มาทำความรู้จักวาล์วอุตสาหกรรม

มาทำความรู้จักวาล์วอุตสาหกรรม

วาล์วอุตสาหกรรม คืออะไร

วาล์วอุตสาหกรรมเป็นอุปกรณ์สำคัญหนึ่งอย่างในการทำหน้าที่ควบคุมการไหลของเหลวซึ่งจะมีหน้าที่เปิด-ปิดทางเดินของเหลวหรือควบคุมอัตราการไหลเช่น น้ำ สารเคมี แก๊ส อากาศ เพื่อไม่ให้เกิดการไหลย้อนกลับ วาล์วอุตสาหกรรมมีหลากหลายประเภทและมีหน้าที่ ที่แตกต่างกันออกไปเพื่อประสิทธิภาพของการใช้งานควรเลือกใช้งานตามความเหมาะสมของงาน

วาล์วอุตสาหกรรมที่นิยมใช้งานหลัก ๆ มีดังนี้

  1. เกทวาล์ว (Gate valve)
  2. โกลบวาล์ว (Globe Valve)
  3. บอลวาล์ว (Ball Valve)
  4. บัตเตอร์ฟลายวาล์ว (Butterfly Valve)
  5. เช็ควาล์ว (Check Valve)
  6. สวิงเช็ควาล์ว (Swing Check Valve)
  7. เวเฟอร์ เช็ควาล์ว (Wafer Check Valve)

เว็บ https://www.brandexdirectory.com เว็บไซต์สินค้าอุตสาหกรรมที่ได้รวบรวมรายชื่อผู้ประกอบที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ปั๊มอุตสาหกรรม วาล์วอุตสาหกรรม อุปกรณ์นิวเมติกส์และไฮดรอลิก ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไว้ที่ https://pumpvalve-hydraulic.brandexdirectory.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *