ออกแบบและผลิตตู้สวิทซ์บอร์ด ติดตั้งตู้ MDB ตู้คอนโทรล | ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์ บจก.

ออกแบบและผลิตตู้สวิทซ์บอร์ด ติดตั้งตู้ MDB ตู้คอนโทรล | ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์ บจก.

บริษัท ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์ จำกัด
ผู้ผลิตและประกอบตู้สวิทซ์บอร์ด ติดตั้งตู้ MDB รับประกอบตู้คอนโทรลตามสั่ง

ติดตั้งตู้ MDB ประกอบตู้ MDB ผลิตตู้สวิทซ์บอร์ด ติดตั้งตู้สวิทซ์บอร์ด ซ่อมตู้คอนโทรล ประกอบตู้คอนโทรล ซ่อมบำรุงตู้สวิทซ์บอร์ด รับเหมาออกแบบตู้สวิทซ์บอร์ด ประกอบตู้สวิทซ์บอร์ด ตู้คอนโทรลไฟฟ้า ติดตั้งตู้คอนโทรลไฟฟ้า ประกอบตู้คอนโทรลไฟฟ้า ซ่อมตู้สวิทซ์บอร์ด ออกแบบตู้คอนโทรล ติดตั้งตู้คอนโทรล และจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ ตู้สวิทซ์บอร์ด ตู้คอนโทรล ตู้ MDB (Main Distribution Board) ตู้ควบคุมไฟฟ้า

จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า
– ABB, Siemens, Mitsubishi, SQ-D, Tele.,MG, Fuji
– Omron, Grasslin, WIP, SQ-N, Entes.

ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า ตู้สวิทซ์บอร์ด
– หม้อแปลงไฟฟ้า
– ประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้า ( MDB, DB, EMDB)
– ประกอบตู้และติดตั้ง Capacitor
– ประกอบตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ( MCC)
– ประกอบตู้ ATS (Auto Transfer Switch)

รับงานด้านระบบไฟฟ้า งานตู้คอนโครล ตู้สวิทช์บอร์ด งานติดตั้งตู้ MDB บริการ สำรวจ คำนวณ ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ประกอบตู้สวิทช์บอร์ดประเภทต่างๆ และติดตั้งระบบไฟฟ้า ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสูง จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ สำหรับบ้าน อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล โรงแรม ผลิตตู้สวิทช์บอร์ด, ติดตั้งตู้ MDB, ออกแบบตู้สวิทช์บอร์ด, ตู้คอนโทรล, ตู้ MDB, ติดตั้งตู้สวิทช์บอร์ด, ผลิตตู้คอนโทรล, ประกอบตู้คอนโทรล, ประกอบตู้สวิทช์บอร์ด, จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า, อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง, อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำ, ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม, จำหน่ายระบบไฟฟ้าโรงงาน, ติดตั้งระบบควบคุม

สนใจติดต่อ
ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์ บจก.
ที่อยู่ : 73/36 หมู่ 4 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร : +668 8991 6452, +669 6969 4255, +66 2007 1710
แฟกซ์ : +66 2007 1710
อีเมล : warotnana@hotmail.com, narong.ttcontrol@gmail.com
เว็บไซต์ : ttcontrol.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ : www.ttcontrolsystems.com
เว็บไซต์ : www.ตู้สวิทซ์บอร์ด.com


Comments are closed.