Browsed by
Day: June 9, 2020

อะไหล่เครื่องปรับอากาศ ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ?

อะไหล่เครื่องปรับอากาศ ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ?

ส่วนประกอบสำคัญของเครื่องปรับอากาศสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนประกอบภายนอกเครื่อง เป็นส่วนที่เราสามารถมองเห็นได้โดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วน และส่วนประกอบภายในเครื่อง จะมองเห็นก็ต่อเมื่อถอดชิ้นส่วนภายนอกออก
ส่วนประกอบภายนอกของเครื่องปรับอากาศ แต่ละรุ่น แต่ละยี่ห้อ จะมีรูปแบบแตกต่างกันออกไป แต่ส่วนประกอบหลักๆ ที่เหมือนกัน มีดังนี้
– ฝาครอบเครื่องปรับอากาศ เป็นตะแกรงสำหรับอากาศที่ดูดจากใบพัดส่งลมเย็นไหลผ่าน
– แผงกรองอากาศ (ฟิลเตอร์) จะอยู่หลังฝาครอบเครื่องปรับอากาศ ใช้เพื่อกรองฝุ่น ละอองที่ปะปนอยู่ในอากาศ
– แผ่นเกล็ดกระจายลม เป็นชิ้นส่วนที่สามารถปรับทิศทางลมให้กระจายรอบๆ พื้นที่ สามารถปรับปรับ ขึ้น-ลง, ซ้าย-ขวา ได้
– สวิตช์เปิดและปิด จะถูกสั่งการมาจากรีโมทคอนโทรล
– ตัวรับสัญญาณรีโมทคอนโทรล
– ไฟแสดงการทำงาน โดยเครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นจะมีไฟแสงแสดงการทำงานที่แตกต่างกันไป
– ช่องอากาศออก เป็นช่องระบายอากาศที่ถูกพัดลมดูดอากาศจากอีกด้านหนึ่งพัดผ่านแผงท่อระบายความร้อนออกมา
– ท่อระบายน้ำทิ้ง
ส่วนประกอบภายในของเครื่องปรับอากาศ มีดังนี้
– ท่อนำสารทำความเย็น ทำหน้าที่ส่งสารทำความเย็นเข้าแผงทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศและคอมเพรสเซอร์
– แผงท่อทำความเย็น เป็นตะแกรงที่ติดอยู่ด้านหน้าของเครื่องปรับอากาศ ซึ่งในแผงท่อจะมีสารทำความเย็นไหลเวียนอยู่เพื่อรับลมจากใบพัด และส่งลมเย็นไปยังแผ่นเกล็ดกระจายลม
– มอเตอร์ มีหน้าที่หมุนใบพัดส่งลมเย็น
– ใบพัดส่งลมเย็น เป็นส่วนที่เชื่อมกับมอเตอร์ และส่งลมเย็นไปยังแผงท่อทำความเย็น
– คอมเพรสเซอร์สำหรับเครื่องปรับอากาศ ทำหน้าที่ดูดสารทำความเย็นที่อยู่ในสถานะแก๊ส และอัดไอจากสารทำความเย็นไปยังแผงท่อระบายความร้อนต่อไป
– แผงท่อระบายความร้อน เป็นท่อตะแกรงที่เชื่อมกับคอมเพรสเซอร์ ภายในมีสารทำความเย็นที่ส่งมาจากคอมเพรสเซอร์ไหลเวียนอยู่
– พัดลมระบายความร้อน จะอยู่หลังแผงท่อระบายความร้อน มีหน้าที่ดูดอากาศภายนอกอาคาร ผ่านแผงท่อระบายความร้อนเพื่อให้น้ำยาแอร์เย็นลงและกลั่นตัวกลายเป็นของเหลว

 

อะไหล่เครื่องปรับอากาศ

อะไหล่เครื่องปรับอากาศ

 

บริษัท อธิษา คูล แอนด์ อิเล็คทริค จำกัด
จำหน่ายเครื่องปรับอากาศ รับเหมาติดตั้งระบบปรับอากาศ จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ติดตั้งระบบไฟฟ้า

– จำหน่ายเครื่องปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ
– จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
– อะไหล่เครื่องปรับอากาศทุกชนิด
– จำหน่ายสารทำความเย็น และสารเคมีสำหรับระบบปรับอากาศ
– 
บริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ

 

สนใจติดต่อ
อธิษา คูล แอนด์ อิเล็คทริค บจก.
61/640 หมู่ 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โทร : +662 903 1135
แฟกซ์ : +662 903 1625
อีเมล : tookta0407@yahoo.com
atisa.brandexdirectory.com
www.atisacool.com

ข้อควรระวังในการใช้งานเครื่องชั่ง

ข้อควรระวังในการใช้งานเครื่องชั่ง

การเลือกเครื่องชั่งไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้งานข้อควรแนะนำในการเลือกสเป็ดเครื่องชั่งในการเลือกสเป็คของเครื่องชั่งควรเลือกขนาดของเครื่องชั่งที่เหมาะสมกับสิ่งที่เราต้องการใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน

ข้อควรระวังในการใช้งานเครื่องชั่ง
1. สภาวะแวดล้อมภายในห้องเครื่องชั่งเช่นอุณหภูมิความชื้นไม่ควรชื้นจนเกินไป
2. การวางเครื่องชั่งไว้ใกล้เคียงกับเครื่องมือที่ทำให้เกิดความร้อนความชื้น
3. การชั่งตัวอย่างไม่ควรใช้มือจับภาชนะใส่ตัวอย่างโดยตรงเพราะอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนหรืออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงได้
4. ก่อนทำการปรับตั้งเครื่องชั่งต้องปรับระดับให้เครื่องชั่งตั้งตรงและแสดงหน้าจอเป็นศูนย์
5. การทำความสะอาดเครื่องชั่งและจานชั่งควรช้แปรงปัดหรือผ้าเช็ด
6. ห้ามวางสารเคมีที่จะชั่งบนจานเครื่องชั่งโดยตรง เพราะสารเคมีอาจทำให้จานชำรุดเสียหายได้
7. ต้องรักษาเครื่องชั่งให้สะอาดอยู่เสมอหลังจากใช้ทุกครั้งควรคลุมเครื่องชั่งเพื่อป้องกันฝุ่นละออง

เครื่องชั่งตั้งพื้น รุ่น BBA236

ห้างหุ้นส่วน ห้างง่วนไช่หลี

           ผู้แทนจำหน่าย ออกแบบ ซ่อมและติดตั้งเครื่องชั่งทุกประเภท คุณภาพสูง เช่น เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก, เครื่องอ่านน้ำหนักรถบรรทุก, เครื่องชั่งกันน้ำ, เครื่องชั่งไฟฟ้าสำหรับงานพาณิชย์ อาทิ เครื่องชั่งน้ำหนักคน, เครื่องชั่งคิดราคา, เครื่องชั่งนับจำนวน, เครื่องชั่งน้ำหนักงานอุตสาหกรรม, เครื่องชั่งบรรจุถุง, ระบบชั่งควบคุมสายการผลิต, เครื่องชั่งสายพานลำเลียง, เครื่องชั่งแขวน, เครื่องชั่งน้ำหนักปศุสัตว์, เครื่องน้ำหนักงานกลไก, เครื่องชั่งสำหรับห้องทดลอง อัญมณี และทองคำ, เครื่องชั่งสำหรับงานค้าปลีก, เครื่องชั่ง สำหรับห้องเย็น, เครื่องชั่งอุตสาหกรรม, เครื่องชั่งน้ำหนักรถยนต์

โปรแกรมสำหรับระบบงานชั่ง 
– โปรแกรมระบบควบคุมการผลิต
– โปรแกรมเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก

เครื่องชั่งรถบรรทุก
– แท่นชั่งน้ำหนักรถบรรทุก
– เครื่องอ่านน้ำหนักรถบรรทุก
– เครื่องอ่านน้ำหนักระบบคอมพิวเตอร์

เครื่องชั่งไฟฟ้า สำหรับงานพาณิชย์
– เครื่องชั่งวางพื้น
– เครื่องชั่งไฟฟ้า ขนาดเล็ก
– เครื่องชั่งกันน้ำ
– เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กอ่อน
– เครื่องชั่งน้ำหนักคน
– เครื่องชั่งคิดราคา
– เครื่องชั่งนับจำนวน
– เครื่องชั่งละเอียด

เครื่องชั่งน้ำหนักงานอุตสาหกรรม 
– เครื่องชั่งบรรจุถุง
– ระบบชั่งควบคุมสายการผลิต
– เครื่องชั่งส่วนผสมวัสดุสายการผลิต
– เครื่องชั่งสายพานลำเลียง
– เครื่องชั่งตรวจสอบน้ำหนักหีบห่อ
– เครื่องชั่งน้ำหนักปศุสัตว์
– เครื่องชั่งวางพื้นขนาดใหญ่
– เครื่องชั่งเหล็กแผ่น / เหล็กม้วน
– เครื่องชั่งถัง 200 ลิตร
– เครื่องชั่ง Bar Scale
– เครื่องชั่ง U-Floor Scale
– เครื่องชั่งรถเข็น, รถยก
– เครื่องชั่งแขวน

เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบกลไก
– เครื่องชั่งจานถ่วงสมดุล (ชั่งยา)
– เครื่องชั่งวางพื้นแบบคานเลื่อน

อุปกรณ์งานชั่ง
– โหลเซลล์
– ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน

 

 

สามารถติดต่อได้ที่ ห้างหุ้นส่วน ห้างง่วนไช่หลี
ที่อยู่ : 280 ซ.พระรามที่ 3 ซ.77 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120
โทร : +66 2249 8805
แฟ็กซ์ : +66 2221 2534
อีเมล : ncl280@ncl.co.th
ncl.thailandpocketpages.com

www.ncl.co.th
http://www.ncl-weighingscale.com/

โอริง คืออะไร

โอริง คืออะไร

        โอริง (O-ring) เป็นส่วนประกอบของเครื่องจักร มีลักษณะเป็นรูปโดนัท มีพื้นที่หน้าตัดเป็นรูปวงกลม ผลิตจากวัสดุที่มีคุณสมบัติยืดหยุ่นได้ อาจเป็นใยสังเคราะห์ชนิดต่างๆ ที่มีคุณสมบัติต่อสภาพการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อม แรงดัน รวมทั้งอุณหภูมิความร้อน โอริงจะถูกนำมาใช้งานในชิ้นส่วนเครื่องจักร ชิ้นส่วนยานยนต์ ทำหน้าที่เป็นซีลกันรั่วกันซึมของของไหล เช่น ของเหลว ก๊าซ ซึ่งโอริงจะถูกใช้งานอยู่ 2 แบบคือ เป็นซีล กันรั่วซึมตามข้อต่อต่างๆ และอุปกรณ์เคลื่อนที่กลุ่มงานโรตารี่ต่างๆ

 

กล่องโอริง

บริษัท เอ็น.ยู.เค. ออยล์ซีล จำกัด

โรงงานผลิตออยซีล โอริง และชิ้นส่วนยางทุกชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรม รับสั่งทำอะไหล่ยางอุตสาหกรรม

ผลิตจำหน่ายออยซีลและรับสั่งทำยาง โอริง ซีลอุตสาหกรรม ออยซีล ซีลกันน้ำมัน ซีลไฮดรอลิก ซีลรถขุด ซีลรถตัก โรงงานผลิตโอริง โรงงานผลิตซีลกันน้ำมัน ปะเก็นยาง รับสั่งทำอะไหล่ยางอุตสาหกรรม โอริงทนความร้อนทุกชนิด บริษัท เอ็น.ยู.เค. ออยล์ซีล จำกัด เป็นผู้นำด้านการผลิตชิ้นส่วนยางที่ใช้ในอุตสาหกรรม

รับทำชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมทั่วไป อาทิเช่น ชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์, อุตสาหกรรมเครื่องเขียน (ยางลบ) และอุตสาหกรรมอื่น ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง

 

ซีลระบบรถยนต์

ซีลระบบไฮโดรลิค

 

ขายโอริง โรงงานผลิตโอริง ออยซีล รับสั่งทำอะไหล่ยางอุตสาหกรรม สั่งทำโอริง ซีลกันน้ำมัน ซีลรถพ่วง ซีลระบบรถยนต์ ซีลระบบเครื่องจักร ซีลระบบไฮโดรลิค ซีลระบบหัวฉีด ซีลรถขุด ซีลรถตัก ซีลอุตสาหกรรม บูชแท่นเครื่อง ยางแท่นเครื่อง โอริงสำหรับสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประปา โอริงสำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม

 

สนใจติดต่อ
เอ็น.ยู.เค. ออยล์ซีล บจก.
ที่อยู่ : 21/4 ถนน พระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : +66 2215 1732, +66 2613 9128, +666 1915 9593, +668 9829 2610, +666 4696 9198
แฟกซ์ : +66 2215 0469
อีเมล : nukrubber@gmail.com
nukoilseal.thailandpocketpages.com
www.nukoilseal.com
www.nuk-oilseal.com
Line ID : nukrubber

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า IZUZU

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า IZUZU

โปรจัดหนัก!! สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ISUZU
ขนาด 25 KVA ราคาพิเศษเพียง 190,000 บาท จัดหนักกันไปเลย

โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 30 มิถุนายน 2563 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
สามารถดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ : www.patcogenerator.com

สนใจสินค้าติดต่อ 081-358-3800

 

จำหน่ายตัวประกับเพลา ตัวทำความสะอาดสายพาน ตัวปรับสายพานอัตโนมัติ

จำหน่ายตัวประกับเพลา ตัวทำความสะอาดสายพาน ตัวปรับสายพานอัตโนมัติ

บริษัท ซี เอ็น เอส เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด

 

ตัวประกับเพลา ตัวทำความสะอาดสายพาน ตัวปรับสายพานอัตโนมัติ จำหน่ายตัวทำความสะอาดสายพาน

         บริษัท ซี เอ็น เอส เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทที่ให้จำหน่ายสินค้าและบริการเกี่ยวกับระบบส่งกำลังสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท บริษัทยังเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ามีคุณภาพชั้นนำระดับโลก ประกอบไปด้วย
         – VOITH  (เยอรมันนี) Fluid coupling ,U-Joint shaft ,IH Converter ,Safe set safety coupling , Hydralic pump
         – Martin Engineering  (อเมริกา) Belt cleaner ,Air Cannon , Aporn seal , Impact bar ,Transpoint ,Dust Suppression
         – MINET , อุปกรณ์ต่อสายพาน Super Screw flexible splicing ,Evolution Super screw
         – TRU-TRAC Self tracking roller (แอฟริกา) ,ลูกกลิ้งแก้ปัญหาเรื่องสายพานเอียง
         – SUCO (เยอรมันนี) สวิทช์แรงดัน Pressure swithch ,Transmitter ,Transducer
         – ESI (เยอรมันนี) อุปกรณ์แปลงสัญญาณTransmitter ,Transducer
         – RINGFERDER,GERWAH , ECOLOC  (เยอรมันนี) อุปกรณ์ล็อคเพลา Locking assembly
         – ORIENTAL (อินเดีย) สายพานลำเลียง Belt cleaner
         – STS Fricton  (เยอรมัน) ชุดหุ้มพูลเลย์ด้วยเซรามิก Ceramic lagging pulley
         – ROLLENT  (เกาหลี) ลูกกลิ้งสำหรับสายพานอุตสาหกรรม Roller
         – Tru-BeltFix (แอฟริกาใต้ )ยางสำหรับปะผิวสายพาน  Belt repair system

 

ลูกกลิ้งโรลเลอร์

ลูกกลิ้งโรลเลอร์

อุปกรณ์ล็อคเพลา

อุปกรณ์ล็อคเพลา

สายพานลำเลียง

ตัวป้องกันเพลาขาด

สนใจติดต่อได้ที่
บริษัท ซี เอ็น เอส เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด

ที่อยู่ : 72/2 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร : +66 2157-2407-8
แฟกซ์ : +662 583 5449
อีเมล : wichai@cns-universal.co.th
เว็บไซต์ : cnsuniversal.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ : cns-engineeringservice.com

SANITARY VALVES, FITTING & TUBINGS

SANITARY VALVES, FITTING & TUBINGS

สินค้าประเภทวาล์ว ข้อต่อ ท่อ และอุปกรณ์ Sanitary ต่างๆ ผลิตจากสแตนเลส 304 และ316L ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทอาหารและเครื่องดื่ม นม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์และยา เทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมเคมี โดยผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นได้รับการออกแบบภายใต้มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพเพื่อให้สามารถใช้งานในระบบสายการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย และได้รับการรองรับมาตรฐาน ISO 2037, ASME, DIN 11850 และ BS4825

 

SANITARY FITTINGS & VALVES

 

บริษัท ลีน็อกซ สแตนเลส สทีล จำกัด

       ผู้นำตลาดในด้านการออกแบบ ผลิต จัดจำหน่าย และเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ Sanitary มาตรฐานยุโรป รวมถึงให้บริการการออกแบบงานระบบวิศวกรรมภายในโรงงานตามความต้องการ ตั้งแต่ระบบการจัดเก็บวัตถุดิบ ระบบการผลิต การบรรจุ การฆ่าเชื้อ การพลาสเจอไรซ์ การทำความสะอาด ระบบควบคุมอัตโนมัติ รวมไปถึงบริการหลังการขายและอะไหล่สำรอง ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์นม ยาและเวชภัณฑ์ เทคโนโลยีชีวภาพ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อุตสาหกรรมเคมี และอีกมากมาย

 

สนใจติดต่อ
ลีน็อกซ สแตนเลส สทีล บจก.
โครงการบิ๊กเกอร์แลนด์ มินิแฟคตอรี่ 55/46 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทร : +66 2150 1968
แฟกซ์ : +66 2150 1978
อีเมล : info@renoxss.com
www.renoxss.com
www.renoxssthailand.com
renox.brandexdirectory.com

บริการรับซ่อมบำรุงเครน จำหน่ายรอกชนิดต่างๆ อุปกรณ์งานเครน

บริการรับซ่อมบำรุงเครน จำหน่ายรอกชนิดต่างๆ อุปกรณ์งานเครน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮ้อยซ์.เครน.ลิฟท์แอนด์เซอร์วิส

จำหน่ายรอก

ผลิตและจำหน่ายโครงสร้างเครนไฟฟ้า ส่วนประกอบของเครนไฟฟ้า บริการติดตั้งเครน ลิฟท์บรรทุกสินค้า งานซ่อมบำรุงเครน บริการตรวจเช็คเครนประจำปี จำหน่ายรอกโซ่มือสาว รอกโซ่ไฟฟ้า รอกสลิงไฟฟ้า ลูกล้อจับสายไฟ ประกอบและติดตั้งสะพาน บริการติดตั้งรีโมทเครน อุปกรณ์และอะไหล่เครนอย่างครบวงจร พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำโดยทีมงานที่มีประสบการณ์มานานกว่า 10 ปี ที่ให้บริการลูกค้าด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์ บริหารงานและดำเนินงานโดยทีมงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮ้อยซ์.เครน.ลิฟท์.แอนด์เซอร์วิส

 

 

บริการของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮ้อยซ์.เครน.ลิฟท์.แอนด์เซอร์วิส
– ออกแบบติดตั้งเครนเหนือศีรษะ Overhead Crane
– รับออกแบบติดตั้ง MONORAIL CRANE
– ออกแบบติดตั้งเครนติดผนังแบบ Jib Crane
– ออกแบบและติดตั้ง Semi Crane
– ออกแบบและติดตั้งเครนขาสูง Gantry Crane
– บริการรับซ่อมบำรุงและจำหน่ายรอกชนิดต่างๆ อุปกรณ์งานเครนครบวงจร

ผลิตโครงสร้างเครน,จำหน่ายรอก,งานซ่อมบำรุงเครน,รอกโซ่มือสาว,รอกโซ่ไฟฟ้า,บริการติดตั้งเครน,รับซ่อมเครน,เครนสะพาน,อุปกรณ์สำหรับเครน,จำหน่ายอะไหล่สำหรับเครน ให้บริการในเขตพื้นที่ บางพลี บางโฉลง บางปลา บางพลีใหญ่ ราชาเทวะ หนองปรือ สมุทรปรการ เมืองสมุทรปราการ พระประแดง พระสมุทรเจดีย์ บางบ่อ บางเสาธง

 

สนใจติดต่อ
ฮ้อยซ์.เครน.ลิฟท์.แอนด์เซอร์วิส หจก.
59/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร : +668 5244 1623 แฟกซ์ : +66 2101 2495
อีเมล : hoistcranelift@hotmail.com
เว็บไซต์ : hoistcraneliftandservice.brandexdirectory.com

 

เครื่องชั่งดิจิตอล คืออะไร ?

เครื่องชั่งดิจิตอล คืออะไร ?

เครื่องชั่งดิจิตอล คืออะไร ?

เครื่องชั่งดิจิตอล เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดน้ำหนักของสิ่งของต่างๆ สามารถแสดงหน่วยวัดได้หลากหลายเช่น กรัม /ออนซ์ /ปอนด์ /กิโลกรัม/กะรัต เป็นต้น เครื่องชั่งดิจิตอลจะมีการวัดปริมาณน้ำหนักที่แม่นยำและแสดงผลอย่างรวดเร็ว และเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยหลักๆแล้วเครื่องชั่งดิจิตอลจะถูกนำมาใช้อยู่ 2 แบบนั้นคือเครื่องชั่งในห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องชั่งในภาคอุตสาหกรรม เครื่องชั่งดิจิตอลจะมีหลายชนิดหลายขนาดให้เลือกใช้งาน อาทิเช่นเครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะ เครื่องชั่งดิจิตอลแบบวางพื้น เครื่องชั่งดิจิตอลแบบพกพา เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล เป็นต้น

5 วิธี ดูแลเครื่องชั่งง่ายๆ
1.ควรเก็บเครื่องชั่งในอุณหภูมิที่เหมาะสม ไม่ควรร้อนหรือชื้นจนเกินไป
2.ไม่ควรชั่งของหรือวัตถุที่มีน้ำหนักจนมากเกินไปกว่าพิกัดของเครื่องชั่ง
3.ปิดรูเพื่อป้องกันหนูและแมลงสาบเข้าไปทำลายแผงวงจร
4.ไม่ควรเสียบชาร์จแบตในระหว่างการใช้งานอาจทำให้แบตเสื่อมได้
5.ทำความสะอาดเครื่องชั่งอยู่เสมอ

 

เครื่องชั่งดิจิตอล รุ่น KD-200

เครื่องชั่งดิจิตอล รุ่น KD-200

ห้างหุ้นส่วน ห้างง่วนไช่หลี

           ผู้แทนจำหน่าย ออกแบบ ซ่อมและติดตั้งเครื่องชั่งทุกประเภท คุณภาพสูง เช่น เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก, เครื่องอ่านน้ำหนักรถบรรทุก, เครื่องชั่งกันน้ำ, เครื่องชั่งไฟฟ้าสำหรับงานพาณิชย์ อาทิ เครื่องชั่งน้ำหนักคน, เครื่องชั่งคิดราคา, เครื่องชั่งนับจำนวน, เครื่องชั่งน้ำหนักงานอุตสาหกรรม, เครื่องชั่งบรรจุถุง, ระบบชั่งควบคุมสายการผลิต, เครื่องชั่งสายพานลำเลียง, เครื่องชั่งแขวน, เครื่องชั่งน้ำหนักปศุสัตว์, เครื่องน้ำหนักงานกลไก, เครื่องชั่งสำหรับห้องทดลอง อัญมณี และทองคำ, เครื่องชั่งสำหรับงานค้าปลีก, เครื่องชั่ง สำหรับห้องเย็น, เครื่องชั่งอุตสาหกรรม, เครื่องชั่งน้ำหนักรถยนต์

โปรแกรมสำหรับระบบงานชั่ง 
– โปรแกรมระบบควบคุมการผลิต
– โปรแกรมเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก

เครื่องชั่งรถบรรทุก
– แท่นชั่งน้ำหนักรถบรรทุก
– เครื่องอ่านน้ำหนักรถบรรทุก
– เครื่องอ่านน้ำหนักระบบคอมพิวเตอร์

เครื่องชั่งไฟฟ้า สำหรับงานพาณิชย์
– เครื่องชั่งวางพื้น
– เครื่องชั่งไฟฟ้า ขนาดเล็ก
– เครื่องชั่งกันน้ำ
– เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กอ่อน
– เครื่องชั่งน้ำหนักคน
– เครื่องชั่งคิดราคา
– เครื่องชั่งนับจำนวน
– เครื่องชั่งละเอียด

เครื่องชั่งน้ำหนักงานอุตสาหกรรม 
– เครื่องชั่งบรรจุถุง
– ระบบชั่งควบคุมสายการผลิต
– เครื่องชั่งส่วนผสมวัสดุสายการผลิต
– เครื่องชั่งสายพานลำเลียง
– เครื่องชั่งตรวจสอบน้ำหนักหีบห่อ
– เครื่องชั่งน้ำหนักปศุสัตว์
– เครื่องชั่งวางพื้นขนาดใหญ่
– เครื่องชั่งเหล็กแผ่น / เหล็กม้วน
– เครื่องชั่งถัง 200 ลิตร
– เครื่องชั่ง Bar Scale
– เครื่องชั่ง U-Floor Scale
– เครื่องชั่งรถเข็น, รถยก
– เครื่องชั่งแขวน

เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบกลไก
– เครื่องชั่งจานถ่วงสมดุล (ชั่งยา)
– เครื่องชั่งวางพื้นแบบคานเลื่อน

อุปกรณ์งานชั่ง
– โหลเซลล์
– ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน

 

 

สามารถติดต่อได้ที่ ห้างหุ้นส่วน ห้างง่วนไช่หลี
ที่อยู่ : 280 ซ.พระรามที่ 3 ซ.77 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120
โทร : +66 2249 8805
แฟ็กซ์ : +66 2221 2534
อีเมล : ncl280@ncl.co.th
ncl.thailandpocketpages.com

www.ncl.co.th
http://www.ncl-weighingscale.com/

Robot Arm Hilectro ตัวหยิบจับชิ้นงานออกจากเครื่องฉีดพลาสติก

Robot Arm Hilectro ตัวหยิบจับชิ้นงานออกจากเครื่องฉีดพลาสติก

บริษัท เอสพี อินเตอร์แมค จำกัด ผู้แทนจำหน่ายเครื่องฉีดพลาสติก ยี่ห้อ ไห่เทียน อย่างเป็นทางการยาวนานกว่า 20 ปี พร้อมทีมบริการที่มีความเชี่ยวชาญด้านเครื่องฉีดพลาสติกโดยตรง ลูกค้าจึงเชื่อมั่นในคุณภาพของเครื่องฉีดพลาสติกยี่ห้อไห่เทียน และคุณภาพงานบริการของบริษัท เอสพี อินเตอร์แมค จำกัด

 

Robot Arm ยี่ห้อไฮเลคโตร Hilectro เป็นตัวหยิบจับชิ้นงานออกจากเครื่องฉีดพลาสติก เป็นเครื่องมือที่ใช้ช่วยลดแรงงาน และเวลาในการผลิตให้ลดลงได้ Robot Arm (โรบอท หรือตัวหยิบจับชิ้นงาน) นี้ส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมฉีดพลาสติกหรืองานพ่นสี โดยใช้โรบอทในงานพ่น เช่น ใช้พ่นสีสำหรับงานพวก Bumper หรือใช้หยิบชิ้นงานออกจากเครื่องฉีดพลาสติก
Controller มีจุดเด่นคือใช้งานง่าย และที่สำคัญสามารถอัพเกรดโปรแกรมได้ตามความต้องการ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 4 โมเดล สำหรับการใช้งานของแต่ละรุ่น ซึ่งแต่ละรุ่นจะมีความแตกต่างกันตามลักษณะการใช้งาน

 

XTB -I (H) D Series

 

XTB Series Single Servo Models แขนที่ยื่นออกมาด้านข้างจะเป็นเซอร์โวในการขับเคลื่อนโดยการเคลื่อนที่แบบซ้ายขวา แต่ตัวด้านซ้ายที่ขึ้นลงจะใช้ระบบ Pneumatics ในการขับเคลื่อน จะมีขนาดที่ใช้กับเครื่องฉีดพลาสติกตั้งแต่ 40-200 ตัน โดยการทำงานของโรบอท จะเคลื่อนที่มาหยิบชิ้นงานจากแม่พิมพ์ไปวางยังในจุดที่กำหนดไว้
ประโยชน์คือสามารถลดเวลาในการผลิตชิ้นงานได้มากกว่า 10% ตัวอย่างเช่น การใช้คนในการหยิบชิ้นงานออกจากเครื่องทำให้เกิดความล่าช้า แต่ในส่วนของโรบอทจะช่วยให้การหยิบชิ้นงานได้รวดเร็วโดยไม่ต้องเปิดประตูของเครื่องฉีดพลาสติก ทำให้สามารถลดเวลาในการผลิตได้มากขึ้น

 

XTA-I (H) D Series

XTA Series Full Servo Models จะแตกต่างจาก XTB Series Single Servo โดยตัวด้านซ้ายจะเคลื่อนที่ขึ้นลงโดยใช้เซอร์โวมอเตอร์ ซึ่งประโยชน์ของโรบอทตัวนี้จะทำงานเร็วกว่า และมีความแม่นยำสูงกว่า XTB Series Single Servo ซึ่งในทุก ๆ ส่วนของโรบอทจะใช้มอเตอร์ AC ในการทำงาน สำหรับ XTA -I (H) D Series สามารถเขียน และกำหนดโปรแกรมได้ ทำให้ตอบสนองความต้องการในการทำงานได้อย่างตรงจุด

 

สนใจติดต่อ
เอสพี อินเตอร์แมค บจก.
115/5 ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250
โทร. : +66 2736 2282-3
แฟกซ์ : +66 2736 2284
อีเมล : sales@spintermach.com , services@spintermach.com
www.haitian-injectionmachine.com
spintermach.thailandpocketpages.com
www.spintermach.com
Facebook : https://www.facebook.com/SP.Intermach

เครื่องฉีดพลาสติก ซาเฟีย รุ่น JENIUS ภายใต้แบรนด์ไห่เทียน

เครื่องฉีดพลาสติก ซาเฟีย รุ่น JENIUS ภายใต้แบรนด์ไห่เทียน

บริษัท เอสพี อินเตอร์แมค จำกัด ผู้แทนจำหน่ายเครื่องฉีดพลาสติก ยี่ห้อ ไห่เทียน อย่างเป็นทางการยาวนานกว่า 20  ปี

 

เครื่องฉีดพลาสติก ยี่ห้อ ซาเฟีย รุ่น JENIUS (ZHAFIR JENIUS SERIES)
เป็นเครื่องฉีดพลาสติก ที่ใช้ระบบไฟฟ้า 100% ระบบ Two-platen (2 เพลท) แบบประหยัดพลังงาน ซึ่งเครื่องฉีดพลาสติกนี้เหมาะกับการผลิตชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่โดยเฉพาะ ซึ่งตัวเครื่องมีขนาดตั้งแต่ 450 ตัน ถึง 3,300 ตัน

คุณสมบัติพิเศษของ เครื่องฉีดพลาสติก รุ่น JENIUS (ZHAFIR JENIUS SERIES)
1. สามารถใช้ผลิตชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
2. มีพิ้นที่ช่องว่างในการเปลี่ยนย้ายแม่พิมพ์ที่มีขนาดกว้าง
3. มีความแม่นยำสูง
4. ประหยัดพลังงาน
5. การควบคุมที่มีความแม่นยำสูง
6. จุดรองรับน้ำหนักมีขนาดเล็ก

ข้อดีเครื่องฉีดพลาสติก รุ่น JENIUS
– ประหยัดพลังงานกว่า ระบบ Servo Hydraulic มากกว่า 30 %
– สามารถฉีดชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ได้
– ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง

 

สนใจติดต่อ
เอสพี อินเตอร์แมค บจก.
115/5 ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250
โทร. : +66 2736 2282-3
แฟกซ์ : +66 2736 2284
อีเมล : sales@spintermach.com , services@spintermach.com
www.haitian-injectionmachine.com
spintermach.thailandpocketpages.com
www.spintermach.com