เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน มีกี่ชนิด

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน มีกี่ชนิด

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน คืออะไร

            เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เป็น เครื่องมือสำหรับการถ่ายเทความร้อนของไหลชนิดหนึ่งไปยังของไหลชนิดหนึ่งโดยที่ของไหลนั้นจะไม่ผสมกัน เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เป็นนิยมใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างมาก อาทิเช่น ในอุตสาหกรรมน้ำ อุตสาหกรรมปุ๋ย,เส้นใย,อาหารกระป๋องมีการนำเอาความร้อนมาเวียนใช้ใหม่หรือแลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับเพิ่มหรือลดความร้อน

ชนิดเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
1.เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น
2.เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อสองชั้น
3.เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบที่ของไหลมีทิศทางตั้งฉากกัน
4.เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเชลล์และท่อ
5.เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อขด
6.เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ
7.เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปิด
8.เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบปลอกหุ้ม
9.เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบบล็อก
10.เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบหอยโข่ง
11.เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบฮีทไปป์
12.เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบกะทัดรัด
13.เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อหมุนวน
14.เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบดาบปลายปืน

เว็บ https://www.brandexdirectory.com เว็บไซต์สินค้าอุตสาหกรรมที่ได้รวบรวมรายชื่อผู้ประกอบที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ฮีตเตอร์ อุปกรณ์ป้องกันและระบายความร้อนที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไว้ที่ https://pumpvalve-hydraulic.brandexdirectory.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *