Browsed by
Month: February 2020

ตัวแทนจำหน่ายปั๊มน้ำ ปั๊มน้ำสำหรับที่อยู่อาศัย ปั๊มน้ำสำหรับอุตสาหกรรม ปั๊มน้ำสำหรับการเกษตร

ตัวแทนจำหน่ายปั๊มน้ำ ปั๊มน้ำสำหรับที่อยู่อาศัย ปั๊มน้ำสำหรับอุตสาหกรรม ปั๊มน้ำสำหรับการเกษตร

บริษัท กุลธร จำกัด

 

 

 

ปั๊มน้ำสำหรับที่อยู่อาศัย

ZENIT BLUE ปั๊มจุ่ม

    •  ปั๊มจุ่มชนิดขาตั้ง ใบพัดพลาสติก เสื้อปั๊มเป็นเหล็กหล่อ ออกแบบโดย Pininfarina ผู้ออกแบบรถ Farrari  มีแบบไฟ 220V มีลูกลอยและแบบไฟ 380V ไม่มีลูกลอยพร้อมจับสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
•  DG BLUE40/2-M ขนาดแรงม้า 0.4  ท่อส่ง 1.5 ไฟ 220 V
•  DG BLUE50/2-M ขนาดแรงม้า 0.5  ท่อส่ง 1.5 ไฟ 220 V
•  DG BLUE75/2-M ขนาดแรงม้า 0.75  ท่อส่ง 1.5 ไฟ 220 V
•  DG BLUE75/2T ขนาดแรงม้า 0.75  ท่อส่ง 1.5 ไฟ 380 V
•  DG BLUE100/2-M ขนาดแรงม้า 1 ท่อส่ง 1.5 ไฟ 220 V
•  DG BLUE100/2-T ขนาดแรงม้า 1 ท่อส่ง 1.5 ไฟ 220 V

ปั๊มน้ำสำหรับที่อยู่อาศัย

 • ปั๊มน้ำอัตโนมัติแบบดูดลึก มีทั้งหัวแบบหัวเจํตเดี่ยวลงบ่อ2 นิ้ว หรือหัวเจ็ตคุ่ลงบ่อ4 นิ้ว เหมาะสำหรับใช้งานภายใจอาคาร บ้านเรือนใช้ไฟฟ้า 220 V ไฟ 2 สาย มีประสิทธิภาพสูงกินไฟน้อย คุณภาพดีทนทาน  ประหยัดพื้นที่ สำหรับดูดน้ำบ่อบาดาล ขนาดบ่อ 4 นิ้วสำหรับเจ็ตคู่ และขนาดบ่อ 2 นิ้ว สำหรับเจ็ตเดี่ยว
  – PC-250KIC แบบเจ็ตคู่ มอเตอร์ 250 วัตต์  ดูดน้ำลึก 24M. ส่งน้ำสูง 12M  ท่อดูด 1-1/4,1 ท่อส่ง 1
  – PC-251KIC แบบเจ็ตเดี่ยว มอเตอร์ 250 วัตต์  ดูดน้ำลึก 18M  ส่งน้ำสูง 12M  ท่อดูด  1-1/4,1 ท่อส่ง 1
  – TJ-350EA แบบเจ็ตคู่ มอเตอร์ 300 วัตต์ ดูดน้ำลึก  24M. ส่งน้ำสูง 16M  ท่อดูด  1-1/4,1 ท่อส่ง 1
  – TJ-351EA แบบเจ็ตเดี่ยว มอเตอร์ 300 วัตต์  ดูดน้ำลึก  18M   ส่งน้ำสูง 16M  ท่อดูด  1-1/4,1 ท่อส่ง 1
 • ปั๊มน้ำอัตโนมัติ เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารบ้านเรือยใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ไฟ 2สายมีประสิทธิภาพกินไฟน้อยคุณภาพดี ทนทานประหยัดพื้นที่มีถังเก็บน้ำอัดความดันอัตโนมัติ
  – PW-132KIC มอเตอร์ 125 วัตต์  ดูดลึก 9 เมตร  ส่งน้ำสูง 10 ปริมาณน้ำ 26  ลิตร สวิทซ์ความดัน เปิด 1.0 ปิด 1.6  ท่อดูดขนาด 1 นิ้ว
  – PW-130KIC มอเตอร์ 125 วัตต์  ดูดลึก 9 เมตร  ส่งน้ำสูง 10 ปริมาณน้ำ 24  ลิตร สวิทซ์ความดัน เปิด 1.1 ปิด 1.8  ท่อดูดขนาด 3/4 นิ้ว
  – PW-155KIC มอเตอร์ 125 วัตต์  ดูดลึก 9 เมตร  ส่งน้ำสูง 10 ปริมาณน้ำ 30  ลิตร สวิทซ์ความดัน เปิด 1.1 ปิด 1.8  ท่อดูดขนาด 1 นิ้ว
  – PW-250KIC มอเตอร์ 250 วัตต์  ดูดลึก 9 เมตร  ส่งน้ำสูง 14 ปริมาณน้ำ 40  ลิตร สวิทซ์ความดัน เปิด 1.8 ปิด 2.6  ท่อดูดขนาด 1 นิ้ว
 • ปั๊มท๊อปสตาร์ ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ใช้ภายในอาคารบ้านเรือน ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ ไฟ  2 สาย มีประสิทธิภาพสูงกินไฟน้อยคุณภาพดี ทนทานประหยัดพื้นที่มีถังเก็บอัดความดันอัตโนมัติ
  – TS-136B มอเตอร์ 135 วัตต์ ดูดลึก 6 เมตร ส่งน้ำสูง 16 ปริมาณน้ำ 20  ลิตร สวิทซ์ความดัน เปิด 1.1 ปิด 1.8  ท่อดูดขนาด 1 นิ้ว
  – TS-250A มอเตอร์ 250 วัตต์ ดูดลึก 6 เมตร ส่งน้ำสูง 36 ปริมาณน้ำ 40  ลิตร สวิทซ์ความดัน เปิด 1.4 ปิด 2.4  ท่อดูด ขนาด 1 นิ้ว
 • ปั๊มมาริโน่  ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ใช้ภายในอาคารบ้านเรือน ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ ไฟ  2 สาย มีประสิทธิภาพสูงกินไฟน้อยคุณภาพดี ทนทานประหยัดพื้นที่มีถังเก็บอัดความดันอัตโนมัติ
  – M-DGP-130  มอเตอร์ 370 วัตต์  ดูดลึก 6 เมตร  ส่งน้ำสูง 40 ปริมาณน้ำ 30  ลิตร สวิทซ์ความดัน เปิด 1.4 ปิด 2.4  ท่อดูด ขนาด 1 นิ้ว

 

บริษัท กุลธร จำกัด

ปั๊มน้ำ จำหน่ายปั๊มน้ำ ปั๊มน้ำหอยโข่ง ปั๊มน้ำแซร์ SAER PUMP ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม ปั๊มน้ำสำหรับการเกษตร ปั๊มน้ำไทยโก้ ปั๊มน้ำสำหรับที่อยู่อาศัย ปั๊มจุ่มใบพัดแบบเปิด ตัวแทนจำหน่่าย SAER PUMP จำหน่ายปั๊มน้ำ ปั๊มน้ำหอยโข่ง ปั๊มน้ำแซร์ SAER PUMP ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม ปั๊มน้ำสำหรับการเกษตร ปั๊มน้ำไทยโก้ ปั๊มน้ำสำหรับที่อยู่อาศัย ปั๊มจุ่มใบพัดแบบเปิด

สนใจติดต่อ
บริษัท กุลธร จำกัด
ที่อยู่ : 237-237/1-4 ถนน หลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : +662 282 2151
อีเมล : bkksales@kulthorn.com,kcsales@kulthorn.co.th
เว็บไซต์ : https://kulthornpump.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ : www.kulthorn.co.th

ออกแบบติดตั้งเครนชนิดต่างๆ รอกโซ่ไฟฟ้า รอกสลิงไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวกับเครนอย่างครบวงจร

ออกแบบติดตั้งเครนชนิดต่างๆ รอกโซ่ไฟฟ้า รอกสลิงไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวกับเครนอย่างครบวงจร

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮ้อยซ์.เครน.ลิฟท์.แอนด์เซอร์วิส

– ผลิตโครงสร้างเครนไฟฟ้าและส่วนประกอบของเครนไฟฟ้า ลิฟท์บรรทุกสินค้า ตรวจเช็คประจำปี
– งานซ่อมบำรุง รวมถึงจำหน่าย รอกโซ่มือสาว รอกโซ่ไฟฟ้า รอกสลิงไฟฟ้า อุปกรณ์และอะไหล่สำหรับเครน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮ้อยซ์.เครน.ลิฟท์.แอนด์เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮ้อยซ์.เครน.ลิฟท์.แอนด์เซอร์วิส ผู้นำในด้านการออกแบบติดตั้งเครนชนิดต่างๆ รอกโซ่ไฟฟ้า รอกสลิงไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวกับเครนอย่างครบวงจร โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและเน้นคุณภาพเป็นอันดับแรกและยึดมั่นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ มีบริการหลังการขาย และ Spare Part ไว้รองรับสำหรับงานซ่อมบำรุง อุปกรณ์งานเครนอย่างครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้คำปรึกษาและแนะนำโดยทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์

บริการของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮ้อยซ์.เครน.ลิฟท์.แอนด์เซอร์วิส
– ออกแบบติดตั้งเครนเหนือศีรษะ Overhead Crane
– รับออกแบบติดตั้ง MONORAIL CRANE
– ออกแบบติดตั้งเครนติดผนังแบบ Jib Crane
– ออกแบบและติดตั้ง Semi Crane
– ออกแบบและติดตั้งเครนขาสูง Gantry Crane
– A-Fram, A-Crane
– บริการรับซ่อมบำรุงและจำหน่ายรอกชนิดต่างๆ อุปกรณ์งานเครนครบวงจร

สนใจติดต่อ
ฮ้อยซ์.เครน.ลิฟท์.แอนด์เซอร์วิส หจก.
ที่อยู่ :  59/83 หมู่ที่ 4  ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ : +668 5244 1623 , +668 5244 1623
แฟกซ์ : +66 2101 2495
อีเมล : hoistcranelift@hotmail.com
เว็บไซต์ : hoistcraneliftandservice.brandexdirectory.com

รับเทคอนกรีต ปาดปูนเลเซอร์สกรีต บริการงานเทพื้นคอนกรีต บริการงานปั๊มคอนกรีต

รับเทคอนกรีต ปาดปูนเลเซอร์สกรีต บริการงานเทพื้นคอนกรีต บริการงานปั๊มคอนกรีต

บริษัท นัฐคอน คอปอเรชั่น จำกัด
“ผู้นำด้านพื้นอุตสาหกรรมสำหรับอนาคต”

นัฐคอน คอปอเรชั่น

บริการรับเหมางานขัดพื้นคอนกรีต รับขัดพื้นปูน รับขัดพื้นคอนกรีต ขัดมันคอนกรีตเบิร์นนิช ฟลอร์
บริษัท นัฐคอน คอปอเรชั่น จำกัด เมื่อปี พ.ศ.2531 คุณอานนท์ ชัยเนตรวรา ได้ก่อตั้งทีมงานขัดพื้น โดยเป็นทีมผู้รับเหมาทั่วไป จนทีมงานมีความชำนาญและเชี่ยวชาญ ในด้านงานพื้นอุตสาหกรรมและมีเครื่องมือที่พร้อม ต่อความต้องการของลูกค้า จนเป็นที่ยอมรับ จึงทำการก่อตั้งเป็นบริษัท นัฐคอน คอปอเรชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2553 ในเวลาต่อมา ทางบริษัทมีการขยายตัวของงานพื้นอุตสาหกรรมให้หลากหลายมากขึ้น สิ่งที่ทำให้บริษัทขยาย ตัวได้อย่างรวดเร็วนั้น เป็นเพราะบริษัทมีบุคลากรที่มี ความสามารถในการทำงานได้เป็นอย่างดีและจากผลงานอันเป็นที่ยอมรับของลูกค้า จนถึงปัจจุบันบริษัทได้พัฒนารูปแบบของงาน โดยมีเครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้น เพื่อให้รองรับความต้องการของลูกค้าในด้านงานพื้นอุตสาหกรรม

งานล้างพื้นลงแว็กซ์

งานล้างพื้นลงแว็กซ์

คลิกที่นี่

อุดร่องรอยต่อ

อุดร่องรอยต่อคอนกรีต

คลิกที่นี่

งานขัดพื้น Burnished

งานขัดพื้น burnished

คลิกที่นี่

งาน ขัดพื้นโรย Floor Hardener (สีเขียว)

งาน ขัดพื้นโรย Floor Hardener (สีเขียว)

คลิกที่นี่

งานปาดปูนเลเซอร์

คลิกที่นี่

นัฐคอน คอปอเรชั่น บจก. รับเหมางานขัดพื้นคอนกรีต รับขัดพื้นปูน รับขัดพื้นคอนกรีต ขัดมันคอนกรีตเบิร์นนิช ฟลอร์ ขัดพื้นคอนกรีตอุตสาหกรรม ขัดพื้นBurnished Floor รับเทพื้นคอนกรีต รับเทคอนกรีต ปาดปูนเลเซอร์สกรีต ปาดหน้าคอนกรีต ขัดพื้นฟลอฮาร์ด Steel trowal ปั๊มคอนกรีตบูม Burnished Floor ปั๊มลาก เช่าปั๊มคอนกรีต บริการตัดร่องคอนกรีต อุดร่องรอยต่อคอนกรีต ปาด Laser Screed ปาด Truss Screed เทปูนโรงงาน บริการงานขัดพื้น บริการงานเทพื้นคอนกรีต บริการงานปั๊มคอนกรีต บริการงานจ๊อย งานล้างพื้นลงแว็กซ์

วิสัยทัศน์ขององค์กร
– ภายใต้ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ามุ่งสู่ความเป็นเลิศ
– ด้านงานพื้นอุตสาหกรรมและงานปูนแบบครบวงจรด้วย
– เครื่องมือและเทคโนโลยีล่าสุดที่ทันสมัย

สามารถติดต่อได้ที่
บริษัท นัฐคอน คอปอเรชั่น จำกัด

ที่อยู่ : 17/7 หมู่5 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
โทร : +66 3820 6467, +668 0691 1234, +66 3820 6468
อีเมล : center@nutcon.co.th
เว็บไซต์ : nutcon.thailandpocketpages.com
เว็บไซต์ : www.nutcongroup.com
เว็บไซต์ : www.nutcons.com
Line ID : nutcongroup

เครื่องฉีดพลาสติกคุณภาพสูง ยี่ห้อ ไห่เทียน (HAITIAN)

เครื่องฉีดพลาสติกคุณภาพสูง ยี่ห้อ ไห่เทียน (HAITIAN)

เครื่องฉีดพลาสติก

บริษัท เอสพี อินเตอร์แมค จำกัด
ผู้นำด้านเครื่องฉีดพลาสติกคุณภาพสูง ยี่ห้อ ไห่เทียน (HAITIAN)

เครื่องฉีดพลาสติก

       บริษัท เอสพี อินเตอร์แมค จำกัด ก่อตั้งโดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านเครื่องฉีดพลาสติกยาวนานกว่า 25 ปี โดยเริ่มก่อตั้ง บริษัท เอสพี อินเตอร์แมค จำกัด ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545 และเป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ของเครื่องฉีดพลาสติก ยี่ห้อ ไห่เทียน (HAITIAN) ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 โดยเป็นพันธมิตรทางการค้ามากว่า 10 ปี ซึ่งเครื่องฉีดพลาสติกยี่ห้อ ไห่เทียน (HAITIAN) เป็นเครื่องฉีดพลาสติกที่มียอดขายเป็นอันดับ 1 ทั่วโลกมากว่า 20 ปี เนื่องจากเป็นเครื่องฉีดพลาสติกที่มีคุณภาพสูง มีความโดดเด่นในเรื่องการประหยัดพลังงาน และมีความแม่นยำสูงในการฉีดงานพลาสติกที่ใช้แม่พิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นงานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า บรรจุภัณฑ์ เครื่องใช้ในครัวเรือน พาเลท ถังสี หรือแม้แต่ท่อ/ข้อต่อพลาสติกที่มีขนาดใหญ่มาก ด้วยคุณภาพ การประหยัดพลังงาน ความแม่นยำในการฉีด และราคาที่คุ้มค่า ทำให้เครื่องฉีดพลาสติก ยี่ห้อ ไห่เทียน เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจในบริษัทชั้นนำ ทั้งใน และต่างประเทศ

บริษัท เอสพี อินเตอร์แมค จำกัด ตัวแทนจำหน่ายเครื่องฉีดพลาสติก เครื่องฉีดพลาสติกยี่ห้อไห่เทียน เครื่องฉีดพลาสติกที่มีคุณภาพสูง เครื่องฉีดพลาสติกระบบเซอร์โว ไฮดรอลิค ประหยัดพลังงาน ประหยัดพื้นที่ เครื่องฉีดพลาสติกไฟฟ้า ความแม่นยำสูง จำหน่ายอุปกรณ์สำหรับเครื่องฉีดพลาสติก แขนกลเซอร์โว 3 แกน แขนกลเซอร์โว 5 แกน เครื่องอบเม็ดพลาสติก เครื่องดูดเม็ดพลาสติก เครื่องบดเม็ดพลาสติก ชิลเลอร์ และอื่นๆ

บริษัท เอสพี อินเตอร์แมค จำกัด มีทีมวิศวกรด้านเทคนิคที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญทั้งในประเทศไทย และประเทศจีน มีความชำนาญด้านการบำรุงรักษาเครื่องฉีดพลาสติก และอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องฉีดพลาสติก  รวมไปถึงการดูแลพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้น และการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพื่อให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพ นอกจากนี้บริษัท เอสพี อินเตอร์แมค จำกัด ยังมุ่งเน้นประสิทธิภาพในการดูแลลูกค้า การให้คำปรึกษาในการเลือกใช้เทคโนโลยี รวมไปถึงการบริการหลังการขายโดยผู็เชี่ยวชาญ มีศูนย์บริการและทำสต็อกรองรับทั้งอะไหล่ อุปกรณ์ รวมไปถึงเครื่องฉีดพลาสติก ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งทำให้บริษัท เอสพี อินเตอร์แมค จำกัดได้รับชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือไว้วางใจมาเป็นระยะเวลายาวนาน การคัดเลือกเครื่องฉีดพลาสติกที่มีคุณภาพ เป็นสิ่งสำคัญของโรงงานที่ควรคำนึงถึงเสมอ

 

สนใจติดต่อ
เอสพี อินเตอร์แมค บจก.
ที่อยู่ : 115/5 ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : +66 2736 2282-3
แฟกซ์ : +66 2736 2284
อีเมล : sales@spintermach.com , services@spintermach.com
เว็บไซต์ : spintermach.thailandpocketpages.com

จำหน่ายอุปกรณ์ลำเลียง ออกแบบระบบลำเลียงวัสดุ ออกแบบระบบขนถ่ายลำเลียง ติดตั้งระบบลำเลียง

จำหน่ายอุปกรณ์ลำเลียง ออกแบบระบบลำเลียงวัสดุ ออกแบบระบบขนถ่ายลำเลียง ติดตั้งระบบลำเลียง

บริษัท เคเจ แมชีน ทูลส์ จำกัด

ผู้ผลิต จำหน่ายอุปกรณ์ลำเลียง ออกแบบระบบลำเลียงวัสดุ ออกแบบระบบขนถ่ายลำเลียง ติดตั้งระบบลำเลียง ติดตั้งระบบสายพานลำเลียง รับตรวจเช็คเครื่องจักร ซ่อมบำรุงชิปคอนเวเยอร์ ซ่อมบำรุงระบบลำเลียง เครื่องจักรโรงงาน เครื่องจักรอุตสาหกรรมทุกชนิด งานแม่พิมพ์ทุกชนิด ผลิตและซ่อมบำรุงชิปคอนเวเยอร์ อีกทั้งยังให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรม ด้วยประสบการณ์ในการทำงานด้านวิศวกรรมเป็นเวลานานกว่า 17 ปี จนทำให้ลูกค้าหลายบริษัทมอบความไว้วางใจและเลือกใช้บริการ

สินค้าและบริการ

– ชิปคอนเวเยอร์
– คูลแลนท์แท๊งก์
– จิ๊ก (Jig Fixture)
– ทำงานตามแบบ Special Tools
– รถเข็นเศษเหล็ก
– เฟือง
– มอเตอร์

ชิปคอนเวเยอร์

ชิปคอนเวเยอร์


สามารถติดต่อได้ที่ 
บริษัท เคเจ แมชีน ทูลส์ จำกัด
ที่อยู่ : 120/314 หมู่ที่ 6 ซอยจตุรมิตร ถนนเทพารักษ์ กม.12 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร : +66 2312 3656-7, +66 2312 3658
อีเมล : kj_machine_tools@hotmail.com
เว็บไซต์ : kjmachinetools.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ : kjconveyors.com
Line ID : kj.support

ขายเครื่องทำน้ำด่าง เครื่องกรองน้ำคังเก้น เครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์ | คังเก้น โปรเฟสชั่นแนลส์ บจก.

ขายเครื่องทำน้ำด่าง เครื่องกรองน้ำคังเก้น เครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์ | คังเก้น โปรเฟสชั่นแนลส์ บจก.

บริษัท คังเก้น โปรเฟสชั่นแนลส์ จำกัด

 

 

รับสมัครตัวแทนคังเก้น Kangen รับตัวแทนจำหน่ายเครื่องทำน้ำด่าง เครื่องกรองน้ำไฮโดรเจน เครื่องทำน้ำด่าง Enagic

บริษัท คังเก้น โปรเฟสชั่นแนลส์ จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องผลิตน้ำไอออนไนส์ ผลิตโดยบริษัท อีนาจิก ประเทศญี่ปุ่น โดยโรงงานได้รับมาตรฐานในการผลิตเครื่องมือแพทย์ จากกระทรวงสาธารณะสุขประเทศญี่ปุ่น น้ำที่ผลิตจากเครื่องของบริษัท อีนาจิก ได้จดลิขสิทธิ์ชื่อว่า “น้ำคังเก้น” ซึ่งเป็นน้ำที่บุคคลากรทางการแพทย์ และบุคคลชั้นนำให้ความไว้วางใจ ด้วยสโลแกนที่ว่า “เปลี่ยนน้ำ เปลี่ยนชีวิต”

 

Enagic เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่อง คังเก้น

 • ก่อตั้งมากว่า 4 ศตวรรษแล้ว
 • ผลิตทุกชิ้นส่วนในโรงงานของตนเอง (O.E.M.-Original Equipment Manufacturer)
 • มีสำนักงานมากกว่า 20 แห่ง ทั่วโลก
 • เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเครื่อง Water ionizers

คุณสมบัติของน้ำคังเก้น

 1. ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ (มีค่า ORP ลบ, มีก๊าซไฮโดรเจน เป็นจำนวนมาก)
 2. มีกลุ่มโมเลกุลเล็ก
 3. มี pH เป็นด่าง
 4. มีเกลือแร่
 5. มีออกซิเจนในปริมาณสูงกว่าน้ำดื่มทั่วไป

 

ผู้จัดจำหน่ายเครื่องผลิตน้ำไอออนไนส์ ผลิตโดยบริษัท อีนาจิก ประเทศญี่ปุ่น โดยโรงงานได้รับมาตรฐาน ในการผลิตเครื่องมือแพทย์ จากกระทรวงสาธารณะสุขประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติของน้ำคังเก้น ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ มีกลุ่มโมเลกุลเล็ก pH เป็นด่าง มีเกลือแร่ มีออกซิเจนในปริมาณสูงกว่าน้ำดื่มทั่วไป

การศึกษาทดลองทางวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาทดลองทางวิทยาศาสตร์ถึงประสิทธิภาพของน้ำคังเก้นในมนุษย์ โดย H.S. Filtzer, MD FACS, Medical Advisor, Enagic USA

 

บริษัท คังเก้น โปรเฟสชั่นแนลส์ จำกัด

kangen alkaline water, kangen ionized water, kangen water ราคา , Water Ionizer Machine, ขายเครื่องทำน้ำด่าง, น้ำดื่มฟื้นฟูผู้ป่วยมะเร็ง, รับตัวแทนจำหน่ายเครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์, รับตัวแทนจำหน่ายเครื่องทำน้ำด่าง, รับสมัครตัวแทนคังเก้น Kangen, อบรมตัวแทนคังเก้น Kangen, เครื่องกรองน้ำ alkaline, เครื่องกรองน้ำคังเก้น, เครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์, เครื่องกรองน้ำไฮโดรเจน, เครื่องทำน้ำด่าง, เครื่องทำน้ำด่าง Enagic, เครื่องทำน้ำด่างคังเก้น, เครื่องทำน้ำด่างคุณภาพอันดับ 1, เครื่องผลิตน้ำคังเก้น, เครื่องผลิตน้ำต้านอนุมูลอิสระ, เครื่องตรวจเช็คคุณภาพหลอดเลือดและระดับความเครียด, เครื่องประเมินอัตราโลหะหนักและแร่ธาตุ, เครื่องผลิตน้ำแร่ไอออนสำหรับอาบ, เครื่องผลิตน้ำไอออนไนส์

สนใจติดต่อ
คังเก้น โปรเฟสชั่นแนลส์ บจก.
206/137 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
(นัดหมายเพื่อเข้าชมผลิตภัณฑ์ และสาธิต บริษัท อีนาจิก ไทยแลนด์ จำกัด ชั้น 19 อาคารสาทรสแควร์)
โทรศัพท์ : +668 1400 4847
อีเมล : contact@hydrovoltage.com
LINE ID : @hydrovoltage
https://kangenprofessionals.thailandpocketpages.com
https://kangenprofessionals.brandexdirectory.com
https://www.HydroVoltage.com
http://www.kangen-ionizedwater.com

รับติดตั้งเครื่องกำเนิดไอน้ำ หม้อน้ำทางอุตสาหกรรม | ไทย ฮิราคาวา บจก.

รับติดตั้งเครื่องกำเนิดไอน้ำ หม้อน้ำทางอุตสาหกรรม | ไทย ฮิราคาวา บจก.

บริษัท ไทย ฮิราคาวา จำกัด

ผู้ผลิต จำหน่าย ติดตั้ง บริการ เครื่องกำเนิดไอน้ำ เครื่องทำน้ำร้อน หม้อน้ำทางอุตสาหกรรม เป็นที่ยอมรับในคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล ภายใต้แบรนด์ ” MP Boiler ” ยักษ์ใหญ่แห่งวงการอุตสาหกรรมบอยเลอร์ประเทศญี่ปุ่น ”  ผู้นำเรื่องเครื่องกำเนิดไอน้ำ หม้อน้ำอุตสาหกรรม เครื่องทำน้ำร้อน กับความสำเร็จทางด้านความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมบอยเลอร์ของประเทศไทย และการให้บริการที่เป็นเลิศ และอีกหนึ่งแห่งความเป็นผู้นำ บริษัท ไทย ฮิราคาวา จำกัด ได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนในการขาย-ซ่อมและ บริการในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ South East Asia (SEA)

สินค้าและบริการ
หม้อน้ำอุตสาหกรรม หม้อไอน้ำแบบท่อไฟ หม้อไอน้ำชนิดไหลผ่านทางเดียว
เครื่องทำน้ำร้อน 
– เคมีสำหรับหม้อน้ำ
– ภาชนะรับความดัน ถังรับแรงดัน ถังรับแรงดัน Autoclave
ถังจัดเก็บไอน้ำ ถังเก็บน้ำร้อนแสตนเลส
– อุปกรณ์ประหยัดพลังงานหม้อน้ำ
– บริการติดตั้งบอยเลอร์ และบริการทางวิศวกรรม

ถังรับแรงดัน Autoclave

งานติดตั้งเครื่องกำเนิดไอน้ำ

หม้อน้ำร้อนอุตสาหกรรม TMC Series

ถังจัดเก็บไอน้ำ

สนใจติดต่อ
ไทย ฮิราคาวา บจก.
ที่อยู่ : 109/92-95 หมู่ 19 ซอยสุขสวัสดิ์ 66 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบล บางพึ่ง อำเภอ พระประแดง สมุทรปราการ 10130
โทร : +66 2817 0540-43
แฟกซ์ : +66 2817 0544
อีเมล : suttiporn@thaihirakawa.com , info@thaihirakawa.com
เว็บไซต์ : Thaihirakawa.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ : www.mpthaihirakawa.com
เว็บไซต์ : thaihirakawa.com

ผลิตและจำหน่ายแปรงอุตสาหกรรมทุกประเภท

ผลิตและจำหน่ายแปรงอุตสาหกรรมทุกประเภท

บริษัท จักรวัฒน์ นวการ จำกัด

ผู้ผลิตและจำหน่ายแปรงอุตสาหกรรมทุกประเภท อีกทั้งยังส่งออกแปรงอุตสาหกรรม แปรงทำความสะอาดภายใน แปรงม้วนเกลียว แปรงตอก แปรงล้างท่อ บริษัท จักรวัฒน์ นวการ จำกัด มีโรงงานผลิตแปรงอุตสาหกรรมมาตรฐานคุณภาพ รับปรึกษาปัญหาแปรงอุตสาหกรรม ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ได้รับปรับปรุงให้ทันสมัย ประกอบกับแรงงานฝีมือของเราที่มีความชำนาญที่ใส่ใจในคุณภาพและมีประสบการณ์ด้านการผลิตมากกว่า 50 ปี ทำให้บริษัทฯ มีการเติบโตก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง และจากความเชื่อมั่นที่ทางบริษัทฯ ได้รับจากลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ (โดยเฉพาะ เยอรมัน อังกฤษ อินเดียและ ญี่ปุ่น) ได้มองว่าเราเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตแปรงอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ ทันสมัย มีความชำนาญ และตอบสนองความต้องการของลูกค้า ที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผลิตแปรงอุตสาหกรรมในประเทศ ขนแปรงนำเข้าคุณภาพชั้นเลิศคัดสรรจากทุกมุมโลก เราใส่ใจและพัฒนาจากแปรงล้างปืนสู่งานแปรงอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 รางวัลที่ได้เกิดจากความตั้งใจและทุ่มเท บริษัท จักรวัฒน์ นวการ จำกัด ราคามิตรภาพ มาตรฐานระดับโลก เพราะทุกขั้นตอนคืองานแปรงที่เราใส่ใจมาตลอดกว่า 50 ปี

แปรงอุตสาหกรรม

 

ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท จักรวัฒน์ นวการ จำกัด
แปรงลูกกลิ้ง แปรงตอก แปรงตีเกลียว แปรงขัดเงา แปรงปัดฝุ่น แปรงม้วนเกลียว แปรงรางขนสแตนเลส แปรงถ้วยขนาดเล็ก แปรงล้อมินิมีด้าม แปรงมินิวิวบรัช แปรงลูกล้อ แปรงเอ็นบรัช แปรงหัวไม้ขีด แปรงก้านไม้ขีด แปรงปัดสนิม แปรงด้ามจับ แปรงหัวพู่ แปรงแถบ แปรงทองเหลือง แปรงไนล่อน แปรงล้างท่อ แปรงผีเสื้อ แปรงรางแบบมีปีก แปรงอินเนอร์บรัช แปรงทำความสะอาดปืน แปรงปัดสายพาน แปรงสแตนเลสสตีล แปรงแฮนด์เดิร์นบรัช

แปรงขัดเงา

แปรงขัดเงา

แปรงตอก

แปรงตอก

สนใจติดต่อ
จักรวัฒน์ นวการ บจก.
ที่อยู่ : 173-173/1 พระรามที่ 2 ซอย 27 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทร : +66 2870 0007 , +66 2870 0252 , +66 2870 0253
แฟกซ์ : +66 2428 1126
อีเมล : sale@jkbrushes.com
เว็บไซต์ : jakawat.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ : www.jkbrushes.com

อะไหล่ถังปั๊มน้ำ SK ถังปั๊มน้ำสแตนเลสคุณภาพ

อะไหล่ถังปั๊มน้ำ SK ถังปั๊มน้ำสแตนเลสคุณภาพ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มวัฒนาโลหะกิจ

 

ผู้ผลิตถังปั๊มน้ำ และจำหน่ายถังแรงดันปั๊มน้ำ SK (tank water pump)

     ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มวัฒนาโลหะกิจ ผลิตอะไหล่ถังปั๊มน้ำ SK และจำหน่ายอะไหล่ถังปั๊มน้ำ SK ถังแรงดันปั๊มน้ำ SK ผลิตถังฉีดโฟมสแตนเลส SK อะไหล่ถังปั๊มน้ำสแตนเลส SK คุณภาพมาตรฐาน ที่จะทำให้คุณ “มั่นใจที่ได้เห็น ถูกใจเมื่อได้ลองใช้” ตอบโจทย์ทุกปัญหาการรั่วซึมของอะไหล่ถังปั๊มน้ำสแตนเลสแบบเดิม ๆ เพราะเราใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต ทุกรายละเอียดสำหรับ อะไหล่ถังปั๊มน้ำ SK อะไหล่ถังปั๊มน้ำรั่ว มีการออกแบบ และผลิตอะไหล่ถังปั๊มน้ำอย่างพิถีพิถันโดยผู้ชำนาญการเรื่องโลหะ และเครื่องจักรกล พร้อมการควบคุมขั้นตอนการผลิตทุกขั้นตอนโดยช่างที่มีประสบการณ์มานานกว่า 30 ปี ทำให้อะไหล่ถังปั๊มน้ำ SK จึงกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพ ที่มีความแตกต่างจากอะไหล่ถังปั๊มน้ำสแตนเลสในท้องตลาดทั่วไป

นอกจากนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มวัฒนาโลหะกิจ ยังจำหน่ายอะไหล่ถังปั๊มน้ำ ฟูจิก้า อะไหล่ถังปั๊มน้ำ มิตซูบิชิ อะไหล่ถังปั๊มน้ำ ฮิตาชิ อะไหล่ถังปั๊มน้ำรั่ว อะไหล่ถังแรงดันรั่ว

ผลิตถังปั๊มน้ำ ผลิตอะไหล่ถังปั๊มน้ำ ผลิตอะไหล่ถังปั๊มน้ำ SK ผลิตอะไหล่ถังปั๊มน้ำสแตนเลส SK ผลิตถังฉีดโฟมสแตนเลส SK
– ถังยืนแรงดันถังฉีดโฟม สแตนเลส เกรด 304
– หน้าแปลนถังปั๊มน้ำสแตนเลส SK
– อะไหล่ถังปั๊มน้ำสแตนเลส ฮิตาชิ
– อะไหล่ถังปั๊มน้ำสแตนเลส ฟูจิก้า
– อะไหล่ถังปั๊มน้ำสแตนเลส มิตซูบิชิ

 

ผลิตถังฉีดโฟมสแตนเลส SK

ถังยืนแรงดันถังฉีดโฟม สแตนเลส เกรด 304

สนใจติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มวัฒนาโลหะกิจ
4 ซอยพระราม 2 ซอย 54 แยก 4-11 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : +66 2899 5470, +66 2899 5471, +668 6306 2656, +668 1982 2646
แฟกซ์ : +66 2899 5177
อีเมล : l-wtn@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : limwattanalohakit.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ : https://www.tankwaterpump.com

ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ทำเครื่องสำอาง ขายวัตถุดิบทำเครื่องสำอาง | อินทิพร (ประเทศไทย) บจก.

ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ทำเครื่องสำอาง ขายวัตถุดิบทำเครื่องสำอาง | อินทิพร (ประเทศไทย) บจก.

บริษัท อินทิพร (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ทำเครื่องสำอาง ขายวัตถุดิบทำเครื่องสำอาง รับผลิตเบสครีม รับผลิตเบสสบู่ รับผลิตเบสโลชั่น หัวเชื้อทำความสะอาดสวัสดีคลีน หัวเชื้อน้ำยาปรับผ้านุ่มกึ่งสำเร็จรูป ขายส่งหัวเชื้อน้ำยาซักผ้า ขายส่งหัวเชื้อน้ำยาล้างจาน ชุดน้ำยาทำความสะอาด อีกทั้งยังสอนผู้ที่สนใจเรียนทำเครืองสำอางแบบออนไลน์

         จำหน่ายเคมีภัณฑ์ ชุดน้ำยาทำความสะอาดที่ใช้ในครัวเรือน และวัตถุดิบทำเครื่องสำอาง วัตถุดิบทางเคมีต่างๆ ทั้งในราคา ปลีก-ส่ง ซึ่ง บริษัท อินทิพร (ประเทศไทย) จำกัด ขายสินค้าด้วยความซื่อสัตย์ซื่อตรง สามารถตรวจสอบ คุณภาพสินค้าได้ทุกรายการ

 

 

จำหน่ายเคมีภัณฑ์ทั่วไป เคมีภัณฑ์ทำความสะอาด เคมีภัณฑ์ทำเครื่องสำอาง พร้อมทั้งผลิจและจำหน่ายสินค้าจัดชุด เช่น ชุดน้ำยาทำความสะอาด หัวเชื้อน้ำยาซักผ้ากึ่งสำเร็จรูป หัวเชื้อน้ำยาซักผ้า หัวเชื้อน้ำยาซักผ้า หัวเชื้อน้ำยาปรับผ้านุ่ม หัวเชื้อน้ำยาล้างห้องน้ำ หัวเชื้อน้ำยาล้างจาน รับผลิตแชมพู รับผลิตเบสสบู่ รับผลิตเบสครีม รับผลิตเบสโลชั่น และหัวเชื้อผสมน้ำพร้อมใช้ จำหน่ายแบบปลีกและส่ง

สนใจติดต่อ
อินทิพร (ประเทศไทย) บจก.
ที่อยู่ : 49 ซอยรามอินทรา5 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : +668 9254 9662
แฟกซ์ : +66 2552 4349
อีเมล : kaiintipon@hotmail.com
เว็บไซต์ : intiponcheme.thailandpocketpages.com
เว็บไซต์ : www.intiponthailand.com
Line ID : intipon