อบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟตามกฎหมาย จำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟ

อบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟตามกฎหมาย จำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟ

บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด
ทดสอบแรงดันระบบดับเพลิง และตรวจเช็คระบบดับเพลิง

 

บริการด้านการฝึกอบรมดับเพลิง

บริการด้านการฝึกอบรม
– ให้บริการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น 40 %
– ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟตามประกาศกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน
ใบอนุญาต เลขที่ F 480603
– ให้บริการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานก๊าซธรรมชาติ ใบอนุญาตกรมธุรกิจพลังงาน ที่ พน 0408 / 4834

บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด
ให้บริการในด้านธุรกิจการป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบครบวงจร อาทิเช่น เครื่องดับเพลิง ถังดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ สายดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ น้ำยาดับเพลิง หัวฉีดน้ำดับเพลิงระบบสปริงเกอร์ ตู้พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง  อีกทั้งยังให้บริการควบคุมเกี่บวกับการจัดอบรมดับเพลิง ฝึกซ้อมดับเพลิง ฝึกซ้อมหนีไฟ ซ้อมแผนฉุกเฉิน ให้กับองค์กรต่างๆ ซึ่งได้รับความวางใจในความเป็นมืออาชีพมาอย่างยาวนาน

 

สนใจติดต่อ
นิปปอน เคมิคอล บจก.
1831/5-7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ : +66 2255 5610 , +66 2652 7831
แฟกซ์ : +66 2254 3671, +66 2652 7839
marketing@nippon.co.th
nippon.thailandpocketpages.com
www.nippon.co.th

Comments are closed.