มาทำความรู้จักเตาอินดักชั่น

มาทำความรู้จักเตาอินดักชั่น

เตาอินดักชั่น คืออะไร

เตาอินดักชั่น คือการให้ความร้อนโดยการเหนี่ยวนำซึ่งการทำงานคล้ายกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยใช้ไฟฟ้ากระแสสลับไหลผ่านขดลวดสามารถทำงานด้วยความร้อนถึงอุณหภูมิตามความต้องการมีประสิทธิภาพสูงและยังสามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำรวมไปถึงความสม่ำเสมอใช้พื้นที่ในการติดตั้งค่อนข้างน้อย เหมาะสำหรับการให้ความร้อนแก่ชิ้นโลหะ การให้ความร้อนเฉพาะผิวโลหะ และการหลอมโลหะ หรือประยุกใช้ในกระบวนต่าง ๆ เช่น
1. การขึ้นรูปโลหะ
2.การหลอมโลหะ
3.การเชื่อมโลหะเป็นเนื้อเดียวกัน
4.การอบอ่อนโลหะ
5.การชุบแข็งโลหะ

เว็บ https://www.brandexdirectory.com เว็บไซต์สินค้าอุตสาหกรรมที่ได้รวบรวมรายชื่อผู้ประกอบที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ฮีตเตอร์ อุปกรณ์ป้องกันและระบายความร้อนที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไว้ที่ https://pumpvalve-hydraulic.brandexdirectory.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *