฟ้า และอุปกรณ์ยกของ ลวดสลิง โซ่ รับออกแบบ ติดตั้ง ตรวจเช็ค ซ่อม ลิฟท์ขนส่งสินค้า เครนโรงงาน เครนสนาม มอเตอร์เกียร์ AC-DC  โดยช่างผู้ชำนาญงานและรับแก้ไขงาน เครน ไฟฟ้าที่วิ่งทางยาวที่มีอาการเสียงดัง จากช่างผู้ชำนาญงานมากกว่า10ปี  รอกไฟฟ้า  เครนไฟฟ้า (เก่า)รับเซอร์วิส ทั่วประเทศ

รับซ่อมรอกไฟฟ้าและเครนไฟฟ้าในโรงงาน จำหน่ายและ ติดตั้ง รอกไฟฟ้า เครน ลิฟท์ขนส่งสินค้า บริการโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตสมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง และให้บริการทั่วประเทศ

รับตรวจสอบรับรอง และ ซ่อมบำรุง ทำการตรวจซ่อมบำบุง (PM) รอกไฟฟ้า เครนไฟฟ้า ของลูกค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย
แนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า และ วางแผนแก้ไขอย่างถูกต้อง ออกใบ ปจ 1 โดยวิศกร ที่มีคุณสมบัติที่กฎหมายกำหนด

ยินดีให้คำปรึกษาการติดตั้ง
ยินดีร่วมงานกับทุกหน่วยงานครับ  Tel 089-96301568

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel. 089-963-1568 / 092-942-5596 / 02-324-3718

สนใจติดต่อ
เครน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย
891 หมู่ 6 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : +668 9963 1568, +669 2942 5596
โทรสาร : +662 324 3718
อีเมลล์ : craneengineering2017@gmail.com
เว็บไซต์ : craneengineering2017.com
เว็บไซต์ : craneengineering2017.brandexdirectory.com

Breaker ยี่ห้อ ABB, ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์ บจก.

Breaker ยี่ห้อ ABB, ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์ บจก.

Breaker ยี่ห้อ ABB, ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์ บจก.

Breaker ยี่ห้อ ABB

 

เบรกเกอร์ (Circuit Breaker) เป็นอุปกรณ์ทำหน้าที่ในการตัดวงจรไฟฟ้าแบบอัตโนมัติเมื่อเกิดความผิดปกติในระบบ เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสายไฟ โหลด Load (เช่น มอเตอร์, Generator หรือ อุปกรณ์ไฟฟ้า)

เบรกเกอร์สามารถแบ่งตามขนาดเป็น 3 ประเภท
1. MCB : Miniature Circuit Breaker (เบรกเกอร์ลูกย่อย) มีค่ากระแสน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 A ส่วนใหญ่ใช้ภายในบ้านพักอาศัย ติดตั้งภายในตู้ Consumer หรือ ตู้ Load Center

2. MCCB : Moulded Case Circuit Breaker(โมลเคสเซอร์กิตเบรกเกอร์) มีค่ากระแสน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1600 A

3. ACB : Air Circuit Breaker(แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์) มีค่ากระแสน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6300 A

หลักการทำงานของเบรกเกอร์ แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ
1. Thermomagnetic เบรกเกอร์แบบ Thermomagnetic ใช้หลักการทำงานทางความร้อน โดยการแปลงกระแสไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อน เบรกเกอร์แบบ Thermomanetic มีฟังกชั่นการป้องกัน 2 แบบ
– การป้องกันกระแสโหลดเกิน (Overload) หรือที่เรียกว่า Function L ใช้หลักการป้องกันแบบ Bimetal
– การป้องกันกระแสลัดวงจร (Short Circuit) หรือที่เรียกว่า Function I ใช้หลักการป้องกันแบบ Electromagnetic coil

เบรกเกอร์แบบThermomagnetic มีให้เลือก 3 แบบ
– TMF ไม่สามารถปรับตั้งค่ากระแสที่ใช้งานได้
– TMD สามารถปรับตั้งค่ากระแสโหลดเกิน(Overload L)ได้ตั้งแต่ 0.7-1 เท่า
– TMA สามารถปรัปตั้งค่าได้ทั้งกระแสโหลดเกิน(Overload L)และกระแสลัดวงจร(Short Circuit I)

2. Electronic เบรกเกอร์แบบ Electronic ใช้การวัดค่ากระแสใช้งานจริงด้วย CT และส่งค่าที่วัดได้ไปทำการคำนวนด้วยระบบ Microcontroller

เบรกเกอร์แบบ Electronic มีฟังกชั่นการป้องกันให้เลือกทั้งหมด 4 แบบ
– L การป้องกันกระแสโลดเกิน Overload
– S การป้องกันกระแสลัดวงจรแบบหน่วงเวลา Short circuit with delay time
– I การป้องกันกระแสลัดวงจรแบบทันทีทันใด Instantaneous Trip
– G ground fault

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ brandexdirectory.com

ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์ บจก.

ติดตั้งตู้MDB ประกอบตู้MDB ผลิตตู้สวิทซ์บอร์ด ติดตั้งตู้สวิทซ์บอร์ด ซ่อมตู้คอนโทรล ประกอบตู้คอนโทรล ซ่อมบำรุงตู้สวิทซ์บอร์ด รับเหมาออกแบบตู้สวิทซ์บอร์ด ประกอบตู้สวิทซ์บอร์ด ตู้คอนโทรลไฟฟ้า ติดตั้งตู้คอนโทรลไฟฟ้า ประกอบตู้คอนโทรลไฟฟ้า  ซ่อมตู้สวิทซ์บอร์ด ออกแบบตู้คอนโทรล  ติดตั้งตู้คอนโทรล และจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ ตู้สวิทซ์บอร์ด ตู้คอนโทรล   ตู้ MDB ( Main Distribution Board ) ตู้ควบคุมไฟฟ้า ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์ บจก.

จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า

 • ABB, Siemens, Mitsubishi, SQ-D, Tele.,MG, Fuji
 • Omron, Grasslin, WIP, SQ-N, Entes.

ออกแบบและติดตั้ง

 • หม้อแปลงไฟฟ้า
 • ประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้า ( MDB, DB, EMDB )
 • ประกอบตู้และติดตั้ง Capacitor
 • ประกอบตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ( MCC )
 • ประกอบตู้ ATS ( Auto Transfer Switch )
สนใจติดต่อ
ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์ บจก.
83 หมู่ 9 ซอยเทพารักษ์ 9 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
Tel. : 096-969-4255 คุณณรงค์ (ผู้จัดการ)
E-mail. : warotnana@hotmail.com, narong.ttcontrol@gmail.com
Website: http://www.ttcontrolsystems.com
รับสร้างสระว่ายน้ำ, ติดตั้งระบบสระว่ายน้ำ, สารเคมีสระว่ายน้ำ, สร้างสระว่ายน้ำ, ทุ่นลู่สระว่ายน้ำ, รับปรับปรุงซ่อมแซมสระว่ายน้ำ, บริการรับดูแลสระว่ายน้ำ, ให้คำปรึกษาเรื่องสระว่ายน้ำ, จำหน่ายสารเคมี, อุปกรณ์สระว่ายน้ำ, พีอี เคมีคอล แอนด์ เซอร์วิส บจก.

รับสร้างสระว่ายน้ำ, ติดตั้งระบบสระว่ายน้ำ, สารเคมีสระว่ายน้ำ, สร้างสระว่ายน้ำ, ทุ่นลู่สระว่ายน้ำ, รับปรับปรุงซ่อมแซมสระว่ายน้ำ, บริการรับดูแลสระว่ายน้ำ, ให้คำปรึกษาเรื่องสระว่ายน้ำ, จำหน่ายสารเคมี, อุปกรณ์สระว่ายน้ำ, พีอี เคมีคอล แอนด์ เซอร์วิส บจก.

รับสร้างสระว่ายน้ำ, ติดตั้งระบบสระว่ายน้ำ, สารเคมีสระว่ายน้ำ, สร้างสระว่ายน้ำ, ทุ่นลู่สระว่ายน้ำ, รับปรับปรุงซ่อมแซมสระว่ายน้ำ, บริการรับดูแลสระว่ายน้ำ, ให้คำปรึกษาเรื่องสระว่ายน้ำ, จำหน่ายสารเคมี, อุปกรณ์สระว่ายน้ำ,

พีอี เคมีคอล แอนด์ เซอร์วิส บจก.

โครงสร้างของสระว่ายน้ำ
แบ่งได้ 2 ประเภท คือ
• สระว่ายน้ำคอนกรีต
โครงสร้างพื้นและผนังของสระเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมด ข้อดี คือแข็งแรงทนทาน และออกแบบสระได้หลากหลายรูปแบบ
• สระว่ายน้ำสำเร็จรูป
โครงสร้างผลิตจากพอลิเมอร์สำเร็จ สามารถนำมาติดตั้งได้เลยบนโครงสร้างที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนสระว่ายน้ำสำเร็จรูปอีกชนิดหนึ่ง คือ สระที่ทำจากโครงสร้างเหล็ก หรือ พลาสติกหล่อคุณภาพดี แล้วปูผ้าไวนิลที่ผลิตขึ้นมาสำหรับสระว่ายน้ำโดยเฉพาะ ข้อจำกัดของสระว่ายน้ำสำเร็จรูปคือมีรูปทรงที่ไม่หลากหลาย แต่มีราคาถูกและสร้างได้รวดเร็วกว่าแบบสระว่ายน้ำโครงสร้างคอนกรีต แต่จำเป็นต้องเปลี่ยนผ้าไวนิลทุกๆ10ปี

ระบบบำบัดน้ำ
ปัจจุบันนิยมใช้อยู่ 3 ระบบ คือ
• ระบบคลอรีน เป็นระบบฆ่าเชื้อที่ถูกที่สุด และนิยมใช้กันมากที่สุด วิธีใช้คือ ค่อยๆละลายลงในน้ำ จะสามารถฆ่าเชื้อได้ต่อเมื่อค่า pH ในน้ำอยู่ระหว่าง 7.2 – 7.8 และคลอรีนอาจมีผลทำให้ผิวหนังระคายเคืองได้ การละลายคลอรีนควรทำในช่วงเย็นหลังจากที่ใช้สระเสร็จแล้ว และต้องเปิดเครื่องกรองทิ้งไว้อย่างน้อย 3 – 4 ชั่วโมง สำหรับสระว่ายน้ำขนาด 4 x 8 เมตร ค่าดูแลรักษาด้วยคลอรีนประมาณ 3,000 – 4,000 บาท ต่อเดือน
• ระบบน้ำเกลือ ฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำเกลือ ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ทั้งยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวหนัง แต่มีราคาติดตั้งค่อนข้างสูง สระว่ายน้ำขนาด 4 x 8 เมตรราคาติดตั้งประมาณ 40,000 – 50,000 บาท ค่าดูแลรักษารายเดือนประมาณ 400 – 600 บาท
• ระบบโอโซน ฆ่าเชื้อโรคในน้ำด้วยการผลิตก๊าซโอโซนจากเครื่องอัดอากาศมาบำบัดน้ำในสระโดยตรง เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพมาก เพราะไม่มีสารตกค้างในน้ำ และใช้เวลาฆ่าเชื้อโรคสั้นกว่าแบบอื่น ค่าติดตั้งแพงที่สุด สำหรับสระว่ายน้ำขนาด 4×8 เมตร ค่าติดตั้งราว 150,000 – 200,000 บาท

บริษัท พีอี เคมีคอล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

รับสร้างสระว่ายน้ำ ติดตั้งระบบสระว่ายน้ำ รับปรับปรุงซ่อมแซมสระว่ายน้ำ บริการรับดูแลสระว่ายน้ำ ให้คำปรึกษาเรื่องสระว่ายน้ำ จำหน่ายสารเคมี อุปกรณ์สระว่ายน้ำ

รับสร้างสระว่ายน้ำ ทั้งสระคอนกรีต ปูกระเบื้อง สร้างสระว่ายน้ำทุกขนาด ทุกรูปทรง ทุกพื้นที่ รับสร้างสระว่ายน้ำตามแบบลูกค้า ติดตั้งระบบสระว่ายน้ำ วางระบบสระว่ายน้ำ เรามีอุปรณ์ที่ครบวงจร ใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ
รับปรับปรุงซ่อมแซมสระว่ายน้ำ แก้ไขซ่อมแซมสระว่ายน้ำทั้งสระเก่า และสระใหม่ บริษัทมีทีมงานมืออาชีพพร้อมให้คำปรึกษาตอบโจทย์ที่ลูกค้าต้องการได้
บริการรับดูแลสระว่ายน้ำ ล้างทำความสะอาดระบบกรอง, ดูดตะกอนในสระว่ายน้ำ, ขัดตะไคร่สระว่ายน้ำประจำทุกเดือนหรือเมื่อท่านร้องขอ , ปรับค่า pH,Cl น้ำสระว่ายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด, บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ, รับประกันความใสและสะอาดของน้ำในสระว่ายน้ำ ,ตรวจเช็คระบบกรอง,ปั๊ม และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งแจ้งให้ท่านรับทราบ, ให้ความรู้แก่เกียวกับการดูแลสระว่ายน้ำ,

ให้คำปรึกษาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับระบบสระว่ายน้ำ ให้คำปรึกษาเรื่องสระว่ายน้ำ แบบครบวงจร  เพื่อให้ได้ผลงานและคุณภาพ เป็นที่พอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสระว่ายน้ำด้วยนวัตกรรมที่ล้ำสมัยและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการอย่างสูงสุด เน้นพัฒนาคุณภาพสินค้าให้มีความทันสมัย สวยงาม แข็งแรง ใช้งานง่าย และที่สำคัญต้องลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ ขั้นตอน ยังมีความยินดีให้คำปรึกษาพร้อมจำหน่าย ด้านการใช้งาน เคมีภัณฑ์ ปั๊มน้ำ ถังกรองทราย อุปกรณ์สระว่ายน้ำและชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆ ในราคาย่อมเยาว์  เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำลูกค้าทุกท่านทั่วประเทศ

 

บู๊ททองเหลือง ซี.เค. แมชชีน แอนด์ พาร์ท บจก.

บู๊ททองเหลือง ซี.เค. แมชชีน แอนด์ พาร์ท บจก.

บู๊ททองเหลือง

ซี.เค. แมชชีน แอนด์ พาร์ท บจก.

บู๊ททองเหลือง

 

บูช เป็นชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อกับวัสดุที่มีการสั่นสะเทือนสูง เช่น เครื่องยนต์, ปีกนก, ช่วงล่าง เป็นต้น เพื่อลดการสั่นสะเทือนให้กระจายสู่ห้องโดยสารให้น้อยที่สุด เพื่อความสบายใจของผู้ขับขี่ รวมไปถึงยังส่งผลต่อการตอบสนองการขับขี่ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การใช้งานในเมือง การแข่งขัน หรือแม้แต่การใช้งานในรูปแบบออฟโร๊ด

วัสดุที่ใช้ผลิตบูชนั้น จะมีความแตกต่างกันตามลักษณะการใช้งาน เพื่อออกแบบให้สามาารถเลือกใช้บูชในแต่ละสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม โดยวัสดุหลักๆ ประกอบไปด้วยยาง, ยูรีเทน, และโลหะต่างๆ โดยความแตกต่างและรูปแบบการใช้งานของบูชแต่ละชนิดมีดังนี้

บูชยาง

เป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่มีติดให้ในรถยนต์ที่ประกอบในโรงงาน และมีอะไหล่จำหน่ายมากมาย (มีทั้งแท้และเทียม) โดยจุดเด่นของบูชยางนี้ก็คือ จะมีความนุ่มและความยืดหยุ่นที่สูงกว่า จึงสามารถลดการสั่นสะเทือนจากเครื่องยนต์ รวมถึงช่วงล่างให้เข้าไปยังห้องโดยสารน้อยลง และเพื่อประสิทธิภาพในการดูดซับแรงสั่นสะเทือนที่ดียิ่งขึ้น โดยจะมีทั้งแบบยางกลวง, ยางซ้อนยางนุ่มอีกชั้น และแบบสอดไส้น้ำมันไฮดรอลิก แต่จุดด้อยจะอยู่ที่ความทนทานที่ไม่สูงเท่ากับแบบยูรีเทนและโลหะ เมื่อใช้นานๆ ยางก็จะเสื่อมสภาพและเกิดการฉีกขาด ซึ่งเป็นเรื่องปกติ แต่จะทนมากหรือเสื่อมไว ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของบูชและแหล่งตัวบูชที่มีทั้งของแท้และของเทียม

บูชยูรีเทน

สำหรับบูชประเภทนี้จะใช้วัสดุเป็น “พลาสติกยูรีเทน” ที่มีความแข็งกระด้าง แต่ก็มีให้เลือกแบบทั้งแข็งสนิทยังแข็งแต่หยุ่นเล็กน้อย จุดเด่นของบูชแบบนี้ก็คือ เพิ่มความกระด้างและการสั่นสะเทือนให้เข้าสู่ห้องโดยสาร ซึ่งจะมีผลต่อการตอบสนองต่อการขับขี่ให้สามารถควบคุมรถตามสภาพพื้นถนนได้แม่นยำ ส่วนมากจะใช้สำหรับรถแข่ง รวมไปถึงเพิ่มความทนทานสำหรับรถยนต์ที่ขับขี่แบบ Off-Road บ้างในบางกรณี สำหรับจุดด้อยนั้น อย่างที่ได้กล่าวข้างต้นก็คือ อาจทำให้แรงสั่นสะเทือนภายในห้องโดยสารสูงขึ้น ซึ่งอาจไม่เหมาะกับการใช้งานทั่วๆ ไป

บูชเหล็ก

ด้วยความที่เหล็กแข็งกว่าพลาสติก บูชแบบนี้สามารถดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้น้อยที่สุด วัสดุที่ใช้จะมีทั้งโลหะและอลูมิเนียม โดยบูชประเภทนี้จะใช้แข่งขับแบบทางเรียบที่ต้องการการตอบสนองการขับขี่ในเสี้ยววินาที ข้อเสียนั้นจะมีทั้งราคาที่สูงกว่าแบบยางและแบบยูรีเทน รวมไปถึงส่งผลต่อความเสียหายของวัสดุภายในด้วย หากใช้งานกับรถที่ไม่ได้รองรับสำหรับการแข่งขัน

นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ยังมีบูชแบบผสมทั้งบูชโลหะใส้ยางเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น และให้การตอบสนองการสั่นสะเทือนได้นุ่มนวลกว่า ซึ่งจะมีกลไกที่สามารถควบคุมการบิดตัวเพื่อเพิ่มความนุ่มนวลด้วย แต่จะมีราคาที่สูงตามเช่นกัน

ทั้งนี้บูชแต่ละชนิด จะมีราคาและวัตถุประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกัน ยังไงก็ต้องเลือกให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจซื้อมาใส่สักชุด ซึ่งผู้ขับขี่ควรใส่ใจในการเลือกซื้อบูชที่เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งาน เพื่อช่วยให้คุณไม่สิ้นเปลืองไปกับค่าอะไหล่ที่เกินความพอดี และรักษาชิ้นส่วนรถยนต์ให้ใช้งานได้อย่างยาวนานอีกด้วย

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ brandexdirectory.com

ซี.เค. แมชชีน แอนด์ พาร์ท บจก.
ผู้ให้บริการด้านงานกลึง เครื่องจักรอุตสาหกรรม รับผลิต Part 

บริการ

  • รับงานสแตนเลสทุกชนิด
  • งานสร้าง PART รับผลิต PART เครื่องจักรอุตสาหกรรมทุกชนิด รวมงานซ่อมบำรุงต่างๆ
  • บริการงานกลึง, รับกลึง, มิลลิ่ง, เจาะ, เจียร์ , คว้าน โดยเครื่องจักรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
  • รับงานเชื่อมประกอบตามแบบ รวมงาน M/C รับงาน SILO
  • รับงานซ่อมบำรุงนอกสถานที่ และรับติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรมในโรงงาน รับงาน SHUTDOWN
  • รับงานจัดทำกระบอกไฮดรอลิค และ ทำเครื่องอัดไฮดรอลิค พร้อมขายอะไหล่
  • รับงานระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม PLC และรับทำตู้ CONTROL
  • รับสร้างเครื่องจักรอุตสาหกรรมตามแบบ เช่น ทำเกียร์ อุตสาหกรรมโรงงาน, ยาง, กระเบื้อง, พลาสติก, โรงงานน้ำตาล, งานขุดเจาะฐานราก
  • รับงานหล่อขึ้นรูป ทองเหลือง, สแตนเลส, อลูมิเนียม และเหล็กเหนียวทุกชนิด รวมงาน M/C
  • รับงาน CNC บริการด้านงานกลึง และ MACHINENING CENTER
 * โดยช่างผู้ชำนาญงานอุตสาหกรรม ต่างๆ และมีประสบการณ์ ทางเรายินดีรับใช้ท่าน และให้คำปรึกษา
สนใจติดต่อ
ซี.เค. แมชชีน แอนด์ พาร์ท บจก.
888/88 หมู่ 19 ซอยยิ่งเจริญ ถนนบางพลี-ตำหรุ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ
เบอร์โทรศัพท์ +662 382 5288-9
Fax +662 382 5290
Email: chakrit_ck_@hotmail.com

 

ปุ๋ยขี้แดดนาเกลือ(แท้), โรงงานผลิตเกลือ, ขายเกลือ เกลือสมุทร รุ่งธารา

ปุ๋ยขี้แดดนาเกลือ(แท้), โรงงานผลิตเกลือ, ขายเกลือ เกลือสมุทร รุ่งธารา

ปุ๋ยขี้แดดนาเกลือ(แท้), โรงงานผลิตเกลือ, ขายเกลือ

เกลือสมุทร รุ่งธารา

ปุ๋ยขี้แดดนาเกลือ(แท้) ดูเพิ่มเติม click

การทำนาเกลือ นั้น นอกจากจะได้ผลผลิตเกลือไปสู่ผู้บริโภคแล้ว ยังมีผลผลิตอื่นๆ ที่ได้จากกระบวน การทำนาเกลือ แล้วนำไปแปรรูปใช้ในภาคการเกษตรได้อีกด้วย เช่น “ขี้แดดนาเกลือ” ซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นปัญหาของชาวนาเกลือเป็นอย่างมาก เพราะต้องเสียเวลาขูดทิ้งทุกครั้งก่อนจะเริ่มทำนาเกลือครั้งใหม่ เพราะหากไม่ขูดทิ้งก็ทำให้เกลือตกผลึกน้อยลง ที่สำคัญยังทำให้เกลือมีคุณภาพต่ำเนื่องจากเม็ดเกลือที่ได้มีเศษขี้แดดปะปน

ขี้แดดนาเกลือ เป็นวัสดุเหลือทิ้งจากการทำนาเกลือ และเป็นตัวสร้างปัญหาการทำนาเกลือ เป็นตัวเพิ่มต้นทุนในการทำนาเกลืออีกด้วยเพราะชาวนาเกลือต้องเสียเวลา เสียแรงงานในการขูดเอา ขี้แดดนาเกลือในนาเกลือทิ้งไปปีละ 2 – 5 ตันต่อเกษตรกรหนึ่งราย แล้วแต่ว่าใครมีนาเกลือมากน้อย ขี้แดดนาเกลือในอดีตนั้นนับว่ามีการใช้ประโยชน์น้อยมาก

ขี้แดดนาเกลือ คือ สาหร่ายตะใคร่น้ำที่จับตัวกันเป็นแผ่นในนาเกลือ และตกตะกอนแห้งสนิทในนาเกลือ หลังพักการทำนาเกลือในฤดูฝน ขี้แดดนาเกลือ ชาวนาเกลือเรียกว่า “ดินหนังหมา” ชาวนาเกลือจะเก็บขี้แดดปีละครั้ง ในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปีก่อนทำนาเกลือ และขี้แดดนาเกลือถือเป็นปัญหาของชาวนาเกลือ เพราะนอกจากต้องเสียแรงงานในการขูดขี้แดดนาเกลือทิ้งแล้วยังต้องหาพื้นที่กองดินขี้แดดที่มากทุกปี คุณสมบัติของขี้แดดนาเกลือแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ
1. คุณสมบัติทางกายภาพ จากการสังเกตรูปร่างภายนอก ขี้แดดนาเกลือจะเป็นแผ่นบางๆ หนาประมาณ 2 – 5 มิลลิเมตร มีสีดำอมน้ำตาล ขนาดแผ่นกว้างยาว 2 – 3 นิ้ว เมื่อแห้งสนิทถ้าใช้มือบีบจะกรอบ และหักง่าย เมื่อน้ำไปแช่น้ำจะอุ้มน้ำได้ดี ถ้าเป็นขี้แดดนาเกลือใหม่ๆ จะมีรสเค็มเล็กน้อย ถ้าเป็นขี้แดดค้างปีรสเค็มจะน้อยลงหรือหายไป เกษตรกรจึงนำไปทำดินใส่ต้นไม้เมื่อนำขี้แดดนาเกลือไปบดเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วนำไปใส่ต้นไม้ จะช่วยปรับโครงสร้างดินให้ร่วนซุยขึ้นเหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืชผลการเกษตร
2. คุณสมบัติทางชีวภาพ ขี้แดดนาเกลือเกิดจากสาหร่ายตะไคร่น้ำและจุลินทรีย์เล็กๆ ในน้ำจืด และน้ำกร่อยในนาเกลือ เมื่อถูกแสงแดดจะแห้งเป็นแผ่นบางๆ ถ้านำไปแช่น้ำจะมีกลิ่นเหม็นเพราะเกิดการเน่า มีกลิ่นเหม็นคล้ายสุนัขตาย ชาวบ้านจึงเรียกว่า “ดินหนังหมา” เพราะจะมีส่วนประกอบของดินนาเกลือเค็มติดไปด้วย ทั้งนี้เกิดจากการหมักของสาหร่ายตะไคร่น้ำที่ยังมีชีวิตและความเค็ม ทำให้เกิดการเน่าเหม็น ขี้แดดนาเกลือใหม่ๆ จะไม่เหมาะแก่การนำเอาไปทำปุ๋ยหรือดินปลูกต้นไม้ หรือถ้าจะนำไปใช้ก็ต้องใช้แต่น้อย หรือใช้กับดินจืด การใช้ก็จะใช้ในปริมาณพอสมควร แต่ให้เริ่มจากการใช้น้อยๆ ไปก่อน แล้วสังเกตดูความต้องการของต้นไม้ ถ้าไม่มีปัญหาก็เพิ่มตามความเหมาะสมได้

ผลการวิจัยและการใช้ประโยชน์จากขี้แดดนาเกลือ

จากที่ขี้แดดนาเกลือมีคุณสมบัติทางเคมี มีธาตุอาหารฟอสฟอรัสและโปรแตสเซียม สามารถ น าไปใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพเพิ่มความหวานแก่ผลไม้ได้ดี การน าขี้แดดนาเกลือใส่เป็นปุ๋ยของผลไม้ ควรใส่ก่อนเก็บ ผลผลิต 1 – 2 เดือน อัตราการใช้ขี้แดดนาเกลือกับไม้ผล ใช้ 1 – 3 กก./ต้น ใส่รอบทรงพุ่ม หรือจะใช้ขี้แดดนา เกลือผสมกับปุ๋ยหมักก็ได้ ถ้าใช้กับพืชผักควรเป็นขี้แดดเก่าหลังจากเก็บมาแล้ว 5 – 6 เดือน

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandpocketpages.com/

เกลือสมุทร รุ่งธารา

เกลือสมุทรรุ่งธารา เราเป็นผู้ผลิต ละจำหน่ายเกลือ เกลือสมุทร ด้วยประสบการณ์การทำนาเกลือกว่า 20 ปี เรามีบริการส่งเกลือทั่วประเทศ เกลือสมุทรรุ่งธาราสมุทรสาคร เราจำหน่ายเกลือราคาส่งตรงจากนาเกลือ เกลือเม็ด เกลือป่น เกลือล้าง ด้วยราคาที่เป็นกันเอง เกลือสมุทรรุ่งธารา เกลือเราเป็นเกลือ บริสุทธิ์ มีคุณภาพ มั่นใจได้ว่าเกลือของแท้ต้องเกลือสมุทรรุ่งธารา นอกจากนี้ เรายังผลิต และจำหน่าย เกลือสำหรับสระว่ายน้ำ (สระว่ายน้ำระบบเกลือ) โดยเกลือของเรามีปริมาณความเค็มที่พอเหมาะ และคุณภาพสูงสุด
โรงงานผลิตและจำหน่ายเกลือทุกชนิด นำเข้า ส่งออก เกลือทุกประเภท จำหน่ายเกลือบริสุทธิ์ที่มีคุณภาพ เกลือบริสุทธิ์ผสมและไม่ผสมไอโอดีน ขายส่งเกลือ ขายปลีกเกลือ ซื้อเกลือ จำหน่ายเกลือทะเล เกลือทะเลป่น เกลือเม็ด เกลือคัดพิเศษล้าง ขาว กลาง ดำ  เกลือสินเธาว์บริสุทธิ์ เกลือบริโภคเสริมไอโดดีน เกลือแพ็คเสริมไอโอดีน ขนาดตั้งแต่ 90-600 กรัม มีดอกเกลือทะเลแท้ ปุ๋ยขี้แดดนาเกลือ ดินฝุ่นสำหรับทำไข่เค็มจำหน่ายด้วย ขายส่งเกลือใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องปรุงรส เกลือใช้ในโรงงาน เกลือใช้ในโรงน้ำแข็ง เกลือสำหรับสระว่ายน้ำ TRS ขนาด 25-50 Kg. รวมถึงเกลือที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและระบบบำบัด ซื้อเกลือ ขายเกลือ เกลือสมุทรรุ่งธาราสมุทรสาคร สมุทรสงคราม พระราม2 และพื้นที่ใกล้เคียง
เรายินดีให้คำปรึกษาเรื่องเกลือทุกชนิด ทุกประเภท และบริการจัดส่งทั่วประเทศตั้งแต่ 4 ตัน-16 ตัน

 

สนใจติดต่อ

เกลือสมุทร รุ่งธารา

168 หมู่ 6 ถนนพระรามสอง กม.56 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

เบอร์โทรศัพท์ คุณชวฤทธิ์  081-304-8373,  089-033-8579, คุณนันทิยา 098-698-7809, 089-0338597

http://samutrungtarasalt.thailandpocketpages.com