บริการรับสร้างผลิตเครื่องจักร รับสร้างผลิตเครื่องจักรตามต้องการ จำหน่ายถังสแตนเลสทั่วไป

บริการรับสร้างผลิตเครื่องจักร รับสร้างผลิตเครื่องจักรตามต้องการ จำหน่ายถังสแตนเลสทั่วไป

บริษัท เอส เอ็ม เค ฟู้ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

                 เอส เอ็ม เค ฟู้ด เอ็นจิเนียริ่ง บจก. เป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินกิจการด้านวิศวกรรม เกี่ยวกับเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ระบบลำเลียงในอุตสาหกรรมอาหาร และในอุตสาหกรรมทุกประเภท ที่เป็นระบบควบคุมอัตโนมัติ และกึ่งอัตโนมัติ ที่มีทั้งการให้คำปรึกษา การจำหน่าย การออกแบบ (ออกแบบ-เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์) การสร้าง-ผลิต การติดตั้ง รวมทั้งมีบริการหลังการขายที่รวดเร็ว ทางบริษัทฯ มีวิศวกร และช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์ ที่พร้อมให้บริการกับลูกค้า ซึ่งจะทำให้สินค้าที่ออกมามีทั้งคุณภาพ ความสวยงาม ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และอยู่ในราคาที่เหมาะสมประเภทผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

บริษัท ฯ มีช่องทางการให้บริการหลากหลายช่องทางดังนี้

79/3 หมู่ 1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
  smkfood.brandexdirectory.com
+662 075 2201

.

บริการรับสร้างผลิตเครื่องจักร รับสร้างผลิตเครื่องจักรตามต้องการ จำหน่ายถังสแตนเลสทั่วไป

บริษัท เอส เอ็ม เค ฟู้ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *