Browsed by
Day: July 11, 2019

บริการระบบวิศวกรรม บำรุง ซ่อมแซม อาคาร ติดตั้งระบบประปา ไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล และระบบป้องกันอัคคีภัย แสนตรีพุธ วิศวการ บจก.

บริการระบบวิศวกรรม บำรุง ซ่อมแซม อาคาร ติดตั้งระบบประปา ไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล และระบบป้องกันอัคคีภัย แสนตรีพุธ วิศวการ บจก.

รับเหมาวางระบบประปา เดินท่อประปา ติดตั้งท่อประปาคุณภาพ รับออกแบบวางระบบประปาอาคาร โรงแรม โรงงาน ติดตั้งท่อประปาคุณภาพ บริการระบบวิศวกรรม บำรุง ซ่อมแซม อาคาร ติดตั้งระบบประปา ไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล และระบบป้องกันอัคคีภัย แสนตรีพุธ วิศวการ บจก.

รับเหมาวางระบบประปา งานประปาอาคาร ออกแบบเดินระบบประปาอาคาร งานระบบวิศวกรรมอาคาร

บริษัท แสนตรีพุธ วิศวการ จำกัด ให้บริการด้านงานปรับปรุง ซ่อมแซมระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร หรือระบบสาธารณูปโภค อย่างครบวงจร พร้อมทั้งเป็นที่ปรึกษางานวิศวกรรมระบบภายในอาคาร งานออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบวิศวกรรม

บริการงานติดตั้งระบบใหม่ สำหรับอาคารที่ก่อสร้างใหม่ หรืออาคารที่ต้องการต่อเติมระบบต่างๆ รวมถึงงานปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบภายในอาคารที่มีปัญหาชำรุด ต้องการปรับปรุงใหม่หรือแก้ไขให้ใช้งานได้ตามปกติ ระบบไฟฟ้า, ประปา, บำบัดน้ำเสีย, สระว่ายน้ำ, ป้องกันอัคคีภัย, ปรับอากาศ,โทรศัพท์, โทรทัศน์วงจรปิด, คีย์การ์ด, เครือข่ายคอมพิวเตอร์, อื่นๆ

จำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ งานด้านวิศวกรรม เพื่อให้บริการลูกค้าให้ครบวงจร บริษัท แสนตรีพุธ จำกัด จึงมีบริการจำหน่าย พร้อมจัดส่งวัสดุ-อุปกรณ์ทีใช้ในงานวิศวกรรมทุกด้าน หากท่านมีปัญหา หาซื้อวัสดุไม่ได้ เรายินดีให้คำปรึกษาหรือจัดหาให้ได้ตามต้องการ

สนใจติดต่อ
แสนตรีพุธ วิศวการ บจก.
ที่อยู่ : 68/9 หมู่ 5 หมู่บ้านทิพวัล ซ. 21 ถ. เทพารักษ์ ต. บางเมืองใหม่ อ. เมือง จ. สมุทรปราการ 10270
โทร : +662 758 0942 , +6697 2369 046
แฟกซ์ : +662 758 0417
อีเมล์ : saentriputh_2555@hotmail.co.th
Saentriputh.brandexdirectory.com
www.saentriputh.com

งานท่อทุกชนิด งานท่อภายในอาคาร รับเหมาวางระบบท่อประปา

งานท่อทุกชนิด งานท่อภายในอาคาร รับเหมาวางระบบท่อประปา

งานท่อทุกชนิด งานท่อภายในอาคาร รับเหมาติดตั้ง ซ่อมแซมงานท่อ รับปรึกษาระบบท่อประปา ระบบวิศวกรรม รับเหมาวางระบบท่อประปา ระบบท่อประปาภายในอาคาร ติดตั้งท่อประปา ออกแบบเดินระบบประปาอาคาร งานระบบวิศวกรรมอาคาร แสนตรีพุธวิศวการ บจก.

งานท่อทุกชนิด งานท่อภายในอาคาร รับเหมาวางระบบท่อประปา

บริษัท แสนตรีพุธ วิศวการ จำกัด ดำเนินงานเกี่ยวกับระบบวิศวกรรม ไม่ว่าจะเป็นงานบริหารระบบวิศวกรรมอาคาร งานปรับปรุงซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าสื่อสาร ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภัย รับเดินท่อประปา, ติดตั้งท่อประปาคุณภาพ, ระบบประปาอาคาร, วางระบบประปา โรงแรม, วางระบบประปา โรงงาน, วางระบบประปา หอพัก, วางระบบประปา อาคารสูง, วางระบบประปา ที่พักอาศัย, บริการระบบวิศวกรรม, สุขาภิบาล ประปา, Water Supply System, มาตราฐานการติดตั้งท่อประปา, รับเหมาเดินท่องานระบบประปา, ติดตั้งซ่อมบำรุงระบบประปา, รับเหมาวางระบบประปา, เดินท่อประปาภายในอาคาร ดำเนินงานด้านงานปรับปรุง ซ่อมแซมระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร หรือระบบสาธารณูปโภค อีกทั้งยังมีบริการหลังการขายและมีการติดตามผลงาน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า

บริการของเรา

  • รับเดินท่อประปาภายในอาคาร
  • ติดตั้งท่อประปาคุณภาพ
  • ระบบประปาอาคาร
  • วางระบบประปา โรงแรม, หอพัก, อาคารสูง, ที่พักอาศัย, สุขาภิบาล ประปา, Water Supply System
  • งานปรับปรุง เปลี่ยนท่อน้ำภายในอาคาร เช่น ท่อน้ำประปา ระบบดับเพลิง ระบบทำความเย็น ระบบบำบัดน้ำเสีย
  • งานติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบปั้มต่างๆ
  • งานติดตั้ง และปรับปรุงแก้ไข ระบบไฟฟ้า สื่อสาร ระบบป้องกันอัคคีภัย

 

ติดต่อเรา
แสนตรีพุธ วิศวการ บจก.
68/9 หมู่ 5 หมู่บ้านทิพวัล ซ. 21 ถ. เทพารักษ์ ต. บางเมืองใหม่ อ. เมือง จ. สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : +662 758 0942 , +6697 2369 046
โทรสาร : +662 758 0417
อีเมล : saentriputh_2555@hotmail.co.th
www.saentriputh.com
Saentriputh.brandexdirectory.com

งานปรับปรุง ซ่อมแซมระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร หรือระบบสาธารณูปโภค

งานปรับปรุง ซ่อมแซมระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร หรือระบบสาธารณูปโภค

วางระบบประปาอาคาร, รับเดินท่อประปา, ติดตั้งท่อประปาคุณภาพ : แสนตรีพุธ วิศวการ บจก.

วางระบบประปาอาคาร

รับเดินท่อประปา, ติดตั้งท่อประปาคุณภาพ, ระบบประปาอาคาร, วางระบบประปา โรงแรม, วางระบบประปา โรงงาน, วางระบบประปา หอพัก, วางระบบประปา อาคารสูง, วางระบบประปา ที่พักอาศัย, บริการระบบวิศวกรรม, สุขาภิบาล ประปา, Water Supply System, มาตราฐานการติดตั้งท่อประปา, รับเหมาเดินท่องานระบบประปา, ติดตั้งซ่อมบำรุงระบบประปา, รับเหมาวางระบบประปา, เดินท่อประปาภายในอาคาร

 

SAENTRIPUTH ENGINEERING COMPANY LIMITED
บริษัท แสนตรีพุธ วิศวการ จำกัด เริ่มจดทะเบียนการค้าในฐานะนิติบุคคล เมื่อ 13 มีนาคม 2555 โดยการรวมตัวของกลุ่มผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในงานด้านวิศวกรรมทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็น การบริหารงานระบบ การติดตั้ง ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงรักษา ต่อเติม ระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบไฟฟ้าสื่อสาร ระบบประปา ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย

บริการของ บริษัท แสนตรีพุธ วิศวการ จำกัด ดำเนินงานด้านงานปรับปรุง ซ่อมแซมระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร หรือระบบสาธารณูปโภค ซึ่งทางบริษัทฯ มีความยินดีที่จะให้คำแนะนำ หรือเสนอแนะกับลูกค้าอย่างตรงไปตรงมา และรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ อีกทั้งท่านยังเชื่อมั่นกับบริการหลังการขาย (After Service) ของเราได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีการติดตามผลงานไม่ว่าจะอยู่ในระยะเวลารับประกันหรือไม่

สนใจติดต่อ
แสนตรีพุธ วิศวการ บจก.
ที่อยู่ : 68/9 หมู่ 5 หมู่บ้านทิพวัล ซ. 21 ถ. เทพารักษ์ ต. บางเมืองใหม่ อ. เมือง จ. สมุทรปราการ 10270
โทร : +662 758 0942 , +6697 2369 046
แฟกซ์ : +662 758 0417
อีเมล์ : saentriputh_2555@hotmail.co.th
Saentriputh.brandexdirectory.com
www.saentriputh.com

งานท่อน้ำทุกชนิด รับออกแบบการวางระบบท่อน้ำภายในอาคาร รับปรับปรุงและเปลี่ยนท่อน้ำประปาในอาคาร

งานท่อน้ำทุกชนิด รับออกแบบการวางระบบท่อน้ำภายในอาคาร รับปรับปรุงและเปลี่ยนท่อน้ำประปาในอาคาร

บริษัท แสนตรีพุธ วิศวการ จำกัด
รับงานท่อน้ำทุกชนิด ระบบประปาภายในอาคาร วางระบบประปา งานท่อน้ำดี งานระบบสุขาภิบาล

บริษัท แสนตรีพุธ วิศวการ จำกัด

ดำเนินกิจการรับเดินท่อประปา ออกแบบงานระบบในตึก อาคารสูง ดำเนินงานโดยทีมงานคุณภาพที่เรากล้าการันตีในความสามารถ เรารับเดินท่อประปา มากว่า 10 ปี ด้วยทีมงานวิศวกรที่ชำนาญด้วยประสบการณ์ รับเดินท่อประปา วางระบบประปา รับเหมางานระบบ สำหรับตึก อาคาร หรือโรงงานใหญ่ ๆ หรือเมกะโปรเจ็ค งานรับเดินท่อประปา ของทีม absolute ท่านมั่นใจในรับเดินท่อประปาเราดำเนินการธุรกิจด้านนี้มาอย่างยาวนาน ถ้าต้องการงานคุณภาพ งานสวย การันตีคุณภาพ ท่านเลือกเราไม่ผิดหวัง

เราให้บริการด้านงานระบบ งานปรับปรุง ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคของตึก อาคาร รับเหมาด้านงานระบบ การติดตั้ง ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงรักษา ต่อเติม ระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบไฟฟ้าสื่อสาร ระบบประปา ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย

ระบบประปาอาคาร งานระบบทุกประเภท สนใจติดต่อ
แสนตรีพุธ วิศวการ บจก.
68/9 หมู่ 5 หมู่บ้านทิพวัล ซ. 21 ถ. เทพารักษ์ ต. บางเมืองใหม่ อ. เมือง จ. สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : +662 758 0942 , +6697 2369 046
โทรสาร : +662 758 0417
อีเมล : saentriputh_2555@hotmail.co.th
www.saentriputh.com
Saentriputh.brandexdirectory.com

รับเหมางานระบบประกอบอาคาร งานระบบประปา งานระบบไฟฟ้า งานปรับปรุงซ่อมระบบท่อภายในอาคาร

รับเหมางานระบบประกอบอาคาร งานระบบประปา งานระบบไฟฟ้า งานปรับปรุงซ่อมระบบท่อภายในอาคาร

บริษัท แสนตรีพุธ วิศวการ จำกัด

รับเดินท่อประปา ติดตั้งท่อประปาคุณภาพ ระบบประปาอาคาร วางระบบประปาโรงแรม วางระบบประปาโรงงาน วางระบบประปา หอพัก วางระบบประปาอาคารสูง วางระบบประปาที่พักอาศัย บริการระบบวิศวกรรม ระบบสุขาภิบาล

บริการของ บริษัท แสนตรีพุธ วิศวการ จำกัด
ดำเนินงานด้านงานปรับปรุง ซ่อมแซมระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร หรือระบบสาธารณูปโภค ซึ่งทางบริษัทฯ มีความยินดีที่จะให้คำแนะนำ หรือเสนอแนะกับลูกค้าอย่างตรงไปตรงมา และรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ อีกทั้งท่านยังเชื่อมั่นกับบริการหลังการขาย (After Service) ของเราได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีการติดตามผลงานไม่ว่าจะอยู่ในระยะเวลารับประกันหรือไม่

บริการพิเศษอื่นๆ
– ตรวจวัดวิเคราะห์ และคำนวณการใช้พลังงาน และวางแผน มาตรการเพื่อลดค่าใช้จ่าย
– บริการงานเขียนแบบด้วยโปรแกรม Auto Cad และ Scan แบบเก่าที่ใกล้ชำรุด
– วางระบบการโปรแกรมบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมลิขสิทธิ์) พร้อมให้คำปรึกษาจัดเตรียมข้อมูล

สนใจติดต่อ
แสนตรีพุธ วิศวการ บจก.
ที่อยู่ : 68/9 หมู่ 5 หมู่บ้านทิพวัล ซ. 21 ถ. เทพารักษ์ ต. บางเมืองใหม่ อ. เมือง จ. สมุทรปราการ 10270
โทร : +662 758 0942 , +6697 2369 046
แฟกซ์ : +662 758 0417
อีเมล์ : saentriputh_2555@hotmail.co.th
Saentriputh.brandexdirectory.com
www.saentriputh.com