ผลิตและจำหน่ายลังไม้ประกอบ ลังไม้ พาเลทไม้ : กรีนเยียร์ ซัพพลาย บจก.

ผลิตและจำหน่ายลังไม้ประกอบ ลังไม้ พาเลทไม้ : กรีนเยียร์ ซัพพลาย บจก.

บริษัท กรีนเยียร์ ซัพพลาย จำกัด

บริษัท กรีนเยียร์ ซัพพลาย จำกัด

                 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายลังไม้ประกอบ ลังไม้ ลังไม้ใส่สินค้า ลังไม้สำหรับบรรจุสินค้า ลังไม้ส่งออกหมุนเวียนภายในประเทศ
                 บริษัท กรีนเยียร์ ซัพพลาย จำกัด คือผลิตและประกอบลังไม้ตามความต้องการของลูกค้า สำหรับลูกค้าที่ต้องการลังไม้ เพื่อใช้ในการบรรจุสินค้า ในการส่งออกไปต่างประเทศ
                  บริษัท กรีนเยียร์ ซัพพลาย จำกัด มีการผลิตลังไม้เพื่อป้องกันความเสียหายของสินค้าได้อย่างดี มีต้นทุนต่ำย่อยสลายง่ายเป็นมิตรกับธรรมชาติ ลูกค้าสามารถเลือกพันธุ์ไม่ได้ตามต้องการ ไม้ที่เรานำมาประกอบ สำหรับบรรจุสินค้าได้ผ่านกระบวนการป้องกันเนื้อไม้แมลง ในการส่งออกตามข้อกำหนด Internationl Plant Protection Convention. (IPPC) , International Standards For Phytosanitary Measures No. 15 (ISPM15) โดยสินค้าที่ บริษัท กรีนเยียร์ ซัพพลาย จำกัด ที่ทำการผลิตเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน อาทิเช่น ลังไม้ ผู้ผลิตลังไม้ประกอบ จำหน่ายลังไม้ พาเลทลังไม้ ลังไม้พาเลท จำหน่ายลังไม้ประกอบ นำเข้าไม้สนนิวซีแลนด์ ลังไม้สน ลังไม้สำหรับส่งออก ลังไม้ส่งออก ลังไม้สินค้า คอกไม้พาเลท ลังไม้สำหรับโรงงาน ลังไม้บรรจุสินค้า บรรจุภัณฑ์ไม้ Wood Packaging Material (WPM) คอกไม้พาเลท

การส่งออกวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ใช้ขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ ตามมาตรการ (International Standards For Phytosanitary Measures No. 15 (ISPM#15) )

                 กำหนดไว้ในมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องของมาตรการด้านสุขอนามัยพืช ฉบับที่ 15 (ISPM No.15) ซึ่งเป็นเรื่องของข้อกำหนดสำหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ เพื่อการส่งออกไปต่างประเทศ ซึ่งได้กำหนดวิธีในการปฏิบัติเพื่อควบคุมกำจัดศัตรูพืชที่อาศัยอยู่ในวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่จะใช้ขนส่งไปต่างประเทศ รวมทั้งข้อปฏิบัติเพื่อขอใบรับรอง และหรือขอประทับตราเครื่องหมาย รับรองวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ไว้ ดังนี้

1. วัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ใช้ขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ (Wood Packing Material) หมายถึง วัสดุหรือส่วนประกอบที่ทำจากไม้ ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่นำกลับมาใช้ใหม่

2. วัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ดังกล่าวจะต้องผ่านวิธีการปฏิบัติเพื่อกำจัดศัตรูพืชจากผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาต ด้วยกรรมวิธีการอบด้วยความร้อน (Heat Treatment) หรือการรมด้วยสารเมทิลโบรไมด์ (Methly Bromide Fumigation)

3. วัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ผ่านกรรมวิธีดังกล่าวแล้ว จะต้องประทับตราสัญลักษณ์ IPPC ลงบนวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้อย่างถาวรในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน มีการเก็บรักษาและต้องใช้ในการขนส่งภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

4. ข้อยกเว้นสำหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ ที่ไม่ต้องดำเนินการตามมาตรฐาน ISPM No.15 ได้แก่ ชิ้นไม้ที่มีความหนาไม่เกิน 6 มิลลิเมตร ผลพลอยได้จากไม้แปรรูป ได้แก่ ไส้ไม้ ขี้เลื่อย ฝอยไม้ ขี้กบ วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากไม้แปรรูป หรือผ่านการแปรสภาพโดยใช้ กาว ความร้อน ความดัน หรือ การเคลือบน้ำยา เช่น ไม้อัด เส้นใยไม้อัด แผ่นชิ้นไม้อัด ไม้เคลือบน้ำยา แผ่นไม้วีเนียร์ ไฟเบอร์บอร์ด เป็นต้น เนื่องจากวัสดุเหล้านี้มีโอกาสที่แมลงศัตรูพืชจะเข้าอยู่อาศัยน้อยมาก อ้างอิงจาก TNSC

บริษัท กรีนเยียร์ ซัพพลาย จำกัด

สนใจติต่อ
168/13 .กฤษณะเศรณี .บางพลีใหญ่ .บางพลี .สมุทรปราการ 10540
โทร +66 2752 0615, +668 5062 3229
อีเมล : greenyear_s@hotmail.co.th greenyear.s8@gmail.com
เว็บไซต์ : greenyearsupply.thailandpocketpages.com
เว็บไซต์ : www.greenyearsupply.com


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *