Browsed by
Month: March 2022

แนะนำ ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม ที่คลังสินค้าเลือกใช้

แนะนำ ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม ที่คลังสินค้าเลือกใช้

หากพูดถึงคลังสินค้าอัตโนมัติ คงต้องมีชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรมและระบบจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ เพื่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ซึ่งมีการจัดเก็บสินค้าอย่างเป็นหมวดหมู่ ทำให้การเก็บสินค้าไปเป็นอย่างได้มาตรฐาน จะช่วยทำให้การเช็คสต็อก การค้นหา หรือเคลื่อนย้ายสามารถทำได้ง่ายและสะดวก

ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม ตัวช่วยจัดระบบคลังสินค้าอัตโนมัติให้เป็นระเบียบ

สำหรับชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม เป็นชั้นวางสินค้าขนาดใหญ่ (Racking System) ซึ่งมีหลายรูปแบบให้เลือกติดตั้งใช้งานอย่างเหมาะสม ทั้งนี้มาดูกันว่ามีรูปแบบใดบ้าง

1. ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม Drive-in Racking System

ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม

ระบบนี้เหมาะสำหรับการจัดเก็บสินค้าประเภทเดียวกัน และมีจำนวนมาก ลักษณะการจัดเก็บ คือ สินค้าที่เหมือนกันเก็บไว้ในระดับเดียวกัน ระบบจัดเก็บนี้เป็นลักษณะ First In Last Out (FILO) คือ สินค้าที่เก็บก่อนจะออกทีหลัง โดยต้องจัดลำดับให้สินค้าที่ต้องการขนย้ายก่อนอยู่ด้านหน้า เพื่อความสะดวกและประหยัดเวลา ระบบจัดเก็บนี้มีข้อจำกัดเรื่องพาเลทสินค้าพอสมควร แต่การใช้พื้นที่สำหรับช่องทางรถวิ่งจะน้อยกว่าระบบ Selective Racking ทำให้จัดเก็บได้มากกว่าเหมาะสำหรับโรงงานที่ผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภค รวมทั้งคลังสินค้าแบบห้องเย็นที่ไว้รับฝากสินค้า

คุณสมบัติ
– โครงสร้างออกแบบมาเพื่อประหยัดพื้นที่ได้ถึง 40-60% สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่คลังสินค้าได้มากขึ้น
– เพิ่มประสิทธิภาพในการขนถ่ายสินค้า (Stock) เพราะสินค้าในแต่ละชั้นแตกต่างกัน จึงง่ายต่อการจัดเก็บและลำเลียงออก
– โครงสร้างมีความแข็งแรงทนทานรับน้ำหนักได้มาก
– สามารถปรับระดับชั้นให้เหมาะกับลักษณะสินค้าที่ต้องการจัดเก็บได้
– สามารถเลือกใช้โครงสร้างเสาผลิตจาก Pre-Galvanized แข็งแรงทนทานทุกสภาพอากาศ
– การลงทุนต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาตรการจัดเก็บสินค้า

2. ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม Selective Racking System

ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม

ระบบนี้เหมาะสำหรับการจัดเก็บสินค้าที่มีความหลากหลาย หรือมีหลายชนิด โครงสร้างออกแบบให้มีความแข็งแรง ทนทาน เหมาะกับการรับน้ำหนักมากๆ สะดวกต่อการใช้งานโดยสามารถเลือกตำแหน่งการจัดเก็บได้ง่าย และไม่มีข้อจำกัดเรื่องของพาเลทสินค้าจำนวนมาก ใช้ร่วมกับรถ Forklift ในการขนถ่ายสินค้า เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และคลังสินค้าทั้งขนาดเล็ก-ขนาดใหญ่ ที่ต้องการเก็บสินค้า (Stock) หรือวัตถุดิบเพื่อรอการขนถ่ายสินค้า

คุณสมบัติ
– เหมาะสำหรับจัดเก็บสินค้าที่จัดวางบนพาเลท
– สินค้ามีความหลากหลาย และมีน้ำหนักมาก
– สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 3000 กก./ระดับชั้น
– สำหรับคลังสินค้าที่ต้องการจัดเก็บปริมาณมาก สามารถทำโครงสร้างชั้นวางได้สูงถึง 14 ม.
– สามารถจัดเก็บแบบ Double Deep Storage เพื่อเพิ่มปริมาณจัดเก็บขึ้น 30% เมื่อเทียบกับ Single Deep Storage
– สามารถเลือกใช้โครงสร้างเสาผลิตจาก Pre-Galvanized แข็งแรงทนทานทุกสภาพอากาศ

 

3. ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม Pallet Flow Racking System

ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม

ระบบนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้านการจัดเก็บคลังสินค้า เนื่องจากสามารถประหยัดแรงงานคน และประหยัดพื้นที่ได้ถึง 25-50% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม Stock สินค้า โดยมีสินค้าโชว์อยู่ด้านนอกเพียงด้านเดียว ทำให้การตรวจเช็คเป็นไปได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และป้องกันสินค้าขาดช่วง โดยสามารถตรวจเช็คได้จาก Filling Card ข้อดีของระบบ คือ สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่จัดเก็บได้สูงสุด และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายของแรงงาน และจำนวนรถยกลงได้

คุณสมบัติ
– เพิ่มประสิทธิภาพของพื้นที่ในการจัดเก็บโดยไม่เสียพื้นที่รอบๆ ข้าง
– สามารถจัดเก็บได้มากถึง 90% ของปริมาตรคลังสินค้า
– สามารถปรับระดับชั้น และความกว้างของรางให้เหมาะสมกับลักษณะของสินค้า
– สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายสินค้าด้วยระบบลูกกลิ้ง
– สามารถตรวจสอบสินค้าได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว โดยการตรวจเช็คจาก Filling Card
– ช่วยประหยัดเวลา และลดแรงงานในการปฏิบัติงานลง

 

4. ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม VNA Racking System

ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม

Very Narrow Aisle (VNA) Racking System หรือ VNA Racking คือ ชั้นวางสินค้าประเภท Selective Racking แต่ลดความกว้างของช่องทางเดินรถลงเหลือ 1.5-1.8 เมตร ทำให้ได้พื้นที่จัดเก็บสินค้าเพิ่มมากขึ้นถึง 50% เมื่อเทียบกับระบบจัดเก็บ Selective Racking ทั่วไป โดยสามารถใช้ Racking สูงถึง 14 เมตร ในการจัดเก็บเหมาะสำหรับคลังสินค้าที่ต้องการจัดเก็บปริมาณมากๆ หรือคลังสินค้าที่มีขนาดพื้นที่จำกัด VNA Racking ทำงานกับรถประเภท Turret Truck หรือ VNA Truck ซึ่งเป็นรถที่ทำงานบนช่องทางแคบ โดยช่องทางเดินรถวิ่งจะมี Rail Guide หรือ Wire Guide เพื่อให้สามารถทำงานได้ง่าย และรวดเร็วขึ้น

คุณสมบัติ
– โครงสร้างเสาผลิตจาก Pre-Galvanized เกรด SuperDyma/ ZAM แข็งแรง ทนทานทุกสภาพอากาศ
– เหมาะสำหรับจัดเก็บสินค้าที่มีความหลากหลาย และมีปริมาณจำนวนมาก
– ลดความสูญเสียพื้นที่ โดยใช้พื้นที่แนวตั้งของความสูงอาคารในการจัดเก็บ
– ใช้ประโยชน์จากพื้นที่จัดเก็บได้ดีกว่า Selective Racking ทั่วไป
– ตอบสนองการจัดเก็บแบบ FIFO
– การลงทุนของโครงสร้างชั้นวางต่ำ เมื่อเทียบกับระบบอื่นๆ

5. ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรมชั้นลอยแบบน็อคดาวน์

ชั้นลอยน็อคดาวน์

โครงสร้างพื้นชั้นลอยแบบน็อคดาวน์ (knock-down) ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องพื้นที่ในโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้า สามารถประกอบเป็นพื้นชั้นลอยได้หลายระดับ พร้อมบันไดขึ้นลง และราวกันตก นำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ช่วยเพิ่มพื้นที่จัดเก็บในคลังสินค้า, เพิ่มพื้นที่ให้กับกระบวนการผลิตของเครื่องจักร ฯลฯ พื้นสามารถออกแบบให้รับน้ำหนักได้ตามความต้องการ

คุณสมบัติ
– ช่วยเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้กับพื้นที่เดิมที่มีอยู่
– ออกแบบโครงสร้างตามหลักวิศวกรรม จึงมั่นใจได้ในความปลอดภัย
– โครงสร้างแบบน็อคดาวน์ (knock-down) สามารถต่อเติม และรื้อย้ายได้สะดวก

จากที่ได้นำเสนอรูปแบบของชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม ข้อมูลข้างต้นสามารถนำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการเลือกชั้นวางของโรงงาน แต่หากสนใจวางระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ ระบบจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ บริษัท โลหะประทีป เน็กซ์เจน จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ชั้นจัดเก็บทุกรูปแบบและครบวงจร อาทิเช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์ชั้นหนังสือและอุปกรณ์ห้องสมุด กลุ่มผลิตภัณฑ์ชั้นจัดเก็บสำหรับสำนักงาน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชั้นวางยาสำหรับโรงพยาบาล กลุ่มผลิตภัณฑ์ชั้นจัดเก็บในคลังสินค้า และกลุ่มผลิตภัณฑ์ชั้นจัดเก็บอัตโนมัติในคลังสินค้า AS/RS (ระบบการจัดเก็บและใช้งานอัตโนมัติ Automated Storage and Retrieval Systems) ยินดีให้บริการและคำปรึกษา

————————————————————————-

บทความที่เกี่ยวข้อง

– ออกแบบชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรมอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพ

– จัดเก็บคลังสินค้าอัตโนมัติอย่างไรให้ได้คุณภาพ

– Racking System คืออะไร จำเป็นอย่างไรในยุคปัจจุบัน