Browsed by
Category: Uncategorized

ระบบพยาบาลเปลี่ยนวิถีใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร

ระบบพยาบาลเปลี่ยนวิถีใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนสำคัญในการสื่อสารและการทำงานของระบบงานพยาบาล เพื่อความรวดเร็วในการส่งต่อข้อมูล ข่าวสาร ใช้ในการประสานงานภายในทีมเพื่อให้ทันท่วงที การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และการประชุมทีมงานผ่านระบบออนไลน์ ทำให้เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้นในการบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบและทั่วถึง

 

การใช้เทคโนโลยีดีอย่างไรกับระบบพยาบาลในสถานประกอบการ

ว่าด้วยโรงงานอุตสาหกรรมที่มีจำนวนพนักงานมากจึงทำให้การบริหารจัดการระบบพยาบาลต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพื่อให้สะดวกต่อการปฎิบัติงาน และสามารถดูแลพนักงานได้อย่างทั่วถึง ซึ่งเทคโนโลยีที่นำเข้ามาใช้สามารถจัดการได้อย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บข้อมูลพนักงาน การเก็บประวัติการรักษา ไปจนถึงการประสานงานเพื่อส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล การสร้างกลุ่มในแอพพลิเคชั่นไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ หรือพูดคุยปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ เป็นต้น
ดังนั้นงานแพทย์และพยาบาลต้องตระหนักถึงกระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วย โดยเน้นการลดภาระที่อาจเกิดจากผลที่ไม่พึงประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย และคุณภาพการพยาบาลให้เกิดความปลอดภัย และความพึงพอใจในบริการ
ระบบพยาบาลโรงงาน

ซึ่งบริษัท วีแคร์ กรุ๊ป จำกัด ได้มีการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานให้เป็นระบบ รวดเร็ว มีมาตรฐาน ตัวอย่างการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ ได้แก่ การประชุมอบรมให้กับทีมพยาบาลผ่านระบบออนไลน์ การใช้ Line Group ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและข่าวสารเพื่อส่งต่อไปยังโรงงานและสถานประกอบการ การรายงานปัญหาที่พบกับหัวหน้างานเพื่อหาแนวทางแก้ไข เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการที่จะให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สุด บริษัท วีแคร์ กรุ๊ป จำกัด จึงเล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพแบบเป็นระบบ และบริการเป็นที่ประทับใจ

โอกาสช่องทางการกระจายสินค้าอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล

โอกาสช่องทางการกระจายสินค้าอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล

          ปัจจุบันกระแสการตลาดของสินค้าอุตสาหกรรมได้มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลเข้ามาช่วยในการกระจายสินค้าอุตสาหกรรมเพื่อให้ธุรกิจมียอดขายเพิ่มมากขึ้น และเป็นโอกาสโปรโมทแบรนด์ธุรกิจให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงกลุ่ม ซึ่งการขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อออนไลน์ เป็นการขายในลักษณะ E-commerce ซึ่งเป็นการขายผ่านหน้าโฮมเพจเว็บไซต์และแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ เพราะปัจจุบันผู้คนนิยมใช้เครื่องมือสื่อสารแบบสมาร์ทโฟนและแท็ปเล็ตในชีวิตประจำวัน สำหรับการทำงานและค้นหา ร่วมไปจนถึงการติดต่อสื่อสาร ทำให้การทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์สำหรับธุรกิจได้ผลตอบรับที่ดีกว่า แต่ทั้งนี้การขายแบบออฟไลน์ก็ยังคงมีความสำคัญอยู่เช่นกัน

ช่องทางการตลาดออนไลน์สำหรับสินค้าอุตสาหกรรมมีช่องทางใดบ้าง

1. Social Media Marketing

          เป็นช่องทางการทำการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ ที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้กัน ได้แก่

 • Facebook โดยแต่ละธุรกิจจะมีการเปิดบัญชี Facebook Fanpage เป็นของตัวเอง เพื่อโพสโปรโมทขายสินค้าหรือบริการ โดยอาจจะมีการสร้าง Content ที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดผู้ซื้อ หรือมีการจัดโปรโมชั่นประจำเดือน เพื่อโปรโมทสินค้านั้นๆ
 • Instagram เป็นแพลตฟอร์มที่เน้นการใช้รูปภาพและวิดีโอ สำหรับธุรกิจต่าง ๆ สามารถกระตุ้นการรับรู้และขยายฐานลูกค้าผ่านการโฆษณาบน Instagram
 • Twitter ทวิตเตอร์สื่อออนไลน์อีกรูปแบบหนึ่งที่มีเอกลักาณ์เฉพาะตัว ด้วยลักษณะเฉพาะอันโดดเด่นด้วยการจำกัดตัวอักษรในการทวีต (Tweet) ไว้เพียง 280 ตัวอักษร ทำให้การสื่อสารอาจจะต้องกระชับ น่าสนใจ และสามาระเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งผู้ใช้ทวิตเตอร์ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นและวัยกลางคน
 • LINE Official Account หรือที่รู้จักกันว่า Line OA เครื่องมือบนมือถือที่ง่ายต่อการใช้งาน ที่ใช้ในการสื่อสาร การดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้า เป็นช่องทางการพูดคุยกับแบรนด์ที่ง่ายที่สุด เพราะ LINE เป็นแอปพลิเคชั่นแชท จึงทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าสามารถถามคำถามได้สะดวกและเมื่อมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ
 • Tiktok  เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่มีเน้นการสร้างและแชร์วิดีโอสั้น ๆ เพื่อสร้างความสนุกสนาน โดยสามารถใส่ลูกเล่น ฟิลเตอร์ ภาพ วิดีโอ และเสียงประกอบ โดยจุดเด่นของ Tiltok  คือคอนเทนต์ที่ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอหรือเป็นเรื่องราวที่ผู้คนสนใจ ณ เวลานั้น

          แต่ทั้งนี้การทำการตลาดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ก็ต้องอาศัยองค์ประกอบอีกหลายอย่าง เช่น การสร้าง Content รูปภาพแบนเนอร์ที่น่าสนใจ การยิงแอดโฆษณาร่วมด้วย เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน และเพื่อผลลัพธ์ของยอดขายที่เพิ่มขึ้น

2. SEO (Search Engine Optimization)

          กระบวนการปรับปรุงหรือปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อให้เนื้อหามีคุณภาพ การเพิ่ม Backlink คุณภาพให้กับเว็บไซต์เพื่อโปรโมตเว็บไซต์ให้ติดอยู่ในอันดับต้นๆ ในส่วนของ Organic Search บน Search Result Page ช่วยเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าและบริการให้กับธุรกิจได้

3. Online Marketplace

          เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการซื้อขายสินค้าช่องทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นแอพพลิเคชั่น หรือเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่รวบรวมสินค้า มีร้านค้า และบริษัทจำนวนมากรวมไว้ด้วยกัน ซึ่งลูกค้าเข้าชมและเลือกสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่ง Marketplace แบบออนไลน์สามารถตอบโจทย์ได้ดีทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ช่วยให้สะดวก ประหยัดเวลา มีสินค้าให้เลือกอย่างหลากหลาย ส่วนผู้ขายสามารถประหยัดในเรื่องของค่าเช่าพื้นที่ ค่าจ้างพนักงาน อีกทั้ง Marketplace ยังมีตัวเลือกช่องทางการชำระหลากหลายรูปแบบให้เลือก

4. Email Marketing

          การทำการตลาดผ่าน Email Marketing ยังคงเป็นอีกช่องทางที่ได้ว่าผลลัพธ์ที่ดี เพราะเป็นการสร้าง Engagement ทำให้ลูกค้ามีส่วนร่วม เนื่องจากการส่งข้อมูลจะมุ่งตรงไปที่ Email ของลูกค้าโดยตรง ทำให้ลูกค้ามีโอกาสเปิดอ่านเพื่อรับทราบข้อมูลสินค้า ข่าวสาร โปรโมชั่น และนอกจากนี้แล้วใน Email สามารถแนบลิ้งก์ รูปภาพ วิดีโอ ซึ่งที่เป็นอีกช่องทางที่ลูกค้าจะเข้ามาเยี่ยมชมสินค้าในเว็บไซต์

5. Youtube

          การทำการตลาดออนไลน์สำหรับสินค้าอุตสาหกรรมกำลังเป็นที่นิยม โดยสามารถนำเสนอเป็นวีดิโอสำหรับการแนะนำ การใช้งาน รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ หรือสามารถแนะนำธุรกิจของท่านได้ เพราะ Youtube สามารถช่วยให้ลูกค้าเห็นภาพอย่างชัดเจน ทั้งยังสามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้อีกด้วย

6. Influencer Marketing

          ถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการตลาดที่มีอิทธิพลในโลกอินเตอร์เน็ต เพราะการที่ใช้อินฟลูเอนเซอร์มาทำการตลาดเป็นการสร้างแรงจูงใจ ดึงดูดให้ลูกค้าสนใจในสินค้าและบริการ ซึ่ง Influencer ส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้มีชื่อเสียง นักแสดง ศิลปิน ไอดอล บล็อกเกอร์ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ผู้ที่มีคนติดตามเป็นจำนวนมากเสมอไป แต่ควรเป็นคนที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

          การทำการตลาดออนไลน์สำหรับสินค้าอุตสาหกรรม หรือการตลาด B2B การสำรวจความต้องการตลาด การวางแผนการตลาด กลยุทธ์ที่ใช้ และการสื่อสารไปยังลูกค้าประเภทองค์กรได้อย่างถูกต้อง โดยใช้สื่อทันสมัยอย่าง เว็บไซต์ และ Social Media ต่าง ๆ จะช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึง ขยายฐานลูกค้า ทำให้ธุรกิจของผู้ประกอบการมีรายได้และมีกำไรเพิ่มขึ้น แต่ทั้งนี้การใช้บริการที่ปรึกษาทางธุรกิจและการตลาดออนไลน์อย่าง บริษัท แบรนด์เด็กซ์ ไดเร็กทอรี่ จำกัด ก็เป็นอีกทางเลือกที่ผู้ประกอบการสามารถเห็นผลลัพธ์ได้รวดเร็ว เนื่องจากเรามีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ สำหรับธุรกิจ B2B มีเครื่องมือเทคโนโลยีและโปรแกรมที่ทันสมัย พร้อมด้วยบุคลากรที่มีความริเริ่มสร้างสรรค์ Content การเจาะกลุ่มเป้าหมายอย่างตรงจุด และการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 เราพร้อมที่จะทำให้ธุรกิจของท่านเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และเป็นที่รู้จักในแวดวงอุตสาหกรรม

บริษัททำความสะอาด ทางเลือกใหม่ที่จะทำให้ชีวิตง่ายขึ้น

บริษัททำความสะอาด ทางเลือกใหม่ที่จะทำให้ชีวิตง่ายขึ้น

บริษัททำความสะอาด

ปัจจุบันธุรกิจบริษัททำความสะอาดมีการเติบโตขึ้นอย่างมาก เนื่องจากผู้คนส่วนมากให้ความสนใจใช้บริการนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งผู้ใช้บริการทำความความสะอาดจะอยู่ในกลุ่มธุรกิจ โรงแรม รีสอร์ท คอนโด สำนักงาน ออฟฟิศ นักธุรกิจ โรงพยาบาล เป็นต้น สถานที่เหล่านี้จึงเป็นพื้นที่ที่ผู้คนเข้ามาใช้งานตลอดทั้งวัน ถึงเเม้ว่าในขณะนี้สถานการณ์โควิด-19 จะบรรเทาไปบ้าง เเต่การดูเเลรักษาความสะอาดก็ยังเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้  บริษัททำความสะอาดที่มีบริการครบวงจรเเละมีความเชี่ยวชาญสูง จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจกลุ่มนี้ เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยเเละเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรลูกค้า

ประโยชน์ของการจ้างบริษัททำความสะอาดมืออาชีพ

1. พื้นที่สะอาดกว่าเดิม หมดกังวลเรื่องเชื้อโรค

           สถานที่ที่สะอาดย่อมเป็นเรื่องที่ดีกว่าสถานที่ที่ไม่เป็นระเบียบ การเข้ามาใช้งานในสำนักงาน หรือพื้นที่ที่มีบริเวณกว้างทุกวัน พื้นที่เหล่านั้นย่อมมีการสะสมฝุ่น คราบหนัก เเบคทีเรียหรือเชื้อโรค เเม่บ้านมืออาชีพจากบริษัทรับทำความสะอาดจึงได้รับการอบรมมาเพื่อช่วยลูกค้าในกลุ่มธุรกิจเหล่า เพื่อช่วยให้การกำจัดคราบสิ่งสกปรก คราบหนัก กลิ่นไม่พึงประสงค์ในจุดอับต่างๆ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป อีกทั้งยังช่วยลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ ลดการก่อภูมิเเพ้จากฝุ่นในอากาศ ทำให้สภาพเเวดล้อมในพื้นที่นั้นๆ น่าอยู่น่าใช้งานมากขึ้น 

 2. ส่งเสริมสุขภาพผู้อยู่อาศัยหรือพนักงาน

           เมื่อสภาพเเวดล้อมการทำงานดี ปลอดเชื้อโรค ปลอดสารก่อภูมิเเพ้ การจัดอุปกรณ์สำนักงานเป็นระเบียบเรียบร้อย จะช่วยส่งเสริมสุขภาพของผู้อาศัยหรือพนักงานในระยะยาว ซึ่งเมื่อพวกเขามีสุขภาพที่ดีขึ้น การลางานเจากสาเหตุอาการเจ็บป่วยก็จะน้อยลง ฃ่วยให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เพราะพื้นที่ที่มีการทำความสะอาดเป็นประจำจะช่วยลดการสัมผัสกับเชื้อโรคหรือสารก่อภูมิเเพ้ โดยเฉพาะตอนนี้ที่สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่ยังคงเเพร่กระจายอยู่

3. การทำความสะอาดที่ถูกต้อง ฃ่วยยืดอายุการใช้งานเฟอร์นิเจอร์

บริษัททำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพสูง จะมีบริการเเม่บ้านที่มีความเชี่ยวชาญในวิธีการดูเเลความสะอาดของเฟอร์นิเจอร์ในสำนักงาน ลดโอกาสที่จะทำความสะอาดผิดวิธีจนทำให้พรม หรือผ้าม่านของคุณเสียหายในเวลาก่อนสมควร อีกทั้งยังรู้วิธีการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อที่เหมาะกับสภาพพื้นผิว ซึ่งถ้ามองอีกด้านหนึ่ง การทำความสะอาดที่ไม่มีความรู้พอ ก็อาจจะทำให้ต้องมีการซ่อมเเซมหรือต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ในสำนักงานใหม่ก่อนเวลาอันควร ดังนั้น การจ้างเเม่บ้านมืออาชีพจึงเป็นการประหยัดงบค่าใช้จ่ายไม่ให้เกินได้

4. เสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรแก่ผู้มาเยือน

การสร้าง First Impression หรือความประทับใจเเรกแก่ลูกค้าหรือผู้มาเยือนยังคงเป็นเรื่องสำคัญเสมอ เพราะเป็นการช่วยเสริมภาพลักษณ์องค์กรที่ดี สถานที่จึงต้องสะอาดอยู่เสมอ ไม่ทิ้งคราบฝุ่นบนพื้น อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีกลิ่นอับ ถังขยะต้องสะอาด อุปกรณ์สำนักงานวางเป็นระเบียบ การจ้างบริษัททำความสะอาดที่มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือครบครันก็จะตอบโจทย์ในส่วนนี้เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนได้ 

5. เพิ่มการใช้งานพื้นที่มากขึ้น

หากต้องการพื้นที่โล่ง อากาศถ่ายเท ในการทำกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ อย่างคล่องตัว เเถมยังได้บรรยากาศการทำงานที่ดีขึ้น เเน่นอนว่าพื้นที่ทำงานเหล่านั้นต้องได้รับการทำความสะอาดเป็นประจำ เเม่บ้านมืออาชีพจะช่วยคุณจัดสรรพื้นที่เพื่อเตรียมให้คุณขยายพื้นที่การทำงานได้ง่าย โดยที่ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาทำความสะอาด หรือเสียเงินค่าเครื่องมืออุปกรณ์ทำความสะอาดเอง

วิธีเลือกบริษัททำความสะอาดพิจารณาจากอะไรบ้าง

บริการทำความสะอาด

1. ตรวจสอบพื้นที่ของตัวเอง เพื่อเลือกการบริการที่เหมาะสม

การตัดสินใจเลือกบริษัททำความสะอาดจำเป็นต้องดูสถานที่ของตัวเองว่า เป็นพื้นที่ในกลุ่มธุรกิจเเบบไหน เช่น อาคารสำนักงาน ออฟฟิศ โรงเเรม คอนโด โรงงานอุตสาหกรรม หรืออาคารที่สูง เป็นต้น บางสถานที่เเค่ต้องการเน้นทำความทำสะอาดพื้น หรือบางที่ต้องการเเค่จำกัดขยะมากกว่า จากนั้นจึงเลือกบริษัทเพื่อทราบรายละเอียดเบื้องต้นเพื่อตัดสินใจ อีกทั้งยังต้องรู้ถึงความสามารถของพนักงาน เรทค่าจ้างคิดเป็นรายชั่วโมง รายเดือน หรือจ้างประจำ บริษัททำความสะอาดที่มีประสบการณ์จะรับทราบความต้องการของลูกค้าเเละเเนะนำการบริการที่เหมาะสมได้ เ้พื่อให้เเน่ใจว่าท่านจะกลับมาใช้บริการกับบริษัทอีกรอบ

2. เลือกบริการพนักงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูง

บริษัททำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพจะมีการฝึกอบรมพนักงานให้มีทักษะการเลือกใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดในเเต่ละพื้นที่ให้ชำนาญ เเละมีมาตรฐาน เพราะพื้นผิววัสดุบางประเภทมีความบอบบาง ไม่สามารถที่จะใช้ทำความสะอาดด้วยน้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกร่อนได้ จึงมั่นใจได้ว่า ความมืออาชีพของพนักงานจะไม่ทำให้ข้าวของเครื่องใช้ของลูกค้าเสียหายอย่างแน่นอน นอกจากนี้ พนักงานทำความสะอาดทุกคน จะต้องผ่านการตรวจสุขภาพเเละประวัติการทำงานที่ดี เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าท่านได้เลือกบริษัททำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ

3. เช็คผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยม

ผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดระหว่างจากการจ้างพนักงานจากบริษัททำความสะอาด กับเเม่บ้านธรรมดา คือประสบการณ์ทำงานของพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีจนมีทักษะความเชี่ยวชาญสูง เพราะการทำความสะอาดสถานที่ไม่ใช่เเค่การเช็ดถู ปัด กวาด หรือดูดฝุ่นอย่างเดียว เเต่ยังมีรายละเอียดยิบย่อยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการทำความสะอาดคราบเปื้อนบนพื้น อาจจะเป็นคราบกาว คราบปูน ที่ลบออกยาก ซึ่งถ้ามีการทำความสะอาดที่ผิดหลัก ใช้น้ำยาขจัดคราบผิดประเภทก็อาจจะทำให้พื้นผิววัสดุพังหรือเสียหายได้ ดังนั้น ลูกค้จึงควรดูความคุ้มค่าเป็นหลักว่าบริษัทรับจ้างทำความสะอาด มีบริการอะไรบ้างเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจ ภายใต้งบประมานเเละระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้เกิดความประทับใจเเละจนกลับมาใช้บริการซ้ำเป็นครั้งที่สอง

4. มีอุปกรณ์เครื่องมือทำความสะอาดที่ครบครัน 

โดยปกติเเล้ว อุปกรณ์เครื่องมือทำความสะอาดในบ้านทั่วๆ ไป อาจไม่สามารถจัดการทำความสะอาดคราบหนักๆ ได้ นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมบริษัทรับทำความสะอาดจึงเป็นผู้ช่วยที่ดีของคุณ เพราะนอกจากเราจะมีพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมทักษะเเล้ว เรายังมีอุปกรณ์เเละผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ครบครันเเละทันสมัย เพื่อการทำความสะอาดที่ดีที่สุด จึงมั่นใจได้ว่าจะมีส่วนช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรของกลุ่มธุรกิจของท่าน

5. ประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญบริษัททำความสะอาดที่ตรวจสอบได้

การเลือกบริษัททำความสะอาดที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ ควรดูรายละเอียดว่าบริษัทมีการผ่านการรับรองมาตรฐานความสะอาด มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญมากี่ปี มีข้อมูลการให้บริการอย่างไร สามารถทำความสะอาดในสถานที่ไหนได้ การคัดเลือกพนักงาน การเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องมือ น้ำยาขจัดคราบ น้ำยาฆ่าเชื้อเเต่ละประเภทที่เหมาะสมกับพื้นผิววัสดุแต่ละประเภท สื่งที่กล่าวมานี้ก็สามารถตรวจสอบได้จากลูกค้าประจำท่านอื่นที่ยังคงใช้บริการอยู่ หรือสามารถเปรียบเทียบราคาของเเต่ละบริษัทว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ เพราะการบริการรับทำความสะอาดมีหลายระดับ ซึ่งหากท่านได้ตรวจสอบข้อมูลเเล้ว ก็จะสามารถทำให้ท่านตัดสินใจเลือกชำระเงินเเละเเจ้งความต้องการแก่บริษัทรับความสะอาด เพื่อกำหนดตารางงานได้

 

บริษัททำความสะอาดดูเเลความสะอาดเรื่องใดบ้าง

             เมื่อเศรษฐกิจมีการเติบโต การปลูกสร้างอาคารจึงต้องขยายมากขึ้นเพื่อรองรับการใช้งาน ทำให้ปัจจุบันธุรกิจบริษัทรับทำความสะอาดจึงมีการเติบโตตามไปด้วย ซึ่งเหมาะกับผู้ที่ไม่มีเวลาทำความสะอาด หรือเหมาะกับสำนักงาน ออฟฟิศ โรงงานอุตสาหกรรม ที่ต้องการทำความสะอาดหรือกำจัดคราบหนักบนพื้น พรม ผ้าม่าน อาคารสูง งานเช็ดกระจกอาคาร บริการเเม่บ้านรายเดือนรายวัน หรือการทำความสะอาดแบบ Big Cleaning เป็นต้น ที่ต้องจำเป็นใช้ทักษะการทำความสะอาดเฉพาะด้าน ทำให้ต้องมีผู้ช่วยมืออาชีพเข้ามาดูเเลเเละเเนะนำการบริการอย่างใกล้ชิด

             โดยบริษัทรับความสะอาด บริษัท เอ.เอ็น.จี.แมเนจเมนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บริหารงานโดยผู้บริหารและทีมงาน ที่มากด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในด้านการรับทำความสะอาดและงานบริการ รวมทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการให้การสนับสนุนความสำเร็จของหลายองค์กรทั้งด้านธุรกิจและทางสังคม ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจบริการทำความสะอาด เราได้รับความไว้วางใจให้ดูแลความสะอาดอาคาร สำนักงาน และสถานประกอบการต่างๆ อาทิ เช่น โรงแรม คอนโดมิเนียม อพาร์ตเมนท์ โรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์กระจายสินค้า โชว์รูมแสดงสินค้า ศูนย์บริการรถยนต์ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งยังมีบริการทำความสะอาดเป็นครั้งคราว

 

แนะนำที่พักริมน้ำ อัมพวา เปิดใหม่ วิวสวยน่าพักแถมราคาน่ารัก

แนะนำที่พักริมน้ำ อัมพวา เปิดใหม่ วิวสวยน่าพักแถมราคาน่ารัก

ที่พักริมน้ำ อัมพวา สไตล์บาหลีพร้อมสระว่ายน้ำกลางแจ้ง

ที่พักอัมพวาริมน้ำ

           เทียนหอมอัมพวา รีสอร์ท ที่พักระดับ 4 ดาว ตั้งอยู่ที่อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นที่พักอัมพวาติดริมน้ำ มีการตกแต่งสไตล์บาหลีที่กลมกลืนกับธรรมชาติ ให้การสัมผัสถึงความสบายและอบอุ่น รู้สึกผ่อนคลายเมื่อได้สัมผัสกับลวดลายที่อ่อนโยน แฝงด้วยความหรูหราทำให้เกิดมนต์เสน่ห์ที่น่าหลงไหล มีการจัดสวนล้อมรอบบริเวณสระน้ำ มีศาลาขนาดเล็ก สำหรับให้นั่งเล่นพักผ่อนริมน้ำ บรรยากาศในรีสอร์ทค่อนข้างเป็นส่วนตัว เงียบสงบ พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตที่เรียบง่ายริมสายน้ำ ดื่มด่ำความไม่ธรรมดากับบรรยากาศที่ร่มรื่น อบอวลด้วยกลิ่นไอธรรมชาติ ใครที่อยากพักผ่อนช่วงวันหยุดแบบสบาย ๆ ใกล้กรุงเทพฯ

ด้วยบรรยากาศความเป็นส่วนตัวเหมาะแก่การมาพักผ่อนของทุกเพศ ทุกวัย จะมาคนเดียว มาเป็นคู่ มากับก๊วนเพื่อน หรือมากับครอบครัว เรายินดีต้อนรับทุกท่าน บริการภายในรีสอร์ทมีอาหารหลากหลาย สระว่ายน้ำกลางแจ้ง พักผ่อนได้เต็มที่ตลอดทั้งวัน หรือยามเย็นจะไปเดินเล่น ช็อปปิ้ง ริมรสอาหารหลากหลายเมนูที่ตลาดอัมพวาที่คลาคล่ำด้วยของกินนานาชนิด ผู้คนหลากหลาย ตบท้ายด้วยร่องเรือดูหิ้งห้อยยามค่ำคืนก่อนกลับเข้าที่พัก

สนใจจองห้องพัก เทียนหอมอัมพวา รีสอร์ท
Tel. 092-747-8838
Tel. 034-710-401
คลิกลิงก์ : m.me/105089682045514
เว็บไซต์ : https://www.thienhom-amphawaresort.com

ให้การยกของหนักเป็นเรื่องง่ายได้ด้วย Flex Lifting เครนพกพาขนาดเล็ก

ให้การยกของหนักเป็นเรื่องง่ายได้ด้วย Flex Lifting เครนพกพาขนาดเล็ก

แนะนำ เครนพกพาขนาดเล็ก ช่วยให้การขนย้ายของสะดวกมากขึ้น

สุดยอดเครนพกพาขนาดเล็ก (Flex Lifting) เครื่องจักรกลที่ใช้ยกสิ่งของหนัก ขึ้นลงตามแนวดิ่ง และเคลื่อนย้ายสิ่งของเหล่านั้น ในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบที่สามารถเคลื่อนที่ได้ โดยเครนพกพาขนาดเล็กเหมาะสำหรับพื้นที่แคบๆ ที่ยากต่อการเข้าถึง เนื่องจากสามารถยื่นความยาวช่วงแขนได้ตามต้องการ น้ำหนักของตัวเครื่องเบาไม่ทำให้พื้นโรงงานเกิดความเสียหาย สามารถเข็นเคลื่อนย้ายไปในพื้นที่ที่ต้องการใช้งานได้ และสามารถยกชิ้นงานได้ดีมีความแม่นยำ รูปร่างมีขนาดเล็กกระทัดรัด จึงเหมาะกับงานในไลน์การผลิตและงานซ่อมบำรุงที่มีจำกัดพื้นที่ สำหรับเครนพกพาขนาดเล็กจะทำงานโดยขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ในส่วนของการสั่งงานและการควบคุมจะใช้รีโมทคอนโทรล ทำให้สามารถควบคุมการทำงานได้โดยง่าย

รู้หรือไม่ ? เครนพกพาขนาดเล็กใช้ยกอะไรบ้าง

– ชิ้นส่วนของเครื่องจักร อะไหล่เครื่องจักร
– เครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีน้ำหนักมาก
– เหล็ก โลหะ ขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักมาก
– เคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักออกจากพาเลท

 

เครนพกพาขนาดเล็ก

เครนพกพาขนาดเล็ก

 

ตัวอย่างการทำงานของ Flex Lifting เครนพกพาขนาดเล็ก

  

บริษัท เอ็มดี อินดัสเทรียล จำกัด จัดจำหน่ายเครนพกพาขนาดเล็ก บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับเครนพกพาขนาดเล็ก ตัวช่วยในงานยกสินค้า พร้อมบริการจัดส่งสินค้า และมีบริการหลังการขาย พร้อมทั้งยังจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมแบรนด์ชั้นนำ อาทิ รถลากจูงไฟฟ้า Master Mover, เครื่องเตือนเว้นระยะห่างและกันชน AME, เสากันกระแทก STOMMPY, ห้องพ่นอบสีสำหรับรถอุตสาหกรรม USI ITALIA , อุปกรณ์ช่วยนับสต็อก DRONE SCAN, เครื่องวัดความหนาของสี COATMASTER , แผ่นยางปูพื้นโรงงาน FORTELOCK เป็นต้น

 

สนใจเครนพกพาขนาดเล็ก สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษากับวิศวกร 

โทร. 086-944-6441 , 02-664846

EcoTech Heat Pump สุดยอดนวัตกรรมปั๊มความร้อนรักษ์โลกประหยัดพลังงาน

EcoTech Heat Pump สุดยอดนวัตกรรมปั๊มความร้อนรักษ์โลกประหยัดพลังงาน

ฮีทปั๊ม

ปั๊มความร้อน หรือที่รู้จักกันว่า ฮีทปั๊ม (Heat Pump) ของ อีโคเทค Ecotech เป็นเทคโนโลยีที่ดึงเอาพลังงานความร้อนจากอากาศรอบตัว เรียกว่าเป็น Renewable Energy ซึ่งถือว่าเป็นพลังงานฟรีนำมาใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกิดเป็นแหล่งพลังงานป้อนให้กับฮีทปั๊ม สำหรับเทคโนโลยีปั๊มความร้อนถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เป็นการประหยัดพลังงานเพราะเป็นใช้พลังงานความร้อนจากอากาศเกือบทั้งหมด

เพราะเหตุใด EcoTech Heat Pump จึงเป็นปั๊มความร้อนนวัตกรรมรักษ์โลก

จากกระบวนการนำเอาความร้อนจากอากาศของประเทศไทยที่อยู่ในโซนเขตร้อนชื้นมาใช้ สามารถมาผลิตน้ำร้อนได้สูงถึงอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส และผลพลอยได้ที่ยิ่งใหญ่ของระบบปั๊มความร้อนคือ การคืนลมเย็นสู่สิ่งแวดล้อม ทำให้บรรยากาศของเราเย็นลง  และไม่มีมลภาวะ CO2 ปลดปล่อยออกมา   ซึ่งได้ประโยชน์ทั้งการประหยัดพลังงานและได้ประโยชน์ในเชิงสิ่งแวดล้อมด้วย

คุ้มค่าหรือไม่ ? กับการลงทุนในระบบ Ecotech Heat Pump

อีโคเทค ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพ ถูกออกแบบโดยการดึงเอาพลังงานความร้อนจากอากาศธรรมชาติภายรอบนอก มาทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น โดยใช้พลังงานจากคอมเพรสเซอร์ มาถ่ายเทพลังงานให้แก่น้ำ เพื่อผลิตเป็นน้ำร้อน จากหลักการดังกล่าวจะเห็นว่า อีโคเทค ฮีทปั๊ม เป็นเครื่องผลิตน้ำร้อนที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยประหยัดพลังงาน และลดต้นทุนการผลิตน้ำร้อนได้มากกว่า 70% หากเทียบกับเครื่องทำร้อนทั่วไปที่ใช้ไฟฟ้า และที่สำคัญคืนลมเย็นกลับสู่สิ่งแวดล้อมอีกด้วย
– ได้รับการรับรองแล้วว่า ประหยัดพลังงาน ลดต้นทุนในการผลิตน้ำร้อนได้จริง
– มั่นใจและเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ได้ เพราะเราคือ ผู้รู้จริงในระบบฮีทปั๊ม และเป็นผู้นำการผลิต
– คืนทุนอย่างรวดเร็ว และคุ้มค่าในการลงทุน
– ปลอดภัยได้มาตรฐาน ได้รับความไว้วางใจทั่วประเทศ
– คืนลมเย็นสู่สิ่งแวดล้อม (22 °C)

ทั้งนี้การเลือกซื้อฮีทปั๊มหรือปั๊มความร้อนควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนในการเลือกขนาดอย่างเหมาะสม เพื่อให้การใช้งานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และควรเลือกสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ซึ่ง EcoTech Heat Pump ผ่านการทดสอบมาตรฐานสินค้าสากล EN255-3 ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง เบอร์ 5 และยังใส่ใจในคุณภาพและความปลอดภัย ของผู้ใช้งาน อีกด้วยโดยการใช้ระบบแสดงผล (System Status Fault Control) และ ระบบป้องกันไฟดูด (Residual Current Devices) และกระแสไฟรั่วผิดพร่อง ตามมาตรฐานการติดตั้งของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (E.I.T Standard 2001-45 item 2.3.8 และ 3.1.8.2) IEC60335-2-24

ต้องการปรึกษาการติดตั้งระบบทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ บริษัท เจ-เซเว่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่าย และติดตั้ง งานวิศวกรรมระบบน้ำร้อนประหยัดพลังงาน โดย วิศวกรผู้มีประสบการณ์โดยตรง มากกว่า 25 ปี ภายใต้ แบรนด์สินค้า อีโคเทค (Ecotech) และ Rheem เครื่องทำน้ำร้อนคุณภาพ

จำหน่ายเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ผลิตภัณฑ์สแตนเลสในอุตสาหกรรมอาหาร

จำหน่ายเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ผลิตภัณฑ์สแตนเลสในอุตสาหกรรมอาหาร

       บริษัท วาซเซอร์เท็ค จำกัด ภายใต้เว็บไซต์ www.อัลฟ่าลาวาล.com เป็นบริษัทที่ให้จำหน่ายสินค้าและบริการเกี่ยวกับจำหน่ายเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน สินค้าอัลฟาลาวาล บริการงานสแตนเลสที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร บริการติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ปั๊มอุตสาหกรรม วาล์วอุตสาหกรรม ประกอบไปด้วย

       1. จำหน่ายอุปกรณ์สแตนเลส AISI304-316L สำหรับอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่ม เช่น นม น้ำผลไม้ อุตสาหกรรมยา-เวชภัณฑ์เครื่องสำอาง และของเหลวทุกชนิด
       2. ออกแบบ-ผลิตและติดตั้ง งานวิศวกรรมระบบท่ออุตสาหกรรมฯ
       3. ผลิตชิ้นงานตามแบบ งานถังสแตนเลส และชุดกวนผสมทุกรูปแบบ
       4. จำหน่ายเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น ติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
       5. ปะเก็นเพลทฮีท ปะเก็นแผ่นความร้อน

บริษัท วาซเซอร์เท็ค จำกัด จำหน่ายเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน และ งานถังสแตนเลส
“ สินค้าคุณภาพ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานที่เหนือกว่า ”

บริษัท วาซเซอร์เท็ค จำกัด
จำหน่ายวาล์ว Mixproof Valves, Plate Heat Exchanger, Rotary Lobe Pump, Fittings Tubes Pumps, Tank Equipment, Heat Exchangers Filtration Equipment, Gasket Plate Heat Exchanger, งานถังสแตนเลสเครื่องเปิดอัตโนมัติ สารเติมเต็ม ฟิลเตอร์ เครื่องจัดเรียงสินค้า เครื่องปิดฉลาก เครื่องติดฉลาก,เครื่องล้างขวด ปั๊มที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ปั๊มโรตารี่แบบสว่าน โมโนปั๊ม เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน อุปกรณ์ถัง ปะเก็นแผ่นความร้อน ปะเก็นเพลทฮีท จำหน่ายอุปกรณ์สแตนเลส อุตสาหกรรมอาหาร

 

ออกแบบ ผลิต และ ติดตั้ง งานวิศวกรรมระบบท่ออุตสาหกรรม ผลิตชิ้นงานตามแบบ งานถังสแตนเลส และชุดกวนผสมทุกรูปแบบ

สินค้าและบริการ www.wassertech.net

 • บริการติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
 • ปั๊มอุตสาหกรรม
 • ระบบ Pigging
 • วาล์วอุตสาหกรรม
 • สายพานลำเลียง
 • อุปกรณ์สแตนเลส
 • เครื่องบรรจุ
 • เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
 • แก๊สสูญญากาศ

สนใจติดต่อ
บริษัท วาซเซอร์เท็ค จำกัด
ที่อยู่ : 170/5 ซอยประชาอุทิศ 54 แยก 6 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทร : +662 1170 913-4
แฟกซ์ : +662 117 9015
อีเมล : mesayon@hotmail.com , mesayon@wassertech.net
wassertech.brandexdirectory.com
www.wassertech.net
www.อัลฟ่าลาวาล.com

สปริงกดตัวช่วยรับน้ำหนักและลดแรงกระแทก หัวใจหลักขับเคลื่อนวงการอุตสาหกรรม

สปริงกดตัวช่วยรับน้ำหนักและลดแรงกระแทก หัวใจหลักขับเคลื่อนวงการอุตสาหกรรม

        สปริงกด คือ ลวดที่นำมาม้วนทำให้เป็นวงเกลียว จะอยู่ในลักษณะทรงกระบอก คุณสมบัติของสปริงกดมีความยืดหยุ่นคืนและสามารถคืนตัวกลับมาอยู่ในสภาพเดิมได้อย่างรวดเร็ว เมื่อมีแรงกระทำ เช่น แรงกด แรงบีบ แรงกระแทก ซึ่งสปริงถูกนำมาประยุกต์ใช้ได้หลากหลายรูปแบบโดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของงานที่ต้องการนำสปริงไปใช้งาน

สปริงกด เหมาะกับอุตสาหกรรมประเภทใด

        สปริงกดนิยมนำมาใช้ในงานด้านอุตสาหกรรมเป็นอย่างมากเนื่องจากคุณสมบัติเฉพาะของสปริงกดสามารถปรับระยะห่างระหว่างเกลียวได้และปรับระยะรอบวงได้โดยไม่ทำให้คอยล์เสียรูป ลักษณะของเกลียวลวดจะมีระยะห่างที่เท่ากันเหมาะที่นำไปใช้ในงานอุตสาหกรรมด้านชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ เครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือแม้กระทั่งของใช้ในชีวิตประจำวันที่เราใช้อยู่ทุกวัน เช่น ปากกา น้ำหอม รถยนต์ เตียงฟูกที่นอนแบบสปริง หัวปั๊มขวดบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ล้วนมีสปริงกดเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิต

 

         บริษัท นำสิน สปริง จำกัด รับผลิตและจำหน่ายสปริงอุตสาหกรรมทุกชนิด เช่น สปริงกด สปริงดึง สปริงดีด สปริงดัด โรงงานได้รับการรองมาตรฐานระบบคุณภาพISO 9001:2008 และรองรับมาตรฐานคุณภาพสำหรับยานยนต์ISO/TS16949สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า30ปีในการผลิตสปริงทางบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้นำและผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตชิ้นส่วนสปริงที่มีคุณภาพและการบริการที่ดีเยี่ยม ควบคุมมาตรฐานการผลิตทุกขั้นตอนด้วยช่างผู้ชำนาญ ผลิตสปริงด้วยเครื่องออโต้เมคิกและCNC เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าเมื่อนำชิ้นงานไปประกอบในสายการผลิต

 

จำหน่าย-ผลิตสปริงอุตสาหกรรมทุกชนิดคุณภาพดี โดย บริษัท นำสิน สปริง จำกัด

สนใจสั่งซื้อ-ผลิต สปริง คลิก

ยางเบิร์ดการ์ดคือะไร เหมาะสมกับงานประเภทใด มีประโยนชน์อย่างไร

ยางเบิร์ดการ์ดคือะไร เหมาะสมกับงานประเภทใด มีประโยนชน์อย่างไร

ยางเบิร์ดการ์ดคือ

      ยางเบิร์ดการ์ด หรือที่คนส่วนใหญ่จะเรียกว่า ยางครอบหม้อแปลงไฟ นิยมใช้ในกลุ่มงานอุตสาหกรรมไฟฟ้า มักจะใช้กับหม้อแปลงไฟฟ้า ยางเบิร์ดการ์ดถูกออกแบบมาเพื่อใช้ป้องกันสัตว์ เช่น งู นก หนู กระรอก หรือ สิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ที่จะเข้าไปที่หม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งถ้าเกิดมีสัตว์หรือสิ่งแปลกปลอมเข้าไปที่หม้อแปลงไฟฟ้านั้น จะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร หรือหม้อแปลงระเบิด และเป็นต้นเหตุของอัคคีภัยได้

      ดังนั้นการเลือกซื้อยางเบิร์ดการ์ด ควรคำนึงถึงเรื่องวัสดุ คุณภาพยาง ลักษณะคุณสมบัติของยางที่จะนำไปไปใช้กับหม้อแปลงไฟฟ้าสามารถเป็นยางฉนวน ทนต่อแรงดันไฟฟ้า ทนความร้อน การติดไฟ และป้องกันกระแสไฟฟ้าได้รั่วได้หรือไม่ เพราะว่าส่วนใหญ่หม้อแปลงไฟฟ้านั้นจะอยู่ในหมู่บ้าน คอนโด ตึกออฟฟิศ ห้างสรรพสินค้า และอยู่ในที่แจ้งโดนแสงแดด โดนฝนตลอดเวลา  ซึ่งควรเลือกโรงงานที่สามารถออกแบบยางได้ตามความต้องการและเหมาะสมต่อการใช้งานของลูกค้า เลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีปลอดภัย มีความคงทน คุ้มค่าต่อการลงทุนใช้ในระยะยาว

      โดย SPP Industrial Rubber Company Limited เป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตยางอะไหล่เครื่องจักรทุกชนิดให้แก่ทุกอุตสาหกรรมการ เช่น ยางเบิร์ดการ์ด ผลิตภัณฑ์ยางอะไหล่เครื่องจักร ซีลยาง โอริง ปะเก็นยาง ไดอะแฟรมยาง ซีลประตู ซีลยางซิลิโคน ซีลยาง ผลิตยางขอบกระจก ผลิตยางโรงงานผลิตยางอะไหล่เครื่องจักร โรงงานผลิตโอริ เป็นต้น 

      ซึ่ง บริษัท เอส พี พี อินดัสเตรียลรับเบอร์ จำกัด มุ่งเน้นในการลดต้นทุนในการผลิตให้กับลูกค้าและลดระยะเวลาในการสั่งวัตถุดิบ หรือชิ้นส่วนอะไหล่ต่าง ๆ ที่นำมาจากต่างประเทศ  

สนใจผลิตยางอะไหล่ คลิกเลย

การเลือกฟิล์มพันพาเลทมีการให้เหมาะสมต่อการใช้งาน | เถิงธงพาณิชย์ พลาสติก บจก.

การเลือกฟิล์มพันพาเลทมีการให้เหมาะสมต่อการใช้งาน | เถิงธงพาณิชย์ พลาสติก บจก.

การเลือกฟิล์มพันพาเลทมีการให้เหมาะสมต่อการใช้งาน

ฟิล์มยืดสำหรับเครื่องพัน

        การเลือกใช้ฟิล์มยืดก็ต้องเลือกแบบที่มีความเหนียวสามารถป้องกันการที่มทะลุได้เป็นอย่างดี หรืออาจป้องกันโดยการใช้วัสดุอื่น ๆ เข้ามาช่วย เช่น การใช้โฟมขึ้นรูปหรือแผ่น กระดาษลูกฟูกนํามาห่อหุ้มตรงเหลี่ยมมุมก่อนการพันด้วยฟิล์มยืด 

การเลือกใช้ฟิล์มยืดพันพาเลท (StretchFilm)

       จะเห็นได้ว่าฟิล์มยืดที่ใช้พันพาเลทนั้นก็มีให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมในการใช้งาน ดังนั้นก่อนที่จะเลือกใช้ฟิล์มพันพาเลทก็ควรทราบถึงชนิดและลักษณะของสินค้า รวมไปถึงสภาพแวดล้อมในการเก็บ รักษาและในระหว่างขนส่ง ทั้งนี้ก็เพื่อให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายและป้องกันรักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดก่อนถึงมือผู้บริโภคนั่นเอง

อุณหภูมิ
ฟิล์มยืดที่ห่อรัดผลิตภัณฑ์ก็จะเกิดการคลายตัว ส่วนที่อุณหภูมิต่ําก็จะทําให้ความเหนียวและการยึดตัวของฟิล์มนั้นลดลง ดังนั้นฟิล์มยึดส่วนใหญ่จึงไม่ควรนํามาใช้งาน ที่อุณหภูมิในช่วง 30 – 54 องศาเซลเซียส

ความชื้น
ยิ่งมีความชื้นที่สูงจะทำให้การเกาะติดของฟิล์มยืดพาเลทมากยิ่งขึ้น
สารที่เติมลงไปในฟิล์มพันพาเลทจะสามารถเกาะติดได้ดีในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง เพราะสารที่เติมจะลงไปในฟิล์มจะดูดความชื้นจากบรรยากาศทำให้ฟิล์มเกาะตัวกันได้ดีมากยิ่งขึ้น

ฝุ่นละอองและสิ่งสกปรก
การใช้งานฟิล์มยืดควรต้องระวังเรื่องฝุ่นและสิ่งสกปรกต่างๆ เพราะถ้าหากฝุ่นละอองไปติดฟิล์มยืดจะทำให้คุณสมบัติในการยึดเกาะติดของฟิล์มบืดลดลงได้

อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการห่อรัด
       อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการห่อรัดก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญในการเลือกคุณสมบัติของฟิล์มยึดที่จะนํามาใช้งาน เพราะถ้าหากจะใช้ฟิล์มยืดพันพาเลทนั้นก็ต้องเลือก ขนาดและให้เหมาะสมตามการใช้งาน อาทิเช่น การเลือกฟิล์มจากลักษณะ ชนิดของสินค้าที่ไปถึงการเก็บรักษา จนกระทั่งด้านการขนส่งว่ามีการเคลื่อนย้ายสินค้าได้อย่างปลอดภับและไม่ชำรุดเสียหายหรือไม่

           ทั้งนี้ฟิล์มยืดพันพาเลทจะมีหลากหลายขนาด และหลายประเภทให้เลือกใช้ตามความเมหาะสมของการใช้งาน ให้ได้เลือกติดตั้ง ซึ่งบริษัท เถิงธงพาณิชย์ พลาสติก จำกัด นำเข้า และขายส่ง โรงงานผู้ผลิตและจำหน่ายฟิล์มยืดพันพาเลท (StretchFilm) ฟิล์มหด (Shink Roll) เครื่องพันฟิล์มพาเลท รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ หลายชนิด ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ทั้งนี้เรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับฟิล์มยืดพันพาเลททุกประเภท รายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท เถิงธงพาณิชย์ พลาสติก จำกัด
tengtong.brandexdirectory.com
www.thaifilmwrap.com
www.tengtong.co.th

____________________________________________________

สนใจชมข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Marketplace

www.brandexdirectory.com
เว็บไซต์รวมสินค้าอุตสาหกรรมอันดับต้นๆ ของประเทศไทย

www.pagesthai.com
เว็บไซต์รวมรายชื่อโรงงานผลิต ซับคอนแทรค และบริการ

www.Brand.co.th
เว็บรวมสินค้าแบรนด์และผู้ผลิตสินค้าแบรนด์

www.eeczone.com
เว็บรวมรายชื่อผู้ประกอบการภาคตะวันออก