Wet Scrubber System ช่วยบำบัดก๊าซเสียจากกระบวนการผลิต

Wet Scrubber System ช่วยบำบัดก๊าซเสียจากกระบวนการผลิต

Wet Scrubber System ช่วยบำบัดก๊าซเสียได้อย่างไร

               Wet Scrubber System หรือที่เรียกกันว่า ระบบบำบัดอากาศเสียแบบเปียก เป็นระบบที่ใช้สำหรับช่วยบำบัดก๊าซเสียจากกระบวนการผลิต ฝุ่นละออง ควัน กลิ่นสารเคมี ที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นปัญหาอย่างมากในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่งที่ต้องประสบกับปัญหาเหล่านี้ ที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานหรือชุมชนบริเวณใกล้เคียงรอบ ๆ โรงงาน จัดเป็นมลพิษทางอากาศ จากสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่โรงงานออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกได้
หลักการทำงานเบื้องต้น Wet Scrubber System เป็นระบบที่ใช้น้ำเป็นตัวกลาง ดัก เก็บ ฝุ่นละออง ดูดซับกลิ่น สารเคมีต่าง ๆ บำบัดมลพิษ กลิ่นเสียทางอากาศ เปลี่ยนจากอากาศเสียให้มีสภาพอากาศที่ดี ระบบนี้สามารถใช้งานกับสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิต่าง ๆ และความชื้นสูงได้ เหมาะกับกลุ่มอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เช่น  อุตสาหกรรมเคมี   อุตสาหกรรมยานยนต์   อุตสาหกรรมอาหาร  อุตสาหกรรมยางหรือผลิตภัณฑ์จากยาง เป็นต้น

               Wet Scrubber System ถือเป็นตัวช่วยหนึ่งที่สำคัญ ในการช่วยบำบัดก๊าซเสีย ช่วยระบายอากาศให้ดียิ่งขึ้น อย่างถูกวิธี และมีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลเสียต่อร่างกาย ทำให้ผู้ปฏิบัติงาน มีสุขภาพที่ดี ปลอดภัย บรรยากาศภายในโรงงานให้มีสภาพอากาศที่ดียิ่งขึ้น และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

Wet Scrubber System

 

          บริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด เราคือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการกำจัดมลพิษทางอากาศ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้ง ระบบระบายอากาศโรงงาน ระบบบำบัดกลิ่น ระบบบำบัดกลิ่นในโรงงาน ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก Wet Scrubber System ด้วยมาตรฐานการบริการอย่างมืออาชีพ ให้การบำรุงรักษาระบบอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจให้เกิดกับลูกค้าได้ไว้วางใจเป็นอย่างดี

Comments are closed.