Browsed by
Day: September 24, 2019

จำหน่ายอะไหล่รถเกี่ยวคูโบต้า : ดาวทองจักรกล บจก.

จำหน่ายอะไหล่รถเกี่ยวคูโบต้า : ดาวทองจักรกล บจก.

บริษัท ดาวทองจักรกล จำกัด

บริษัท ดาวทองจักรกล จำกัด

                  ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องจักรกลการเกษตรและเป็นตัวแทนจำหน่ายอะไหล่รถเกี่ยวคูโบต้า พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอะไหล่รถเกี่ยวข้าวและจำหน่ายอะไหล่รถเกี่ยวคูโบต้า เพื่อเพิ่มพูนผลผลิตเกี่ยวกับการเกษตรที่ยั่งยืน และเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิผล
                  เราคือศูนย์นำเข้ารวมเครื่องจักรกลการเกษตรที่ได้มาตรฐาน เรามีบริการให้คำปรึกษาเครื่องจักรกลการเกษตรแก่ลูกค้าทุกท่าน ดาวทองจักรกล บจก. ของเรามีสินค้าและบริการมากมายเกี่ยวกับเครื่องจักรกลการเกษตร

 

ใบมีดตีดิน KT7

ใบมีดตีดิน KT7

บริษัท ดาวทองจักรกล จำกัด

ใบมีดตีดิน KTC7 ข้างL และข้าง R

ใบมีดตีดิน KTC7 ข้างL และข้าง R

บริษัท ดาวทองจักรกล จำกัด

ใบมีดตีดิน NC7

ใบมีดตีดิน NC7

บริษัท ดาวทองจักรกล จำกัด

สนใจติดต่อ
ดาวทองจักรกล บจก.
โทร : +666 2597 1555
แฟกซ์ : +662 613 9068
อีเมล : daothongjukkhon@gmail.com
เว็บไซต์ :daothongjukkhon.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ : อะไหล่เครื่องจักรกลเกษตร.com

ผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร : ดาวทองจักรกล บจก

ผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร : ดาวทองจักรกล บจก

 ดาวทองจักรกล บจก.

บริษัท ดาวทองจักรกล จำกัด

                   ศูนย์รวมเครื่องจักรและอะไหล่เครื่องจักรกลการเกษตร ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเกียร์ข้าวโพด ใบมีดตัดหญ้า เฟืองข้าวโพด ใบมีดตีดิน KT7 เกียร์ขุดหลุม เกียร์ทด สกรูลำเลียง หัวเกียร์ตัดหญ้า เอ็นตัดใบอ้อย เหล็กประคองหน้ากับหลัง อะไหล่รถเกี่ยวข้าว โซ่ ใบพาน เฟือง เฟืองดุม เกียร์หว่านปุ๋ย อะไหล่รถเกี่ยวคูโบต้า

ใบมีดตัดหญ้า 10*80*355 SRY

ใบมีดตัดหญ้า 10*80*355 SRY

 ดาวทองจักรกล บจก.

ใบมีดตัดหญ้า 10*80*406 SRY

ใบมีดตัดหญ้า 10*80*406 SRY

 ดาวทองจักรกล บจก.

ใบมีดตัดหญ้า 10*80*457 SRY

ใบมีดตัดหญ้า 10*80*457 SRY

 ดาวทองจักรกล บจก.

                      ดาวทองจักรกล บจก. เราคือผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร เป็นศูนย์รวมเครื่องจักรกลและอะไหล่เครื่องจักรกลการเกษตรทุกประเภท ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อให้ชาวเกษตรกรได้ผลผลิตที่เพิ่มพูนและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวผลผลิต และงานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการเตรียมพื้นที่ การหยอดเมล็ดพันธุ์ต่างๆ การลงปุ๋ยและเคมีอื่น ดาวทองจักรกล บจก.ของเรามีสินค้าที่หลากหลาย เช่น  สินค้าเตรียมพื้นที่ อะไหล่เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ต่างๆ การลงปุ๋ยและเคมี รวมถึงอุปกรณ์และอะไหล่สำหรับเก็บเกี่ยวผลผลิต

สนใจติดต่อ
ดาวทองจักรกล บจก.
โทร : +666 2597 1555
แฟกซ์ : +662 613 9068
อีเมล : daothongjukkhon@gmail.com
เว็บไซต์ :daothongjukkhon.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ : อะไหล่เครื่องจักรกลเกษตร.com

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องจักรกลการเกษตร : ดาวทองจักรกล บจก

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องจักรกลการเกษตร : ดาวทองจักรกล บจก

บริษัท ดาวทองจักรกล จำกัด

บริษัท ดาวทองจักรกล จำกัด

                   จำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร เกียร์ข้าวโพด  ใบมีดตัดหญ้า  เฟืองข้าวโพด ใบมีดตีดิน KT7  เกียร์ขุดหลุม  เกียร์ทด สกรูลำเลียง หัวเกียร์ตัดหญ้า เอ็นตัดใบอ้อย เหล็กประคองหน้ากับหลัง อะไหล่รถเกี่ยวข้าว โซ่ ใบพาน เฟือง เฟืองดุม เกียร์หว่านปุ๋ย 

                   ดาวทองจักรกล บจก.ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการเครื่องจักรกลการเกษตรและเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเครื่องจักรกลการเกษตร สินค้าทางการการเกษตรให้กับอุตสาหกรรมและเกษตร เกี่ยวกับเครื่องจักรกลการเกษตรของบริษัทของเรา ดาวทองจักรกล บจก. ยินดีให้คำปรึกษาในทุก ๆ ด้านที่เกี่ยวกับอะไหล่และเครื่องจักรกลการเกษตรทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นอะไหล่เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ต่างๆ การลงปุ๋ยและเคมี รวมถึงอุปกรณ์และอะไหล่สำหรับเก็บเกี่ยวผลผลิต เช่น อะไหล่รถเกี่ยวข้าว อะไหล่รถเกี่ยวคูโบต้า เป็นต้น

ใบผาน

ใบผาน

บริษัท ดาวทองจักรกล จำกัด

ใบผาน 26 นิ้ว

ใบผาน 26 นิ้ว

บริษัท ดาวทองจักรกล จำกัด

สนใจติดต่อ
ดาวทองจักรกล บจก.
โทร : +666 2597 1555
แฟกซ์ : +662 613 9068
อีเมล : daothongjukkhon@gmail.com
เว็บไซต์ :daothongjukkhon.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ : อะไหล่เครื่องจักรกลเกษตร.com

จำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร ดาวทองจักรกล บจก.

จำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร ดาวทองจักรกล บจก.

บริษัท ดาวทองจักรกล จำกัด

บริษัท ดาวทองจักรกล จำกัด

                 อะไหล่เครื่องจักรกลการเกษตร ศูนย์รวมเครื่องจักรกลการเกษตร จำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตรห้คำปรึกษาเครื่องจักรกลการเกษตร นำเข้าและจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องจักรการเกษตร เกียร์ข้าวโพด ใบมีดตัดหญ้า เฟืองข้าวโพด  ใบมีดตีดิน KT7  เกียร์ขุดหลุม เกียร์ทด  สกรูลำเลียง หัวเกียร์ตัดหญ้า เอ็นตัดใบอ้อย เหล็กประคองหน้ากับหลัง อะไหล่รถเกี่ยวข้าว โซ่  ใบพาน  เฟือง  เฟืองดุม  เกียร์หว่านปุ๋ย  อะไหล่รถเกี่ยวคูโบต้า จำหน่ายอะไหล่รถเกี่ยวคูโบต้า

                 ดาวทองจักรกล จก.ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นหัวเกียร์ตัดหญ้าขนาดต่างๆ เกียร์ทดขนาด 10ต่อ1  เกียร์ข้าวโพดเกียร์ 4- 8 เกียร์ขุดหลุม สกรูลำเลียง  เอ็นตัดใบอ้อย  เหล็กประคองหน้ากับหลัง  อะไหล่รถเกี่ยวข้าว โซ่  ใบพาน  เฟือง  เฟืองดุม  เกียร์หว่านปุ๋ย เรามีสินค้าให้เลือกที่หลากหลาย เช่น ชุดโรลเลอร์ DC 150 ชุดโรเลอร์ DC70 โซ่เบอร์ 50 EURO โซ่เบอร์ 60 EURO บู๊ 6ฟันตัวเมียกับตัวผู้  ใบคัดท้าย16นิ้ว ใบคัดท้าย 20 นิ้ว ใบคัดท้าย 22 นิ้ว ใบคัดท้าย 24 นิ้ว ใบจักร 16 นิ้ว ใบผา ใบมีดตัดหญ้า 10*80*355 SRY ใบผา 26 นิ้ว ใบมีดตัดหญ้า 10*80*406 SRY ใบมีดตัดหญ้า 10*80*457 SRY ใบมีดตีดิน KT7 ใบมีดตีดิน KTC7 ข้างL และข้าง R ใบมีดตีดิน NC7 เป็นต้น

ใบคัดท้าย16นิ้ว

ใบคัดท้าย16นิ้ว

บริษัท ดาวทองจักรกล จำกัด

ใบคัดท้าย20 นิ้ว

ใบคัดท้าย20 นิ้ว

บริษัท ดาวทองจักรกล จำกัด

ใบคัดท้าย 22 นิ้ว

ใบคัดท้าย 22 นิ้ว

บริษัท ดาวทองจักรกล จำกัด

ใบคัดท้าย 24 นิ้ว

ใบคัดท้าย 24 นิ้ว

บริษัท ดาวทองจักรกล จำกัด

สนใจติดต่อ
ดาวทองจักรกล บจก.
โทร : +666 2597 1555
แฟกซ์ : +662 613 9068
อีเมล :  daothongjukkhon@gmail.com
เว็บไซต์ :daothongjukkhon.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ : อะไหล่เครื่องจักรกลเกษตร.com

ศูนย์รวมเครื่องจักรกลการเกษตร ดาวทองจักรกล บจก.

ศูนย์รวมเครื่องจักรกลการเกษตร ดาวทองจักรกล บจก.

 ดาวทองจักรกล บจก.

บริษัท ดาวทองจักรกล จำกัด

              อะไหล่เครื่องจักรกลการเกษตร ศูนย์รวมเครื่องจักรกลการเกษตร จำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร ให้คำปรึกษาเครื่องจักรกลการเกษตร นำเข้าและจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องจักรการเกษตร เกียร์ข้าวโพด ใบมีดตัดหญ้า เฟืองข้าวโพด ใบมีดตีดิน KT7   เกียร์ขุดหลุม เกียร์ทด สกรูลำเลียง หัวเกียร์ตัดหญ้า เอ็นตัดใบอ้อย เหล็กประคองหน้ากับหลัง อะไหล่รถเกี่ยวข้าว โซ่ ใบพาน เฟือง เฟืองดุม เกียร์หว่านปุ๋ย  อะไหล่รถเกี่ยวคูโบต้า จำหน่ายอะไหล่รถเกี่ยวคูโบต้า

              ดาวทองจักรกล บจก.เป็นศูนย์รวมเครื่องจักรกลการเกษตร และอะไหล่เครื่องจักรกลการเกษตร ทั้งในภาคอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรและผู้ประกอบการชาวเกษตรกรทุกท่าน อีกทั้งของเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร อะไหล่เครื่องจักรกลการเกษตร ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นเกียร์ข้าวโพด ใบมีดตัดหญ้า เฟืองข้าวโพด ใบมีดตีดิน KT7 เกียร์ขุดหลุม เกียร์ทด สกรูลำเลียง หัวเกียร์ตัดหญ้า เอ็นตัดใบอ้อย เหล็กประคองหน้ากับหลัง อะไหล่รถเกี่ยวข้าว โซ่ ใบพาน เฟือง เฟืองดุม เกียร์หว่านปุ๋ย

ชุดโรลเลอร์ DC 150

ชุดโรลเลอร์ DC 150

 ดาวทองจักรกล บจก.

โซ่เบอร์ 50 EURO

โซ่เบอร์ 50 EURO

 ดาวทองจักรกล บจก.

บู๊ช 6 ฟันตัวเมียกับตัวผู้

บู๊ช 6 ฟันตัวเมียกับตัวผู้

 ดาวทองจักรกล บจก.

              ดาวทองจักรกล บจก. เราคือผู้นำเข้าและพัฒนาอะไหล่เครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อให้ชาวเกษตรกรได้ผลผลิตที่เพิ่มพูนและยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเตรียมพื้นที่ อะไหล่เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ต่างๆ การลงปุ๋ยและเคมี รวมถึงอุปกรณ์และอะไหล่สำหรับเก็บเกี่ยวผลผลิต

สนใจติดต่อ
ดาวทองจักรกล บจก.
โทร : +666 2597 1555
แฟกซ์ : +662 613 9068
อีเมล : daothongjukkhon@gmail.com
เว็บไซต : daothongjukkhon.brandexdirectory.com
เว็บไซต : อะไหล่เครื่องจักรกลเกษตร.co

จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง – แรงต่ำสำหรับโรงงาน ให้บริการออกแบบงานไฟฟ้า | ทีเอสโก้ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง – แรงต่ำสำหรับโรงงาน ให้บริการออกแบบงานไฟฟ้า | ทีเอสโก้ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

บริษัท ทีเอสโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

จัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง – แรงต่ำสำหรับโรงงาน ให้บริการออกแบบงานไฟฟ้า

บริษัท ทีเอสโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ก่อตั้งเพื่อ จัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง – แรงต่ำสำหรับโรงงาน ให้บริการออกแบบงานไฟฟ้า ให้คำปรึกษาด้านการประหยัดพลังงาน การตรวจเช็ค และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ และระบบไฟฟ้า ให้บริการรับเหมาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า – แรงต่ำทุกชนิด ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน รวมถึงการผลิต และประกอบตู้ไฟฟ้า ประกอบตู้สวิทซ์บอร์ด ประกอบตู้ตู้คอนโทรล ควมคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้า รับประกอบตู้ไฟฟ้า ตู้สวิทซ์บอร์ด ตู้คอนโทรลทุกขนาด ดำเนินการออบแบบ และควบคุมการประกอบโดยวิศวกรผู้มีประสบการณ์ด้านไฟฟ้า

บริษัท ทีเอสโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้เครื่องหมายการค้าของ TSGO ENGINEERING ผู้ผลิตและติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน ประกอบตู้สวิทซ์บอร์ด ติดตั้งตู้คอนโทรล บริการติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน ประกอบตู้สวิทซ์บอร์ดโรงงาน ติดตั้งตู้คอนโทรลตามสั่ง

บริษัท ทีเอสโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ที เอส โก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้ผลิตตู้สวิทซ์บอร์ด ติดตั้งตู้คอนโทรล รวมถึงออกแบบและประกอบตู้สวิตซ์บอร์ดไม่ว่าจะเป็นตู้ Main distribution Board (MDB), ตู้ Distribution Board (DB), ตู้ Automatic Transfer Switch (ATS), ตู้ CAPACITOR BANK (CAP BANK PANEL) รวมทั้ง ตู้คอนโทรลต่าง ๆ อาทิเช่น ตู้ START MOTOR (D.O.L. , Star Delta, Inverter), ตู้ Control Pump (Sewage Pum, Transfer Pump), ตู้ควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Control Panel), ตู้ควบคุมแสงสว่าง (Control Lighting Panel)

บริษัท ทีเอสโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สนใจติดต่อ
ทีเอสโก้ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
บริการติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน ประกอบตู้สวิทซ์บอร์ดโรงงาน ติดตั้งตู้คอนโทรลตามสั่ง
170/3 ถนนประชาอุทิศ 54 แยก 6 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทร : +662 115 7872,+666 3267 7551,+668 9115 8554
แฟกซ์ :  +662 115 7836
อีเมล์ :  info@tsgo-engineering.com
เว็บไซต์ :  tsgo-engineering.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ : www.tsgo-engineering.com
facebook  : https://www.facebook.com/tsgoengineering
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=ggb2hCMWbKc

จำหน่ายอะไหล่เกี่ยวกับเครื่องจักรกลการเกษตร ดาวทองจักรกล บจก.

จำหน่ายอะไหล่เกี่ยวกับเครื่องจักรกลการเกษตร ดาวทองจักรกล บจก.

บริษัท ดาวทองจักรกล จำกัด

บริษัท ดาวทองจักรกล จำกัด

                 อะไหล่เครื่องจักรกลการเกษตร ศูนย์รวมเครื่องจักรกลการเกษตร จำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร ให้คำปรึกษาเครื่องจักรกลการเกษตร นำเข้าและจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องจักรการเกษตร  เกียร์ข้าวโพด ใบมีดตัดหญ้า เฟืองข้าวโพด ใบมีดตีดิน KT7  เกียร์ขุดหลุม เกียร์ทด สกรูลำเลียง หัวเกียร์ตัดหญ้า เอ็นตัดใบอ้อย เหล็กประคองหน้ากับหลัง อะไหล่รถเกี่ยวข้าว โซ่  ใบพาน  เฟือง เฟืองดุม เกียร์หว่านปุ๋ย อะไหล่รถเกี่ยวคูโบต้า จำหน่ายอะไหล่รถเกี่ยวคูโบต้า

                 บริษัท ดาวทองจักรกล จำกัดผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอะไหล่เครื่องจักรกลการเกษตร และสินค้าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งบริษัทของเราได้คำนึงถึงผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องจักรกลการเกษตรและผู้ใช้งานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลการเกษตร บริษัท ดาวทองจักรกล จำกัด ของเราคือหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอะไหล่เครื่องจักรกลการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นเฟืองเรียบ 50-15 ฟัน เฟืองเรียบ 50-14 ฟัน เฟืองเรียบ 50-28 ฟัน เพลา PTO GU2200 คราดสปริงหนวดกุ้งแนวนอนข้างขวา หัวเกียร์ตัดหญ้า 40 แรง ใบผาน คราดสปริงหนวดกุ้งแนวตั้งข้างซ้าย เฟืองเรียบ 50-21 ฟัน เฟืองเรียบ 50-29 ฟัน หัวยอย GU500 ตัวเมีย ชุดโรเลอร์ DC70 หัวเกียร์ตัดหญ้า 50แรง ใบมีดตีดิน KTC7 ข้างL และข้าง R ชุดโรลเลอร์ DC 150 ใบมีดตีดิน KT7 เฟืองดุม โซ่เบอร์ 50 EURO ล้อนำ DC70 ใบมีดตีดิน NC7

เกียร์หว่านปุ๋ย

เกียร์หว่านปุ๋ย

บริษัท ดาวทองจักรกล จำกัด

คราดสปริงตัวเอส

คราดสปริงตัวเอส

บริษัท ดาวทองจักรกล จำกัด

คราดสปริงหนวดกุ้งแนวตั้ง

คราดสปริงหนวดกุ้งแนวตั้ง

บริษัท ดาวทองจักรกล จำกัด

คราดสปริงหนวดกุ้งแนวนอน

คราดสปริงหนวดกุ้งแนวนอน

บริษัท ดาวทองจักรกล จำกัด

                  บริษัท ดาวทองจักรกล จำกัด ของเรามีได้มีการพัฒนาคุณภาพอะไหล่เครื่องจักรกลการเกษตร ให้มีประสิทธภาพต่อชาวเกษตรกรมากที่สุด เพื่อผลผลิตที่เพิ่มพูนและยั่งยืนต่อสินค้าทางการเกษตร ซึ่งสินค้าของเรามีให้ท่านเลือกมากมาย อาทิเช่น คราดสปริงตัวเอส คราดสปริงหนวดกุ้งแนวตั้ง คราดสปริงหนวดกุ้งแนวตั้งข้างขวา คราดสปริงหนวดกุ้งแนวตั้งข้างซ้าย คราดสปริงหนวดกุ้งแนวนอน คราดสปริงหนวดกุ้งแนวนอนข้างขวา คราดสปริงหนวดกุ้งแนวนอนข้างซ้าย ชุดโรลเลอร์ DC 150 ชุดโรเลอร์ DC70 โซ่เบอร์ 50 EURO โซ่เบอร์ 60 EURO บู๊ช 6ฟันตัวเมียกับตัวผู้ เป็นต้น

สนใจติดต่อ
บริษัท ดาวทองจักรกล จำกัด
โทร : +666 2597 1555
แฟกซ์ : +662 613 9068
อีเมล : daothongjukkhon@gmail.com
daothongjukkhon.brandexdirectory.com
อะไหล่เครื่องจักรกลเกษตร.com

บริการด้านงานกลึง เครื่องจักรอุตสาหกรรม รับผลิต Part สำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม | ซี.เค. แมชชีน แอนด์ พาร์ท บจก.

บริการด้านงานกลึง เครื่องจักรอุตสาหกรรม รับผลิต Part สำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม | ซี.เค. แมชชีน แอนด์ พาร์ท บจก.

บริษัท ซี.เค. แมชชีน แอนด์ พาร์ท จำกัด
ผู้ให้บริการด้านงานกลึง เครื่องจักรอุตสาหกรรม รับผลิต Part สำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม

 

บริการ
– รับงานสแตนเลสทุกชนิด
งานสร้าง PART รับผลิต PART เครื่องจักรอุตสาหกรรมทุกชนิด รวมงานซ่อมบำรุงต่างๆ
– บริการงานกลึง, รับกลึง, มิลลิ่ง, เจาะ, เจียร์ , คว้าน โดยเครื่องจักรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
รับงานเชื่อมประกอบตามแบบ รวมงาน M/C รับงาน SILO
– งานซ่อมบำรุงนอกสถานที่ และรับติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรมในโรงงาน รับงาน SHUTDOWN
– รับงานจัดทำกระบอกไฮดรอลิค และ ทำเครื่องอัดไฮดรอลิค พร้อมขายอะไหล่
– รับงานระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม PLC และรับทำตู้ CONTROL
– รับสร้างเครื่องจักรอุตสาหกรรมตามแบบ เช่น ทำเกียร์ อุตสาหกรรมโรงงาน, ยาง, กระเบื้อง, พลาสติก, โรงงานน้ำตาล, งานขุดเจาะฐานราก
– งานหล่อขึ้นรูป ทองเหลือง, สแตนเลส, อลูมิเนียม และเหล็กเหนียวทุกชนิด รวมงาน M/C
– รับงาน CNC บริการด้านงานกลึง และ MACHINENING CENTER

***** โดยช่างผู้ชำนาญงานอุตสาหกรรม ต่างๆ และมีประสบการณ์ ทางเรายินดีรับใช้ท่าน และให้คำปรึกษา *****

สนใจติดต่อ
ซี.เค. แมชชีน แอนด์ พาร์ท บจก.
ที่อยู่ : 888/88 หมู่ 19 ซอยยิ่งเจริญ ถนนบางพลี-ตำหรุ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร : +662 382 5288-9
แฟกซ์ : +662 382 5290
อีเมล์ : chakrit_ck_@hotmail.com
เว็บไซต์ : ckmachine.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ : www.ckmachineandpart.com

บริการเครื่องจักรการเกษตร ดาวทองจักรกล บจก.

บริการเครื่องจักรการเกษตร ดาวทองจักรกล บจก.

บริษัท ดาวทองจักรกล จำกัด

บริษัท ดาวทองจักรกล จำกัด

                    เครื่องจักรการเกษตร  อะไหล่เครื่องจักรกลการเกษตร  ศูนย์รวมเครื่องจักรกลการเกษตร จำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร ให้คำปรึกษาเครื่องจักรกลการเกษตร นำเข้าและจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร เกียร์ข้าวโพด

                    บริษัท ดาวทองจักรกล จำกัด เราคือผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการบริการเครื่องจักรการเกษตร เราพร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่านด้วยความเต็มใจ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรการเกษตร จำพวกเกียร์ขุดหลุม เกียร์ทด เกียร์หว่านปุ๋ย เกียร์ข้าวโพด หัวเกียร์ตัดหญ้า

เกียร์ข้าวโพด 4 เกียร์

กียร์ข้าวโพด 4 เกียร์

บริษัท ดาวทองจักรกล จำกัด

เกียร์ขุดหลุม 40 แรง

เกียร์ขุดหลุม 40 แรง

บริษัท ดาวทองจักรกล จำกัด

เกียร์ทด 10ต่อ1

เกียร์ทด 10ต่อ1

บริษัท ดาวทองจักรกล จำกัด

                  บริษัท ดาวทองจักรกล จำกัด ของเรามีสินค้าที่หลากหลายให้ลูกค้าเลือก อาทิเช่น หัวเกียร์ตัดหญ้า 30 -100 แรง (สีดำ/สีแดง) เกียร์ทด 10ต่อ1 เกียร์ข้าวโพด 4 เกียร์ เกียร์ข้าวโพด 8 เกียร์ เกียร์ขุดหลุม 40 แรง เกียร์ขุดหลุม 75 แรง เกียร์ทด 20ต่อ1 เกียร์หว่านปุ๋ย เป็นต้น และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย บริษัท ดาวทองจักรกล จำกัด เรามีเครื่องจักรการเกษตรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานในราคาที่เป็นกันเอง

สนใจติดต่อ
ดาวทองจักรกล บจก.
โทร : +666 2597 1555
แฟกซ์ : +662 613 9068
อีเมล์ :  daothongjukkhon@gmail.com
daothongjukkhon.brandexdirectory.com
อะไหล่เครื่องจักรกลเกษตร.com