ระบบระบายอากาศในโรงงาน – เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม บจก.

ระบบระบายอากาศในโรงงาน – เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม บจก.

เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม บจก.


                เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม บจก. เป็นศูนย์ความรู้ในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วางเป้าหมายสูงสุดด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้เกิดกับลูกค้ามากที่สุด มีกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนที่สามารถควบคุมคุณภาพได้ตามที่กำหนด เป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าภายในประเทศ เพื่อสร้างงานที่มีคุณภาพสู่สากล และเพิ่มการจ้างแรงงานในประเทศ พัฒนางานสู่ระดับที่เป็นที่ยอมรับแก่บริษัทชั้นนำ ของประเทศ เพื่อลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ และให้บริการลูกค้าทุกท่านด้วยนโยบาย จัดจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า ASIANTECH INDUSTRY

ระบบระบายอากาศในโรงงาน, ระบบบำบัดกลิ่น, ระบบบำบัดฝุ่น, ระบบดูดควัน, ระบบดูดไอน้ำ, ระบบบำบัดเคมีภัณฑ์ ผู้เชี่ยวชาญระบบระบายอากาศในโรงงาน
ระบบบำบัดกลิ่น ระบบบำบัดฝุ่น การกำจัดมลพิษทางอากาศ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน


สนใจติดต่อ
เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม บจก.

115/28-31 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทร :    +6685 341 8039 ,+662 894 2736
แฟกซ์ : +662 894 2233
อีเมล์ :  asiantech8@hotmail.com
เว็บไซต์ :  asiantech.brandexdirectory.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *