Browsed by
Day: October 9, 2020

การฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยสำคัญอย่างไร

การฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยสำคัญอย่างไร

ความสำคัญของการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย

         พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ดีจะต้องผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างตรงตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเบื้องต้นนั้นเพื่อทักษะพื้นฐานด้านต่างๆ ทางการรักษาความปลอดภัย ตลอดไปจนถึงวิธีการป้องกัน และวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้พนักงานรักษาความปลอดภัยรู้และเข้าใจถึงขั้นตอนการทำงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ ซึ่งหลักสูตรเบื้องต้นที่พนักงานรักษาความปลอดภัยต้องรู้มีดังนี้

     1. ฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น พนักงานรักษาความปลอดภัยต้องรู้เทคนิคและวิธีการในการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น การนำส่งโรงพยาบาล การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
2. มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการใช้เครื่องมือสื่อสาร ในการพูดตอบโต้วิทยุสื่อสาร หรือการใช้โทรศัพท์
3. เรียนรู้เรื่องการใช้อาวุธ พนักงานรักษาความปลอดภัยควรมีความรู้เกี่ยวกับการใช้อาวุธเพื่อการใช้งานได้อย่างถูกต้อง
4. ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น เพื่อเป็นการป้องกัน และระงับเหตุเบื้องต้น เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิก
5. การจราจร เป็นอีกหนึ่งหน้าที่ที่ รปภ. ต้องรับผิดชอบทั้งในเรื่องของสัญญาณจราจรต่างๆ  การโบกขอทางให้รถ การห้ามรถ เป็นต้น
6. การต่อสู้และป้องกันตัว พนักงานรักษาความปลอดภัยควรมีวิชาในการต่อสู้ป้องกันตัว การต่อสู้ด้วยมือเปล่า รู้เทคนิคในการจับกุม เพื่อความมั่นใจเมื่อเกิดเหตุการณ์คับขัน
7. การอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม การที่ผู้ว่าจ้างจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นการไว้วางใจว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยจะสามารถปกป้องรักษาทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างให้ปลอดภัยได้ เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องรู้ผิดชอบชั่วดี มีการพัฒนาทางความคิดและจิตใจ

ฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย

อบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย

ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นพนักงานรักษาความปลอดภัย

อบรบดับเพลิงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

         เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพของพนักงานรักษาความปลอดภัย จึงจำเป็นต้องมีหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อการบริการที่ได้มาตรฐาน สำหรับการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยถือว่าเป็นหัวใจหลักของงานด้านรักษาความปลอดภัย โดยบริษัท รักษาความปลอดภัย ซี.โอ.พี.อินเวสติเกชั่น จำกัด ได้จัดให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนไปประจำการและขณะประจำการ โดยใช้หลักสูตรวิชาชีพรักษาความปลอดภัย ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  โดยมีครูฝึกและวิทยากรพิเศษจากภาครัฐและเอกชนมาร่วมฝึกอบรม สำหรับหลักสูตรของวิชาชีพรักษาความปลอดภัยดังต่อไปนี้
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย
– กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
– การรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน
– การเขียนรายงานสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย
– การเตรียมความพร้อมกรณีเหตุฉุกเฉิน
– การติดต่อสื่อสาร
– หลักการใช้กำลัง
– การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
– การจัดการและการควบคุมการจราจร
– การฝึกภาคสนามบุคคลท่ามือเปล่า

 

สนใจติดต่อ
www.รักษาความปลอดภัย-รปภ.com
https://cop.brandexdirectory.com
www.cop-investigation.com

ข้อดีของการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน

ข้อดีของการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน

ทำไมโครงการหมู่บ้านต้องจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย

       โดยทั่วไปแล้วตามหมู่บ้านจัดสรรหรือคอนโดเราจะเห็นพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยทำหน้าที่ตรงป้อมยามหน้าหมู่บ้าน ซึ่งการที่มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยตรวจตรา และคัดกรองผู้ที่จะเข้ามาในหมู่บ้านเป็นการรักษาความปลอดภัยอีกหนึ่งวิธี ทำให้ลูกบ้านอุ่นใจขึ้นมาบ้าง ซึ่ง รปภ. ประจำหมู่บ้านจะทำหน้าที่คัดกรองระหว่างผู้อยู่อาศัยกับบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาในหมู่บ้านโดยการให้แลกบัตรผ่าน นอกจากนี้ยังต้องออกตรวจและสอดส่องความผิดปกติตามซอยต่างๆ ในหมู่บ้าน พื้นที่รับผิดชอบอย่างทั่วถึง และดูแลป้องกันรักษาทรัพย์สินของลูกบ้านให้รอดพ้นจากการโจรกรรม การเกิดเพลิงไหม้ และคอยรักษาความสงบเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง

 

รับจัดหายามหมู่บ้าน

รับจัดหายามหมู่บ้าน

รับจัดหา รปภ. ประจำหมู่บ้าน

รับจัดหา รปภ.

บริษัท รักษาความปลอดภัย ซี.โอ.พี.อินเวสติเกชั่น จำกัด

           ให้บริการรักษาความปลอดภัย บุคคล  อาคารและสถานที่ รับจัดหาทีมงานรักษาความปลอดภัยคุณภาพสูง สำหรับส่งเข้าหมู่บ้าน ห้างสรรพสินค้า โรงงาน โกดัง โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนไปประจำการและขณะประจำการ โดยใช้หลักสูตรวิชาชีพรักษาความปลอดภัย ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีครูฝึกและวิทยากรพิเศษจากภาครัฐและเอกชนมาร่วมฝึกอบรม

           การรักษาความปลอดภัย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง คัดสรรพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงานบริการรักษาความปลอดภัยและต้องได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดีต่อเนื่อง ทั้งก่อนไปประจำการและขณะประจำการ ประกอบกับต้องมี อุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัย บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายที่ชัดเจน เกี่ยวกับการให้บริการรักษาความปลอดภัย รวมทั้งระบบให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง

สนใจติดต่อ
www.รักษาความปลอดภัย-รปภ.com
https://cop.brandexdirectory.com
www.cop-investigation.com

พนักงานรักษาความปลอดภัยทำหน้าที่อะไรบ้าง

พนักงานรักษาความปลอดภัยทำหน้าที่อะไรบ้าง

          อาชีพรักษาความปลอดภัยนี้เป็นอาชีพที่ใกล้ชิดกับทรัพย์สินและชีวิตของผู้ว่าจ้างจึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการควบคุมของอาชีพรักษาความปลอดภัยทั้งผู้ประกอบการ และ พนักงานรักษาความปลอดภัย อาชีพรักษาความปลอดภัยต้องมีใบอนุญาตประกอบอาชีพการที่จะมีใบอนุญาตประกอบอาชีพนี้ได้ต้องมีคุณภาพมีจริยธรรมและต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน ซึ่ง สนช.ได้นำไปประกอบร่าง พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘

หน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย

          พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) หรือที่เราเรียกกันว่า ยาม มีหน้าที่หลักๆ ในการดูแลปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ไม่ให้เกิดความเสียหาย รวมไปจนถึงการป้องกันในเรื่องของอัคคีภัย การโจรกรรม และอาชญากรรม นอกจากนี้พนักงานรักษาความปลอดภัยยังมีหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกด้านอื่นๆ ดังนี้

    – ดูแลและปกป้องทรัพย์สินจากการถูกขโมย การโจรกรรม  จากอัคคีภัย หรือเหตุร้ายแรงอื่นๆ
– รักษาความสงบเรียบร้อยรอบบริเวณพื้นที่ตลอด 24 ชม.
– ตรวจเช็คทรัพย์สินที่จะนำเข้าหรือส่งออกในบริเวณพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง
– ดูแลการเข้าออกของบุคคลและยานพาหนะ อำนวยความสะดวกในเรื่องของการจราจร
– เปิดและปิดประตูทางเข้าออกของอาคารหรือสถานที่ตามเวลาที่ได้รับมอบหมาย
– ดูแลในเรื่องของความสว่างการเปิดปิดไฟ ตามเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
– ในยามวิกาล พนักงานรักษาความปลอดภัยเดินตรวจตามจุดต่าง ๆ ทุก ๆ 1 ชั่วโมง ในพื้นที่และบริเวณรอบ ๆ
– ดูแลในเรื่องของการเกิดอัคคีภัย โดยพนักงานรักษาความปลอดภัยจะต้องผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลุกลาม
– หัวหน้าชุดคอยควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ต้องทำการเดินตรวจตราดูการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้ารักษาความปลอดภัยตามจุดต่างๆ ด้วย

          จากข้อมูลเบื้องต้นที่ได้กล่าวมานั้น เป็นหน้าที่ที่พนักงานรักษาความปลอดภัยควรปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องมีสติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด

 

รับจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัย

จัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัย

รับจัดหา รปภ.

รับจัดหา รปภ.

 

บริษัท รักษาความปลอดภัย ซี.โอ.พี.อินเวสติเกชั่น จำกัด

        ให้บริการรักษาความปลอดภัย อาคาร สถานที่ และทรัพย์สิน บริการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ รับจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัย ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ฝึกอบรมปฐมพยาบาลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาตรฐาน ISO 9001:2015 ISO/IEC 17024:2012

        การรักษาความปลอดภัย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง คัดสรรพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงานบริการรักษาความปลอดภัยและต้องได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดีต่อเนื่อง ทั้งก่อนไปประจำการและขณะประจำการ ประกอบกับต้องมี อุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัย บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายที่ชัดเจน เกี่ยวกับการให้บริการรักษาความปลอดภัย รวมทั้งระบบให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง

 

สนใจติดต่อ
www.รักษาความปลอดภัย-รปภ.com
https://cop.brandexdirectory.com
www.cop-investigation.com