จำหน่ายอุปกรณ์ท่อร้อยสายไฟ ท่อร้อยสายไฟ EMT ท่อร้อยสายไฟ IMC

จำหน่ายอุปกรณ์ท่อร้อยสายไฟ ท่อร้อยสายไฟ EMT ท่อร้อยสายไฟ IMC

บริษัท ดี.อาร์.อินดัสเตรียล จำกัด

การติดตั้งหัวล่อฟ้า เพื่อป้องกันความเสียหายจากฟ้าผ่าต่อ ชีวิต ทรัพย์สิน อาคารสถานที่เพื่อความปลอดภัยสูงสุด และเสียหายน้อยที่สุด องค์ประกอบของหัวล่อฟ้า สามารถแบ่งออกได้ 3 ส่วน คือ  หัวล่อฟ้า  ตัวนำลงดิน และระบบกราวด์ไฟฟ้า  บริษัท ดี.อาร์.อินดัสเตรียล จำกัด จำหน่ายอุปกรณ์ระบบป้องกันฟ้าผ่า ล่อฟ้า หัวล่อฟ้า ล่อฟ้าแรงสูง ระบบล่อฟ้าผ่า อุปกรณ์สายล่อฟ้า อุปกรณ์ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า อุปกรณ์ระบบสายล่อฟ้า อาทิ สามแฉกล่อฟ้า เสาล่อฟ้า ฐานล่อฟ้า แคล้มทองเหลือง แคล้มพีจีเดี่ยว แคล้มลูกตาล แคล้มหัวใจ กราวทองแดง จำหน่ายอุปกรณ์ท่อร้อยสายไฟ

อุปกรณ์ท่อร้อยสายไฟ ยูโรป้าบ๊อกซ์, ฝาขอบตั้ง 4″X4″

จำหน่าย steel city thailand และอุปกรณ์ท่อร้อยสายไฟ EMT

ผู้ผลิตอุปกรณ์ท่อร้อยสายไฟ EMT อุปกรณ์ท่อร้อยสายไฟ IMC จำหน่ายส่งอุปกรณ์ท่อร้อยสายไฟ EMT จำหน่ายอุปกรณ์ท่อร้อยสายไฟ IMC อุปกรณ์ไฟฟ้า สตีล ซิตี้ Steel City ท่อร้อยสายไฟ ท่อร้อยสายไฟเหล็ก งานท่อร้อยสายไฟ ระบบท่อร้อยสายไฟ เหล็กหล่อ โรงหลอมเหล็ก ฟิตติ้งท่อร้อยสายไฟมีทั้งชนิดโครงสร้างเหล็กปั๊มขึ้นรูป ชนิดโครงสร้างอลูมิเนียมฉีด ไปจนถึงอุปกรณ์ฟิตติ้งท่อชนิดกันระเบิด Explosion Proof Conduit Fitting พร้อมอุปกรณ์ในระบบป้องกันฟ้าผ่า อุปกรณ์สายล่อฟ้า หัวล่อฟ้า อะไหล่อุปกรณ์สายล่อฟ้า หัวล่อฟ้าภายใต้เครื่องหมาย STEEL CITY ผลิตภัณฑ์จาก บริษัท ทีแอลเอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นที่เชื่อถือในวงการได้รับความไว้วางใจจากโครงการก่อสร้างใหญ่ๆ มาแล้ว อาทิ โครงการรถไฟฟ้า โครงการศูนย์การค้า มหาวิทยาลัยชั้นนำ บริษัทโทรคมนาคม สนามกีฬา อาคารสูง คอนโดมิเนียม

 

สามารถติดต่อได้ที่
บริษัท ดี.อาร์.อินดัสเตรียล จำกัด
ที่อยู่ : 971 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : +66 2138 5545 , +66 2138 5549 , +66 2138 5550, +66 2138 5552
อีเมล : sales@steelcitythailand.com
เว็บไซต์ : steelcitythailand.thailandpocketpages.com
เว็บไซต์ : www.steelcitythailand.com
Facebook : https://www.facebook.com/SteelCityThailand/
Line ID : @steelcity


Comments are closed.