ฮีตเตอร์ คืออะไร

ฮีตเตอร์ คืออะไร

ส่วนประกอบส่วนใหญ่ของ ฮีตเตอร์ มีอะไรบ้าง ?

       ฮีตเตอร์ (Heater) เป็นอุปกรณ์ที่ให้ความร้อนแก่ชิ้นเป็นที่นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อนในปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมจึงเป็นที่นิยมใช้กันอย่างมากเนื่องจากมีราคาที่ถูกและยังสามารถสั่งรูปทรงของฮีตเตอร์ นอกจากนี้ฮีตเตอร์ยังถูกแบ่งออกเป็นชนิดต่างๆ ตามลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันไป

ส่วนประกอบหลักๆของ ฮีตเตอร์ (Heater)
1. ฉนวนแมกนีเซียมออกไซด์ (MgO)
2. สแตนเลส (Stainless)
3. ลวดฮีเตอร์ (Heater)

เว็บ https://www.brandexdirectory.com เว็บไซต์สินค้าอุตสาหกรรมที่ได้รวบรวมรายชื่อผู้ประกอบที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ฮีตเตอร์ อุปกรณ์ป้องกันและระบายความร้อนที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไว้ที่ https://pumpvalve-hydraulic.brandexdirectory.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *