Browsed by
Month: October 2021

ห้องเย็นเก็บสินค้าประเภทไหนได้บ้าง | ชาญเทค (ประเทศไทย) บจก.

ห้องเย็นเก็บสินค้าประเภทไหนได้บ้าง | ชาญเทค (ประเทศไทย) บจก.

ติดตั้งห้องเย็น   ติดตั้งห้องเย็น

ประโยชน์ของห้องเย็นที่ใช้ในการเก็บสินค้า

ห้องเย็นสำหรับเก็บผัก ผลไม้สด จะมีอุณหภูมิอยู่ที่ -4 ถึง 0 °C และในบางห้องอาจมีการควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ด้วย เพื่อให้เหมาะกับการเก็บผักและผลไม้ประเภทนั้นๆ และทำให้ผักผลไม้ยังสดใหญ่ ไม่เน่าเสียง่ย
ห้องเย็นสำหรับเก็บอาหารแช่แข็ง จะใช้อุณหภูมิอยู่ที่ -18 ถึง -25 °C เพื่อชะลอการเติบโตของจุลินทรีย์ ที่อยู่ในอาหาร ทำให้เก็บได้ยาวนาน ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว สินค้าผ่านการแช่แข็งมาแล้ว และนำมาเก็บในห้องเย็นนี้ จะสามารถเก็บได้อย่างมากสุด ประมาณ 2 ปี ห้องเย็นประเภทนี้นิยมใช้ในอุตสาหกรรมประมง ปศุสัตว์ อุตสาหกรรมอาหาร เป้นต้น
ห้องเย็นสำหรับแช่แข็งแบบลมแรง เป็นห้องที่จะเปลี่ยนสภาพจากสินค้าสดเป็นสินค้าแช่แข็ง เหมาะกับอุตสาหกรรมการแปรรูปเนื้อสัตว์ต่างๆ ด้วยกระบวนการแช่แข็งที่ทำให้เซลล์ในเนื้อสัตว์ไม่ฉีกขาด และมีความยืดหยุ่นของเนื้อสัตว์ใกล้เคียงกับก่อนแช่แข็ง […] Continue Reading

 

 

สนใจติดต่อ
บริษัท ชาญเทค (ประเทศไทย) จำกัด
http://www.shantechgroups.com
https://shantech.brandexdirectory.com
https://shantech.pagesthai.com

https://shantech.brand.co.th

การตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าอุตสาหกรรม

การตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าอุตสาหกรรม

 

หลุดจากกรอบความคิดเดิมๆ ว่าสินค้าอุตสาหกรรมจะต้องขายได้เฉพาะหน้าร้านเท่านั้น ด้วยเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ช่องทางออนไลน์จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยสร้างยอดขายให้กับสินค้าอุตสาหกรรมได้ เป็นการโปรโมทให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าและเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งการทำการตลาดออนไลน์ให้กับสินค้าอุตสาหกรรมมีหลายรูปแบบหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์ อีเมล Youtube หรือสื่อ Social Media อย่างเช่น Facebook, Instagram, Line OA เป็นต้น

การทำการตลาดให้กับสินค้าอุตสาหกรรมด้วย Content Marketing เป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญโดยเฉพาะในยุคที่ Social Media ได้เข้ามามีบทบาทกับสังคมเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะเป็นเทคนิคในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าแล้ว หากสร้าง Content ที่ดีและมีความสม่ำเสมอก็จะช่วยสร้างคุณค่าให้กับแบรนด์สินค้าอีกด้วย

ทำไมเราถึงต้องทำ Content Marketing ให้กับสินค้าอุตสาหกรรม

  • เพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจของลูกค้า เพราะ Content บนเว็บไซต์นั้น สามารถค้นหาได้ง่าย และเป็นกลุ่มที่ลูกค้ามีความสนใจอยู่แล้ว โดยไม่ต้องทำโฆษณาก็ได้ เพราะลูกค้าจะค้นหาด้วย Keyword ที่ต้องการโดยตรง
  • รู้ระดับความสนใจของลูกค้า การทำ Content Marketing จะช่วยให้เรารู้ว่าลูกค้ามีความสนใจตัวสินค้ามากน้อยแค่ไหน เช่น อ่านบทความ การดาวน์โฆลด E-book หรือการกรอกข้อมูลเพื่อติดต่อกลับ เป็นต้น
  • เพิ่มการรับรู้แบรนด์และสร้างความน่าเชื่อถือ การทำ Content จะช่วยเพิ่มการมองเห็นของเว็บไซต์ เพราะเป็น Content ที่มีเนื้อหาสาระ ให้ความรู้ และเทคนิคต่างๆ อีกทั้งยังทำให้ดูเป็นผู้เชี่ยวชาญในตัวสินค้าและบริการ ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น
  • ตรงกลุ่มเป้าหมายลูกค้า เพราะก่อนที่ลูกค้าจะซื้อสินค้าจะต้องหาข้อมูลที่ต้องการ หากมีการสร้าง Content อย่างสม่ำเสมออาจจะได้กลุ่มลูกค้าหรือปิดยอดขายได้

จะเห็นได้ว่าการทำ Content Marketing นั้นมีประโยชน์มากต่อธุรกิจและแบรนด์สินค้าในยุคที่ช่องทางออนไลน์มีอิทธิพลต่อผู้ซื้อ ฉะนั้นเจ้าของธุรกิจก็ควรมีแผนการตลาดหรือเครื่องมือที่สามารถส่งสารไปยังผู้รับได้อย่างรวดเร็ว ชัดเจน และเข้าถึงได้ง่าย

 

—————————————————–

           https://www.brandexdirectory.com ตลาดสินค้าอุตสาหกรรมออนไลน์ ที่รวบรวมสินค้าอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการสินค้าอุตสาหกรรมครบทุกประเภท ทั้งยังเป็นผู้ผลิตสื่อโฆษณาและเป็นผู้นำด้านการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) ครบทุกรูปแบบ ยินดีใหคำปรึกษาการตลาดออนไลน์ทุกรูปแบบ

 

สนใจติดต่อ
ลงโฆษณากับเรา : https://www.brandexdirectory.com/advertising
เว็บไซต์ : https://www.brandexdirectory.com