Browsed by
Day: February 20, 2020

ตัวแทนจำหน่ายปั๊มน้ำ ปั๊มน้ำสำหรับที่อยู่อาศัย ปั๊มน้ำสำหรับอุตสาหกรรม ปั๊มน้ำสำหรับการเกษตร

ตัวแทนจำหน่ายปั๊มน้ำ ปั๊มน้ำสำหรับที่อยู่อาศัย ปั๊มน้ำสำหรับอุตสาหกรรม ปั๊มน้ำสำหรับการเกษตร

บริษัท กุลธร จำกัด

 

 

 

ปั๊มน้ำสำหรับที่อยู่อาศัย

ZENIT BLUE ปั๊มจุ่ม

    •  ปั๊มจุ่มชนิดขาตั้ง ใบพัดพลาสติก เสื้อปั๊มเป็นเหล็กหล่อ ออกแบบโดย Pininfarina ผู้ออกแบบรถ Farrari  มีแบบไฟ 220V มีลูกลอยและแบบไฟ 380V ไม่มีลูกลอยพร้อมจับสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
•  DG BLUE40/2-M ขนาดแรงม้า 0.4  ท่อส่ง 1.5 ไฟ 220 V
•  DG BLUE50/2-M ขนาดแรงม้า 0.5  ท่อส่ง 1.5 ไฟ 220 V
•  DG BLUE75/2-M ขนาดแรงม้า 0.75  ท่อส่ง 1.5 ไฟ 220 V
•  DG BLUE75/2T ขนาดแรงม้า 0.75  ท่อส่ง 1.5 ไฟ 380 V
•  DG BLUE100/2-M ขนาดแรงม้า 1 ท่อส่ง 1.5 ไฟ 220 V
•  DG BLUE100/2-T ขนาดแรงม้า 1 ท่อส่ง 1.5 ไฟ 220 V

ปั๊มน้ำสำหรับที่อยู่อาศัย

 • ปั๊มน้ำอัตโนมัติแบบดูดลึก มีทั้งหัวแบบหัวเจํตเดี่ยวลงบ่อ2 นิ้ว หรือหัวเจ็ตคุ่ลงบ่อ4 นิ้ว เหมาะสำหรับใช้งานภายใจอาคาร บ้านเรือนใช้ไฟฟ้า 220 V ไฟ 2 สาย มีประสิทธิภาพสูงกินไฟน้อย คุณภาพดีทนทาน  ประหยัดพื้นที่ สำหรับดูดน้ำบ่อบาดาล ขนาดบ่อ 4 นิ้วสำหรับเจ็ตคู่ และขนาดบ่อ 2 นิ้ว สำหรับเจ็ตเดี่ยว
  – PC-250KIC แบบเจ็ตคู่ มอเตอร์ 250 วัตต์  ดูดน้ำลึก 24M. ส่งน้ำสูง 12M  ท่อดูด 1-1/4,1 ท่อส่ง 1
  – PC-251KIC แบบเจ็ตเดี่ยว มอเตอร์ 250 วัตต์  ดูดน้ำลึก 18M  ส่งน้ำสูง 12M  ท่อดูด  1-1/4,1 ท่อส่ง 1
  – TJ-350EA แบบเจ็ตคู่ มอเตอร์ 300 วัตต์ ดูดน้ำลึก  24M. ส่งน้ำสูง 16M  ท่อดูด  1-1/4,1 ท่อส่ง 1
  – TJ-351EA แบบเจ็ตเดี่ยว มอเตอร์ 300 วัตต์  ดูดน้ำลึก  18M   ส่งน้ำสูง 16M  ท่อดูด  1-1/4,1 ท่อส่ง 1
 • ปั๊มน้ำอัตโนมัติ เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารบ้านเรือยใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ไฟ 2สายมีประสิทธิภาพกินไฟน้อยคุณภาพดี ทนทานประหยัดพื้นที่มีถังเก็บน้ำอัดความดันอัตโนมัติ
  – PW-132KIC มอเตอร์ 125 วัตต์  ดูดลึก 9 เมตร  ส่งน้ำสูง 10 ปริมาณน้ำ 26  ลิตร สวิทซ์ความดัน เปิด 1.0 ปิด 1.6  ท่อดูดขนาด 1 นิ้ว
  – PW-130KIC มอเตอร์ 125 วัตต์  ดูดลึก 9 เมตร  ส่งน้ำสูง 10 ปริมาณน้ำ 24  ลิตร สวิทซ์ความดัน เปิด 1.1 ปิด 1.8  ท่อดูดขนาด 3/4 นิ้ว
  – PW-155KIC มอเตอร์ 125 วัตต์  ดูดลึก 9 เมตร  ส่งน้ำสูง 10 ปริมาณน้ำ 30  ลิตร สวิทซ์ความดัน เปิด 1.1 ปิด 1.8  ท่อดูดขนาด 1 นิ้ว
  – PW-250KIC มอเตอร์ 250 วัตต์  ดูดลึก 9 เมตร  ส่งน้ำสูง 14 ปริมาณน้ำ 40  ลิตร สวิทซ์ความดัน เปิด 1.8 ปิด 2.6  ท่อดูดขนาด 1 นิ้ว
 • ปั๊มท๊อปสตาร์ ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ใช้ภายในอาคารบ้านเรือน ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ ไฟ  2 สาย มีประสิทธิภาพสูงกินไฟน้อยคุณภาพดี ทนทานประหยัดพื้นที่มีถังเก็บอัดความดันอัตโนมัติ
  – TS-136B มอเตอร์ 135 วัตต์ ดูดลึก 6 เมตร ส่งน้ำสูง 16 ปริมาณน้ำ 20  ลิตร สวิทซ์ความดัน เปิด 1.1 ปิด 1.8  ท่อดูดขนาด 1 นิ้ว
  – TS-250A มอเตอร์ 250 วัตต์ ดูดลึก 6 เมตร ส่งน้ำสูง 36 ปริมาณน้ำ 40  ลิตร สวิทซ์ความดัน เปิด 1.4 ปิด 2.4  ท่อดูด ขนาด 1 นิ้ว
 • ปั๊มมาริโน่  ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ใช้ภายในอาคารบ้านเรือน ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ ไฟ  2 สาย มีประสิทธิภาพสูงกินไฟน้อยคุณภาพดี ทนทานประหยัดพื้นที่มีถังเก็บอัดความดันอัตโนมัติ
  – M-DGP-130  มอเตอร์ 370 วัตต์  ดูดลึก 6 เมตร  ส่งน้ำสูง 40 ปริมาณน้ำ 30  ลิตร สวิทซ์ความดัน เปิด 1.4 ปิด 2.4  ท่อดูด ขนาด 1 นิ้ว

 

บริษัท กุลธร จำกัด

ปั๊มน้ำ จำหน่ายปั๊มน้ำ ปั๊มน้ำหอยโข่ง ปั๊มน้ำแซร์ SAER PUMP ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม ปั๊มน้ำสำหรับการเกษตร ปั๊มน้ำไทยโก้ ปั๊มน้ำสำหรับที่อยู่อาศัย ปั๊มจุ่มใบพัดแบบเปิด ตัวแทนจำหน่่าย SAER PUMP จำหน่ายปั๊มน้ำ ปั๊มน้ำหอยโข่ง ปั๊มน้ำแซร์ SAER PUMP ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม ปั๊มน้ำสำหรับการเกษตร ปั๊มน้ำไทยโก้ ปั๊มน้ำสำหรับที่อยู่อาศัย ปั๊มจุ่มใบพัดแบบเปิด

สนใจติดต่อ
บริษัท กุลธร จำกัด
ที่อยู่ : 237-237/1-4 ถนน หลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : +662 282 2151
อีเมล : bkksales@kulthorn.com,kcsales@kulthorn.co.th
เว็บไซต์ : https://kulthornpump.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ : www.kulthorn.co.th

ออกแบบติดตั้งเครนชนิดต่างๆ รอกโซ่ไฟฟ้า รอกสลิงไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวกับเครนอย่างครบวงจร

ออกแบบติดตั้งเครนชนิดต่างๆ รอกโซ่ไฟฟ้า รอกสลิงไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวกับเครนอย่างครบวงจร

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮ้อยซ์.เครน.ลิฟท์.แอนด์เซอร์วิส

– ผลิตโครงสร้างเครนไฟฟ้าและส่วนประกอบของเครนไฟฟ้า ลิฟท์บรรทุกสินค้า ตรวจเช็คประจำปี
– งานซ่อมบำรุง รวมถึงจำหน่าย รอกโซ่มือสาว รอกโซ่ไฟฟ้า รอกสลิงไฟฟ้า อุปกรณ์และอะไหล่สำหรับเครน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮ้อยซ์.เครน.ลิฟท์.แอนด์เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮ้อยซ์.เครน.ลิฟท์.แอนด์เซอร์วิส ผู้นำในด้านการออกแบบติดตั้งเครนชนิดต่างๆ รอกโซ่ไฟฟ้า รอกสลิงไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวกับเครนอย่างครบวงจร โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและเน้นคุณภาพเป็นอันดับแรกและยึดมั่นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ มีบริการหลังการขาย และ Spare Part ไว้รองรับสำหรับงานซ่อมบำรุง อุปกรณ์งานเครนอย่างครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้คำปรึกษาและแนะนำโดยทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์

บริการของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮ้อยซ์.เครน.ลิฟท์.แอนด์เซอร์วิส
– ออกแบบติดตั้งเครนเหนือศีรษะ Overhead Crane
– รับออกแบบติดตั้ง MONORAIL CRANE
– ออกแบบติดตั้งเครนติดผนังแบบ Jib Crane
– ออกแบบและติดตั้ง Semi Crane
– ออกแบบและติดตั้งเครนขาสูง Gantry Crane
– A-Fram, A-Crane
– บริการรับซ่อมบำรุงและจำหน่ายรอกชนิดต่างๆ อุปกรณ์งานเครนครบวงจร

สนใจติดต่อ
ฮ้อยซ์.เครน.ลิฟท์.แอนด์เซอร์วิส หจก.
ที่อยู่ :  59/83 หมู่ที่ 4  ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ : +668 5244 1623 , +668 5244 1623
แฟกซ์ : +66 2101 2495
อีเมล : hoistcranelift@hotmail.com
เว็บไซต์ : hoistcraneliftandservice.brandexdirectory.com